Новини

Повернутися до переліку новин

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Виноградівської районної державної адміністрації
Закарпатської області

10 листопада 2014 року                                                              325
ЗАРЕЄСТРОВАНО
у Виноградівському районному
управлінню  юстиції
20 листопада 2014 року за № 10/376

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.12.2013 № 413
Відповідно до статей 6, 39 і 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, на виконання розпорядженя Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523 „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”:

1. Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, які будуть надаватися у Центрі надання адміністративних послуг Виноградівської районної державної адміністрації (далі – Перелік), затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 грудня 2013 року № 413 „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Виноградівської районної державної адміністрації”, зареєстрованого у Виноградівському районному управління юстиції 8 січня 2014 року за № 1/367, виклавши Перелік  в новій редакції, що додається.
2. Дане розпорядження набуває чинності після державної реєстрації у Виноградівському районному управлінні юстиції з моменту його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Бажуру А.В.
Т.в.о голови державної адміністрації    Ю.Петеї

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
27 грудня 2013 р. № 413

(у редакції розпорядження     голови районної державної адміністрації
від 10 листопада  2014р.
№ 325)

ЗАРЕЄСТРОВАНО
у Виноградівському районному
управлінню  юстиції
20 листопада 2014 року за № 10/376

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які будуть надаватися у Центрі надання адміністративних послуг Виноградівської районної державної адміністрації

1.    Адміністративні послуги, без урахування документів дозвільного характеру:
1.1.    Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (користування або в оренду).
1.2.    Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (користування або в оренду).
1.3.    Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
1.4.    Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для впровадження підприємницької діяльності.
1.5.    Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки або внесення змін до нього.
1.6.    Видача погодження на виїзд за кордон для відпочинку дітей – сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.
1.7.    Надання дозволів на продаж, купівлю, обмін, здійснення правочинів щодо рухомого та нерухомого майна, право користування або власності на яке мають діти.
1.8.    Прийняття рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною.
1.9.    Прийняття рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.
1.10.    Прийняття рішення щодо визначення місця проживання малолітньої (неповнолітньої ) дитини.
1.11.    Прийняття рішення про створення прийомної сім’ї.
1.12.    Прийняття рішення щодо участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.
1.13.    Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулися з місць позбавлення волі.
1.14.    Надання висновку для звернення громадян до суду про доцільність/недоцільність позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав.
1.15.    Оформлення та видача паспорта громадянина України.
1.16.    Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого;
1.17.    Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- річного віку.
1.18.    Реєстрація місця проживання особи.
1.19.    Зняття з реєстрації місця проживання особи.
1.20.    Реєстрація місця перебування особи.
1.21.    Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи.
1.22.    Видача витягу з Державного земельного кадастру.
1.23.    Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
1.24.    Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
1.25.    Видача довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
1.26.    Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи.
1.27.    Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо виділу.
1.28.    Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.
1.29.    Внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.
1.30.    Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи.
1.31.    Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті.
1.32.    Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що не пов’язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи,  або не підлягають державній реєстрації.
1.33.    Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
1.34.    Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
1.35.    Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
1.36.    Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття,  приєднання, поділу або перетворення.
1.37.    Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.
1.38.     Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
1.39.    Державна реєстрація юридичної особи.
1.40.     Реєстрація громадського об’єднання.
1.41.     Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.
1.42.    Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.
1.43.    Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.
1.44.    Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.
1.45.    Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.
1.46.    Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.
1.47.    Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.
1.48.    Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно.
1.49.    Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
1.50.    Внесення запису про скасування державної реєстрації прав.
1.51.    Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
1.52.    Надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
1.53.    Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
1.54.    Надання виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
1.55.    Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав.
1.56.    Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.
1.57.    Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.
1.58.    Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
1.59.    Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно.
1.60.    Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної

2.     Перелік документів дозвільного характеру, які належать до адміністративних послуг:
2.1.  Висновок  державної санітарно – епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.
2.2. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.
2.3. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
2.4. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.
2.5. Дозвіл на розміщення відходів.
2.6. Дозвіл на спеціальне водокористування.
2.7. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
2.8. Висновок державної екологічної експертизи.
2.9. Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2.10. Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг.
2.11. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
2.12. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток).
2.13. Погодження гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, та промислового вилову риби, в місцях де розводяться бобри та хухолі.
2.14. Документ дозвільного характеру щодо підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову.
2.15. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
2.16. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
2.17. Реєстрація декларації про утворення відходів.

Державний адміністратор,
керівник дозвільного центру
надання адміністративних послуг                                                                                                             А.Сверенк

http://vynohradiv.info

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!