Новини

Повернутися до переліку новин

Чи законна вимога здійснити повторну ОВД: розбираємо ситуацію

Чи законна вимога здійснити повторну ОВД: розбираємо ситуацію разом з експертами ПАЕУ

Обставини справи

Для провадження планованої діяльності по видобуванню пісковиків для виробництва щебеню будівельного та каменю на родовищі Х, Підприємство підготувало Звіт з оцінки впливу планової діяльності на довкілля (реєстраційний номер справи у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № АААА). В межах процедури оцінки впливу на довкілля проведено громадські обговорення планової діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля.

В подальшому обласною державною адміністрацією (надалі — ОДА) було здійснено аналіз інформації наданої Підприємством, у звіті з оцінки впливу на довкілля та листом від 30.01.2020 № ААА повідомила Підприємство про відмову у видачі документа дозвільного характеру — висновку з оцінки впливу на довкілля по планованій діяльності.

Обласна державна адміністрація в листі від 30.01.2020 вказує на зауваження за результатами розгляду звіту для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, а саме:

 • наявність на території планової діяльності об’єкту Смарагдової мережі;
 • відсутність оцінки впливу планової діяльності на водно-болотні угіддя, що є середовищем для водоплавних птахів міжнародного значення «АААА»;
 • відсутності у Звіті підтвердних відомостей щодо наявності або відсутності видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України та рідкісних рослинних угрупувань, які підлягають охороні;
 • відсутності у Звіті оцінки впливу на об’єкти ПЗФ, а саме: геологічну пам’ятку природи місцевого значення «ОООО» та геологічну пам’ятку природи місцевого значення «ЯЯЯЯ»;
 • відсутності у Звіті підтвердних матеріалів та відомостей щодо відсутності об’єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Підприємство ознайомившись з листом від 30.01.2020 направило ОДА лист від 01.04.2020 № 18, в якому наведено спростування недоліків, які були зазначені ОДА та доопрацьовано сам звіт, з проханням видати Висновок з оцінки впливу на довкілля.

Однак ОДА, не прийнявши висновку, надала лист-роз’яснення від 10.04.2020 № БББ, згідно з яким, посилаючись на п. 8 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», повідомила, що у зв’язку зі змінами проєктної документації потрібно здійснювати повторну оцінку впливу на довкілля та додатково вказала нові вимоги, зокрема:

 • межі водно-болотних угідь «АААА» слід визначати згідно з картографічними матеріалами, розміщеними на офіційному сайті Бюро Рамсарської конвенції;
 • вплив планованої діяльності на види флори і фауни занесені до Червоної книги України та міжнародних природоохоронних списків необхідно здійснити з залученням фахівців біологів із зазначенням їх посад та наукових ступенів; оцінку впливу на біорізноманіття необхідно здійснювати методами та в терміни, що дозволяють фахово оцінити вплив планованої діяльності на види та оселища.

Своєю чергою, Підприємство листом від 09.09.2020 № 32 направило на адресу ОДА пояснення щодо зауважень викладених в листі від 10.04.2020 та експертний висновок щодо наявності на території родовища пісковиків видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, оселищ, які перебувають під охороною Бернської конвенції.

Проте ОДА листом від 23.09.2020 № ГГГ повідомила Підприємство про необхідність здійснення процедури з повторної оцінки впливу на довкілля, посилаючись на п. 8 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та вказала на неможливість проводження господарської діяльності Підприємства у зв’язку з її проведенням у межах водно-болотних угідь міжнародного значення.

Представник ОДА вказує, що Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року № 1026 містить визначені типові шаблони Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, Звіт з оцінки впливу на довкілля та Висновок з оцінки впливу на довкілля.


            Зверніть увагу!

Однак шаблону Рішення про відмову у видачі висновку Порядок № 1026 не містить. Таким чином, представник ОДА стверджує, що рішення про відмову у видачі висновку з ОВД ним внесено в розділ «Висновок з ОВД» Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. На момент завантаження в Реєстр рішення, розділ «Рішення про відмову у видачі висновку» був відсутній, а тому адміністраторами системи дозвільного органу всі рішення чи то про видачу Висновку з ОВД чи відмову у його видачі — завантажувались у розділ «Висновок з оцінки впливу на довкілля».


Підприємство, вважаючи бездіяльність ОДА, яка полягає у ненаданні висновку оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему» протиправною, звернувся з позовом до суду.

Оцінка суду

Як визначено в ч. 1 ст. 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до ст.ст. 5, 6та 14 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • проведення громадського обговорення відповідно до ст.ст. 7, 8та 14 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • аналіз уповноваженим органом відповідно до ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності відповідно до ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Частиною 1 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлено, що здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної ч. 2 і ч. 3 цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Заборона початку планованої діяльності

Відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної ч. 2 і ч. 3 цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Згідно з ч. 6 цієї ж статті забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проєктах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження.

Відтак, для провадження планованої діяльності по видобуванню пісковиків для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового на родовищі Х Підприємству, необхідно здійснити процедури оцінки впливу такої діяльності на довкілля.

Питання надання висновку з оцінки впливу на довкілля регламентується ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Так, як визначено в ч. 1 ст. 9 цього Закону, уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених ч.ч. 3, 4 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», — уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі — транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим для виконання. Екологічні умови провадження планованої діяльності, зазначені у частині п’ятій цієї статті, є обов’язковими. Висновок з оцінки впливу на довкілля враховується при прийнятті рішення про провадження планованої діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планованої діяльності.

В описовій частині висновку з оцінки впливу на довкілля наводиться інформація про:

 • здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля;
 • врахування звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • враховані та відхилені зауваження та пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений територіальний орган (ОДА):

 • зазначає тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності;
 • визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності;
 • встановлює умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності;
 • встановлює умови щодо охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності;
 • встановлює умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків;
 • встановлює умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності, щодо якої здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу;
 • якщо з оцінки впливу на довкілля випливає необхідність здійснення компенсаційних заходів:
 • покладає обов’язок зі здійснення таких заходів; запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження, а також моніторингу впливу планованої діяльності на довкілля;
 • покладає обов’язок зі здійснення відповідних дій; здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування;
 • визначає строки та обґрунтовує вимоги щодо її здійснення; додаткова оцінка впливу на довкілля здійснюється за процедурою, передбаченою цим Законом; здійснення післяпроєктного моніторингу;
 • визначає порядок, строки та вимоги до його здійснення.

Якщо з оцінки впливу на довкілля з розглянутих виправданих альтернативних варіантів виявляється екологічно обґрунтованим варіант, відмінний від запропонованого суб’єктом господарювання, за письмовою згодою із суб’єктом господарювання у висновку з оцінки впливу на довкілля зазначається погоджений варіант здійснення планованої діяльності.

Відповідний Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року № 1026.

Зокрема, п. 12 Порядку № 1026 визначено, що за результатами розгляду документів, поданих суб’єктом господарювання для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 5.


Увага!

Відмова у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або його анулювання здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».


Згідно з додатком до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», висновок з оцінки впливу на довкілля є документом дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Відтак, суд зазначає, що…

Матеріал публікується частково….

Повна версія – в журналі «ECOBUSINESS. Екологія підприєємства» №12, 2021

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!