Новини

Повернутися до переліку новин

ТОП-10 запитань-відповідей від менеджерів природоохоронних служб

Щомісяця на сторінках журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» експерти спілки ПАЕУ відповідають на персональні питання менеджерів-природоохоронців. Зокрема у №11, 2022 роз’яснили щодо:

 • З якою періодичністю необхідно відправляти відходи виробництва на утилізацію, щоб не платити екологічний податок за розміщення відходів (р. 4.3. Податкової декларації екологічного податку)?

Відповідь: Відповідно до пункту 3 статті 240.1 ПКУ платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання)… Повне роз’яснення - читайте на Живому Журналі. 

 • Як правильно заповнити Annex VII при транскордонному перевезенні відходів, що належать до зеленого переліку?

Відповідь: Виходячи з наданого уточнення, є потреба у транскордонному перевезенні відходів, що належать до Зеленого переліку, з території однієї країни до іншої країни Європейського Союзу (ЄС). В Україні висновки про транскордонне перевезення відходів, які включені до Зеленого переліку, регламентуються наступними нормативно-правовими актами:

 • Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням, яка була підписана 22 березня 1989 року і набрала чинності 5 травня 1992 року;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»… Повне роз’яснення - читайте на Живому Журналі.
 • Екологічна інспекція 03.10.2022 написала претензію про відшкодування шкоди, заподіяної наднормативними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря з 14.05.2018 по 08.03.2021, так як в цей період ми працювали без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ми не погоджуємось, так як вважаємо, що працювали над тим, щоб дозвіл на викиди отримати вчасно. В цей час була ліквідована СЕС. Зменшення розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) – основна причина несвоєчасного отримання дозволу. Бо не було органу, який мав давати висновок по скороченню СЗЗ. Детально все обґрунтування описано у Відповіді на запит про надання інформації № 9 від 25.03.2021, який в одному файлі з претензією прикріплено у вкладенні. Просимо проаналізувати нашу ситуацію та дати висновок про Ваше бачення, в якому напрямку нам працювати, яку стратегію захисту обрати?

Відповідь: Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII (далі – ЗУ № 2707-XII) підприємства, установи, організації та громадяни – суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов`язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов`язані здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів; забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів; здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік… Повне роз’яснення - читайте на Живому Журналі.

 • На підприємстві наявні 4 артезіанські свердловини. З трьох свердловин вода постачається населенню, з однієї свердловини вода використовується для потреб підприємства. Підприємство має намір передати 3 свердловини у власність ОТГ. Який термін отримання нового дозволу на спецводокористування? Який примірний перелік документів потрібен для передачі свердловин ОТГ?

Відповідь: Територіальні громади реалізують цивільну дієздатність через утворені ними органи місцевого самоврядування, які за законом набувають статусу юридичних осіб та діють від імені та в інтересах територіальних громад. Тобто, територіальна громада функціонує безпосередньо через органи і посадових осіб місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність. Повне роз’яснення - читайте на Живому Журналі. 

 • Чи є необхідність введення реєстрових карток ОУВ, якщо Пзув =110,2 за рік, і підприємство щорічно подає Декларацію про відходи? Відходи: люмінесцентні лампи, побутові відходи і стальні відходи.

Відповідь: Абзацом 2 пункту «т» статті 17 Закону України «Про відходи», визначено: суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів УкраїниПовне роз’яснення - читайте на Живому Журналі.

 • Підприємство в поточному році має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. На підприємстві є котельня, але планується в наступному році замінити наявні котли на більш сучасні та потужні. Чи є можливість включення в дозвіл даної модернізації по проєктним показникам, щоб не отримувати новий дозвіл на викиди після вводу в експлуатацію нових котлів?

Відповідь: Відповідно до абзацу 3 статті 111 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»: Для одержання дозволу на викиди суб’єкт господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, та суб’єкт господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або через центри надання адміністративних послуг, а суб’єкт господарювання, об’єкт якого належить до другої або третьої групи, - обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища або через центри надання адміністративних послугПовне роз’яснення - читайте на Живому Журналі.

 • Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності відноситься: «п.13 господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;». Виходячи з цього усім підприємствам, що отримують дозвіл на спецводокористування необхідно проходити процедуру ОВД? Як діяти підприємствам, у яких дозвіл на користування надрами діючий, але дозвіл на спеціальне водокористування підходить до закінчення?

Відповідь: Отримання дозволу на спецводокористування є обов’язковим для тих суб’єктів, які використовують воду в об’ємі від п’яти кубічних метрів на добу. Пункт 13 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» передбачає здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності при дотриманні критеріїв: господарська діяльність, яка призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води за умови, що водозабір з підземних вод перевищує 300 кубометрів на добу. Тобто, суб’єкти господарювання, які використовують підземні води в об’ємі від 5 до 300 кубічних метрів на добу та їх господарська діяльність не призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, не підпадають під дію закону про ОВД. Але при цьому вони повинні мати дозвіл на спецводокористування… Повне роз’яснення - читайте на Живому Журналі.

 • Які правила догляду за артезіанськими свердловинами, що перебувають у резервному режимі?

Відповідь: Правила догляду за резервними свердловинами, як такі, окремо не затверджені. Але існують декілька діючих нормативів, в яких викладено певні вимоги. Вимоги до влаштування трубчастих колодязів (свердловин) для цілей питного водопостачання зазначені в Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)… Повне роз’яснення - читайте на Живому Журналі.

 • Якою методикою потрібно користуватися для розрахунку обсягу викидів від стаціонарних джерел забруднення (газові котли, зварювальні роботи) при розрахунку екологічного податку?

Відповідь: Розрахунок екологічного податку за «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» на підприємстві проводиться відповідно до розрахунку валових викидів шкідливих речовин в атмосферу, наведених у Звіті по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємства… Повне роз’яснення - читайте на Живому Журналі.

 • Чи потрібно здійснювати лабораторний контроль якості артезіанських свердловин, що знаходяться в резерві? Якщо так, то з якою періодичністю?

Відповідь: Лабораторний контроль якості води із резервних артезіанських свердловин здійснювати потрібно. Періодичність контролю залежить від напрямку  використання води. Прив'язки до свердловини, як експлуатаційної чи резервної, немає. Є лише прив'язка до напрямку використання води. Наприклад, вода може використовуватися для внесення пестицидів і агрохімікатів (достатньо 1 раз на рік здійснювати контроль чи взагалі не здійснювати), для задоволення питних потреб (контроль 1 раз на місяць/квартал/рік), для виробництва тієї чи іншої продукції, лікарських засобів – ще інші терміни… Повне роз’яснення - читайте на Живому Журналі.


Більше цікавих питань-відповідей – щомісяця в е-журналі «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» >>>


З питань передплати:
0 800 215 522 (безкоштовно в межах України)
+38 066 690 87 10 (WhatsApp, Viber, Telegram)
sales@techmedia.com.ua


Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!