Новини

Повернутися до переліку новин

Які екологічні нормативи діють в країнах Європи?

Навіть у розвинених країнах екологічні закони та нормативи з’явилися не одразу, а тільки з гострим розумінням, що неконтрольовані викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря, ґрунти та водойми призведуть до екологічної катастрофи та негативного впливу на здоров’я населення. Розглянемо, які екологічні нормативи діють у різних країн Європейського Союзу.


Великобританія

Лідером в області стандартизації систем екологічного менеджменту є Великобританія, де в 1992 був прийнятий Стандарт в області систем екологічного менеджменту BS 7750 (British Standart for Environmental Management Systems), підготовлений і випущений Британським Інститутом Стандартизації. Даний стандарт потім став використовуватися і в інших європейських країнах (Норвегії, Фінляндії. Нідерландах, Швеції та ін.) в якості національного стандарту.

Стандарт BS 7750 повністю вписується у вимоги стандарту якості BS 5750 і не наказує, і не визначає вимог до природоохоронної діяльності підприємства, але містить рекомендації, корисні для створення ефективної системи екологічного менеджменту, для розвитку ініціативного екологічного аудіювання, що повинно позначитися на покращенні екологічних характеристик діяльності організації в цілому. 

Стандарт BS 7750 передбачає такі стадії розробки і впровадження системи екологічного менеджменту:

 1. Попередній огляд ситуації. Необхідно визначити всі екологічні нормативні вимоги, що пред'являються до діяльності підприємства, і встановити, які елементи екологічного менеджменту вже практично використовуються на даному об'єкті.
 2. Розробка заяви про екологічну політику, яка б охоплювала всі аспекти діяльності та продукцію підприємства і було роз'яснено і прийнято до виконання всіма уповноваженими сторонами (підрозділами, особами).
 3. Визначення структури розподілу обов'язків і відповідальності в системі екологічного менеджменту.
 4. Оцінка ступеня впливу підприємства на навколишнє середовище. Необхідно скласти перелік встановлених нормативів, характеристик викидів в атмосферу, скидів у водні об'єкти, розміщення твердих відходів, а також опис аспектів впливу на навколишнє середовище підприємств-постачальників.
 5. Розробка екологічних цілей і завдань підприємства.
 6. Визначення тих стадій виробництва, процесів і видів діяльності, реалізованих на підприємстві, які можуть вплинути на навколишнє середовище, і розробка системи контролю їх функціонування.
 7. Розробка програми екологічного менеджменту, призначення відповідального за її виконання старшого менеджера. Програма повинна бути складена таким чином, щоб враховувалися не тільки нинішні, а й всі минулі види діяльності підприємства, а також можливий вплив на навколишнє середовище життєвого циклу нових видів продукції.
 8. Розробка та випуск детального керівництва, яке дозволяло б аудитору системи екологічного менеджменту визначити, що система функціонує і враховує всі значущі аспекти впливу підприємства на навколишнє середовище.
 9. Встановлення системи реєстрації всіх екологічно значущих подій, видів діяльності і т.п., наприклад, записи випадків порушення вимог екологічної політики, опису зроблених для поліпшення ситуації заходів, звітів за підсумками інспекції та поточного контролю.
 10. Аудити. BS 7750 включає опис процедури аудіювання та деталізує вимоги до аудиторського плану. Незалежно від цього акредитив організація може зробити зовнішню перевірку підсумків внутрішнього аудіювання (в BS 7750 під аудіюванням розуміється систематична оцінка, що вживаються з тим, щоб визначити, чи узгоджується функціонування системи екологічного менеджменту з запланованими цілями, "завданнями, структурою і т.п., чи є впроваджена система екологічного менеджменту ефективної і відповідає вимогам екологічної політики підприємства).

Швеція

Стандарти якості навколишнього середовища у 1999 році встановив Шведський екологічний кодекс. В даний час стандарти якості навколишнього середовища існують у таких областях: навколишнє повітря (SFS 2010: 477) та Положення про оцінку якості повітря (NFS 2019: 9), води на рибу та двостулкових молюсків (SFS 2001: 554) Шум (SFS 2004: 675) , Регулювання води для купання (SFS 2008: 218). Існує також Постанова про управління якістю води (SFS 2004: 660) та Морське регулювання навколишнього середовища (2010: 1341), які в довгостроковій перспективі спричинять стандарти якості навколишнього середовища.

