Статті

Повернутися до переліку cтатей
ЕКОтрансформація

ЕКОтрансформація: досягнення, складнощі року, що минув, у сфері «еко» та головні завдання на 2019 рік

Наприкінці 2018 року ми поспілкувалися з експертами галузі, лідерами думок та керівниками підприємств, щоб окреслити головні досягнення в екотрансформації держави та бізнесу й показати вектори для розвитку у майбутньому.
Віримо, що все задумане втілиться в життя. Змінюємося, щоб жити!
Частина 1 матеріалу — у № 12, 2018 журналу «Екологія підприємства»

Рушії екологічних реформ у 2019 році Уявіть корабель, який потрапив у шторм. Судно стареньке, то цей, то інший прилад виходить із ладу, але воно міцне та наполегливе, тому продовжує рух у правильному (євроінтеграційному) напрямку. Це — Мінприроди, а Команда підтримки реформ при ньому — це невеликий та потужний двигун, який має посилити виконавчий орган на шляху змін та прогресу в часи стихійного лиха. У 2018 році Міністерству було чим пишатися, але я зупинюся на речах, які, на мою думку, стануть визначальними для екополітики в наступному році:

1. Упровадження інтегрованого дозволу в рамках імплементації Директиви 2010/75/ЄС про промислове забруднення. Те, що на словах може здатися лише прийняттям пари нормативно-правових актів, по суті, є масштабною реформою, яка торкнеться усієї української промисловості, та, безперечно, вплине на рівень промислового забруднення довкілля.
У 2018 році Мінприроди розробило Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, яка передбачає впровадження інтегрованого дозволу — для великих підприємств-забруднювачів, і дерегуляцію — для невеликих. Також документ визначає графік створення критичних елементів реформи дозвільної системи, як найкращих доступних технологій та методів управління й технічних можливостей для доступу до даних. Наразі Концепція очікує на схвалення Кабінетом Міністрів України, а в лютому має  розпочатися великий проект із міжнародної технічної допомоги, який сприятиме впровадженню Директиви на інституційному та нормативно-правовому рівнях.

2. Загальнодержавна автоматизована інформаційна система «Відкрите довкілля» є одночасно відповіддю на виклики електронного врядування, й антикорупційним запобіжником, а головне — доступним та достовірним джерелом інформації про стан навколишнього природного середовища. У 2018 році Уряд схвалив Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»; оголошено тендер на розробку програмного забезпечення на фінішній прямій роботи із запуску перших модулів «Вода» та «Повітря». Система стане платформою для створення та запуску Реєстру викидів та перенесення забруднюючих речовин й адміністративної (дозвільної) процедури в рамках Директиви ЄС про промислове забруднення.

3. Розробка проекту Закону «Про Державну природоохоронну службу України». В Україні ще не було створено такого фундаментального закону в екологічній галузі, який би дозволив переглянути суть екологічного нагляду та контролю.
Замість Держекоінспекції, з обмеженими повноваженнями та розмитими компетенціями, ми маємо сформувати компетентний, не корумпований та ефективний правоохоронний орган, який оперативно та дієво здійснюватиме контроль за виконанням екологічного законодавства. Закон зареєстровано ініціативною групою народних депутатів і буде доопрацьовано відповідно до розробок експертів галузі, але сам факт появи такого Закону — важливе свідчення про можливість дієвих змін ще до початку гарячої політичної пори.

Про досягнення

НАК «Нафтогаз України» активно інтегрується в європейське Енергетичне співтовариство та має на меті стати повноправним учасником європейського газового ринку. Одним з її  головних завдань є впровадження Директив ЄС, міжнародних та європейських стандартів, у тому числі з питань управління охороною довкілля, що сприятиме мінімізації ризиків екологічних аспектів у процесі виробничої діяльності, підвищенню рівня екологічної безпеки, покращенню міжнародного іміджу та інвестиційної привабливості компанії, зокрема газотранспортної системи.

За останній рік компанія виконала вимоги Плану екологічних та соціальних заходів, передбачених Кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі — ЄБРР), що дало змогу залучити додаткові фінансові ресурси та підтвердити статус надійного контрагента. Виконання Плану дій наблизило стандарти діяльності НАК «Нафтогаз України» не тільки до вимог Екологічної та соціальної політики ЄБРР, а й інших міжнародних організацій, зокрема Світового банку.

У 2018 році компанія отримала від авторитетного міжнародного органу із сертифікації TÜV SÜD Management Service GmbH Сертифікати на відповідність вимогам ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2010 та ISO 50001.

