Статті

Повернутися до переліку cтатей
Читайте в журналі

Як оформити документи на передачу відходів суб’єктам господарювання: три можливі ситуації

При підготовці матеріалу використано досвід Юлії Бойко, еколога ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»

Стаття допоможе: правильно організувати процес збирання, зберігання, утилізації та обліку відходів, не лише уникнути штрафних санкцій, дотримуватися природоохоронного законодавства, а й отримати найбільш точний фінансовий результат діяльності підприємства.

Ідеальна картина: безвідходне виробництво, повний рециклінг і т. д.

Реалії: всілякі відходи є неминучими супутниками випуску готової продукції та функціонування підприємства

Завдання: для кожного управлінця — знаходження можливостей переробки чи реалізації іншим суб’єктам господарювання утворених відходів.

Про законодавство

У статті 1 Закону «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР (далі — ЗУ «Про відходи») йдеться про те, що відходи — це будь-які речовини, матеріали та предмети, що утворилися у процесі виробництва або споживання, а також товари (продукція), які повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не можуть надалі використовуватися за місцем їх утворення чи виявлення та від яких їх власник позбавлятиметься або має намір позбавитися шляхом утилізації або видалення.

Стаття 8 цього ЗУ «Про відходи» своєю чергою говорить про те, що відходи є об’єктом права власності. Право власності на відходи може переходити від однієї особи до іншої в порядку, передбаченому законом.

Права та обов’язки підприємств і громадян у сфері поводження з відходами встановлені статтями 13–16 розділу III ЗУ «Про відходи».

Згідно із ЗУ «Про відходи» зберігання відходів визначено як тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення).

Статтею 16 ЗУ «Про відходи» передбачено, що підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на зберігання відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах відповідно до санітарних норм і правил утримання територій.

Відповідно до статті 33 ЗУ «Про відходи» зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам (за винятком захоронення).

Зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за наявності Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені:

 • види та кількість відходів;
 • загальні технічні вимоги;
 • заходи безпеки;
 • відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання.
Важливо!
Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 3392-VI визначено (п. 40 переліку) дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, який вимагається п. «с» статті 17 ЗУ «Про відходи». Проте дозвіл на розміщення відходів скасовано у 2014 році.

Про неврегульованість законодавства

На сьогодні згідно з п. 2 розділу Х «Прикінцеві положення» ЗУ «Про відходи» виконання його вимог вимагає приведення нормативно-правових актів у відповідність до цього закону. Тому, поки Кабінетом Міністрів України не буде затверджено порядок на отримання дозволу (п. «д» ст. 18), вимога закону щодо отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами не застосовується суб’єктами господарювання та не перевіряється контролюючими органами.

Про обов’язки суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами

Згідно зі ст. 17 ЗУ «Про відходи», cуб’єкти господарської діяльності зобов’язані:

 1. запобігати утворюванню та зменшувати обсяги утворення відходів;
 2. здійснювати організаційні, науково-технічні заходи для максимальної утилізації відходів чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів;
 3. забезпечувати за власний рахунок екологічно обгрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації.
При оформленні документів на передачу відходів суб’єктам господарювання необхідно враховувати клас небезпеки відходів.

Згідно зі ст. 34 ЗУ «Про відходи»

Відповідний клас небезпеки відходів визначається виробником відходів згідно з нормативно-правовими актами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодження із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Відповідальність за достовірність при визначенні небезпеки відходів повністю покладається на особу, яка утворює такий відхід.

Ситуація 1. Як правильно оформити документи на передачу небезпечних відходів

На вашому підприємстві існує необхідність у передачі небезпечних відходів суб’єктам господарювання.

Врахуйте те, що відповідно до ЗУ «Про відходи» та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII (далі — ЗУ України «Про ліцензування видів господарської діяльності») суб’єкт господарської діяльності, який здійснює поводження з небезпечними відходами, у тому числі їх перевезення та утилізацію, зобов’язаний мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Зберігання та утилізація відходів має здійснюватися спеціальними підприємствами відповідної спеціалізації, в об’ємах та межах, передбачених ліцензіями.

