Новини

Повернутися до переліку новин

Посадова інструкція еколога

Шановні колеги! Редакція журналу «Екологія підприємства» дбає про своїх читачів і намагається добирати корисні й актуальні матеріали в журнал. Сьогодні пропонуємо вашій увазі посадову інструкцію еколога, що була опублікована в одному із номерів журналу.

Зразок посадової інструкції еколога

Затверджую:
__________________________
(посада керівника підприємства)
___________ _________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
«_____» _________________ 2017р.

________________________________
(назва підприємства)

Посадова інструкція еколога


1. Загальні положення

1.1 Еколог належить до розділу «Професіонали» Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК003:2010», код професії — 2211.2.
1.2. Еколог призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
1.3 У своїй діяльності еколог керується чинним законодавством України, установчими документами підприємства, нормативними актами підприємства, зокрема колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами директора підприємства.
1.4. Еколог безпосередньо підпорядковується головному інженеру підприємства.
1.5 В період тимчасової відсутності адміністратора бази даних його обов’язки виконує особа, призначена наказом головного інженера підприємства, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.


2. Завдання та обов’язки

Еколог:
2.1 Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони довкілля, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників.
2.2 Розробляє проекти перспективних і поточних планів з охорони довкілля, контролює їх виконання.
2.3 Бере участь у проведенні екологічної експертизи техніко-екологічних обґрунтувань, проектів розширення і реконструкції діючих виробництв, а також створюваних нових технологій і устатковання, розробленні заходів з упровадження нової техніки.
2.4 Бере участь у проведенні науково-дослідних і дослідних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забрудненню довкілля, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів.
2.5 Здійснює контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням екологічних стандартів і нормативів, за станом довкілля в районі розташування підприємства.
2.6 Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технічну документацію.
2.7 Бере участь у перевірці відповідності технічного стану устатковання вимогам охорони довкілля і раціонального природокористування.
2.8 Складає встановлену звітність про виконання заходів з охорони довкілля, бере участь у роботі комісій з проведення екологічної експертизи діяльності підприємства.


3. Права

Еколог має право:
3.1 Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.
3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.
3.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.
3.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
3.6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.
3.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
3.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.9. Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.


4. Відповідальність

Еколог несе відповідальність за:
4.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов’язків та (або) невикористання наданих прав.
4.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.3. Розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.
4.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.
4.5. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
4.6. Завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
4.7. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.


5. Повинен знати

Еколог повинен знати
5.1. Екологічне законодавство;
5.2. Нормативні та методичні матеріали з охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів;
5.3. Систему екологічних стандартів і нормативів;
5.4. Виробничу та організаційну структуру підприємства і перспективи його розвитку;
5.5. Технологічні процеси і режими виробництва продукції підприємства;
5.6. Порядок проведення екологічної експертизи передпланових, передпроектних і проектних матеріалів;
5.7. Методи екологічного моніторингу;
5.8. Засоби контролю відповідності технічного стану устатковання підприємства вимогам охорони довкілля і раціонального природокористування;
5.9. Чинні екологічні стандарти і нормативи;
5.10. Передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів;
5.11. Порядок обліку і складання звітності з охорони довкілля;
5.12. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
5.13. Основи економіки, організації виробництва та праці.
5.14. Основи трудового законодавства.
5.15. Правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.


6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду еколога може бути призначена особа, яка має другий або перший рівень вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, бакалавр), стаж роботи на посаді інженера — не менше ніж 1 рік.


7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1 Еколог взаємодіє із структурними підрозділами підприємства: виробничими підрозділами, лабораторією, відділом охорони праці, складським господарством, канцелярією, бухгалтерією, відділом кадрів, відділом перепусток, філіями та відокремленими підрозділами підприємства, відділом транспорту.


З посадовою інструкцією ознайомлений ______________ (підпис, ініціали та прізвище працівника)


Підготував Олександр Носіков, провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАН України

Джерело: журнал «Екологія підприємства»

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!