Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Управління відходами

Поводження з «відходами тваринництва» чи «побічними продуктами тваринного походження»: що змінилося для підприємств

Головне в публікації:

 • Як змінилося законодавче регулювання
 • Як визначаються категорії продуктів тваринного походження
 • Що саме змінилося, та які тепер правила поводження з відходами
 • Детально про відповідальність за порушення законодавства

Попереднє законодавче регулювання

До 2015 року відходам тваринного походження у Законі України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. № 187/98–ВР (далі — ЗУ «Про відходи») була присвячена окрема стаття — 35–2 «Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження», яка наголошувала на тому, що утилізація відходів тваринного походження на території України здійснюється спеціалізованими підприємствами (підрозділами) з утилізації відходів тваринного походження і не може здійснюватися підприємствами, що виробляють продукцію тваринного походження, призначену для споживання людиною, за винятком випадків здійснення такої діяльності спеціалізованими підрозділами з утилізації відходів тваринного походження. Однак цю статтю, а також сам термін «відходи тваринного походження» було виключено з ЗУ «Про відходи» на підставі прийняття ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» від 7 квітня 2015 р. № 287–VIII (далі — ЗУ № 287-VIII).

Що змінилося?

Таким чином, відходи тваринного походження у первісному тлумаченні (а саме, загиблі тварини, відходи, що утворилися внаслідок виготовлення продукції із тваринної сировини, непридатної для споживання людиною і твариною, а також підлягають обов’язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив) перестали бути відходами та набули статусу побічних продуктів тваринного походження, не придатних для споживання людиною.

Як працюємо тепер?

ЗУ № 287-VIII, який прийшов на заміну ст. 35–2 ЗУ «Про відходи», визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

Відповідно до термінології ст. 1 ЗУ № 287-VIII:

 • побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною (далі — побічні продукти тваринного походження) — туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною;
 • продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження — продукти, отримані в результаті однієї чи більше обробок, перетворень або етапів оброблення побічних продуктів тваринного походження, у тому числі з отриманням кормів тваринного походження, органічних добрив, покращувачів ґрунту, етеринарних, лікарських, медичних препаратів, засобів, пристроїв тощо.

Хто здійснює держуправління у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження?

Державне управління у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження здійснюють: Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини (компетентний орган), місцеві державні адміністрації.

Побічні продукти тваринного походження відповідно до ст. 10 ЗУ № 287-VIII відносяться до I–III категорій, залежно від ступеня ризику для здоров’я людини та тварини.

Про категорії продуктів тваринного походження

Віднесення побічних продуктів тваринного походження до відповідної категорії наведено у ст. 11–13 ЗУ № 287-VIII.

1. Побічні продукти тваринного походження І категорії

У Законі також зазначається, що побічні продукти тваринного походження І категорії підлягають виключно видаленню. Ввезення побічних продуктів тваринного походження, що належать до I категорії, на територію України заборонено.

2. Побічні продукти тваринного походження ІІ категорії

Стосовно поводження з побічними продуктами тваринного походження ІІ категорії є певна вимога — вони повинні бути використані, оброблені або перероблені наступними способами:

 • використані для виробництва органічних добрив або покращувачів ґрунту для розміщення на ринку відповідно до ст. 19 ЗУ № 287-VIII, після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу;
 • компостовані або пере творені на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу, а щодо молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів, гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту (якщо щодо таких побічних продуктів компетентним органом у порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення хвороб, зазначених у п. 4 частини першої ст. 11 ЗУ № 287-VIII, а також інших хвороб, включених до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб), — з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 • перероблені на органічні добрива для внесення в ґрунт та покращувачі ґрунту з попереднім обробленням шляхом стерилізації під тиском або без такого оброблення — щодо гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту, немінералізованого гуано, внесені у ґрунт з попереднім обробленням або без такого оброблення, — щодо молока та молочних продуктів (якщо щодо передбачених у цьому пункті побічних продуктів компетентним органом у порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення хвороб, зазначених у п. 4 частини першої ст. 11 ЗУ № 287-VIII, а також інших хвороб, включених до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб);
 • використані як паливо для спалення з попереднім обробленням або без такого оброблення;
 • оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.

Також побічні продукти тваринного походження ІІ категорії, можуть бути видалені шляхом спалювання безпосередньо без попереднього оброблення або після такого оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу.

3. Побічні продукти тваринного походження ІІІ категорії

До поводження з побічними продуктами тваринного походження ІІІ категорії слід віднести:

 • оброблення шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами і використання для виробництва кормів тваринного походження, крім тих побічних продуктів тваринного походження, що змінилися шляхом розкладання або псування та становлять ризик для здоров’я людини або тварини;
 • перероблення на органічні добрива , компостування або перетворення на біогаз;
 • оброблення шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використання для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва;
 • перероблення відповідно до технологій, необхідних для виробництва продукції.

Відповідно до п. 2 ст. 10 ЗУ № 287-VIII поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій I–III, здійснюється згідно з Порядком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Пунктом 3 Прикінцевих Положень ЗУ № 287-VIII передбачено, що Кабінет Міністрів України протягом року з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, забезпечує прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Прогалина в законодавстві

Зверніть увагу! На сьогодні «Порядок поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій I–III» досі залишається не затвердженим.

Слід пам’ятати також про вимоги щодо поводження з продуктами оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, наведених у ст.18 ЗУ № 287-VIII:

 • по-перше, продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій II і III, на потужностях (об’єктах), зареєстрованих в установленому порядку, можуть бути розміщені на ринку чи утилізовані відповідно до законодавства;
 • по-друге, продукти оброблення, переробки побі чних продуктів тваринного походження після їх утворення повинні негайно маркуватися оператором ринку та містити інформацію, чітко викладену українською мовою у формі, що привертає увагу і не стирається, а саме:
 •  категорію побічних продуктів тваринного походже ння, з якої виготовлено продукт;
 •  назву продукту;
 • ім’я або найменування виробника та адресу чи місце перебування виробничих потужностей;
 • якісний та кількісний склад компонентів;
 • інструк цію для застосування та всі рекомендації сто совно безпечності чи можливих наслідків споживання (використання).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
►1 використовувати продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження для годівлі жуйних тварин, якщо такі продукти чи корми містять тваринний білок жуйних тварин, крім молока та молочних продуктів;
►2 годівля сільськогосподарських тварин, крім хутрових звірів, залишками харчових продуктів, відходами закладів харчування або кормовими матеріалами, що містять або походять з відходів закладів громадського харчування;
►3 використовувати для годівлі тварин продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, утворені після оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II.

Відповідальність за порушення законодавства

Статтею 25 ЗУ № 287-VIII передбачена відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження, а саме:


Матеріал підготувала Марина Тимошенко, експерт журналу,
еколог ПрАТ Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

Джерело: журнал «Екологія підприємства» № 10, 2018

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Розсилка новин

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!