Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Охорона водних ресурсів

Практичні питання водопостачання, водовідведення та очистка стічних вод: практикум. Частина 1

Від редакції: на численні запитання від екологів різних галузей ми розпочинаємо серію практичних роз’яснень від експертів водогосподарської сфери.

Головне в публікації:

  • Як отримати в оренду водні об’єкти: законодавче регулювання
  • На що звернути увагу при складанні типового договору оренди водного об’єкта
  • Кому належать повноваження щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди у межах населених пунктів
  • Про обов’язки орендаря та повноваження Держводагентства

З метою забезпечення населення та галузей економіки належною кількістю води в Україні збудовано 1103 водосховища загальним об’ємом понад 55 млрд куб. м та близько 48 тис. ставків, 7 великих каналів довжиною 1021 км, водоводи великого діаметра, якими вода надходить у маловодні регіони України.

Більша частина зарегульованого стоку в Україні припадає на дніпровський каскад водосховищ загальним об’ємом 43,8 куб. км і корисним об’ємом 18,5 куб. км. Усі шість водосховищ дніпровського каскаду мають комплексне призначення.

Особливої актуальності питання перерозподілу стоку та забезпечення екологічних витрат (мінімальна розрахункова витрата води, що скидається з водосховища (ставка) до річки відповідно до встановлених для цих водо сховищ (ставків) режимів роботи з урахуванням прогнозу водності та екологічних вимог) набуває у періоди маловоддя.

Як отримати в оренду водні об’єкти: законодавче регулювання
Відомо, що 01.07.2013 набрав чинності Закон України «Про аквакультуру» від 18 вересня 2012 року № 5293-VI (далі — ЗУ «Про аквакультуру»), прикінцеві положення якого, зокрема стаття 51 Водного кодексу України (далі — ВКУ), викладено у новій редакції.
Зазначений закон та зміни до статті 51 ВКУ змінюють існуючий підхід до процедури надання водних об’єктів в користування на умовах оренди.

КІЛЬКА ВАЖЛИВИХ АКЦЕНТІВ

1. Відповідно до прийнятих змін чинне законодавство розрізняє різні процедури та принципи надання водних об’єктів.

1.1. Водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми надаються в користування на умовах оренди у порядку, передбаченому статтею 51 ВКУ, для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Згідно зі статтею 1 ВКУ водосховище комплексного призначення — водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреаційних).

Водні об’єкти надаються у користування на земельних торгах (статті 135–139 Земельного кодексу України, далі — ЗКУ) у комплексі із земельною ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними ЗКУ (при цьому віднесення водного об’єкта до загальнодержавного або місцевого не має значення), відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

На що звернути увагу при складанні типового договору оренди водного об’єкта
Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420. У договорі оренди водного об’єкта визначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.

Одночасно інформуємо, що типовим договором оренди передбачено відповідальність орендаря за шкоду, що може бути нанесена третім особам, внаслідок неналежного виконання умов договору.

ВАЖЛИВО! Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта.

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18 березня 2013 року № 99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307.

Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28 травня 2013 року № 236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.

Відповідно до статті 51 ВКУ водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом (стаття 47 ВКУ). Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їхнє нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

1.2. Частини рибогосподарських водних об’єктів (для розміщення плавучих рибницьких садків), рибогосподарські технологічні водойми, акваторії (водний простір) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України надаються в користування на умовах оренди відповідно до статті 14 ЗУ «Про аквакультуру» для цілей аквакультури.

Рибогосподарською технологічною водоймою є штучно створена водойма спеціального технологічного призначення, що визначається технічним проектом та/або паспортом, яка наповнюється штучно за допомогою гідротехнічних споруд і пристроїв та призначена для створення умов існування і розвитку об’єктів аквакультури.

Рибогосподарська технологічна водойма надається в користування на умовах оренди для цілей аквакультури органом, який здійснює розпорядження земельною ділянкою під водою (водним простором) відповідно до ЗКУ, за договором оренди за наявності паспорта рибогосподарської технологічної водойми та/або технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми.

ДОВІДКА!

Надання в оренду рибогосподарських технологічних водойм здійснюється за договором оренди (Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420), а також погодженим з Держводагентством (його територіальним органом).

