Експерти порталу ecolog-ua.com, системи «Онлайн-консультант еколога підприємства» та журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

Кожен експерт екологічного напрямку компанії «Тех Медіа Груп» — професіонал з багаторічним практичним досвідом, що має внутрішню мотивацією сприяти екологічній трансформації підприємств України.

Наші експерти:

 Надають консультації передплатникам системи «Онлайн-консультант еколога підприємства» та журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства». У нашій базі налічується понад 2100 готових розгорнутих відповідей на запитання екологів провідних підприємств України — переглянути

 Розробляють шаблони екологічної документації для передплатників під замовлення та надають практичні поради щодо їхнього заповнення. Наразі розроблено понад 600 документів — переглянути

 Проводять навчання (курси підвищення кваліфікації, семінари, вебпрактикуми тощо) — за розкладом і корпоративне — під цілі та потреби екологічної служби конкретного підприємства — переглянути графік майбутніх заходів

 Здійснюють щомісячний аналіз законодавчих змін, супроводжуючи його власними фаховими коментарями

 

Карагодін Сергій Олександрович

12 років практичного досвіду в сфері охорони навколишнього середовища, зокрема:

◆ 4 роки — у сфері розробки природоохоронної документації та екологічного аутсорсингу для підприємств (керівництво природоохоронною лабораторією, розроблення природоохоронної документації, екологічний аутсорсинг)

◆ 8 років — на гірничовидобувному підприємстві:

 • контроль та координація діяльності підприємства у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства
 • розробка, планування та організація виконання заходів з охорони навколишнього середовища
 • планування, організація та контроль фінансування природоохоронної діяльності підприємства
 • участь у розробці екологічних розділів проєктної документації, проведенні стратегічної екологічної оцінки та ОВД діяльності підприємства
 • контроль виконання умов висновків з ОВД, складання звітів післяпроєктного моніторингу, їх подача до компетентних органів
 • розробка документів у галузі моніторингу, звітності та верифікації парникових газів
 • проведення внутрішніх перевірок та супровід сторонніх перевірок у сфері охорони навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
 • складання та здавання екологічної статистичної та податкової звітності

Козбур Наталія Миколаївна

Від 2005 року і дотепер — спеціаліст у сфері еколого-інженерного проєктування (у тому числі 1 рік — на посаді головного інженера проєктної групи) та інженер з ОНС на підприємстві.

◆ Досвід екологічного проєктування для різноманітних галузей промисловості на всіх етапах планування діяльності та функціонування

◆ Досвід нагляду за дотриманням законодавства у сфері охорони навколишнього середовища й охорони праці під час будівництва гідротехнічних споруд і проведення днопоглиблювальних робіт у морських портах, звітування перед Євробанком

◆ Досвід упровадження «Зеленого офісу» та системи екологічного менеджменту на підприємстві; організація внутрішнього екологічного аудиту

◆ Досвід роботи в лабораторії охорони атмосферного повітря, відбору проб морської води, аналізу якості води, відбору проб ґрунтів днопоглиблення, обробка результатів аналізів та оцінка якості ґрунтів днопоглиблення

◆ Сертифікат внутрішнього екологічного аудитора та Свідоцтво про проходження курсу екологічного аудитора

◆ Учасниця бета-тестування стаціонарної станції моніторингу якості атмосферного повітря

◆ Авторка курсів підвищення кваліфікації та співавторка навчального курсу «Управління відходами підприємств та організацій в межах нового Закону — 2023»

Кошелєва Олена Сергіївна

20 років практичного досвіду у сфері охорони навколишнього середовища на виробничих підприємствах вугледобувної сфери, 11 із них — керівник відділу екології.

◆ Реалізація екологічних проєктів:

 • розробка та практичне здійснення планів, спрямованих на раціональне використання водних і земельних ресурсів, охорону повітря
 • отримання дозвільної документації з екології, необхідної для безперебійної роботи підприємства
 • моніторинг впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище із залученням підрядних організацій
 • підготовка методичних матеріалів і проведення навчання персоналу підприємства корпоративним і законодавчим екологічним вимогам
 • побудова системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001
 • здійснення, відповідно до законодавства, процедури з ОВД та отримання висновку
 • супровід проходження державної комплексної експертизи проєктів розвитку підприємства

◆ Авторка курсів підвищення кваліфікації фахівців та вебінарів із практичної екології

Міхєєнко Вікторія Михайлівна

◆ Кандидат хімічних наук, доцент

◆ Авторка понад 60 публікацій із проблематики хімії та екології (із них 7 у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus)

◆ Співавторка методик аналізу мікро- та макроелементів у біологічних зразках людини; 2 роки досвіду роботи на посаді хіміка-аналітика

◆ Участь у 6 держбюджетних науково-дослідних проєктах

◆ Сертифікована учасниця міжнародних конференцій з екологічної проблематики

Соломатіна Надія Євгенівна

13 років практичного досвіду у сфері охорони навколишнього середовища на хімічних підприємствах за напрямами: охорона атмосферного повітря, поводження з відходами на підприємстві, охорона та раціональне використання води.

