Події

Повернутися до переліку подій

Навчання за програмою сертифікації ELEML «Environmental law. Environmental management. Leadership» від PAEU

23.12.2022

Професійна асоціація екологів України (PAEU) ініціює безперервну сертифікацію ELEML «Environmental law. Environmental management. Leadership» та атестацію відповідальних за екологічну безпеку

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових/службових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.

Екологічна освіта є динамічним та спільним процесом, спрямованим на гармонізацію діяльності людини з природою на основі сталого розвитку для забезпечення якості життя майбутніх поколінь. 
PAEU визнає необхідність постійного поповнення екологічних знань і прагне не лише Вас інформувати про природоохоронні заходи, а й надавати Вам можливості професійного розвитку. Інновації, постійний розвиток, відбір експертів, практичні матеріали та найсучасніші комунікації – все це запропоновано Вам!

Навчання за програмою «Екологічне право. Екологічний менеджмент. Лідерство» організує Національний центр сталого розвитку.

Сертифікаційний курс «Екологічне право. Екологічний менеджмент. Лідерство» постійно оновлюється і актуалізується відповідно до змін природоохоронного законодавства. Навчання на сертифікаційному курсі «Екологічне право. Екологічний менеджмент. Лідерство» буде здійснюватися в наступних формах: 

 1. Індивідуальний графік дистанційого навчання здійснюється претендентами самостійно з використанням спеціально розроблених електронних посібників (робота на веб-платформі, відеоуроки, опрацювання матеріалів)
 2. Онлайн (захист підсумкового завдання).

На що спрямоване навчання

Навчання з екологічного права та екологічного менеджменту спрямоване на поглиблення розуміння слухачами процесів на поглиблення розуміння слухачами процесів, пов’язаних із захистом довкілля, вирішення екологічних проблем, діяльності у сфері охорони довкілля, запровадження принципів збалансованого використання природних ресурсів.

Слухачі будуть мати можливість

 • ознайомитися з нормативно-правовими актами у сфері природокористування, судовою практикою (текстами судових рішень щодо порушень природоохоронного законодавства) 
 • налагодити систему екологічного менеджменту та екологічної безпеки на підприємстві
 • отримати перелік директив ЄС, листи, роз’яснення органів державної влади щодо окремих питань використання природних ресурсів, рішення судових інстанцій, перелік шаблонів і форм документів 
 • дізнатися про систему органів державної влади у сфері природокористування та особливості отримання дозвільних та інших документів 
 • ініціювати та взяти участь у дискусіях щодо актуальних проблем правового регулювання питань захисту довкілля, 
 • шукати шляхи вирішення суперечностей при колізіях законодавства
 • обговорювати конкретні проблемні ситуації, які виникають у виробничій діяльності кожного із слухачів
 • вчитися мислити і аналізувати першоджерела,  виробляти свою власну обґрунтовану точку зору, бути активним, обізнаним професіоналом у подальшій діяльності
 • отримати практичні інструменти для ефективної діяльності
 • підтвердити рівень професійної підготовки сертифікатом ELEML «Environmental law. Environmental management. Leadership» від PAEU

Опис курсу

Курс складається із модулів, які охоплюють загальні основи екологічного права, окремі аспекти правового регулювання природокористування та систем екологічного менеджменту на підприємстві. Для слухачів розроблено графік підготовки та проведення кожного модуля: ознайомлення з довідковими матеріалами та надання консультацій за темою модуля

Модуль 1. Проблеми охорони атмосферного повітря
Модуль 2. Охорона і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів
Модуль 3. Використання та охорона земель
Модуль 4. Поводження з відходами
Модуль 5. Використання і охорона надр
Модуль 6. Оцінка впливу на довкілля
Модуль 7. Екологічний контроль та нагляд
Модуль 8. Система екологічного менеджменту на підприємстві
Модуль 9. Green economic recovery

Графік навчання:

Термін навчання:

індивідуальний

2,5 місяці

Організаційні аспекти:

Сертифікаційний курс з екологічного права та екологічного менеджменту є інноваційним, він ґрунтується на сучасних підходах та досвіді експертів Professional Association of Ecologist of Ukraine.

Учасники курсу підтримують зв’язок з провідним експертом курсу (мають можливість консультуватися з експертом у разі потреби), що є одним із факторів успішного процесу навчання.

Консультації за питаннями слухачів будуть здійснюватися через платформу курсу та розміщуватимуться на ній.

Слухачі курсу, які успішно пройшли курс, отримають сертифікат учасника курсу екологічного права та екологічного менеджменту, що видається Professional Association of Ecologist of Ukraine. 

 ВАЖЛИВО! 

yes Наявність сертифікату учасника курсу екологічного права та екологічного менеджменту оцінюється в 100 балів при складанні особистого портфоліо претендента на отримання/пролонгацію сертифікату ELEML - «Environmental law. Environmental management. Leadership»

yesУчасники сертифікаційного курсу включаються до Єдиного банку фахових екологів і менеджерів зеленої економіки бонусом!
У разі успішного складення підсумкової сертифікації ELEML учасник отримує додаткову зірочку в базі даних, як Сертифікований фахівець 

ПРОГРАМА

    Базовий рівень:

1

Охорона атмосферного повітря

1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.
2. Правові засади стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря.
3. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
4. Перелік нормативних актів у сфері охорони атмосферного повітря
5. Судова практика у сфері охорони атмосферного повітря.
6. Шаблони, зразки документів
7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері охорони атмосферного повітря

