Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Державна екологічна звітність. Які звіти слід подавати за 2017 та на 2018 роки

Динамічні зміни природоохоронного законодавства, в тому числі підписання Україною низки міжнародних Угод, призводять до змін у порядку складання звітності.

3 лютого 2016 року було ухвалено Закон України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» № 980 (далі — Протокол), згідно з яким Україна має створити реєстр дозволів, звітів, матеріалів перевірок у сфері довкілля, доступ до якого матимуть, зокрема, органи влади та громадськість. Тож Україна знаходиться на шляху створення Реєстру замість звичних нам статистичних спостережень.

 

Останні зміни у звітності наближають звіти до змісту Реєстру в розумінні Протоколу.

 

Станом на 1 листопада 2017 року звітність подається у таких формах:

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди України від 16 березня 2015 року № 78. Звіти подаються до Держводагентства через організації, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування.

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

 

Річну звітність про рух балансових запасів корисної копалини у 2018 році (форми №5-ГР, № 6-ГР та № 7-ГР) здаватимемо безпосередньо до Держгеонадр України:

  • форму № 5-ГР до 5 лютого наступного за звітним року до Держгеонадр подають користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу України про надра, що здійснюють користування надрами на підставі та в межах родовища (ділянки), визначеного (визначеної) спеціальним дозволом на користування надрами;
  • форму № 6-ГР до 5 лютого наступного за звітним року до Держгеонадр подають користувачі надр, визначені абзацом п’ятнадцятим статті 1 Закону України «Про нафту і газ» від 12 липня 2001 року № 2665-III, що здійснюють користування надрами на підставі та в межах ділянки (родовища) нафтогазоносних надр, визначеної спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами:
  • форму № 7-ГР до 20 січня наступного за звітним року до Держгеонадр подають користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу України про надра, що здійснюють користування надрами на підставі та в межах ділянки (родовища) надр, визначеної (визначеного) спеціальним дозволом на користування надрами (підземні води).

 

Наказом Мінприроди України від 14 березня 2016 року № 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 789/28919, затверджено нові бланки звітності за формами № 5-ГР, № 6-ГР, № 7-ГР та нові інструкції щодо їх заповнення.

 

Основні нововведення, які стосуються всіх надрокористувачів:

1) звітність подається до Держгеонадр України (до цього подавалась до ДВНП «Геоінформ України»);

2) звітність має подаватись одночасно в паперовій та електронній формі;

3) звітність складається окремо щодо кожного родовища (ділянки, шахти, горизонту, пласта тощо) та окремо для кожного виду сировини за промисловим використанням відповідно до результатів державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин.

Державний облік  у галузі  охорони атмосферного повітря здійснюється за єдиною системою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України шляхом заповнення та подання форми № 2-ТП (повітря) (річна) та № 2-ТП (повітря) (квартальна) які подаються респондентами, узятими на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових газів в атмосферу, органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності. Форма № 2-ТП (повітря) (річна) затверджена наказом Держстату України від 27 листопада 2015 року № 345.

 

Матеріал підготовав Іван Паламарчуком, заслужений природоохоронець України, експерт журналу «Екологія підприємства»

 

Повний текст матеріалу — у № 12 журналу «Екологія підприємства».

Розсилка новин