Платформа рішень
для менеджерів природоохоронної
діяльності

Події

Повернутися до переліку подій

Дистанційний курс підвищення кваліфікації «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень»

26.10.2020

 

Екологічна освіта є динамічним та спільним процесом, спрямованим на гармонізацію діяльності людини з природою на основі сталого розвитку для забезпечення якості життя майбутніх поколінь.

Ми визнаємо необхідність постійного поповнення екологічних знань і прагнемо не лише Вас інформувати про природоохоронні заходи, а й надавати Вам НОВІ знання. Інновації, постійний розвиток, відбір експертів, практичні матеріали та найсучасніші комунікації – все це запропоновано Вам!

Курс дистанційного навчання «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень» постійно оновлюється і актуалізується відповідно до змін законодавства.

Ми врахували побажання слухачів, які були з нами протягом 2019 року,  розширили перелік питань окремих модулів, додали до курсу перелік директив ЄС, листи, роз’яснення органів державної влади щодо окремих питань використання природних ресурсів, рішення судових інстанцій, розширили перелік шаблонів і форм документів.

НАШІ переваги:

Свобода і гнучкість — Ви можете навчатися в будь-який час, коли Вам зручно, враховуючи особисті обставини та потреби. Самостійно планувати час, місце та тривалість навчання.

Доступність — Матеріал курс  доступний кожному. Відсутні вікові, фінансові, транспортні, географічні, часові  бар’єри.

Підтримка — ефективна реалізація зворотного зв’язку з експертом дає можливість наживо отримати необхідну консультацію та є однією із підстав успішного процесу навчання.

Економія — Ви зберігаєте свій особистий час та кошти,  не витрачаючи його на переїзд, проживання та працюєте у звичному режимі

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ — Ви отримуєте якісний освітній продукт, укомплектований необхідними практичними матеріалами, необхідними у щоденній роботі, що постійно оновлюються відповідно до вимог часу.

Слухачі курсу, які успішно пройшли курс отримають сертифікати учасників курсу екологічного права та безпеки (ВИЩИЙ РІВЕНЬ)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Тривалість курсу: 26 жовтня-21 грудня

На що спрямований курс

Он-лайн курс з екологічного права спрямований на поглиблення розуміння слухачами процесів, пов’язаних із захистом довкілля, вирішення екологічних проблем, діяльності у сфері охорони довкілля, запровадження принципів збалансованого використання природних ресурсів.

Слухачі будуть мати можливість

  • ознайомитися з нормативно-правовими актами у сфері природокористування, судовою практикою (текстами судових рішень щодо порушень природоохоронного законодавства)
  • отримати листи, роз’яснення органів державної влади щодо окремих питань використання природних ресурсів, перелік шаблонів і форм документів
  • дізнатися про систему органів державної влади у сфері природокористування та особливості отримання дозвільних та інших документів
  • ініціювати та взяти участь у дискусіях щодо актуальних проблем правового регулювання питань захисту довкілля,
  • шукати шляхи вирішення суперечностей при колізіях законодавства
  • обговорювати конкретні проблемні ситуації, які виникають у виробничій діяльності кожного із слухачів
  • отримати одну консультацію від експерта за відповідною темою
  • вчитися мислити і аналізувати першоджерела,  виробляти свою власну обґрунтовану точку зору, бути активним, обізнаним спеціалістом у подальшій діяльності
  • отримати практичні інструменти для ефективної діяльності

Опис курсу

Курс складається із модулів, які охоплюють загальні основи екологічного права та окремі аспекти правового регулювання природокористування. Зокрема:
1. Проблеми охорони атмосферного повітря
2. Охорона і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів
3. Використання та охорона земель
4. Поводження з відходами
5. Використання і охорона надр
6. Оцінка впливу на довкілля
7. Екологічний контроль та нагляд
NEW! 8. Статистичні спостереження і звіти: особливості заповнення

Теми модулів було обрано організаторами з врахуванням обмежених часових, людських ресурсів, їхньої важливості та актуальності на сьогодні.

Матеріальне забезпечення модулів здійснюється експертами-правниками та екологами із практичним та педагогічним досвідом викладання та застосування екологічного права, участі в установах та органах, що реалізують політику у сфері захисту довкілля. 

Організаційні аспекти:

Дистанційний курс з екологічного права є інноваційним, він ґрунтується на сучасних підходах та досвіді експертів Professional Association of Ecologist of Ukraine.

Учасники курсу підтримують зв’язок з провідним експертом курсу (мають можливість консультуватися з експертом у разі потреби), що є одним із факторів успішного процесу навчання.

Консультації за питаннями слухачів будуть здійснюватися через платформу курсу та розміщуватимуться на ній.

УВАГА! 18 грудня відбудеться онлайн-заняття з експертом курсу! Готуйте запитання

Підсумкове завдання. Після проходження курсу слухачам буде запропоновано скласти підсумкове завдання
 

Слухачі, які успішно пройшли курс, отримають

Два документи, що підтверджують факт підвищення кваліфікації:
1. Документ державного зразка про підвищення кваліфікації;
2. Сертифікат учасника курсу екологічного права, що видається за сприяння Professional Association of Ecologist of Ukraine.

Бонуси слухачам

Знижка 10% на всі події осені від ПАЕУ
Квиток на VIII Щорічну практичну ЕКОконференцію-2020 від ПАЕУ «Екологічна безпека-2020: КОЖЕН ПРАКТИК ПОВИНЕН ЗНАТИ…»

Експерт

ХОМІЧ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА, віце-президент PAEU, автор публікацій з питань правового регулювання використання природних ресурсів, охорони довкілля та систем екологічного управління, експерт журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства», юрист за фахом.

Вартість участі: 4400 грн.


