Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Зелена модернізація

Україна стала членом авторитетного міжнародного агентства IRENA: про перспективи для українських «зелених» проектів

За роз’ясненням перспектив для підприємств України ми звернулися до розробника Закону та поспілкувалися з директором Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрієм Шафаренком.

1. Як вплине на перспективи розвитку кожного окремо взятого підприємства держави приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA? Яких змін слід очікувати?

Приєднання України до Агентства IRENA матиме позитивні наслідки, зокрема, для підприємств, які працюють або мають намір працювати в сфері відновлюваної енергетики.

Цим підприємствам надаватиметься можливість подавати заявки до фонду Abu Dhabi Fund for Development (АDFD) щодо отримання пільгових кредитів (кредити надаються на конкурсній засаді під 1–2 % терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, за умови співфінансування 50/50), користуватися наявною в агентстві IRENA інформацією щодо використання ВДЕ, результатів новітніх досліджень та передового досвіду, а також прогресивних механізмів фінансування розвитку відновлюваної енергетики, отримувати практичні поради експертів агентства щодо покращення нормативно-правової бази у сфері відновлюваної енергетики для України та налагодити плідну співпрацю між Україною та розвинутими державами з метою розвитку відновлюваної енергетики.

Для України в цілому вступ до IRENA забезпечить збільшення частки ВДЕ, що дасть можливість замістити імпортовані традиційні види палива (газ, вугілля), зекономить державі значні фінансові ресурси, сприятиме створенню нових робочих місць та зменшить енергозалежність країни.

2. Наскільки простіше стане залучати іноземні інвестиції до реалізації українських зелених проектів та що слід власникам бізнесів врахувати вже зараз?

IRENA та Фонд розвитку Abu Dhabi (ADFD) співпрацюють у наданні пільгових кредитів на загальну суму 350 млн дол. США протягом семи щорічних циклів фінансування для перспективних проектів у галузі відновлюваних джерел енергії в країнах, що розвиваються. Загальна сума пільгових кредитів, виданих за річний цикл відбору проектів, не повинна перевищувати 50 млн дол. США, якщо не буде залишку з попереднього циклу через дефіцит проектів, відібраних для фінансування. Розмір пільгового кредиту для проекту (ів) коливається в межах від 5 до 15 млн дол. США. Кредити ADFD покривають до 50 % вартості проекту, а також допомагають залучити додаткове фінансування. Проекти для остаточного вибору ADFD рекомендує IRENA.

Одна з головних вимог для отримання фінансування проекту — участь держави у реалізації проекту або наявність державних гарантій (у вигляді гарантійного листа уряду), а також чітко визначені соціально-економічні переваги від реалізації проекту.

Слід врахувати, що кожен цикл відбору проектів відкривається у листопаді кожного року, відібрані проекти оголошуються на щорічній Асамблеї IRENA через рік.

Наразі здійснюється збір заявок від країн-членів на фінансування проектів у межах шостого циклу, кінцевий термін подання — лютий 2018 року; у грудні 2018 року буде оголошено перелік обраних Секретаріатом IRENA та Фондом розвитку Abu Dhabi проектів для фінансування.

Також, за інформацією Секретаріату IRENA та керівництва ADFD, після завершення останнього запланованого (сьомого) циклу проекту, у разі наявності невикористаних коштів, є ймовірність продовження проекту на восьмий цикл.

Після набуття членства в IRENA в України з’явиться можливість подавати заявки на отримання додаткового кредитного фінансування у межах цього проекту на реалізацію енергоефективних проектів (у розмірі від 5 до 15 млн дол. США під 2 % річних на 20 років, включаючи пільговий період тривалістю до п’яти років).

3. Які ще законодавчі акти слід прийняти, аби український ринок відновлюваних джерел енергії мав відчутні позитивні зрушення?

Наразі Україна завершує всі внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA).

Слід зазначити, що після набрання чинності Законом України «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)» до депозитарію IRENA на зберігання буде направлено Акт про приєднання, підписаний Президентом України — протягом місяця після ухвалення Закону.

Устав IRENA силу набирає чинності для України на 30 день із дня подання на зберігання депозитарію IRENA відповідного акта, після чого Україні потрібно сплатити членські внески до IRENA.