Додаткова інформація
Програма виробничого контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Перелік документів еколога у сфері охорони атмосферного повітря
Перелік  установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів

2

Охорона і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів

1. Водні ресурси як об’єкт правової охорони.
2. Основні засади водокористування.
2.1. Порядок отримання дозволу на спеціальне водокористування.
2.2. Користування водними об'єктами на умовах оренди
2.3. Підстави для припинення права спеціального водокористування
3. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства
4. Перелік нормативних актів у сфері використання вод
5. Судова практика у сфері використання вод
6. Шаблони, зразки документів
7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері використання вод

Додаткова інформація
Програма моніторингу стану вод
Перелік документів еколога у сфері охорони водних ресурсів
Перелік директив ЄС у сфері водокористування
Перелік нормативів та стандартів у сфері водокористування

3

Використання та охорона земель

1.Земля як об’єкт правової охорони.
2.Склад земель України
3. Основні засади землекористування.
3.1. Право власності на землю
3.2. Право користування землею
3.3. Право земельного сервітуту
3.4. Припинення права на землю
4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
5. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
6. Судова практика у сфері використання земель
7. Шаблони, зразки документів

Додаткова інформація
Програма моніторингу стану ґрунтів

4

Поводження з відходами

1.Основні засади поводження з відходами
2.Відходи як об’єкт права власності
3. Статус  суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами
4. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів
5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи
6. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
7. Судова практика у сфері використання земель
8. Шаблони, зразки документів
9. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері поводження з відходами

Додаткова інформація
Перелік документів еколога у сфері поводження з відходами
Алгоритм проведення інвентаризації відходів
Оновлений перелік ліцензіатів щодо поводження з небезпечними відходами
Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

5

Використання та охорона надр

1.Надра як об’єкт правової охорони.
2.Надання надр у користування
3. Правовий статус надрокористувачів.
4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра
5. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
6. Судова практика у сфері використання земель
7. Шаблони, зразки документів
8. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері використання надр

6

Оцінка впливу на довкілля

1.Планована діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля
2.Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації
3.Звіт з оцінки впливу на довкілля
4.Громадське обговорення
5.Висновок з оцінки впливу на довкілля
6.Відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля
7. Шаблони, форми, зразки документів
8. Перелік нормативних актів щодо оцінки впливу на довкілля
9. Методичні рекомендації з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, підготовки звіту про громадське
обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля.
10. Проект  ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Свинокомплекси. Критерії оцінки та документи.
12. Проект ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

    Просунутий рівень:

7

Екологічний контроль і нагляд

1.Основні принципи державного нагляду (контролю)
2.Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю)
3.Правовий статус суб’єкта господарювання при здійсненні державного нагляду (контролю)
4.Перелік нормативних актів у сфері використання земель
5. Судова практика у сфері використання земель
6. Шаблони, зразки документів
7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері екологічного нагляду і контролю

8 Система екологічного менеджменту на підприємстві 1. Три основоположні складові частини сталого розвитку
2. Система екологічного управління як інструмент
3. Які переваги отримає організація після сертифікації системи екоменеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 14001
4. Як розробити програму досягнення цілей та реєстр екологічних аспектів впливу
5. Найкращий досвід впровадження систем екологічного менеджменту в Україні
9. Green economic recovery В розробці
 
Провідний експерт курсу:

Людмила Хоміч,

віцепрезидент PAEU, автор публікацій з питань правового регулювання використання природних ресурсів, охорони довкілля та систем екологічного управління, експерт журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства», юрист за фахом.

Експерти курсу:

Надія Збаровська,

провідний аудитор систем інтегрованого менеджменту (ISO 9001, 14001, 45001)

Петро Дригулич,

менеджер Відділу екологічної та радіаційної безпеки НАК «Нафтогаз України», кандидат геологічних наук

Шановні експерти та ментори, запрошуємо передати свій практичний досвід впровадження систем екологічного менеджменту на підприємстві або міжнародний досвід зеленого відновлення економіки. Приєднуйтеся до команди сертифікації ELEML від ПАЕУ. 
З питань співпраці: З питань організації навчання:
Людмила Циганок
+38050 9480485 (viber, telegram)
email: liudmyla@ecolog-ua.com

Наталія Мороз, керівник event-департаменту ПАЕУ, організатор навчальних програм НЦСР
тел. +38(063) 849-38-06 
adm@ecolog-ua.com 
event-manager@ecolog-ua.com

 

Інновації, постійний розвиток, відбір експертів, практичні матеріали та найсучасніші комунікації — все це запропоновано Вам!

Вартість участі у програмі сертифікації на особу:

 • Базовий рівень: 4000 грн
 • Просунутий рівень: 5800 грн

Підсумкова сертифікація ELEML - «Environmental law. Environmental management. Leadership»: безоплатно

Спеціальні умови: Членам PAEU знижка 10 %


Підвищуйте свої конкурентні переваги на ринку праці!
 Підтвердіть рівень професійної підготовки сертифікатом ELEML «Environmental law. Environmental management. Leadership» від PAEU


ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯВІДГУКИ

З питань участі у заходах:
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів:
0 800 214 899
seminar@ecolog-ua.com
esg_manager@ecolog-ua.co
Посилання на джерело: 
https://shop.ecolog-ua.com/distantsiyniy-kurs-pidvishchennya-kvalifikatsiyi-ekologichne-pravo.-ekologichna-bezpeka.-vishchiy-riven/
 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!