Стандарти якості навколишнього середовища визначають рівні забруднення або порушення, яким може піддаватися населення без будь-якого ризику значної шкоди або до якого може бути схильне навколишнє середовище чи природа без будь-якого ризику істотної шкоди. Рівні, зазначені в екологічних стандартах якості, повинні бути дотримані після зазначеної дати. Вони повинні вказати:

 1. Максимальне або мінімальне знаходження в ґрунті, поверхневих водах та підземних водах, повітрі чи навколишньому середовищі хімічних продуктів або біотехнічних організмів;
 2. Максимальні рівні шуму, вібрації, світла, випромінювання або інший подібний вплив;
 3. Максимальний або мінімальний рівень або значення, що стосуються рівня води або потоку у водних системах, водотоках, підземних водах або їх частинах.

Нормативи якості навколишнього середовища можуть також визначати максимальну або мінімальну кількість зустрічаються в поверхневих та підземних водах організмів, які можуть служити показниками стану навколишнього середовища. Стандарти якості навколишнього середовища переглядаються за необхідності.


Франція

Екологічний кодекс Франції (Le Code de l'Environnement de la France), законодавча частина (Partie Ligislative) якого була прийнята в якості додатку до ордонанси № 2000-914 від 18 вересня 2000), регулює досить широке коло відносин, включаючи не тільки охорону природних ресурсів, а й, наприклад, такі досить не зовсім типові для права держав Західної Європи відносини, як регулювання обігу генно-модифікованих організмів, охорону навколишнього середовища в Антарктиці. Масив законоположень в Кодексі досить значний, він містить найбільш важливі та принципові норми і не носить вичерпного характеру. Його текст рясніє безліччю прямих відсилань до інших кодексів, законів і декретів. Створення Кодексу відбувалося шляхом інкорпорації (включення) в його текст раніше прийнятих законів.

В Екологічний кодекс увійшло більш ніж 39 законів, прийнятих до 2000 р. ордонанс 2000-914 про прийняття Екологічного кодексу був виданий 18 вересня 2000 р.
Частина положень книг І, III, IV, V була опублікована Ордонансом 2005-935 від 2 серпня 2005 р . Також великі зміни були введені в книги II і VI Декретом № 2007-397 від 22 березня 2007 р.


Німеччина

У Німеччині принципи, що регулюють екологічну політику, викладені в ст. 2 абз. 2 та ст. 20а німецького Основного закону (Grundgesetz, GG). Створивши Закон про екологічну інформацію, Німеччина виконала своє зобов’язання відповідно до Директиви Європейської Ради 90/313 / ЄЕС щодо свободи доступу до інформації про навколишнє середовище.

Незважаючи на відсутність одного закону про захист клімату, існує кілька законодавчих актів, присвячених зменшенню викидів парникових газів, а також діє Федеральним закон «Про охорону ґрунтів», Закон про замкнутий цикл речовин, Федеральний закон «Про водні ресурси», Федеральний закон «Про контроль за викидами», Закон «Про охорону природи і ландшафту», Закон «Про оцінку впливу на навколишнє середовище». Також на рівні Федеральних штатів особлива увага приділяється енергоефективності та скороченню в будівельному секторі. Було прийнято низку нових законів у галузі планування та регіонального планування, які мають на увазі зміни клімату.


Данія

Данія має добре функціонуючу систему екологічного управління та менеджменту. Данія очолила Індекс екологічної політики ОЕСР у 2012 р., який вимірював політичну вартість забруднення фірмами в різних секторах та інструменти політики (OECD, 2016 [4]). Основними законами в сфері екологічного регулювання є:

 • Закон про охорону навколишнього середовища встановлює загальні вимоги до якості повітря, води, відходів, грунту (надземної і підземної) і шуму.
 • Закон про екологічні цілях регулює охоронювані території, включаючи управління територіями Natura 2000.
 • Закон про забруднення ґрунтів покладає на регіони відповідальність за картографування і управління забрудненій грунтом.

Фінляндія

Фінляндія прийняла всеосяжну нормативну базу з екологічних питань. Хоча в основному це регулюється національним законодавством, значна частина природоохоронного законодавства Фінляндії виходить із законодавства ЄС або в якості безпосередньо застосовного права, або в порядку здійснення законодавства ЄС. 

Основними національними законодавствами і основними екологічними режимами в Фінляндії є:

 • Закон Про відходи (Jätelaki) регулює загальне запобігання утворенню відходів і запобігання небезпек та шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу.
 • Закон про воду регулює управління водними ресурсами та контроль за ними.
 • Закон Про охорону природи (Luonnonsuojelulaki) регулює охорону природи і ландшафтів.
 • Закон про процедуру оцінки впливу на довкілля (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä) регулює оцінку впливу на довкілля (ОВД) та інші.

Джерело Прес-служба Ecobusiness Group
 

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!