Сьогодні одним з вагомих факторів, що стримує розвиток сфери виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, є відсутність можливості резерву потужності на підстанціях енергопостачальних компаній. У цьому випадку підключення нових об’єктів можливе лише за умови здійснення додаткових заходів з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж, що призводить до суттєвого збільшення вартості проекту та, як наслідок, перешкоджає їх реалізації.

З метою вирішення зазначеної проблеми та сприяння реалізації проектів з виробництва електроенергії з альтернативних джерел Агентством, разом з експертами в сфері відновлюваної енергетики, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо обмеження терміну дії  технічних умов» (реєстр. № 6081 від 13.02.2017).

Метою законопроекту є усунення проблеми «резервування» потужностей за відсутності реально побудованих об’єктів, що надасть можливість знизити інвестиційні ризики у разі реалізації нових проектів.

Зазначеним законопроектом передбачається:

 • обмежити строк дії технічних умов (далі — ТУ) на приєднання об’єктів ВДЕ до електричних мереж до 3 років;
 • безстрокові ТУ, видані до набрання чинності цим Законом, діятимуть 3 роки з моменту набрання ним чинності.

Ухвалення цього Закону сприятиме:

 •  удосконаленню законодавства у сфері містобудівної діяльності;
 •  підвищенню ефективності інвестицій;
 • стимулюванню інвесторів здійснювати забудову об’єктів будівництва, створенню сприятливих умов для стимулювання введення в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва, зокрема у сфері відновлювальної енергетики;
 •  уникненню спекуляцій з виданими технічними умовами.
 • створенню нормативно-правового підґрунтя для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті.

Крім цього, Держенергоефективності розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (реєстр. № 7348 від 29.11.2017).

Основними положеннями законопроекту є:

 • визначення для суб’єктів господарювання, що виробляють та/або імпортують моторне паливо, обов’язкової частки біокомпонентів в загальному обсязі його продажу (в бензині: з 01.01.2018 — 3,4 % енерг., з 01.01.2019 — 4,8 % енерг., в дизелі з 01.01.2018 — 2,7 %);
 • введення норм щодо відповідності біокомпонентів в моторному паливі критеріям сталості (з 01.01.2020);
 • введення обліку та контролю вмісту біокомпонентів у паливі моторному;
 • віднесення до адміністративних правопорушень недотримання вимог щодо вмісту обов’язкової частки біокомпонентів, неподання або несвоєчасне подання інформації щодо вмісту частки біокомпонентів у загальному обсязі продажу палива моторного.

Ухвалення законопроекту сприятиме:

 • створенню гарантованого ринку виробництва та використання рідких біологічних видів палива в Україні;
 • збільшенню надходжень інвестицій в цей сектор;
 •  будівництву нових заводів з виробництва біоетанолу та біодизелю;
 •  завантаженню спиртових заводів та виробничого потенціалу суміжних сфер;
 •  збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів;
 •  створенню додаткових робочих місць;
 • виконанню Україною зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством щодо досягнення частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті у 2020 році не менш 10 % (на кінець 2015 року вона становила лише 1,83 %).

Також, з метою створення законодавчого підґрунтя для запровадження ринку твердого біопалива Держенергоефективності розроблено проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення ринку твердого біопалива».

Ухвалення законопроекту сприятиме:

 • створенню в Україні прозорого ринку біопалива;
 • зниженню цін на біопаливо;
 • збільшенню кількості постачальників та покупців біопалива;
 • розширенню видів діяльності для виробників твердого біопалива деревного та аграрного походження;
 • збільшенню об’ємів сировини, придатної для виробництва твердого біопалива;
 • забезпеченню генеруючи потужностей біопаливом;
 • збільшенню надходжень до бюджету, створенню додаткових робочих місць.

4. Про які саме прогресивні механізми фінансування розвитку відновлюваної енергетики може йтися для України?

Україна має значний потенціал розвитку сфери використання відновлюваних джерел енергії. Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року встановлено амбітну мету — досягти 11 % енергії з відновлюваних джерел у кінцевому енергоспоживанні країни у 2020 році. Для реалізації плану потрібно близько 12 млрд євро інвестицій.

