Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей

Як не допустити перевірку на підприємство — захищаємо свої права законно

Головне у публікації:

  • Про законне право не допустити перевірку на своє підприємство
  • Які повноваження має Департамент державного геологічного контролю, що часто дублює повноваження Державної екологічної інспекції України під час перевірок

1. Як не допустити перевірку на підприємство

У № 8 за 2017 рік ми вже писали про дії еколога, якщо на підприємство прийшла перевірка. Хочемо продовжити цю тему та розповісти, за яких підстав ви маєте законне право не допустити перевірку на своє підприємство, а також які повноваження має Департамент державного геологічного контролю, що часто дублює повноваження Державної екологічної інспекції України під час перевірок.

Склалася думка: отримав повідомлення про перевірку — чекай неприємностей. Із цим можна погодитися, якщо екологічними проблемами підприємства та пошуком шляхів їх вирішення займатися від перевірки до перевірки.

Керівництво підприємства має бути відповідальним та усвідомлювати екологічну політику підприємства, спрямовау на дотримання екологічної безпеки, зменшення впливу на навколишнє середовище, раціональне використання природних ресурсів.

У більшості випадків керівник намагається «домовитися» з інспекторами, щоб до акта перевірки не внесли певні порушення, звичайно, за винагороду. Будьте готові, якщо до вас завітають непрохані гості — державні інспектори, маючи на руках анонімну скаргу чи ще щось, як підставу для проведення перевірки. І це часто спрацьовує. Аби уникнути «неприємностей», контролюючий орган допускають до перевірки. І знову потрібно домовлятися…
А виявляється — все надзвичайно простіше. Законніше, надійніше — діяти за Законом.

Важливо! До перевірки можна не допустити у цілком законний спосіб. Але для цього потрібно добре знати свої права та обов’язки. А вони чітко виписані в статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V (далі — ЗУ «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) МАЄ ПРАВО:

1) не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;
посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;
посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання);
тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) перевищує десять робочих днів, а щодо малого підприємництві-п’ять робочих днів або сумарна тривалість таких заходів протягом року  перевищує тридцять робочих днів, а щодо малого підприємництва-п’ятнадцять робочих днів;
тривалість позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує десять робочих днів, а щодо малого підприємництва - двох робочих днів.
 орган державного нагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю);
 органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
 у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, або відповідного державного колегіального органу на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю);

2) бути поінформованим про свої права та обов’язки;

3) вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;

4) перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення та посвідчення (направлення) і одержувати копію посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;

5) бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;

6) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання;

7) одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю);

8) надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;

9) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб;

10) отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

11) вести журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати від посадових осіб органів державного нагляду (контролю) внесення до нього записів про здійснення таких заходів до початку їх проведення;

12) вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) у разі:
перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;
використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів;
з’ясування посадовими особами під час здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу.

Важливо! Недопущення до перевірки — один із законних інструментів захисту бізнесу. Зобов’язати вас допустити до перевірки інспекторів можливо тільки за рішенням адміністративного суду.

Але краще це робити, залучивши до цього наших експертів. Звертайтеся: (044) 507-2227 (редакція журналу).

2. Гостре питання. Що треба знати про здійснення державного геологічного контролю

Проблема: Департамент державного геологічного контролю Державної геологічної служби України часто дублює повноваження Державної екологічної інспекції України під час перевірок, що суперечить ЗУ «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Адже статтею 3 цього закону чітко визначено, що в системі Мінприроди України допускається наявність одного органу державного нагляду (контролю).

Законодавча база: загальний Порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності врегульовано вищезгаданим законом з урахуванням особливостей, які регулюються постановою КМУ від 10 березня 2017 року № 239.

Прогалина: постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю» від 14 грудня 2011 року № 1294 втратила чинність. Але викликає здивування, що не скасовано наказ Мінприроди України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю» від 28 березня 2013 року. Складається враження, що права рука не знає, що робить ліва.

Особливістю наказів Державної геологічної служби України за 2016 рік та поточний період 2017 року, якими втілюються в життя «напрацювання» Департаменту державного геологічного контролю, є призупинення дії або анулювання спеціального дозволу на користування надрами за порушення термінів проведення повторної геолого-економічної оцінки та експертизи запасів родовищ корисних копалин.

Галузь надрокористування, яка могла б приносити мільярдні доходи, потребує особливої уваги з боку уряду.

Джерело: редакцiя журналу «Екологія підприємства»

Свіжий номер журналу Найближчі заходи

Придбати журнал «Екологія підприємства»
Придбати вигідний комплект видань
Придбати електронний журнал «Екологія підприємства»

Розсилка новин