Крім цього, вона ще в 2017 році пройшла наглядовий аудит третьої сторони на відповідність вимогам ISO 9001:2015.

Підтвердження відповідності цих систем вимогам міжнародних стандартів стало основою того, що в компанії побудована та функціонує Інтегрована система менеджменту у сферах якості, екології, охорони праці енергетичного менеджменту.

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз» розпочато роботу з упровадження застосування механізмів найкращих доступних технологій (НДТ) під час отримання відповідних дозвільних документів. Спільно з Національною академією наук України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості підготовлено окремий розділ для включення газоперекачувальних агрегатів потужністю 16 та 25 МВт до «Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок» (далі — План) у рамках імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС. План затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок» від 8 листопада 2017 року № 96-р.

У 2018 році ухвалено та введено в дію СОУ «Захист довкілля. Аудит екологічних аспектів діяльності Групи НАК «Нафтогаз України». Основні положення».

Триває робота щодо реалізації пілотного проекту Світового банку із впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ) на підприємствах Групи Нафтогаз.

Компанією підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки заходів зі скорочення викидів парникових газів із Карбон Лімітс АС, Королівство Норвегія (Carbon imits AS, Norway), яка практично займається реалізацією пілотного проекту Світового банку.
Меморандум про порозуміння між ЄБРР, Мінприроди та НАК «Нафтогаз України» щодо скорочення неорганізованих викидів метану у ланцюжках поставок газу в Україні було підписано 12 листопада 2018 року.

На підприємстві впроваджено процедури, спрямовані на подальшу екологізацію його діяльності. Так, у рамках реалізації проекту «Зелений офіс» у компанії вводять роздільне збирання відходів під час закупівель товарів, робіт і послуг, які можуть негативно впливати на довкілля. Також передбачено проведення оцінки відповідності постачальника екологічним вимогам законодавства та НАК «Нафтогаз України». Під час прийняття працівників на роботу їх інструктують з питань екологічної та радіаційної безпеки.

Працівники Компанії постійно підвищують свій професійний рівень на курсах, тренінгах тощо. Наприклад, 20 листопада 2018 року спільно з журналом «Екологія підприємства» проведено семінар-тренінг «Екологічна безпека підприємства та корпоративна екологічна культура, як невід’ємні складові успішного сучасного підприємства».

Проблемні аспекти

Уповільнення реформ, низький рівень імплементації міжнародних угод у сфері охорони довкілля, що, на мою думку, пов’язане з відсутністю політичної волі, нехтуванням державними органами своїх обов’язків, наявністю неузгодженостей в законодавстві, відсутністю підзаконної нормативно-правової бази та належного інформування, недостатністю людських та фінансових ресурсів.

Так, починаючи з 2014 року й до нині не вирішено питання щодо процедури оформлення дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Призупинено дію ДСанПіН 2.2.7. 029-99 із визначення класу небезпеки відходів. Не врегульовано питання автоматизованого обліку водоспоживання та не внесено відповідні зміни до наказу  Мінприроди України від 23 березня 2016 року № 110, яким затверджено «Порядок внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод».

Крім цього, державні органи створили ще одну проблему, це так званий загальний дозвіл на спецводокористування для одного суб’єкта господарювання в межах однієї області, чим  порушено норми Водного кодексу України, оскільки втрачають свій зміст терміни надання дозволів. Якщо хоч один водозабір в області буде короткостроковим, то й загальний дозвіл буде лише короткостроковим! Тобто суб’єкт господарювання не має права самостійно визначати  бажаний та обґрунтований термін дії дозволу для кожного водозабору.

На сайті Мінприроди Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами містить 196 позицій, але реально утилізацією чи видаленням відходів займається всього декілька десятків суб’єктів господарювання. У цьому Переліку є навіть підприємства з тимчасово окупованих регіонів України. І немає жодного підприємства з утилізації відпрацьованих батарейок, хоча всі їх збирають і не відому кому передають.

На цей час в Україні відсутній Національний перелік відходів. Проект Закону України «Про управління відходами» недосконалий і містить корупційну складову у частині видачі дозволів на здійснення операцій з управління відходами, які видаватиме тепер усім суб’єктам  господарювання тільки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами, тобто єдиний орган для всіх суб’єктів господарювання України, замість підрозділів облдержадміністрацій.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» частково знищено підзаконними актами й чиновницьким свавіллям. Критерії прописані так, що будь-який об’єкт підлягає оцінці впливу на довкілля, і досить часто виконувати Звіти з ОВД мають тільки «потрібні» установи, бо інакше позитивного висновку не буде. І якість цих Звітів бажає кращого.

