Professional Association of
Ecologists of Ukraine

(Професійна асоціація екологів України)

Ми переконані: щоб жити якісно, слід
самим стати частиною змін!
Об’єднання фахівців і керівників екологічних та юридичних служб промислових підприємств, топ-менеджерів, які здійснюють загальне управління компанією або екологічними аспектами її діяльності.

Діяльність спрямована на надання правової та інформаційної підтримки її учасникам у сфері забезпечення екологічної безпеки діяльності. Асоціація — це незалежна, неурядова і неполітична організація, що базується на професійній приналежності її членів.

Створена з метою обміну досвідом вирішення реальних проблем промислових підприємств, що дасть змогу кваліфіковано, оперативно й обґрунтовано відповідати на найскладніші практичні запитання або вказувати на можливі шляхи вирішення ситуацій. Створена у 2019 році за сприяння головного журналу екологів України — щомісячного видання «ECOBUSINESS. Екологія підприємства».

Professional Association of Ecologists of Ukraine — це колектив досвідчених експертів, це допомога у налагодженні партнерських відносин з урядом, це шлях до встановлення ділових зв’язків з найкращими міжнародними та українськими компаніями задля збереження довкілля та виконання Україною всіх міжнародних екологічних зобов’язань, взятих на себе Україною в межах Угоди про інтеграцію в ЄС. Серед наших членів — компанії-лідери, які розділяють найкращі європейські цінності ведення бізнесу.

Основною метою Асоціації є об’єднання представників екологічної спільноти для сприяння збереження безпечного для існування живої та неживої природи навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; сприяння розвитку екосвідомості та розвитку екологічної професії, задоволення і захист прав та законних інтересів членів Асоціації, а також сприяння їх неформальному спілкуванню.
Асоціація створена з метою провадження правової,
освітньої та наукової діяльності.

Для досягнення своєї мети Асоціація ставить
перед собою такі завдання:

 • сприяння екологічній безпеці в Україні;
 • сприяння гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн;
 • сприяння професійному розвитку екологів: вдосконаленню системи їх підготовки та підвищенню кваліфікації;
 • сприяння підвищенню ролі екологічної безпеки в суспільстві;
Докладніше

Для виконання завдань Асоціація в порядку,
встановленому чинним законодавством України:

 1. бере участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів;
 2. організовує та проводить громадські експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів;
 3. сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення екологічної освіти, розвитку екологічної професії та підвищенню кваліфікації екологів;
Докладніше

Основними принципами діяльності Асоціації є:

 • верховенство права;
 • законність;
 • незалежність;
 • аполітичність;
 • професіоналізм;
 • демократичність;
 • рівноправність членів;
 • добровільність;
 • справедливість;
 • активність;
 • прозорість та відкритість.

Professional Association of Ecologists of Ukraine
це більше, ніж просто асоціація: ми працюємо задля синхронізації інтересів бізнесу, держави,
суспільства і Природи

Долучитися
National club of eco leaders
Закрита спільнота стейкхолдерів зелених змін
Ми формуємо співтовариство екологічних керівників українського та міжнародного бізнесу. Клуб об’єднує особистості, а не компанії. Учасником клубу може стати головний еколог підприємства, директор департаменту екології, керівник інженерного департаменту, СЕО, власник середнього або великого бізнесу з позитивною діловою репутацією, сфера діяльності якого спрямована на збереження довкілля.