Події

Повернутися до переліку подій

Платформа екологічних та технологічних рішень «ПИЛОГАЗООЧИСТКА-2020» — ГАЗООЧИСТКА В ПРОМИСЛОВОСТІ

02.03.2020

2 березня 2020 року, Київ

вул. Шулявська, 10/12, блок В. Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)

Організатор — ECOBUSINESS Group та Професійна асоціація екологів України.

Генеральний партнер — проект «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується GIZ на замовлення Уряду Німеччини.

Унікальний міжгалузевий захід з питань газоочистки на підприємствах металургійної промисловості, машинобудування, електроенергетики, цементної, нафтогазової, целюлозно-паперової, хімічної та інших галузей промисловості.

Мета заходу — просування сучасних технологій газоочистки і газоочисного устаткування, обмін практичним досвідом модернізації установок газоочистки, пиловловлювання, золоуловлювання і очищення аспіраційного повітря різних технологічних процесів промислових підприємств.

Важливо! Ознайомтеся із програмою першого заходу Платформи екологічних та технологічних рішень
(2 березня)

«Пилогазоочистка-2020» комплексно охоплює основні рішення та обладнання для захисту атмосфери від промислових викидів: системи очищення газів і повітря від пилу, золи, діоксиду сірки SO2, оксидів азоту NOx, сірководню H2S, бензапірену, меркаптанів та інших шкідливих речовин.

Газоочисні технології повинні забезпечити не тільки «фізичний ефект» очищення газів від пилу і аерозолів, але й бути безпечними і економічно ефективними і тому частина виступів конференції буде присвячена допоміжному обладнанню: системам видалення, транспортування та утилізації уловлених матеріалів; агрегатам живлення електрофільтрів; системам екологічного моніторингу, сучасним пиломірам і газоаналізаторам; промисловим вентиляторам і димотягам та ін.

Модератори заходу:

 • Людмила Циганок, президент Професійної асоціації екологів України, виконавчий директор Ecobusiness Group
 • Владислав Антипов, голова комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ, генеральний директор ЦЕРН

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

9.00 – 10.00 Вітальна кава

Сесія 1.
10.00 – 11.15

Законодавчі перспективи-2020 та головні виклики сфери охорони атмосферного повітря

Концепція реалізації державної політики у сфері промислового забруднення

Закон України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення»

Запрошені експерти:

Олег Бондаренко, голова Комітету екологічної політики ВРУ

Роман Абрамовський, заступник міністра Мінекоенерго

Марина Шимкус, заступник начальника Управління Мінекоенерго

Руслан  Стрілець, заступник директора департаменту Мінекоенерго

Павло Якименко, народний депутат

Єгор Фірсов, в.о. голови Держекоінспекції

Сесія 2.
11.15 – 12.00

Світові тренди зменшення забруднення навколишнього середовища та атмосферного повітря промисловими підприємствами

Підтримка України у виконанні зобов’язань перед світовою спільнотою в сфері запобігання та контролю забруднення відповідно до положень Директиви 2010/75/ЄС

Габріель Зауер, директор проекту,
Андрій Гунько, координатор проекту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України»

Втілення Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення

Світлана Сушко, експерт команди підтримки реформ при Мінекоенерго

Імплементація Найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ) в Чеській Республіці.

Моніка Прібилова, консультант проекту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) в Україні»

Основні положення Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення»

Сергій Вихрист, консультант проекту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України»

12.00 –12.30 Кава-брейк

Сесія 3.
12.30 – 14.00

Виробники газоочисного та супутного обладнання.
Експлуатація газоочисного обладнання. Інжинірингові та сервісні компанії

Особливості вибору, проектування та експлуатації ГОУ на підприємстві.

Володимир Багацький, менеджер екологічних систем ТОВ «АТ Каргілл»

Найпоширеніші помилки під час вибору ГОУ

Олександр Ярошенко, директор «Фабрика рукавних фільтрів»

Експлуатація газоочисного обладнання.
Про проблеми та можливості парку газоочисного устаткування

Євген Алтухов, директор з розвитку ЦЕРН

 

Найкращі існуючі передові світові технології та обладнання для зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферному повітрі

Вадим Мантула, заступник генерального директора зі стратегічного розвитку – директор НІІ «Енергосталь»

Комплексні системи для безперервного вимірювання викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та контролю атмосферного повітря

Василь Дорохов, начальник відділу аналітичних систем ТОВ «ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ»

Системи онлайн-моніторингу викидів від стаціонарних джерел

Олександр Ходирев, директор ТОВ «ЕСМ УКРАЇНА».