Тренд активного зростання

Розвиток сонячної енергетики в Україні стрімко набирає обертів. 2018 року введено вдвічі більше сонячних потужностей (близько 500 МВт), ніж минулого (250 МВт). Наступний рік очікується, як мінімум, таким же по приросту. Але ажіотаж навколо будівництва сонячних електростанцій (СЕС) поточного й наступного року є штучним. Інвестори, які прийняли рішення будувати сонячні електростанції, розуміють, що правила гри дуже швидко зміняться, і в очікуванні нового законодавства про «зелений» тариф прагнуть завершити свої проекти до кінця наступного року. В іншій законодавчій ситуації будівництво відбувалося б повільніше, реалізація частини проектів розтяглася б на 2020–2021 роки. Можна сказати, що ринок сьогодні є перегрітий, тобто інвесторів наразі більше, ніж підрядників, які можуть побудувати заявлені потужності.

Якщо говорити про середньострокові перспективи, то нове законодавство простимулює прихід системних іноземних інвесторів на український ринок PV-генерації. Через 5–10 років ми вийдемо на темпи зростання 20–30 % на рік. Сьогодні в Україні частка «зелених» в енергобалансі, без врахування ГЕС, становить усього близько 2 %. За світовими прогнозами, до 2050 року в середньому по світу сумарна частка сонячної та вітрової генерації становитиме близько 50 % від усієї генерації. Відносно України на сьогодні на рівні держави немає чіткої мети щодо частки «зеленої» генерації в енергобалансі, на яку слід було б орієнтуватися діючим та потенційним учасникам ринку.

2019-й — рік великого забігу

Компанія «Авенстон» сьогодні є одним із ключових гравців на ринку сонячної енергетики в Україні. Наша головна спеціалізація — будівництво під ключ промислових сонячних електростанцій. Протягом 2018 року компанія активно нарощувала свій потенціал у проектуванні та будівництві електростанцій. До кінця року ми плануємо ввести в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 2,178 МВт у селі Рихта (Хмельницька обл.). Проект унікальний тим, що передбачає застосування спеціального обладнання гвинтових паль замість використання паль із бетонними фундаментами. Це дуже перспективна технологія, адже в майбутньому вона дасть змогу, за потреби, легко очистити земельну ділянку від устаткування та використовувати її в інших цілях.

Сьогодні Авенстон працює з проектами в діапазоні встановленої потужності 5–20 МВт. Наші стратегічні плани на 2019 рік передбачають вихід на новий рівень річної потужності — 300 МВт будівництва PV-генерації в 10-ти областях України. Нині компанія сформувала пул підрядних організацій — постачальників обладнання, спецтехніки, виробників металоконструкцій, які забезпечать завершення майбутніх проектів у строк.

Водночас підкреслю, що компанія виступає за стратегічний розвиток в Україні розподіленої генерації, тобто великої кількості дрібних сонячних електростанцій, які встановлюватимуться там, де є споживач, наприклад, поблизу будинків, на фасадах, на дахах. Отже, споживання та генерація в масштабах країни стануть збалансованішими. Такий підхід до розвитку ринку, разом із прийняттям нового законодавства, розв’яже потенційну проблему балансування генерації та споживання на рівні всієї енергосистеми.

Про здобутки

ТОВ «ЦЕНТРБУД» із 2000 року працює на таких ринках, як будівництво, транспорт, охорона навколишнього середовища та здоров’я, енергетика, а також планування та міське проектування. Одним із найважливіших напрямів нашої діяльності в 2018 році є пошук і впровадження найбільш екологічно безпечних та ефективних будівельних технологій.

Співпраця в цій галузі з міжнародними компаніями допомогла нам уникнути дублювання роботи, скоротити витрати й прискорити прогрес проектування та будівництва. Розширення застосування «зелених» технологій з метою підвищення якості в міському середовищі, повітря, води дало змогу знизити енерговитрати, та підвищити екологічність побудованих будівель. Наші фахівці з енергетики надають своїм клієнтам економічно вигідні рішення щодо енергії та клімату, які відповідають сучасним стандартам.