Одним із ключових стимулів для досягнення поставленої мети є Закон України № 514-VIII щодо конкурентного виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, який розроблено Держенергоефективності.

Головні позиції Закону щодо стимулювання розвитку відновлюваної енергетики:

 • «зелений» тариф розраховується відповідно до курсу євро для того, щоб уникнути ризиків інфляції;
 • «зелений» тариф для виробництва електроенергії з біомаси та біогазу збільшено на 10 %;
 • скасовано вимогу до «місцевої» складової та введено надбавку до 10 % за використання українського обладнання;
 • «зелений» тариф встановлено для сонячних та вітрових електростанцій приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт.

Крім цього, в Україні вперше запроваджено спрощену процедуру встановлення тарифів на теплову енергію «не з газу», яка надає поштовх бізнесу щодо залучення інвестицій у сферу альтернативної енергетики та прибирає корупційну складову, що робить цей механізм прозорим.

Так, у квітні 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» від 21 березня 2017 року № 1959-VIII, яким внесено зміни до Закону України «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 року № 2633-IV щодо встановлення стимулюючих тарифів на теплову енергію з альтернативних джерел.

Цей закон є інструментом зменшення газової залежності. Він дозволяє:

 • надавати гарантії інвесторам щодо повернення інвестицій та отримання прибутку;
 • створювати близько 25 тисяч нових робочих місць і сотні нових підприємств малого та середнього бізнесу,
 • щорічно скорочувати імпорт газу на понад 3 млрд м3,
 • залишати в економіці держави щонайменше 15 млрд грн на рік, а з урахуванням мультиплікатору — понад 75 млрд грн.

Відповідно до закону Агентство щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу розраховує та оприлюднює на офіційному сайті середньозважені тарифи на теплову енергію (в розрізі регіонів — області) та на транспортування та постачання (по всій Україні).

Ухвалення зазначених законів значно покращить законодавчу базу України в сфері відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

5. Співпраця між Україною та якими розвинутими державами у сфері відновлюваної енергетики може бути найефективнішою? І чому?

Впродовж 2017 року між Держенергоефективності та профільними установами країн, до компетенції яких належать питання розвитку сфери відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, укладено Меморандуми про співробітництво:

 • Королівство Данія;
 • Фінляндська Республіка;
 • Китайська Народна Республіка.

Метою цих Меморандумів є зміцнення співпраці стосовно зниження споживання традиційних енергоносіїв та розвитку ринків відновлюваних джерел енергії.

Також налагоджено плідну співпрацю з сусідами України, зокрема Білоруссю, шляхом укладення Дорожньої карти співпраці державних органів і організацій Республіки Білорусь і України в сфері підвищення енергоефективності та використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів на 2017–2020 роки.

Крім цього, ведуться активні перемовини стосовно укладення Меморандуму про взаєморозуміння у сфері відновлюваної енергетики з Республікою Індія. Підписання документа заплановано на 2018 рік.

Разом з цим, за результатами офіційного візиту делегації України до Фінляндської Республіки з метою реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива між Держенергоефективності та МЗС Фінляндської Республіки фінська сторона ініціювала надання грантового та кредитного фінансування енергоефективних проектів в Україні шляхом створення трастового фонду, який буде реалізовано через Північну екологічну фінансову корпорацію (NEFCO).

Головним координатором фонду в Україні буде Держенергоефективності. Наразі підписано Угоду про створення фонду між Міністерством закордонних справ Фінляндії і NEFCO. Наступним кроком стане підписання Угоди між Агентством та NEFCO. Планується, що фонд розпочне роботу на початку 2018 року.

6. Який механізм подання заявок до Абудабійського фонду розвитку щодо отримання пільгових кредитів під 1–2 % терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, за умови співфінансування 50/50?

Проекти, що претендують на залучення фінансування від ADFDмають відповідати таким вимогам:

 • подаватися членами IRENA, країнами, які підписали Статут IRENA, або ж державами, що перебувають на етапі приєднання та включені до переліку країн що розвиваються у відповідності до DAC List of ODA Recipients Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР). Перевага надається проектним пропозиціям, поданим членами IRENA;
 • впроваджувати відновлювані джерела енергії, як це визначено в Статуті IRENA: біоенергія, геотермальна енергія, гідроенергія, океанічна енергія, сонячна та/або вітрова енергія.

