Новини

Повернутися до переліку новин

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

______________                                                                                   Київ                                                                                         №__________  

 

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення,

вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних

рибних господарствах

 

Відповідно до абзацу одинадцятого статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.228 підпункту 7 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України  від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року № 4 "Про затвердження Інструкції  про порядок  здійснення  штучного  розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за № 64/14755.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О. В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                               М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення: 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua)

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, е-mail: ihtio@darg.gov.ua, виконавець Скляренко Іван Віталійович (044) 486-63-14.

 

 

Заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                      О.В. Сень

Пояснювальна записка: 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах" (далі – проект наказу) розроблений відповідно до абзацу 11 статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.228 підпункту 7 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

Необхідність прийняття проекту наказу обумовлена діючим законодавством України, що зазнало суттєвих змін.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета проекту – регламентація порядку спеціального використання водних біоресурсів, який включає комплекс заходів, основною метою яких є підвищення рибопродуктивності рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) шляхом штучного відтворення водних біоресурсів, спрямованого формування видового складу (вселення, акліматизація, реакліматизація водних біоресурсів), поповнення запасів водних біоресурсів а також шляхом збереження та раціонального використання видів водних біоресурсів які раніше перебували у рибогосподарському водному об'єкті (його частині).

За останні роки законодавство України, що стосується використання водних біоресурсів, суттєво змінилося. Необхідність даного нормативно-правового акту зросла після прийняття в 2011 році Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Ціллю прийняття зазначеного проекту є усунення невідповідності організації та порядку рибогосподарської діяльності в спеціальних товарних рибних господарствах діючому законодавству, що відповідає сучасним реаліям.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Закони України: "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про тваринний світ", ро виключну (морську) економічну зону України", "Про ліцензування  певних видів господарської діяльності" та інші правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначений проект наказу потребує погодження із Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та Міністерством екології та природних ресурсів України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України ″Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні″.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики виявлення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та на офіційному веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Реалізація проекту буде сприяти раціональному використанню водних біоресурсів та підвищенню рибопродуктивності рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) шляхом штучного відтворення водних біоресурсів, спрямованого формування видового складу (вселення, акліматизація, реакліматизація водних біоресурсів), поповнення запасів водних біоресурсів, а також шляхом збереження та раціонального використання видів водних біоресурсів, які раніше перебували у рибогосподарському водному об'єкті (його частині).

11. Прогноз результатів

За результатами виконання впровадженої проекту очікується:

збільшення обсягів рибопродукції в Україні;

поліпшення стану раціонального використання водних біоресурсів;

підвищення прибутковості рибогосподарської діяльності для держави та бізнесу.

вдосконалення організаційних та юридично-правових засад організації та функціонування сучасного рибогосподарського комплексу в спеціальних товарних рибних господарствах.

Прийняття проекту наказу буде сприяти попередженню, припиненню та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибного промислу, сприятиме удосконаленню правового регулювання спеціального використання водних біоресурсів, а також раціональному використанню водних біоресурсів.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                       О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу: 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогоднішній день основним нормативним документом, який регламентує рибогосподарську діяльність з штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах, є Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена наказом Державного комітету рибного господарства України  від 15 січня 2008 року № 4 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за № 64/14755.

Однак, вищезазначена Інструкція не відповідає сучасним реаліям, не враховує змін чинного законодавства в галузі рибного господарства, змін організаційної структури Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства рибного господарства України та  їх територіальних органів.

Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення порядку з штучного розведення, вирощування водних біологічних ресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та приведення у відповідність нормативно-правової  бази, розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення  штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах" (далі – проект наказу).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є усунення невідповідностей чинному законодавству "Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування  водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах", забезпечення реалізації вимог Законів України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про тваринний світ", "Про виключну (морську) економічну зону України", "Про ліцензування  певних видів господарської діяльності".

Реалізація цієї мети здійснюється шляхом спрямованого формування видового складу (вселення, акліматизація, реакліматизація водних біоресурсів), поповнення запасів водних біоресурсів а також шляхом збереження та раціонального використання видів водних біоресурсів, які раніше перебували у рибогосподарському водному об'єкті (його частині).

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб - залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Другий спосіб, і єдино прийнятний - прийняти проект наказу, в якому будуть відсутні застарілі норми та міститись лише норми, які відповідають чинному законодавству, що змінились за останні роки. Такий підхід є оптимальним для досягнення поставленої мети.

Затвердження цього регуляторного акту забезпечить:

досягнення цілей державного регулювання у галузі рибного господарства та принципів державної регуляторної політики;

розроблення та здійснення комплексних заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку штучного розведення, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів у спеціальних товарних рибних господарствах України;

визначення чітких сучасних організаційних вимог до проведенняробіт з здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах;

збільшення обсягів та асортименту вирощування риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах України.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Дія Проекту поширюється на усі юридичні та фізичні особи – субєкти підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах та органи державного нагляду і контролю у сфері природокористування та дотримання природоохоронного законодавства.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість удосконалити порядок  здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах України.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,  Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та Міністерством екології та природних ресурсів України. та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України та Держрибагентства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Введення в дію проекту наказу дасть можливість забезпечити здійснення державного управління, регулювання та контролю за рибогосподарською діяльністю в спеціальних товарних рибних господарствах.

Проект наказу забезпечує правову регламентацію проведення робіт з штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах. Разом з тим, прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить встановлення нових норм та механізмів в діяльності на водоймах, а також підвищення рибопродуктивності рибогосподарських водних об'єктів (їх ділянок) шляхом спрямованого формування видового складу  водних  біоресурсів.

Прийняття проекту наказу у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Пропонується застосувати текстовий спосіб вираження вигод та витрат.

 

Об’єкт

впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Встановлення правопорядку,  зміцнення законності, запобігання  правопорушенням, удосконалення державного регулювання та контролю в сфері природокористування водними біоресурсами

Додаткові витрати відсутні.

Суб’єкти господарювання

Визначення прав та обов’язків у сфері господарської діяльності з штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах

Додаткові витрати відсутні

Населення

Збільшення споживання високоякісної рибної продукції на душу населення

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акту є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності акта

Показники результативності регуляторного акту визначаються в приведенні діючих норм у відповідність до змін соціально-політичних обставин, економічних та природних умов, змін природоохоронного законодавства, вдосконалення державного регулювання використання водних біоресурсів.

Прийняття зазначеного регуляторного акта дасть можливість створення цілісної системи організації та контролю за проведенням робіт на водних об’єктах на яких створюються спеціальні товарні рибні господарства, збільшення рибопродуктивності водних об’єктів та збільшення об’ємів цінної рибопродукції.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Дія Проекту поширюється на усі юридичні та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах чисельність яких складає близько 500 юридичних та фізичних осіб.

Рівень поінформованості підприємств – суб’єктів, які здійснюють штучне розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах" в мережі Інтернет на веб-сайті Мінагрополітики України www. minagro. gov. ua. та Держрибагентства України www. darg. gov. ua.

Прийняття Проекту не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Державним агентством рибного господарства України за показниками результативності цього регуляторного акта.

 

 

Заступник Міністра – керівник апарату                                                           О.В. Сень

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!