Застосування нами сучасних систем управління якістю підтверджує сертифікат на відповідність міжнародному стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Саме тому ми контролюємо кожний етап будівництва наших об’єктів.

Перспективи–2019

Тренд Центробуду у 2019 році — екологізація будівництва, що вимагає поглибленого розуміння будівельної фізики та знання «зелених» будівельних технологій. Отже, скорочення енергоспоживання будівель є ключовим пріоритетом для будь-якої країни чи спільноти, яка прагне зменшити витрати на енергію та викиди CO2 . За допомогою сучасних технологій можна скоротити споживання енергії в будівлях не менше ніж на 50 %. Енергоефективність у будівлях спрацьовує за умови, що проект ґрунтуватиметься на конкретному ноу-хау. При розробці будівельного процесу потрібно вводити новаторські ідеї, методи будівництва, підвищувати ремонтопридатність, довговічність, здатність до модифікації.

Рухатися швидко, діяти точно, виконувати якісно — нам це подобається. Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці.

Надважливим у контексті агровиробництва та екологічної складової є прийняття в 2018 році Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», ухваленого Верховною Радою України 10 липня 2018 року, який, за даними сайту Міністерства агропромислової політики та продовольства, буде введено в дію через рік із дня набрання ним чинності — 2 серпня 2019 року. Тоді як відсутність  законодавчої бази в цій сфері гальмувала розвиток органічного ринку в Україні.

У наш час у всьому світі відбуваються процеси екологізації агровиробництва. Україна має один із найвищих відсотків родючих сільськогосподарських земель. За словами К. Маркса, родючість ґрунту визначається не тільки врожайністю рослин, а й способами використання землі.

Серед основних досягнень ТОВ «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА» у 2018 році є напрацьований та впроваджений практичний супровід виробництва сільського господарських підприємств з організаційно-технічних питань щодо інноваційних ресурсозберігаючих технологій, спрямованих на екологізацію агровиробництва, збереження ґрунтів, оптимізацію витрат, збільшення рентабельності й отримання високих і якісних врожаїв.

Пріоритетним напрямом стали інноваційні ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту, застосування доступної за ціновою політикою та функціональної ґрунтообробної техніки заводів-виробників вітчизняної техніки, перехід від енерговитратних знарядь до комбінованих машин і агрегатів, які за один прохід полем виконують кілька технологічних операцій, і цим забезпечують високу якість оброблення землі, удосконалюють родючість ґрунтів, істотно зменшують терміни польових робіт, скорочують витрати паливно-мастильних матеріалів і трудовитрати.

Окрему, у контексті нашої роботи у 2018 році, увагу було акцентовано на питаннях поводження з відходами та відпрацьованими мастильними матеріалами для техніки з позиції екологічності й збереження ґрунтів, та висвітлено в рамках практичної конференції «Управління відходами» та тематичним матеріалом «Відпрацьовані оливи автопарків та промисловості в екологічному контексті: утилізація чи переробка» спільно з експертом журналу «Екологія підприємства» Іваном Олексійовичем Паламарчуком.

Упроваджено програму сервісу технічної підтримки та лабораторний аудит олив «OIL DOCTOR» — аналіз та моніторинг якісних показників олив, щоб мінімізувати проблеми в роботі обладнання, зменшити грошові витрати, обсяги ремонтів та можливі причини виходу з ладу техніки та потрапляння оливи в ґрунт.

Додатково працюємо у напрямі визначення залишків нафтопродуктів у ґрунті та показників оцінки якості ґрунтів за основними природними властивостями, задля відтворення та підвищення їх родючості, утраченої внаслідок тотальної хімізації та надмірної механізації.

На 2019 рік ключовим напрямом є робота з фермерськими господарствами в контексті збереження ґрунтів, оптимізації витрат та екологізації агровиробництва.

Фермери бажають розвивати агровиробництво, упроваджувати ресурсозберігаючі технології й техніку, створювати робочі місця. Однак для повноцінного розвитку потрібні сприятливі умови: доступні для фермерів фінансові інструменти, чітке регулювання в законодавчому полі, рентабельний збут продукції, перспективи для розвитку внутрішнього перероблення. Саме ці питання вони вважають надважливими і, звичайно ж, говорять про гарні погоду та врожаї.