Порядок розроблення та форма паспорта рибогосподарської технологічної водойми затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері рибного господарства (наказ Мінагрополітики від 16 грудня 2013 року № 742, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за № 27/24804).

Методика визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства (наказ Мінагрополітики від 16.12.2013 № 742, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за № 194/24971).

2. Звертаємо увагу, що відповідно до статті 122 ЗКУ повноваження щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів — Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 59 ЗКУ та статті 51 ВКУ водні об’єкти (дно та водний простір) надаються лише для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт, а відповідно до частини 3 статті 122 ЗКУ районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування за межами населених пунктів для обмеженого переліку потреб (ведення водного господарства; будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо); індивідуального дачного будівництва). У зв’язку із цим районні державні адміністрації не мають повноважень щодо передачі в оренду водних об’єктів для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науководослідних робіт.

3. Відповідно до статті 51 ВКУ у договорі оренди водного об’єкта визначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.

Крім того, статтею 14 ЗУ «Про аквакультуру» встановлено, що при передачі юридичній чи фізичній особі в оренду рибогосподарської технологічної водойми такій особі одночасно можуть передаватися в користування гідротехнічні споруди.

У зв’язку з цим звертаємо увагу на необхідність встановлення у пункті 33 типового договору водного об’єкта, окрім іншого, зобов’язання щодо оформлення в оренду гідротехнічних споруд, зазначених у пунктах та 3 та 4 цього договору (за наявності згоди їх власника).

Також відповідно до статті 25 ВКУ, частини другої статті 5 та частини першої статті 8 ЗУ «Про аквакультуру» вважаємо за необхідне у пункті 33 типового договору водного об’єкта встановлювати обов’язок орендарю:
• подавати організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства у визначені строки та за формами, затвердженими в установленому порядку, звіти про водокористування (звіт за формою № 2ТП-водгосп (річна));
• подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (Держрибагентство), звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формами, затвердженими в установленому порядку (для водних об’єктів, наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм);
• подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (Держрибагентство), інформацію стосовно намірів розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів та відповідне науково-біологічне обґрунтування;
• дотримуватися норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України, встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772 (для водних об’єктів, наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм).

Щодо повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Нагадуємо, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 6 вересня 2012 року № 5245-VI (набрав чинності з 01.01.2013) змінені повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або користування.

Відповідно до зазначених змін повноваження щодо передачі в оренду земельних ділянок для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт у межах населених пунктів перейшли до відповідних місцевих рад, а за межами населених пунктів — до обласних державних адміністрацій.

ЗУ «Про аквакультуру» (набрав чинності з 01.07.2013) змінено повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі водних об’єктів у користування. Відповідно до Для водних об’єктів, наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм зазначених змін повноваження щодо передачі в оренду водних об’єктів перейшли до органів, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під ними.

ДО УВАГИ! Разом з цим, відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України, у разі зміни власника речі, переданої у найм (оренду), до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця (орендодавця).

Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.

Крім того, відповідно до статті 32 Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи — орендаря не є підставою для зміни умов договору, якщо інше не передбачено договором.

Враховуючи викладене, якщо у договорах оренди земельних ділянок та водних об’єктів, укладених районними державними адміністраціями, не встановлено умову їх припинення у разі зміни орендодавця, то права і обов’язки орендодавця перейшли до обласних державних адміністрацій або відповідних місцевих рад з 01.01.2013 (щодо оренди землі) та з 01.07.2013 (щодо оренди водних об’єктів).

У зв’язку із цим відповідні ради та обласні державні адміністрації повинні були внести зміни до діючих договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів у частині зміни сторони за договором (орендодавця). Також слід зазначити, що передача права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання (суборенда) не передбачена чинним законодавством.


56

Експерт випуску: Ірина Овчаренко, Голова Держводагентства
У № 8 журналу «Екологія підприємства» — частина 2,інтерв’ю-роз’яснення від Голови Держводагентства та відповіді на найбільш гострі практичні запитання екологів, що надійшли у червні


Джерело: журнал «Екологія підприємства» № 7

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Читайте також:

Розсилка новин

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!