Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Законодавство

Зразок заповнення типової форми N 1-ВТ

Наказом Мінприроди України від  07.07.2008  N 342 затверджено Інструкцію  щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ  «Облік відходів та пакувальних  матеріалів і тари».

Ми пропонуємо вам зразок заповнення цієї форми.

  Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

Зразок

Назва підприємства (структурного підрозділу підприємства) і його підпорядкування

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)

Дата Назва населеного пункту N

Про введення в дію типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ
"Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

На виконання наказу Мінприроди України, яким затверджена ця Інструкція, згідно з вимогами статті 17 Закону України "Про відходи" та інших законодавчо-нормативних актів у сфері поводження з відходами та пов'язаних з цим вимог безпеки

НАКАЗУЮ (ЗОБОВ'ЯЗУЮ)

1. Призначити відповідальною особою за здійснення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари на підприємстві (далі - первинний облік) (прізвище, ініціали, посада) з (дата).

2. Відповідальному за первинний облік (прізвище, ініціали) спільно з керівниками структурних підрозділів і служб підприємства на підставі даних попереднього обстеження укласти перелік місць, де ведеться первинний облік (технологічних дільниць, одиниць обладнання або окремих операцій), перелік конкретних видів відходів та пакувальних матеріалів і тари, що мають обліковуватися за кожним з цих місць, та періодичність здійснення обліку кожного виду відходів (упаковки) (дата).

3. Керівникам структурних підрозділів та служб підприємства спільно з відповідальним за первинний облік (прізвище, ініціали) призначити своїми наказами (розпорядженнями) відповідальних осіб за ведення і зберігання типових форм N 1-ВТ за кожним конкретним місцем первинного обліку відповідно до їх посадових обов'язків та фаху (кваліфікації) з (дата).

4. Відповідальному за первинний облік (прізвище, ініціали) спільно з керівниками відповідних структурних підрозділів і служб підприємства встановити порядок забезпечення відповідальних осіб, визначених у пункті 3:

бланками типових форм N 1-ВТ та/або програмними продуктами для їх ведення;

відповідними засобами контролю та метрологічного забезпечення;

розрахунками коефіцієнтів переведення кількості відходів та упаковки в тонни до (дата).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на технічного директора (прізвище, ініціали).

Підпис керівника підприємства

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Розсилка новин