Статті

Повернутися до переліку cтатей
Читайте в журналі

Про екологічні платежі: від законодавства до практики

Стаття роз’яснить

 • Що таке екологічні платежі? З чого вони складаються?
 • Хто в Україні та за що саме сплачує екоподаток, як він обчислюється та що потрібно знати про податкову декларацію?
 • Чим регламентовані грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності?
 • Практичні аспекти :
 • чи впливає перевищення лімітів викидів (скидів, відходів) на розрахунок екологічного податку?
  • як діяти у випадку, коли підприємство припиняє скид стічних вод у водний об’єкт?
  • як розрахувати розмір збитків, якщо підприємство працює без дозволу на викиди?
  • особливості складення адмінпротоколу.
ДОВІДКА!
Екологічні платежі — це грошове зобов’язання за негативний вплив на навколишнє середовище, яке вносять юридичні та фізичні особи, діяльність яких негативно впливає на навколишнє середовище.


Що таке екологічний податок?

ДОВІДКА!
Екологічний податок — загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року

Хто є платником екоподатку?

Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
 • утворення радіоактивних відходів (включно з уже накопиченими);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

За що сплачується екоподаток?

Об’єктом та базою оподаткування є:

 • обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
 • обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;
 • обсяги та категорії радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 • обсяги електричної енергії, виробленої організаціями, що експлуатують ядерні установки (атомні електростанції).

Які ставки екологічного податку передбачені за види забруднюючих речовин (викидів, скидів), класи та категорії радіоактивних відходів, обсяги електричної енергії?

 • Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення наведені у ст. 243 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 • ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти наведені у ст. 245 ПКУ;
 • ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях і об’єктах наведені у ст. 246 ПКУ;
 • ставки податку за утворення радіоактивних відходів наведені у ст. 247 ПКУ;
 • ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів наведені у ст. 248 ПКУ.

Які строки подання податкової декларації з екологічного податку та сплати екологічного зобов’язання?

Платники податку складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Що таке грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності?

Перш за все, це штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Яким є правове регулювання грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням  законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності?

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-XII (далі — ЗУ № 1264-XII) одним з основних принципів охорони навколишнього природного середовища є компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Відповідно до ст. 69 ЗУ № 1264-XII шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.

Розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, розраховується згідно з вимогами природоохоронного законодавства на підставі такс та методик обчислення розміру шкоди або, за їх відсутності, за фактичними витратами на відновлення порушеного стану навколишнього природного середовища з урахуванням понесених збитків, у тому числі упущеної вигоди (неотриманих доходів).

Згідно зі ст. 20 ЗУ № 1264-XII до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом.

Зверніть увагу! Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від комppпенсації шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості природних ресурсів.

Чи впливає перевищення лімітів викидів (скидів, відходів) на розрахунок екологічного податку?

Ні. Відповідно до ст. 249 ПКУ сума екологічного податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини, виходячи з фактичних обсягів викидів (скидів, відходів).

У наступному кварталі (4 кв.) підприємство припиняє скид стічних вод у водний об’єкт. Як діяти в такому випадку?

Відповідно до ст. 250.9 ПКУ, якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку.

В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу.

Таким чином, за 4 квартал необхідно відзвітувати, подавши декларацію з нульовими даними. А на початку нового року (а саме — до закінчення строку здачі звітності за І квартал) звернутися до ДФС із заявою про відсутність у вас об’єкта нарахування екоподатку у новому звітному році.

Як розрахувати розмір збитків, якщо підприємство працює без дозволу на викиди?

Викиди забруднюючих речовин, на які відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, включаючи окремі забруднюючі речовини, викиди яких підлягають регулюванню, вважаються наднормативними.

Порядок визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктів господарювання визначається Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 р. № 639.

Під час перевірки підприємства співробітниками екологічної інспекції були виявлені порушення природоохоронного законодавства. Складено акт, видано приписи. На кого будуть складені адміністративні протоколи?

Відповідно до Інструкції з оформлення органами Державної екологічної інспекції України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 5 липня 2004 р. № 264, при виявленні порушень вимог природоохоронного законодавства, які вчинені посадовими особами підприємств, установ та організацій, їх структурних або відокремлених підрозділів, незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, протокол про адміністративне правопорушення складається відносно особи, яка вчинила порушення природоохоронного законодавства, а якщо таку особу встановити неможливо — то відносно посадової особи, яка відповідає за стан охорони навколишнього природного середовища на даному підприємстві, а у разі, якщо така особа не призначена — стосовно керівника підприємства, установи чи організації.

Матеріал підготувала Марина Тимошенко, експерт журналу, еколог ПрАТ Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

Джерело: журнал «Екологія підприємства»  № 10

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Читайте також:

Розсилка новин

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!