Новини

Повернутися до переліку новин

Формування національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів: хто, як і коли?

Початок жовтня позначився черговим довкіллєвим євроінтеграційним Законом «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів»,  розробленим з метою запровадження правових та організаційні засад створення та функціонування і створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про стан довкілля для органів влади та надання кожному громадянину доступу до такої інформації для підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Також даний закон розроблено на виконання Указу Президента України від 23 березня 2021 року № 111 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» та Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» від 03 лютого 2016 року № 980-VIII.

Закон набирає чинності у жовтні 2023 року, але вже зараз суб’єкту господарювання варто розуміти та передбачувати, як саме передбачається функціонування національного РВПЗ .

Діяльність яких операторів підпадає під дію національного РВПЗ

Одна або кілька установок, на яких провадиться один або більше видів діяльності відповідно до переліку видів діяльності, визначених додатком 1 до даного Закону, що розташовані на одному промисловому майданчику та експлуатуються одним оператором.

Зокрема, 

Вид діяльності

Порогові значення потужності виробництва

1

2

1.

Енергетика

1.1

Переробка нафти і газу

*

1.2

Газифікація або зрідження:

 

1.2.1

вугілля

*

1.2.2

інших видів палива в установках

із загальною номінальною споживаною тепловою потужністю 20 МВт

1.3

Спалювання палива в установках

із загальною номінальною споживаною тепловою потужністю 50 МВт

1.4

Виробництво коксу

*

1.5

Прокатний стан для вугілля

з потужністю в 1 тонну на годину

1.6

Установки для виробництва продуктів з вугілля та твердого бездимного палива

*

2.

Виробництво та обробка металів

2.1

Випалювання або агломерація металевих руд (у тому числі сульфідної руди)

*

2.2

Виробництво чавуну або сталі (первинне або переплав), у тому числі безперервний розлив

продуктивністю 2,5 тонни на годину

2.3

обробка чорних металів:

 

2.3.1

на станах гарячої прокатки

продуктивністю по необробленій сталі 20 тонн на годину

2.3.2

ковальсько-пресове виробництво (молоти)

з енергією удару 50 кілоджоулів на молот та тепловою потужністю 20 МВт

2.3.3

нанесення захисних покриттів розпиленим металом

продуктивністю по необробленій сталі 2 тонни на годину

2.4

лиття чорних металів

продуктивністю 20 тонн на добу

2.5

Обробка кольорових металів:

 

2.5.1

виробництво кольорових металів з руди, концентратів або вторинної сировини з використанням металургійних, хімічних або електролітичних процесів

*

2.5.2

переплав кольорових металів або їх сплавів, у тому числі продуктів відновлення, та лиття

з плавильною продуктивністю 4 тонни на добу свинцю та кадмію або 20 тонн на добу всіх інших металів

2.6

Обробка поверхонь металів і пластичних матеріалів з використанням електролітичного або хімічного процесів

у ваннах загальним об’ємом 30 кубічних метрів

3.

Промисловість з переробки мінеральної сировини

3.1

Підземні гірські роботи шахтним способом та зв’язані з ними операції

*

3.2

Відкрите видобування корисних копалин

з поверхні ділянки, що становить 25 гектарів

3.3

Виробництво цементу, вапна:

 

3.3.1

виробництво цементного клінкеру в обертових випалювальних печах

з виробничою потужністю 500 тонн на добу

3.3.2

виробництво вапна в обертових випалювальних печах

з виробничою потужністю 50 тонн на добу

3.3.3

виробництво цементного клінкеру в інших печах

з виробничою потужністю 50 тонн на добу

3.4

Виробництво азбесту або продуктів, що містять азбест

*

3.5

Виробництво скла, у тому числі скловолокна

з плавильною продуктивністю 20 тонн на добу

3.6

Виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон

з плавильною продуктивністю 20 тонн на добу

3.7

Виробництво керамічних виробів шляхом випалювання, у тому числі черепиці для покрівлі, цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки або порцелянових виробів

з продуктивністю 75 тонн на добу та/або об’ємом печей 4 кубічних метри і щільністю садки випалювальної печі 300 кілограмів на кубічний метр

4.