◆ Досвід роботи у проведенні інвентаризації джерел утворення відходів на підприємстві, розробленні реєстрових карт, технічних паспортів відходів та паспортів місць видалення відходів (МВВ)

◆ Членкиня експертної групи у проєкті «Implementation of the checklist for tailings management facilities» у межах міжнародного проєкту «Improving the safety of industrial tailings management facilities based on the example of Ukrainian facilities» (2014–2015)

◆ Авторка курсів підвищення кваліфікації фахівців за напрямами:

 • «Все про відходи підприємства: поводження з відходами I–IV класу небезпеки на підприємстві»
 • «Правила технічної експлуатації установок очистки газу»

Чала Валентина Леонідівна

◆ 20 років практичного досвіду на промислових підприємствах машинобудівної галузі та в галузі чорної та кольорової металургії. Із них 5 років — керівник відділу охорони праці та екології.

◆ Внутрішній аудитор з міжнародних систем управління екологічного та енергетичного менеджменту. 

◆ Спеціаліст з міжнародного екологічного права.

◆ Досвід у плануванні заходів щодо зниження техногенного впливу на навколишнє середовище

Шупик Юлія Миколаївна

Досвід роботи у сфері еколого-інженерного проєктування – 5 років

◆ Розроблення розділів ОВНС проєктної документації, проєктів скорочення санітарно-захисної зони, звітів ОВД

◆ Здійснення післяпроєктного моніторингу планованої діяльності

◆ Розроблення документації у сфері охорони атмосферного повітря, управління відходами

◆ Проведення інструментально-лабораторних досліджень

Швець Ірина Миколаївна

15 років практичного досвіду у сфері охорони навколишнього природного середовища на підприємствах металургійної, добувної, збагачувальної та машинобудівної промисловості. Із них 10 років — на керівних посадах у сфері екологічного менеджменту виробничих підприємств; 2 роки — на керівній посаді у секторі місцевого самоврядування.

◆ У 2010–2015 рр. впровадила систему екологічного менеджменту та супроводжувала успішну сертифікацію на підприємствах Компанії ДТЕК і Корум Груп, отримавши сертифікат провідного аудитора системи екологічного менеджменту від компанії ООО «Систем Менеджмент Консалтинг»

◆ У 2012–2018 рр. на запрошення Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Волинської, Криворізької, Мелітопольської торгово-промислових палат провела тренінги з екологічного управління на виробничих підприємствах

◆ У 2018–2020 рр. на керівній посаді в органах місцевого самоврядування реалізувала бюджетні та соціальні проєкти. Входила до робочої групи як експерт у питанні екологічного управління у проєктах економічної підтримки східних регіонів USAID та ПРООН

◆ У 2020 р. здобула відзнаку «Кращий еколог року» за результатами екологічної олімпіади від Професійної асоціації екологів України. Також здобула сертифікат тренера бізнес-програм від бізнес-школи Оксани Грабар

Шмурак Євген Леонідович

◆ У 1996–2023 рр. — працівник Мінекоресурсів, Мінприроди, Мінекоенерго, Міндовкілля. Відповідав за нормативне-правове забезпечення сфери поводження з відходами, працював над проєктами нормативно-правових актів України за тематикою відходів

◆ Створив інформаційні системи ІАС «Відходи» та РІС «Дозвіл»

◆ У 2016 р. формалізував інформаційно-реєстраційні документи у сфері поводження з відходами (електронні версії паспортів місць видалення відходів, об’єктів утворення відходів, об’єктів оброблення та утилізації відходів у формат Excel)

◆ Викладацький досвід за тематикою відходів на різних курсах підвищення кваліфікації для відповідальних співробітників підприємств з питань екології

◆ 18 років досвіду консалтингу громадян та суб’єктів господарювання з питань поводження з відходами

Франжолі Діана Миколаївна

18 років практичного досвіду у сфері розробки природоохоронної документації та екологічного аутсорсингу для підприємств (розроблення природоохоронної документації, екологічний аутсорсинг, супровід під час здійснення державного контролю (нагляду) за дотримання природоохоронного законодавства підприємств).

