Події

Повернутися до переліку подій

ІІ Щорічний бізнес-форум з промислової екології «Екомодернізація-2021: КРАЩІ ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ»

31.03.2021

В зв’язку з погіршенням епідситуації в цілому в державі та столиці зокрема, з турботою про здоров’я кожного ІІ Щорічний бізнес-форум з промислової екології «Екомодернізація-2021: КРАЩІ ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ» буде проведено ОНЛАЙН 29-31 березня!

Організатори: 
Професійна асоціація екологів України спільно з ТПП України, УСПП

У діловій програмі:

Основне завдання заходу — надати реальну підтримку керівникам підприємств й екологам-практикам в реалізації природоохоронних заходів та підвищенні еколого-економічної ефективності підприємства.

Основа програми — всебічний аналіз діючих і тих, що готуються до прийняття нормативно-правових актів та кращих рішень з екомодернізації підприємств.

По завершенні форуму кожен учасник отримає повне уявлення про те, як зробити ефективнішою діяльність свого підприємства із забезпечення екологічної безпеки.


yes Ключова цінність форуму: вибір спікерів зосереджується на тих, кого мало цікавить політика чи промовиста критика проведеного курсу, для них головне — простою і зрозумілою мовою пояснити, як потрібно жити в поточних      умовах, як відповідати всім вимогам і як оптимізувати свою роботи не дивлячись на всі «але» і «якщо». Живе і корисне спілкування практиків дає можливість переосмислити якісь моменти, уникнути аналогічних помилок і адаптуватися під нові реалії. Варто зазначити, що засилля різного роду заходів на екологічну тематику, не зменшують інтересу саме до цього форуму,


Протягом трьох днів експерти розглядатимуть проєкти НПА і пов'язані з ними нові вимоги до діяльності природокористувачів. Окрему увагу буде приділено передовим технологіям і аналізу успішних практичних рішень у сфері природокористування.

Триденний форум передбачає:

 • Дорожню карту діяльності для керівника та еколога виробництва в поточному році.
 • Перспективи зміни чинного природоохоронного законодавства.
 • Головні перешкоди: як їх подолати.
 • Взаємодія влади, бізнесу та суспільства при вирішенні екологічних проблем в нових умовах.
 • Кращі кейси з екомодернізації.
 
У діловій програмі:
Відкриття ІІ Щорічний бізнес-форуму з промислової екології «Екомодернізація-2021: КРАЩІ ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ»

Людмила Циганок,

президент Професійної асоціації екологів України

Ростислав Коробка,

віце-президент ТПП України

29 березня — Охорона атмосферного повітря:

Моніторинг, очищення від шкідливих викидів та модернізація виробництв

Цей блок питань буде націлено на вирішення питань захисту атмосфери від шкідливих викидів підприємств металургії, енергетики, цементної, нафтогазової, целюлозно-паперової, хімічної та інших галузей промисловості.

Технології, обладнання та рішення для проєктування і будівництва установок очищення газів і повітря від пилу, золи, діоксиду сірки SO2, оксидів азоту NOx, сірководню H2S, бензапирену, меркаптанів та інших шкідливих речовин

Сесія 1. Проблемні питання сфери охорони атм.повітря та моніторингу. На заваді екомодернізації – як застаріле законодавство стримує зелені цілі підприємств України (10.20 – 11.20)

Програма та експерти
smiley

Руслан Стрілець,

Заст.міністра Міндовкілля

Олена Криворучкіна,

народний депутат, заступник голови Комітету ВР України з питань екологічної політики та природокористування 

smiley

Олександр Маріковський,

народний депутат, заступник Голови комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування 

smiley

Леся Василенко,

співголова МФО, народний депутат ВРУ, голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря

smiley

Дмитро Заруба,

перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України

smiley

Олена Турос,

заступник директора з науково-практичної роботи Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ

smiley

Максим Сорока,

голова комітету з охорони атм.повітря Професійної асоціації екологів України. 

smiley

Модератор – Людмила Циганок,

президент Професійної асоціації екологів України


Сесія 2. Дискусійна панель «Директива 2010/75/ЄС та законопроект №4167: перспективи та складнощі» (11.20 – 12.50)

Програма та експерти
smiley

Руслан Стрілець,

Заст.міністра Міндовкілля

smiley

Святослав Куруленко,

голова Комітету ТПП України

Олександр Каленков,

Президент ОП Укрметалургпром

smiley

Павло Жила,

голова Комітету Громради Міндовкілля

smiley

Представники промпідприємств

Павло Бондарєв,

Асоціація Укрцемент

Модератор – Владислав Антипов,

голова комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ


12.50 – 13.30. Перерва

Сесія 3. Кейси підприємств. Рішення (13.30 – 15.45)

Програма та експерти
smiley

Валерія Заружко,

віце-президент ПАЕУ. Кращі приклади європейських країн в сфері екомодернізації.

smiley

Ольга Семків,

В.о. керівника відділу з екології ТОВ ДТЕК. Охорона довкілля - ключовий елемент Стратегії сталого розвитку ДТЕК

smiley

Інна Холіна

начальник управління охорони навколишнього середовища ПАТ «Запоріжсталь». «Екомодернізація «Запоріжсталь» без зупинки: додаткові фільтри для агловиробництва».