IRENA здійснює відбір проектів та надання рекомендацій відповідно до постанови Асамблеї IRENA № A/4/13 та відповідно до вимог «Керівництва для заявників»:

IRENA здійснює відбір та надання рекомендацій своїм проектам за допомогою двох органів. Першим з них є Консультативний комітет, який призначається Асамблеєю IRENA на щорічній засаді. Другим — Експертна група, сформована зі списку, який представляється на розгляд Консультативного комітету під час кожного циклу генеральним директором IRENA, з урахуванням контактів Секретаріату IRENA з експертами у відповідних галузях та рекомендацій від членів IRENA.

Процес відбору проектів — як на першому етапі, з виконавчими короткими проектними пропозиціями, так і пізніше, на стадії повної проектної пропозиції — включає в себе два етапи розгляду.

Перший етап. Розгляд Експертною групою

Розгляд Експертною групою включає здійснення розрахунків та надання коментарів щодо кожного проекту з точки зору:

 • технічних переваг, в т. ч. відповідної конструкції, можливості управління та результатів проекту;
 • економічної/комерційної життєздатності, включаючи відповідний бізнес-план з демонстрацією економічної доцільності;
 • соціально-економічної та екологічної вигоди, включаючи спрямованість на досягнення цілей розвитку.

Відібрані проекти повинні, наскільки це можливо, бути:

 • трансформативні (очікується, що проект істотно позитивно вплине на енергетичний ландшафт, суспільство, навколишнє середовище та/або бізнес-ситуацію);
 • відтворювані/масштабовані (демонструвати ефективну бізнес-модель для відповідних технологій, які можуть бути відтворені або удосконалені та/або включати в себе надійний і перевірений підхід);
 • інноваційні (наприклад, інноваційна бізнес-модель, яка є фінансово життєздатною та технічно обґрунтованою).

Проекти також повинні забезпечувати:

 • розширення доступу до електроенергії (виражається в кількості людей, що зможуть отримати додатковий доступ до екологічно чистої енергії, нові підключення до мережі або мегавати електроенергії, доданої до джерела живлення);
 • вирішення питання енергетичної безпеки (у контексті того, як проект вносить свій вклад в диверсифікацію постачання енергоресурсів, економії дефіцитних енергоресурсів або скорочення простоїв електромережі та/або в кількості людей або систем зі зниженою залежністю від традиційної біомаси, дизельного палива і т. д.).

Другий етап. Розгляд Консультативним комітетом

Другий етап передбачає розгляд Консультативним комітетом, який відбирає та рекомендує проекти, у основі яких лежить їх стратегічне значення з точки зору національних пріоритетів та очікуваних наслідків, а також на основі балів, ранжирування, потрапляння до пріоритетного списку та зауважень з боку Експертної групи.

Стратегічні вимоги Консультативного комітету включають:

 • географічне поширення, щоб гарантувати, що обрані проекти представляють різні регіони світу;
 • різноманітність технологій, таких як сонячна електроенергія, вітрова електроенергія, сонячно-енергетичні гібриди, міні-електромережі, міні-ГЕС, міні-станції з переробки відходів у енергію тощо;
 • узгодження з державними пріоритетами.

Остаточне рішення ADFD

ADFD відбирає проекти для фінансування з рекомендованого списку, отриманого від IRENA.

Після цього ADFD застосовуються такі вимоги та умови кредитування:

 • вимога урядових гарантій: кандидатам рекомендується вступити у переговорний процес зі своїми урядами щодо цієї вимоги ADFD на ранніх етапах процесу подання заявки.
 • економічна доцільність: проекти мають бути як фінансово, так і з економічної точки зору можливими для реалізації. Зазначене повинно бути продемонстровано на стадії повної проектної пропозиції.

ADFD надає незалежне фінансування урядам країн, що розвиваються, у вигляді пільгових кредитів для підтримки їх пріоритетів розвитку та сприяння у забезпеченні сталого економічного розвитку.