Із них 16 років — у портова-логістичній сфері:

 • консультації у судових справах, супровід при державному контролі за дотримання природоохоронного законодавства підприємств
 • розробка проєктів перспективних та поточних планів щодо охорони навколишнього середовища, контроль їх виконання
 • підготовка наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов’язаних із вирішенням комерційних питань, пов’язаних з охороною навколишнього середовища
 • розробка навчальних курсів та системи перевірки знань з охорони навколишнього середовища
 • контроль та координація діяльності підприємства у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства
 • участь у проведенні стратегічної екологічної оцінки
 • контроль виконання умов висновків з ОВД, складання звітів післяпроєктного моніторингу, їх подача до компетентних органів
 • проведення внутрішніх перевірок та супровід сторонніх перевірок у сфері охорони навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
 • складання та здавання екологічної статистичної та податкової звітності

Якубовська Інна Сергіївна

10 років практичного досвіду в сфері охорони навколишнього середовища на газотранспортному підприємстві:

 • контроль та координація діяльності підприємства в сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства
 • розробка, планування та організація виконання заходів з охорони навколишнього середовища
 • планування, організація та контроль фінансування природоохоронної діяльності підприємства
 • участь у розробці екологічних розділів проєктної документації
 • проведення внутрішніх перевірок та супровід сторонніх перевірок у сфері охорони навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
 • складання та здавання екологічної статистичної та податкової звітності

Сердюк Вікторія Анатоліївна

7 років практичного досвіду у природоохоронному секторі, в тому числі й на виробництві, еколог-практик:

 • внутрішня аудиторка інтегрованої системи менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018
 • фахівчиння з поводження з відходами, пилогазоочисним устаткуванням, організації та проведенню післяпроєктного моніторингу
 • незалежна експертка в галузі охорони довкілля
 • розробниця нормативних розрахунків водоспоживання та водовідведення для підприємств, у тому числі — для отримання дозволу на спеціальне водокористування
 • фахівчиня з підготовки підприємств до проходження зовнішніх аудитів (зокрема й міжнародних) за природоохоронним напрямом, підготовка до сертифікації ISCC, дотримання міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018

Георгієва Юлія Миколаївна

15 років практичного досвіду у сфері охорони навколишнього середовища на підприємствах машинобудівної та агропромислового комплексу за напрямами: охорона атмосферного повітря, поводження з відходами на підприємстві, охорона та раціональне використання води, система екологічного менеджменту.

◆ Досвід роботи у проведенні інвентаризації джерел утворення відходів на підприємстві, розробленні реєстрових карт, технічних паспортів відходів та паспортів місць видалення тимчасового зберігання відходів

◆ Досвід розробки документів та впровадження системи екологічного менеджменту

◆ Досвід роботи з контролюючими органами: супровід перевірок контролюючих органів, підготовка документів для перевіряльників, організація і координація виконання приписів

◆ Авторка вебінарів (від 2022 р.):

 • «Робота екологічної служби підприємства в умовах воєнного часу»
 • «Природоохоронна звітність і оподаткування — зміни 2022»
 • «Оцінка впливу на довкілля в умовах воєнного стану: коротко про головне»

 

 Тимошенко Марина Євгенівна

 

◆    15-річний досвід у природоохоронній галузі, зокрема:

 • 8 років практичного досвіду в сфері охорони навколишнього середовища на підприємстві харчової промисловості;
 • 3 роки – на підприємстві у сфері управління небезпечними відходами;
 • 4 роки – у сфері розробки природоохоронної документації та екологічного аутсорсингу
◆    член асоціації «Професійна спілка екологів України „PAEU“»
◆    автор статей «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»
◆    співавтор посібника «Судова практика у сфері довкілля»
◆    спікер семінарів, вебінарів, екофорумів у сфері захисту довкілля
◆   консультант із питань охорони навколишнього природного середовища на платформі «Онлайн-консультант еколога підприємства»
 

Смирнов Олександр Володимирович

 

15 років практичного досвіду у сфері охорони навколишнього середовища за напрямом «Водопостачання та водовідведення».

◆ Кандидат технічних наук, PhD
◆ Досвід роботи у передпроєктному аналізі роботи екологічних споруд, проєктуванні, запуску та експлуатації каналізаційних очисних споруд, споруд водопостачання
◆ Автор понад 30 публікацій із проблематики очистки стічних вод та каналізації (із них 3 у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus) і 2 патенти на корисні моделі
◆ Робота в комунальному підприємстві (водоканал) – обслуговування мереж і споруд водовідведення
◆ Сертифікований учасник міжнародних конференцій із проблематики очищення стічних вод
◆ Робота в міжнародній консалтинговій компанії із супроводу міжнародних проєктів

Варєнікова Вікторія Юріївна

Юристка, адвокатка, магістерка права, фахівчиня у земельному праві

◆ 15-річний досвід у юриспруденції, із них зокрема: 13 років адвокатської практики (включно із земельним правом, численні виграні земельні спори)
◆ Увійшла до ТОП-10 молодих і перспективних юристів України 2013 р. за версією проєкту «Вибір клієнта» професійного юридичного видання «Юридична газета»
◆ Членкиня Комітету аграрного, земельного та довкілевого права Національної асоціації адвокатів України (НААУ)
◆ Авторка статей в «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»
◆ Авторка статей в інтернет-виданні «Ютека (Uteka)»

 
 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!