smiley

Юлія Головчук,

начальник відділу охорони навколишнього середовища ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», експерт комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ. Природоохоронна діяльність «Кривий Ріг Цемент» через призму сучасних викликів в охороні атмосферного повітря 

smiley

Карнатовський Вадим,

Головний спеціаліст з охорони довкілля ПАТ «Крюківський вагонобудівельний завод». Планування та впровадження заходів з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

smiley

Володимир Колодочка,

начальник управління охорони навколишнього середовища ММК ім. Ілліча.  Реконструкція газоочисних споруд агломераційної фабрики ПРАТ «ММК ім. Ілліча» 

smiley

Василь Дорохов,

начальник відділу аналітичних систем ТОВ «ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ». Аналітичне обладнання та рішення для контролю роботи установок очищення газів і повітря від пилу, золи, діоксиду сірки SO2, оксидів азоту NOx, сірководню H2S та інших шкідливих речовин.

smiley

Вадим Мантула,

заступник генерального директора зі стратегічного розвитку – директор НІІ «Енергосталь».

Ганна Кірейцева,

член Наукового комітету ПАЕУ, доцент кафедри екології Житомирської політехніки, к.е.н. Торгівля квотами на викиди - дієвий економічний механізм скорочення викидів парникових газів.

Олександр Карпенко,

член Наукового комітету ПАЕУ, доцент кафедри екології Житомирської політехніки, к.е.н. Торгівля квотами на викиди - дієвий економічний механізм скорочення викидів парникових газів.


Програма оновлюється


30 березня — Промислові відходи

Модератори:

Людмила Циганок,

президент Професійної асоціації екологів України

Владислав Антипов, 

Голова комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ

Цей тематичний блок має на меті обговорити поточний стан законодавства, зокрема ПЗУ «Про відходи видобувних галузей», підготований експертами ПАЕУ, розглянути найуспішніші розробки в сфері безпеки навколишнього середовища на підприємствах, технології переробки вторинних ресурсів. Серед важливих питань:

 •  ресурсоефективність як визначальний чинник зростання в умовах сьогоднішньої економіки: стратегія, практика і економічний ефект;
 •  кращі практики та вживані технології;
 •  економіка замкнутого циклу і комплексний підхід до побудови інфраструктури та залучення відходів в економічний оборот;
 •  ефективне використання вторинних ресурсів і розширена відповідальність виробника.

Сесія 1. (10.00 – 11.00) Формування ефективної політики в сфері управління відходами. Робота над ПЗУ «Про управління відходами видобування»

Програма та експерти
smiley

Олександр Маріковський,

народний депутат, заступник Голови комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування 

smiley

Олена Криворучкіна,

народний депутат, заступник голови Комітету ВР України з питань екологічної політики та природокористування 

smiley

Руслан Стрілець,

заст.мін-ра Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Денис Красніков,

віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців

smiley

Людмила Хоміч,

віце-президент ПАЕУ

smiley

Олександр Посмітний,

голова комітету промекології та інновацій ПАЕУ 

smiley

Модератор - Людмила Циганок,

президент Професійної асоціації екологів України


Сесія 2. Ресурсоефективність як визначальний чинник зростання в умовах сьогоднішньої економіки: стратегія, практика і економічний ефект (11.00 – 12.30)

Програма та експерти
 • кращі практики та вживані технології;
 • економіка замкнутого циклу і комплексний підхід до побудови інфраструктури та залучення відходів в економічний оборот;
 • ефективне використання вторинних ресурсів і розширена відповідальність виробника.
smiley

Олександр Посмітний,

голова комітету поводження з промвідходами ПАЕУ. Екологізація технологічних процесів виробництва з врахуванням процесів автоматизації промисловості

smiley

Кирило Косоуров,

голова комітету поводження з відходами ПАЕУ. Вибір відповідального утилізатора небезпечних відходів на прикладі ЗІЗ та медичних відходів

smiley

Тетяна Омельяненко,

к.е.н., незалежний експерт з питань управління відходами. Дорожня карта розвитку законодавства у сфері поводження з відходами в Україні

smiley

Андрій Ворфоломеєв,

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва. Практика впровадження ресурсоефективного виробництва на українських підприємствах

Сергій Прокопенко,

Представник Eggersmann GmbH в Україні. Прості рішення для перероблення нафтошламу - БІОРЕМІДІАЦІЯ.