ПРОГРАМА

1

Охорона атмосферного повітря

1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.
2. Правові засади стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря.
3. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
4. Перелік нормативних актів у сфері охорони атмосферного повітря
5. Судова практика у сфері охорони атмосферного повітря.
6. Шаблони, зразки документів
7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері охорони атмосферного повітря

Додаткова інформація
Програма виробничого контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Перелік документів еколога у сфері охорони атмосферного повітря
Перелік  установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів

2

Охорона і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів

1. Водні ресурси як об’єкт правової охорони.
2. Основні засади водокористування.
2.1. Порядок отримання дозволу на спеціальне водокористування.
2.2. Користування водними об'єктами на умовах оренди
2.3. Підстави для припинення права спеціального водокористування
3. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства
4. Перелік нормативних актів у сфері використання вод
5. Судова практика у сфері використання вод
6. Шаблони, зразки документів
7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері використання вод

Додаткова інформація
Програма моніторингу стану вод
Перелік документів еколога у сфері охорони водних ресурсів
Перелік директив ЄС у сфері водокористування
Перелік нормативів та стандартів у сфері водокористування

3

Використання та охорона земель

1.Земля як об’єкт правової охорони.
2.Склад земель України
3. Основні засади землекористування.
3.1. Право власності на землю
3.2. Право користування землею
3.3. Право земельного сервітуту
3.4. Припинення права на землю
4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
5. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
6. Судова практика у сфері використання земель
7. Шаблони, зразки документів

Додаткова інформація
Програма моніторингу стану ґрунтів

4

Поводження з відходами

1.Основні засади поводження з відходами
2.Відходи як об’єкт права власності
3. Статус  суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами
4. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів
5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи
6. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
7. Судова практика у сфері використання земель
8. Шаблони, зразки документів
9. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері поводження з відходами

Додаткова інформація
Перелік документів еколога у сфері поводження з відходами
Алгоритм проведення інвентаризації відходів
Оновлений перелік ліцензіатів щодо поводження з небезпечними відходами
Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

5

Використання та охорона надр

1.Надра як об’єкт правової охорони.
2.Надання надр у користування
3. Правовий статус надрокористувачів.
4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра
5. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
6. Судова практика у сфері використання земель
7. Шаблони, зразки документів
8. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері використання надр

6

Оцінка впливу на довкілля

1.Планована діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля
2.Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації
3.Звіт з оцінки впливу на довкілля
4.Громадське обговорення
5.Висновок з оцінки впливу на довкілля
6.Відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля
7. Шаблони, форми, зразки документів
8. Перелік нормативних актів щодо оцінки впливу на довкілля
9. Методичні рекомендації з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, підготовки звіту про громадське
обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля.
10. Проект  ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Свинокомплекси. Критерії оцінки та документи.
12. Проект ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

7

Екологічний контроль і нагляд

1.Основні принципи державного нагляду (контролю)
2.Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю)
3.Правовий статус суб’єкта господарювання при здійсненні державного нагляду (контролю)
4.Перелік нормативних актів у сфері використання земель
5. Судова практика у сфері використання земель
6. Шаблони, зразки документів
7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері екологічного нагляду і контролю

8

Порядок заповнення державного статистичного звіту за формою № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»

1. Загальні вимоги заповнення державного статистичного за формою № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами».
2. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження за формою № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами».
2.1. Інструментарій і програма державного статистичного спостереження.
3. Перелік кодів та найменування фізичного стану відходів.
4. Перелік кодів та найменування групи небезпечних відходів.
5. Перелік категорій відходів за матеріалом
6. Перелік груп відходів за небезпечними складниками.
7. Перелік операцій з утилізації та видалення відходів.

Додаткова інформація:
Форма державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки»,
ДК 005-96 «Класифікатор відходів».

 

Особливості обліку водокористування за формою № 2ТП водгосп (річна)

1. Загальні положення обліку водокористування за формою № 2ТПводгосп (річна).
2. Алгоритм заповнення звіту за формою № 2ТП-водгосп (річна).

Додаткова інформація: Форма № 2ТП-водгосп (річна). Коди типу джерела водопостачання і приймача зворотних (стічних) та інших вод. Коди категорії якості забраної, одержаної, переданої і скинутої води. Коди інших видів використання води. Коди основних забруднюючих речовин.

 

Державне статистичне спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»

1. Загальна характеристика державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів».
2. Показники щодо сумарних викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря.
3. Показники щодо викидів забруднюючих речовин і парникових від виробничих та технологічних процесів, технологічного устатковання (установок).
4. Показники щодо заходів, спрямованих на зменшення викидів забруднюючих речовин і парникових газів у повітря.

Додаткова інформація: Форма державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів».

 

Складання державного статистичного спостереження за формою N 1- екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__рік»

1. Загальні вимоги до державного статистичного спостереження за формою N 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі».
2. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за типами витрат.
3. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування.
4. Екологічні платежі.
5. Екологічні послуги.

Додаткова інформація Форма державного статистичного спостереження за формою N 1- екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі». Перелік основних природоохоронних заходів та напрямів витрат на охорону навколишнього природного середовища.

 

Подання
інформації щодо
поводження з
відпрацьованими
мастилами
(оливами)

1.Основні засади поводження з відпрацьованими мастилами (оливами).
2. Вимоги до складання інформації про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив).
3. Вимоги до інформації про стан провадження господарської діяльності у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами).

Додаткова інформація Форма інформації про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив) Форма інформації про стан провадження господарської діяльності у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами).

 
Ми тримаємо руку на пульсі розвитку, щоб запропонувати НАЙКРАЩЕ Вам!
 
Інформаційна підтримка:
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899
моб.: (073) 305-8016, (департамент конференцій).
e-mail: event@ecolog-ua.com
 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!