Ваші дії:

 1. Обираючи суб’єкт господарської діяльності для передачі йому небезпечних відходів підприємства. затребуйте у нього копію ліцензії Мінекології, в якій буде зазначено вид діяльності та перелік відходів, з якими цей суб’єкт господарювання має право здійснювати операції. Обов’язково перевірте актуальність дії зазначеної ліцензії.
Перелік суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють поводження з небезпечними відходами вказані у «Переліку ліцензіатів щодо поводження з небезпечними відходами», що розміщений в реєстрі ліцензіатів на офіційному сайті Мінприроди.
 1. Якщо вид діяльності та перелік відходів, що вказані у діючій ліцензії зазначеного підприємства-ліцензіата, вас задовольняє — сміливо можете укладати договір з ним.
 2. Передаючи небезпечні відходи обраному суб’єкту господарювання, обов’язково потрібно оформити факт передачі відходів актом приймання-передачі (або актом виконаних робіт).

Ситуація 2. Як оформити документи на передачу малонебезпечних відходів IV класу небезпеки

Розглянемо випадок, коли підприємству потрібно передати суб’єкту господарювання будівельні відходи або інертні промислові відходи IV класу небезпеки.

Пам’ятаємо, що згідно зі статтею 17 ЗУ «Про відходи» та статтею 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» суб’єкт господарювання зобов’язаний мати ліцензію при проведенні операцій з небезпечними відходами.

Згідно зі ст. 1 ЗУ «Про відходи» До небезпечних відходів належать відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні та інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створювати значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини, та які потребують спеціальних методів та способів поводження з ними.

Тобто в цій ситуації суб’єкту господарювання, якому ввше підприємство планує передати зазначені відходи, не потрібна ліцензія на проведення даного виду діяльності, проте тут суб’єкт господарювання повинен мати:

 • Реєстрову карту об’єктів утворення та утилізації відходів;
 • Паспорт місць видалення відходів на розміщення будівельних та інертних відходів IV класу небезпеки.

Ваші дії:

 1. У переліку відходів, вказаних у «Реєстровій карті об’єктів утворення та утилізації відходів» підприємства-утилізатора, слід перевірити наявність саме тих відходів, які ваше підприємство планує передавати цьому суб’єкту господарювання.
 2. Коли ви перевірили відповідність контрагента зазначеним вимогам, укладаємо договір на передачу відходів.
 3. Передаючи такі мало небезпечні відходи суб’єкту господарювання, обов’язково слід оформити цей факт передачі відходів актом приймання-передачі (або актом виконаних робіт), що підписується представниками обох сторін.

Ситуація 3. Як оформити документи на передачу відходів як вторинної сировини

Якщо на вашому підприємстві утворюються відходи, які можуть слугувати для інших суб’єктів господарювання як вторинна сировина (макулатура, склобій, тощо), якщо ви — власник, то ці відходи можна продавати, а не передавати. При цьому є багато компаній, які купують такі відходи для подальшої утилізації, забезпечують безкоштовний вивіз сировини транспортом свого підприємства.

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про відходи» визначає: утилізація відходів — використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Також ЗУ «Про відходи» визначає економічне забезпечення заходів щодо утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення.

Ваші дії:

 1. Укладіть договір між вашим підприємством і організацією, яка прийме для подальшої утилізації вторинну сировину.
Важливо!
Для можливості продажу вторинної сировини потрібні відповідні умови. Це — наявність в установчих документах підприємства виду діяльності — заготівля, переробка та реалізація відходів виробництва. І якщо раніше ця діяльність вимагала ліцензування, то з 2015 року провадження діяльності, пов’язаної зі збиранням, заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини більше не потребує ліцензії.

Пам’ятайте, під час вилучення організацією, що буде приймати для подальшої утилізації утворені вашим підприємством відходи як вторинну сировину, складається акт виконаних робіт (акт прийняття-передачі), що підписується представниками обох сторін.

Замість висновку

У кожному з розглянутих випадків під час підписання договірних зобов’язань між сторонами бажано, щоб суб’єкт господарювання продемонстрував весь життєвий цикл відходу до повного його зникнення, а також відобразив у договорі зобов’язання щодо забезпечення утилізації відходу в терміни дії договору.

Джерело: журнал «Екологія підприємства»

Придбати електронний журнал «Екологія підприємства»
Придбати вигідний комплект видань
Свіжий номер журналу

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Читайте також:

Розсилка новин

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!