Юрій Андросюк,

голова ради директорів, група компаній «Захід-Схід», West-East group


12.30 – 13.15 – перерва

Сесія 3. Кейси підприємств. Практика. Рішення (13.15 – 15.00)

Програма та експерти
smiley

Валерія Заружко,

віце-президент ПАЕУ. Кращі приклади європейських країн в сфері екомодернізації. 

smiley

Ольга Лебега,

к.е.н, директор ТОВ «ЕКОІНТЕЛ». Поводження з небезпечними відходами: поточний стан (проблеми та успіхи). Належні зміни до законодавчих актів в галузі діяльності з відходами.

smiley

Юлія Головчук,

«КривийРігЦемент». Можливості цементної промисловості у циркулярній економіці

smiley

Ольга Пашуля

менеджер відділу з екології ТОВ «ДТЕК». Як промисловим відходам стати частиною економіки замкнутого циклу. 

smiley

Наталія Апанасенко,

головний еколог «Донбасенерго». Відходи енергетики: як перетворювати проблеми на можливості

smiley

Олександр Чубенко,

канд. фіз-мат наук, експерт у сфері поводження з промисловими відходами


Програма оновлюється


31 березня — Вода в промисловості

Модератори:

Людмила Циганок,

президент Професійної асоціації екологів України

Владислав Антипов, 

Голова комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ

Цей блок форуму буде присвячено напрацюванню ключових пропозицій зі зміни НПА з проблемних питань, акцентів на контроль складу і властивостей стічних вод, технології очищення промислових стоків, популяризації кращих технологій і обладнання для водопостачання, водокористування, водопідготовки й водоочищення в енергетиці, металургії, машинобудуванні, цементній, хімічній, целюлозно-паперовій, нафтогазовій та інших галузях промисловості.

Чиста вода стає стратегічною сировиною і тому проблеми водоочищення і водокористування стають все більш актуальними. Величезну роль вода має в промисловості, де вона застосовується в різних технологічних процесах: для охолодження і нагрівання рідин, газів і обладнання; як розчинник; для приготування і очищення технологічних розчинів; в якості джерела пара для вироблення електроенергії; для транспортування матеріалів і сировини по трубах; для видалення відходів і багатьох інших застосувань.

Захист води від забруднення — одне з найважливіших світових завдань, а ефективне і економічне використання води в промисловості має бути позначено зрештою як один з пріоритетів нашої держави.

Сесія 1. Нормативне регулювання, контроль і моніторинг якості промислових стічних вод (10.00 – 11.30)

Програма та експерти
 • Сучасні підходи до очистки води
 • Екологічна відповідальність промислових підприємств в сфері скидання стічних вод: регулювання і нормативи, зміни в законодавстві про водовідведення
 • Контроль складу і властивостей стічних вод за діючими правилами
 • Моніторинг якості стічних вод
 • Як уникнути помилок при вирішенні питань очищення стічних вод промислових підприємств
smiley

Олександр Бонь,

заступник директора департаменту раціонального природокористування - начальник відділу охорони водних ресурсів Міндовкілля

Олена Криворучкіна,

народний депутат, заступник голови Комітету ВР України з питань екологічної політики та природокористування 

smiley

Шкінь Олександр,

директор Укрводоканалекологія

Алла Семенець,

начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів ДЕІ

smiley

Олександр Рєпкін,

Президент Енергетичної асоціації «Українська воднева рада», радник Міністра закордонних справ України з водневої економіки

smiley

Наталія Закорчевна,

експерт водного комітету ПАЕУ

smiley

Олена Кошелєва,

експерт водного комітету ПАЕУ

smiley

Мар’яна Гінзула,

експерт водного комітету ПАЕУ


11.30-11.45 Перерва 

Сесія 2. Практики (11.45-14.00)

Програма та експерти
smiley

Валерія Заружко,

віце-президент ПАЕУ. Кращі приклади європейських країн в сфері екомодернізації.

smiley

Наталія Бєлозерова,

еколог ПРАТ «Центральний ГОК». Центральний гірничо-збагачувальний комбінат: проблеми поводження з шахтними водами при розробці родовищ і дотриманні режиму гідрозахисту

Олексій Мясоєдов,

керівник відділу досліджень і технологічних рішень EKOTON Group. Сучасні критерії вибору технології очищення стічних вод для локальних очисних споруд.

smiley

Вадим Карнатовський,

Головний спеціаліст з охорони довкілля ПАТ «Крюківський вагонобудівельний завод. Впровадження системи зворотного технічного водопостачання підприємства с припиненням скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти

smiley

Михайло Яцюк,

заступник директора з наукової роботи ІВПіМ

Ірина Забара,

завідувач хімічної лабораторії очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. Інноваційний спосіб очищення стічних вод: від ідеї до патенту

smiley

Тетяна Морозова,

кандидат біологічних наук, доцент. Технології очищення промислових стоків

smiley

Олена Коцар

директор «Юнілос-Україна». Запровадження технології Ревітал для охорони поверхневих вод та грунтів від забруднення та виснаження.


 

Програма оновлюється

Умови участі триденному форумі:

Квиток «Слухач» (онлайн  участь) - 1800 грн
Квиток «Учасник» (онлайн часть, презентаційні та довідкові матеріали, відеозапис) - 2400 грн
Член ПАЕУ (онлайн участь, презентаційні та довідкові матеріали, відеозапис) - 1800 грн


З питань участі:
0 800 215 522 (безкоштовно в межах України)
+38 066 690 87 10 (WhatsApp, Viber, Telegram)
sales@techmedia.com.ua


 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!