Консультації

Повернутися до переліку консультацій

Як діяти, якщо підприємству необхідний дозвіл зі збільшеними лімітами, а держорган вчасно не видає документи, посилаючись на Постанову 165?

Якщо отримується черговий документ зі збільшеними лімітами скидів або викидів і підприємство має на меті працювати в рамках нового документу до кінця року. Проте, згідно діючого, ці ліміти менші. В кінці року підприємство має бажання звітувати по стат. звітам і вказувати більші об'єми, ніж в діючих дозволах. За нормального порядку видачі дозволів підприємство мало б отримати ті бажані більші ліміти і все мало в порядку. Але фактично не встигаємо отримати ці документи, оскільки держорган, посилаючись на Постанову 165, не видав свої рішення і самі дозволи вчасно . Як діяти в такому випадку? 

Відповідь: Відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»:
  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватись на підставі дозволу, виданого суб’єктом господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватись після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.02 № 302.

Щодо зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню (пункт 1.4 Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» від 09.03.2006 № 108).

Показники звіту характеризують кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, які надійшли в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб за звітний рік. (пункт 2 розділу 1 РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо форми державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів», затверджені Головою Державної служби статистики від 19.06.2020), тобто фактичні.

Спеціальним водокористуванням є забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (ч. 1 ст. 48 Водного кодексу України).

Статтею 49 Водного кодексу України визначено, що спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

Відповідно до статті 44 до обов’язків Водокористувача належить:

  • дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;
  • здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;
  • здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;
  • своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства.

Щодо звітності 2тп-водгосп (річна) «Звіт про використання вод»: звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування, результатів вимірювань показників якості води (не менше, ніж один раз на квартал), які подаються до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, разом зі Звітом (пункт 1.7 наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування», від 16.03.2015 № 78.

       Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314 установлено, що в період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки України, а суб’єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, – до Міністерства внутрішніх справ України, декларації про провадження господарської діяльності (далі – декларація), що містить відомості згідно з додатком 1 до даної Постанови, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 до Постанови.

      Щодо Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можливо на заміну даного документу дозвільного характеру в період воєнного стану використати декларативний метод. В частині Дозволу на спецводокористування – даний документ дозвільного характеру зазначений в додатку 2 до ПКМУ від 18.03.2022 №314, звідси за декларативним методом не подається.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28.02.2022 № 165 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 233, відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64 зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні. У місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України передбачається поновлення зупинених строків.

Пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28.02.2022 № 165, визначено: «Зупинити строки надання, крім строків надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації актів цивільного стану, суб’єктами (особами), що провадять діяльність під час воєнного стану, адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні (крім надання адміністративних послуг у сфері будівництва, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»)».

Відповідно до частини другою статті 55, глави 6 Господарського Кодексу України, суб'єктами господарювання є:

1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Якщо Ваше підприємство є таким що провадить діяльність під час воєнного стану, раджу звернутись з листом-запитом  в частині надання роз’яснення з описом ситуації стосовно документу дозвільного характеру (Дозволу на спецводокористування), доповнюючи лист копіями документів поданих на отримання дозволу з обов’язковим посиланням на пункт 1 ПКМУ 165 від 28.02.2022 в частині здійснення діяльності під час воєнного стану до Держводагенства України, Державної регуляторної служби України та Міндовкілля України.


Більше цікавих питань-відповідей – щомісяця в е-журналі «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» >>>

Увага! Якщо у Вас є персональні питання до експерта з екологічності на підприємстві, зверніться до сервісу ШДЕ >>>

ШВИДКА ДОПОМОГА ЕКОЛОГУ (ШДЕ) — СЕРВІС КОНСУЛЬТАЦІЙ ВІД ЕКСПЕРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ ЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ (ПАЕУ).

Ставте свої робочі запитання провідним експертам з промислової екології та отримуйте відповіді протягом 3 робочих днів!

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!