Основними цілями Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку є покращення умов для залучення інвестицій у сферу енергетики, сприяння розвитку сталої енергетики в Україні та впровадження енергоефективних рішень. Головним досягненням щодо цього є проект UAMAP — веб-платформа інвестиційних проектів у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності. Агенція ініціювала проект онлайн-карти проектів у 2015 році, який, у свою чергу, підтримало Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, стратегічний партнер, що залучив до співпраці GIZ та Данське енергетичне агентство спільно з Українсько-Данським Енергетичним Центром.

Сьогодні UAMAP — це єдина в Україні база проектів, здебільшого з відновлюваної енергетики, у відкритому доступі, яка дає змогу додавати потенційні проекти, що шукають свого інвестора, у будь-якій точці України. Також потенційні інвестори безплатно можуть переглядати інформацію по проектах та обмінюватися нею з їх ініціаторами й розробниками щодо подальшої участі в них. Цієї осені на карті зосереджено понад 100 проектів, які шукають фінансування на загальну суму 4 млрд євро. Постійно додаються нові проекти. Отже, сума потрібних інвестицій зростає.

Карта UAMAP містить інформацію про вже реалізовані проекти, щоб продемонструвати потенційним інвесторам результати успішного впровадження проектів з відновлюваної енергетики в Україні. За чотири останніх роки обсяг інвестицій у такі проекти становив 1,4 млрд євро. У свою чергу, залученню інвестицій у сферу відновлюваної енергетики продовжує сприяти веб-платформа UAMAP.

Окремим напрямом діяльності Агенції є організація заходів, спрямованих на виконання зобов’язань України перед Європейським співтовариством щодо співпраці в енергетичній сфері, що охоплює питання не тільки енергоефективності та відновлювальної енергетики, а й упровадження конкурентних енергетичних ринків. У цьому контексті Агенція за безпосередньої участі керівника реалізує проект енергетичної грамотності. Метою цього проекту є запровадження в українському суспільстві руху енергограмотності. Агенція проводить тренінги та освітні презентації з підвищення свідомості громадян щодо ефективного використання ресурсів та підготовки до змін на енергетичних ринках.

Агенція робить значний внесок у просування енергетичної реформи за рахунок проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів для представників ЗМІ з метою висвітлення суті реформування енергетичних ринків в Україні. Це є важливою умовою для успішного проведення реформи в галузі.

Здобутки–2018

Основними напрямами діяльності ТОВ «АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ» є розробка й виробництво технічного забезпечення для систем екологічного моніторингу.

Обладнання компанії вже успішно функціонує на ряді постів автоматизованого екологічного моніторингу Дніпропетровської та Київської областей, а саме: змонтовано та введено в експлуатацію ультразвукові метеостанції, вимірювачі аерозольних частинок, газоаналізатори різних модифікацій; укомплектовані шафи CDA тощо.

За якістю та технічними характеристиками контрольно-вимірювальні прилади ТОВ «АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ» нічим не поступаються закордонним аналогам, а за ціною та технічним обслуговуванням навіть виграють.

Застосування сучасних технологій та підходів забезпечує високу надійність устаткуванню й супутньому прикладному програмному забезпеченню.

Крім того, уся продукція ТОВ «АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ» пройшла необхідні процедури підтвердження якості згідно з чинними нормативними документами України та має підтверджуючі сертифікати.

У зв’язку з тим, що з 1 січня 2019 року на території країни вступає в дію Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи, що регламентує еталонні методи вимірювання для ряду забруднюючих речовин та вимірювання твердих часток (пилу) за фракціями РМ10/РМ2,5, то вже з 2018 року спеціалісти ТОВ «АЙТІ-ІНЖИНІРИНГ» активно працюють над розробкою контрольно-вимірювальних приладів, що відповідатимуть усім вимогам зазначеної Директиви.

Першою ластівкою став вихід у 2018 році на український ринок вимірювача «РМ-100», який здатний у безперервному автоматичному режимі здійснювати контроль масової концентрації пилу окремо за фракціями РМ10 та РМ2,5.

Плани на 2019 рік

На цей час наша команда повністю зосереджена на меті до кінця 2019 року запропонувати українським споживачам цілу лінійку контрольно-вимірювальних приладів різного спрямування, що відповідатимуть вимогам Директиви 2008/50/ЄС.

Також, на вимогу замовників, наша компанія може виконати розробку та серійний випуск додаткового обладнання та аксесуарів для ручного чи автоматичного відбору проб викидів зі стаціонарних джерел забруднення.

Джерело: журнал «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»  № 1, 2019

Триває передплата на 2019 рік! Нагадуємо передплатні індекси: 68155, 89880, 60750

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Розсилка новин

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!