Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Відповідальність за порушення екологічного законодавства-2017

Головне в публікації
• Види порушень, за які несуть відповідальність винні особи
• Зростання штрафів за негативний вплив на довкілля
• Органи контролю дотримання вимог природоохоронного законодавства

Поняття відповідальності за порушення екологічного законодавства
Наразі в Україні існує дисциплінарна, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність за порушення екологічного законодавства, про що вказано у ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Види порушень, за які несуть відповідальність винні особи:

Згідно зі ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» є такі види порушень:

- порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;
- порушення норм екологічної безпеки;
- порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, у тому числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку;
- невиконання вимог державної екологічної експертизи;
- фінансування і впровадження у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи;
- порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів;
- допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;
- перевищення лімітів та порушення інших вимог використання природних ресурсів;
- самовільне спеціальне використання природних ресурсів;
- невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
- невиконання розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчинення опору їх представникам;
- порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів;
- невиконання вимог охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;
- відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;
- приниження честі і гідності працівників, які здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, посягання на їх життя і здоров’я;
- порушення природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням із генетично модифікованими організмами.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші його порушення.

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, заподіяної забрудненням довкілля та погіршенням якості природних ресурсів.

Роз’яснення: коли на порушника накладається адміністративний штраф, – це не означає, що вже не будуть нараховуватися збитки за шкоду довкіллю.

Цивільна відповідальність за порушення екологічного законодавства передбачає, що шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі. Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення якості довкілля, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Кримінальна відповідальність за екологічні злочини – це найсуворіший вид відповідальності. Він конкретизується у розділі 8 Кримінального кодексу України, і по окремим статтям передбачає до 10-12 років позбавлення волі. Наприклад, умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави та об’єктів природно-заповідного фонду, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.
Кримінальне покарання застосовується до осіб, які здійснили правопорушення з високим рівнем екологічного ризику і небезпеки для навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей. А також, якщо завдана шкода довкіллю у особливо великих розмірах.

Адміністративна відповідальність передбачається Кодексом України про адміністративні правопорушення та супроводжується накладанням штрафу (в окремих випадках з конфіскацією незаконно добутих об’єктів навколишнього середовища або заборонених знарядь добування). Також, інколи, може застосовуватись попередження.

Зверніть увагу! У 2017 році, в рамках імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, стали дещо суворішими штрафи за екологічні правопорушення щодо рослинного світу.

Графік 1

Зростання штрафів за негативний вплив на ліси, у грн.

Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси

Засмічення лісів відходами

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах

На виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі зросли штрафи  за:
- порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин;
- незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу;
- порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними.

Графік 2

Зростання штрафів за негативний вплив на тваринний світ, у грн.

Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин

Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха

Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу, у тому числі зоологічних і ботанічних колекцій

Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України

Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення – це різновид юридичної відповідальності, яка застосовується до винних осіб за протиправні дії, які у процесі виконання своїх функціональних обов’язків порушують екологічні норми та вимоги. Кодексом законів про працю України передбачено два види дисциплінарних стягнень – догана та звільнення з посади.

Державні органи, що здійснюють контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства

Державна екологічна інспекція України та її територіальні підрозділи. Держекоінспекція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів.

Одним з основних завдань Держекоінспекції є здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, щодо:
- охорони земель, надр;
- екологічної та радіаційної безпеки;
- охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
- охорони, захисту, використання і відтворення лісів;
- збереження, відтворення і невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття;
- раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного та рослинного світу;
- ведення мисливського господарства та здійснення полювання;
- охорони, раціонального використання та відтворення вод і відтворення водних ресурсів;
- охорони атмосферного повітря;
- формування, збереження і використання екологічної мережі;
- стану навколишнього природного середовища;
- поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
- здійснення заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно  біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

Та не лише цей орган забезпечує контроль щодо екозаконодавства.

Так, відповідно до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, громадські інспектори мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства (у рамках, визначених КУпАП).

Державне агентство рибного господарства України здійснює державний нагляд (контроль) у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів.

Також здійснюють природоохоронний контроль: Державна служба геології та надр України, Державне агентство лісових ресурсів України.

Чим же може загрожувати підприємству порушення екологічних вимог?

Для прикладу візьмемо підприємство, яке використовує воду зі своєї артезіанської свердловини. Згідно зі ст. 48 Водного кодексу України це є спеціальним водокористуванням. І, відповідно,  необхідно отримати дозвіл на спеціальне водокористування (ст. 49 Водного кодексу України).

Які ж санкції можуть застосувати контролюючі органи (у цьому випадку Держекоінспекція), якщо такого дозволу немає?

Буде складено протокол у порядку ст. 48 КУпАП. Це від 85 до 136 гривень. Ніби не багато, але…

За кожен кубометр води, видобутої без дозволу, буде нарахована шкода за збитки завдані державі внаслідок самовільного водокористування. Шкода нараховується у відповідності до методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 20.07.2009  № 389).

Розрахунок проводиться за формулою:

3сам = 5 × W × Тар (грн.), де

W – об’єм води, що використана самовільно без дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів, м3;

Тар – розмір, аналогічний ставці рентної плати за спеціальне використання води, встановленої ст. 255 Податкового кодексу України, на дату виявлення порушення (для поверхневих, підземних, шахтних, кар’єрних та дренажних вод – грн/100 м3, води для потреб гідроенергетики та рибництва – грн/10000 м3, води, яка входить до складу напоїв, – грн/м3

Тобто, якщо підприємство протягом року щодня використовувало по 10 кубометрів води (в безперервному циклі роботи), то: 5 × 3650 × 82,23 = 1500697,5. Через те, що рентна ставка вказана за 100 кубометрів води, – одержану цифру ділимо на 100. Отже, виходить 15006,98 грн. збитків.

Збитки нараховуються не лише за самовільне водокористування, а й за викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного дозволу, засмічення земель, самовільний скид забруднених вод…

Звідки ж контролюючий орган бере кількість видобутої води? Це може бути: первинна документація, статистична звітність, індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення, або ж довідка фізичної особи – підприємця чи юридичної особи за підписом керівництва, завіреної печаткою (за наявності).

Джерело:

Матеріал підготовано Людмилою Циганок, шеф-редактором журналу «Екологія підприємства» за сприяння Олександра Ванюрського, інженера з охорони праці

Джерело: журнал «Екологія підприємства» № 8, 2017

АНОНС

Володіння інформацією, що стосується законодавчих норм – важливий аспект діяльності будь-якого підприємства. Слідкуйте за змінами в екологічному законодавстві разом із журналом «Екологія підприємства»! Зверніть увагу, вже в № 9 – продовження матеріалу про «прогалини» у законодавстві (частина 2). Початок – у № 7, 2017 року.

Свіжий номер журналу Найближчі заходи

Придбати журнал «Екологія підприємства»
Придбати вигідний комплект видань
Придбати електронний журнал «Екологія підприємства»

Розсилка новин