Якщо заявник є державною організацією, яка не бере участь у діяльності, що стосується міжнародних запозичень країни (наприклад, міністерство енергетики), ADFD вимагається лист про наміри від державного органу, який відповідає за міжнародні запозичення (наприклад, міністерство фінансів або міжнародного співробітництва). У листі про наміри потрібно зазначити, що проект відповідає пріоритетам розвитку уряду і уряд підтримує проект.

Якщо заявник є приватним або напівурядовим агентством, ADFD вимагає пред’явлення урядового гарантійного листа, виданого міністерством або органом, який відповідає за міжнародне співробітництво та фінансування. ADFD може підписати кредитну угоду з приватним або напівурядовим агентством виключно за умови підписання угоди про гарантування позики між ADFD та урядом відповідної країни (в особі міністерства, яке відповідає за міжнародні запозичення, наприклад, міністерство фінансів, міністерство міжнародного співробітництва тощо).

Деталі фінансування ADFD

1. Загальна сума пільгових кредитів, виданих за річний цикл відбору проектів, не повинна перевищувати 50 млн дол. США, якщо не буде залишку з попереднього циклу через дефіцит проектів, відібраних для фінансування.

2. Розмір пільгових кредитів для проекту (ів) коливається в межах від 5 до 15 млн дол. США.

3. Сума кредиту для кожного проекту не повинна перевищувати 50 % від кошторисної вартості проекту.

4. Кредит видається під такі відсотки:

 • найменш розвинені країні та інші країни з низьким рівнем доходів: відсоткова ставка — 1 %, період кредитування — 20 років, включаючи 5-річний пільговий період;
 • країни із рівнем доходів нижче та вище середнього: відсоткова ставка — 2%, період кредитування — 20 років, включаючи 5-річний пільговий період.

5. Проект повинен продемонструвати економічну доцільність.

6. Кредити повинні призначатися для охоплення якомога більшої кількості одержувачів та регіонів за один цикл програми. Обмеження на кількість проектних пропозицій, поданих кожною країною, відсутні, але уряду країни або організації-заявника рекомендується встановити пріоритетність пропозиції.

Умови надання кредиту ADFD

Умови надання кредиту такі:

 • остаточні умови надання кредиту встановлюються ADFD;
 • ратифікація договору позики здійснюється відповідно до законодавства країни-позичальника;
 • кредити, отримані від ADFD, повинні використовуватися для здійснення діяльності або активності, безпосередньо пов’язаної із запропонованим проектом. Кредити не можуть бути використані для фінансування будь-яких заходів до безпосередньо етапу реалізації проекту, зокрема таких як аналіз екологічних наслідків або проведення соціально-економічних досліджень;
 • виплата коштів відбувається безпосередньо постачальнику послуг залежно від процентного фінансування; ADFD не фінансує більше 50 % від вартості проекту;
 • реалізація проекту має здійснюватися відповідно до процедур проведення торгів та закупівель ADFD; контракти з постачальниками технологій можуть бути укладені тільки після того, як обраний проект та договір позики були продовжені з ADFD; ADFD здійснює нагляд за цими процедурами для забезпечення прозорості процесу торгів та надання послуг;
 • позичальник повинен вжити належних заходів для отримання права власності на земельну ділянку або права її оренди, а також переконатися, що вона вільна від будь-яких обтяжень відповідно до вимог реалізації проекту; позичальник повинен забезпечити доступ до майданчика інженерному консультанту та підряднику, постачальникам та ін. особам для можливості реалізації проекту;
 • кваліфікована та досвідчена Група з реалізації проекту (ГРП), яка підлягатиме затвердженню ADFD, має бути визначена/створена бенефіціаром (наприклад, міністерство/агентством), яка відповідатиме за проект та здійснюватиме загальне управління його виконанням. Керівник ГРП має бути досвідченим та висококваліфікованим менеджером проектів, прийнятним для Фонду;
 • договір позики, включаючи всі роботи та послуги, має бути звільнений від будь-яких податків, зборів та інших виплат, визначених законами країни-реципієнта.

Продовження матеріалу – у № 2 журналу «Екологія підприємства»

Джерело: журнал «Екологія підприємства»

Придбати електронний журнал «Екологія підприємства»
Придбати вигідний комплект видань
Свіжий номер журналу

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Розсилка новин