Сесія 4.
14.00 – 16.00

Вітчизняний досвід. Кейси. Кращі рішення

Досвід модернізації газоочисних систем «Запоріжсталі»

Інна Холіна, начальник управління охорони навколишнього середовища ПАТ «Запоріжсталь»

Як екомодернізація може сприяти оптимізації бізнесу та заощадити власні кошти? Про якісні екорішення від українського виробника «Укрграфіт»

Андрій Вагін, заступник генерального директора з екології та охорони праці ПрАТ «Український графіт»

Охорона атмосферного повітря на ТЕС Досвід та перспективи.

Тетяна Завгородня, начальник відділу з екології, ДТЕК ЕНЕРГО

Про екологічні переваги використання палива з вторинних енергетичних ресурсів (тверде відновлене паливо/solid recovered fuels) при виробництві цементу

Павло Бондарєв, «Укрцемент»

Кейс «НАК «Нафтогаз»: про наявні проблеми та шляхи їх вирішення»

Петро Дригулич, заступник начальника відділу розвитку екологічних програм та екологічного аудиту НАК «Нафтогаз України»

Як система екологічного менеджменту впливає на зменшення рівня забруднення атмосфери

Надія Збаровська, провідний фахівець з екології та виробничої безпеки у ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», експерт з екологічних питань, внутрішній аудитор систем ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Стимулювання екомодернізації підприємств: погляд практика

Юлія Головчук, начальник відділу охорони навколишнього середовища ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», експерт комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ

16.00–16.30 Кава-брейк

Сесія 5.
16.30-17.00

Моніторинг стану атмосферного повітря, інвентаризація викидів

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря та здоров'я населення

Василина Нікульнікова, голова громадської організації «Міжрегіональне бюро екологічного захисту»

Контрольні вимірювання та інвентаризація викидів зі стаціонарних джерел: особливості використання нових ДСТУ серії «Якість повітря».

Максим Сорока, PhD, науково-технічний радник міжнародного проекту «Чисте повітря для України»

Моніторинг якості повітря громадськими організаціями та його інтеграція до державної системи моніторингу стану навколишнього природного середовища.

Олександр Карпенко, голова Комітету ПАЕУ з моніторингу навколишнього природного середовища

Спеціальний практикум
17.00 – 17.50

Охорона атмосферного повітря: дозволи, джерела викидів, моніторинг забруднення, запобігання, відповідальність за порушення та ін.
Експерт: Лілія Козак, голова Комітету ПАЕУ з охорони атмосферного повітря

 • Проведення робіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві. Стаціонарні та пересувні джерела, організовані та неорганізовані джерела викидів.
 • Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин – підстава для отримання дозволу на викиди чи офіційний документ, який підтверджує відсутність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 • Дозвіл як інструмент для покращення стану атмосферного повітря та довкілля в цілому.
 • Законодавство в галузі охорони атмосферного повітря, нормування викидів забруднюючих речовин. Вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел.
 • Чи необхідно отримувати дозвіл на викиди після встановлення системи пилогазоочистки, якщо викиди забруднюючих речовин зменшились?
 • Встановлення нормативів та контроль за їх дотриманням на стаціонарних джерелах викидів. Паспорти ГОУ, ефективність очистки ГОУ.
 • Моніторинг викидів забруднюючих речовин на межі СЗЗ та в житловій забудові.
 • Заходи з охорони атмосферного повітря: дозвільні, превентивні, контрольні, заохочувальні (податок), заборонні.
 • Зобов’язання підприємств, органів влади, громадян щодо системи охорони атмосферного повітря.
 • Відповідальність за порушення вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.

Програма оновлюється

Реєстрацію закрито! 


До участі запрошуються: директори, головні інженери, головні екологи, головні технологи, головні механіки, начальники управлінь, начальники конструкторських і виробничо-технічних відділів, начальники цехів і установок, начальники відділів охорони навколишнього середовища, відповідальні за екологію, реконструкцію і капітальні ремонти, керівники інжинірингових, проектних, сервісних, науково-дослідних і монтажних організацій, експерти компаній, що виробляють прилади, матеріали, основне і допоміжне обладнання для установок газоочистки.

Участь платна


З питань участі:
0 800 215 522 (безкоштовно в межах України)
+38 066 690 87 10 (WhatsApp, Viber, Telegram)
sales@techmedia.com.ua


 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!