Хімічна промисловість

 

4.1

Виробництво органічних хімічних речовин, таких як:

*

4.1.1

прості вуглеводні (лінійні та циклічні, насичені та ненасичені, аліфатичні або ароматичні)

 

4.1.2

оксигеновані вуглеводні (спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, складні ефіри, ацетати, прості ефіри, пероксиди, епоксидні смоли)

 

4.1.3

сульфовані вуглеводні

 

4.1.4

нітрогеновані вуглеводні (аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки та сполуки нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати)

 

4.1.5

фосфоровані вуглеводні

 

4.1.6

галогеновані вуглеводні

 

4.1.7

органометалічні сполуки

 

4.1.8

основні пластичні матеріали (полімери, синтетичні волокна та волокна на базі целюлози)

 

4.1.9

синтетичний каучук

 

4.1.10

барвники та пігменти

 

4.1.11

поверхнево активні речовини та сурфактанти

 

4.2

Виробництво таких неорганічних хімічних речовин, як:

*

4.2.1

гази (аміак, хлор та хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, водень, діоксид сірки, хлорокис вуглецю)

 

4.2.2

кислоти (хромова кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна кислота, хлористоводнева кислота, сірчана кислота, олеум, сірчиста кислота)

 

4.2.3

луги (гідроксиди амонію, калію, натрію)

 

4.2.4

солі (хлористий амоній, хлорнуватокислий калій, вуглекислий калій, вуглекислий натрій, перборат, азотнокисле срібло)

 

4.2.5

неметали, оксиди металів або інші неорганічні сполуки (карбід кальцію, кремній, карбід кремнію)

 

4.3

Виробництво фосфорних, азотних та калійних мінеральних добрив (прості та складні добрива)

*

4.4

Виробництво продуктів для рослинництва та біоцидів

*

4.5

Виробництво фармацевтичних продуктів, у тому числі прекурсорів

*

4.6

Виробництво вибухівки/вибухових матеріалів

*

5.

Поводження з відходами та стічними водами

5.1

Установки для утилізації або видалення небезпечних відходів

які отримують 10 тонн на добу

5.2

Установки для спалювання побутових відходів

з потужністю 3 тонни на годину

5.3

Установки для видалення відходів, що не є небезпечними

з потужністю 50 тонн на добу

5.4

Полігони (за виключенням полігонів для відходів будівництва та знесення)

які отримують 10 тонн на добу або із загальною місткістю 25 000 тонн

5.5

Видалення або утилізація туш тварин або відходів тваринництва

з продуктивністю переробки 10 тонн на добу

5.6

Установки для централізованого очищення стічних вод

з еквівалентною продуктивністю для міста з населенням у 100 000 мешканців

5.7

Автономні промислові установки для очищення стічних вод, які обслуговують один або більше видів діяльності з цього додатку

з продуктивністю 10 000 куб. метрів на добу

6.

Виробництво і переробка паперу та деревини

6.1

Виробництво целюлози з деревини або аналогічних волокнистих матеріалів

*

6.2

Виробництво паперу, картону та інших первинних продуктів з деревини (таких, як картон, листова фібра і фанера)

з продуктивністю 20 тонн на добу

6.3

Виробництво для обробки деревини та продуктів із деревини з хімікатами

з виробничою потужністю 50 куб. метрів на добу

7.

Інтенсивне виробництво продуктів тваринництва та аквакультура

7.1

Інтенсивне вирощування птахів або свиней

40 000 місць для птахівництва; 2 000 місць для вирощування свиней (30 кг); 750 місць для свиноматок

7.2

Інтенсивна аквакультура

1 000 тонн риби або молюсків на рік

8.

Продукти тваринництва та рослинництва з сектору виробництва харчових продуктів та напоїв

8.1

Експлуатація скотобоєнь

з продуктивністю 50 тонн туш на добу

8.2

Оброблення та перероблення, крім пакування, таких видів сировини (попередньо обробленої або необробленої, призначеної для виробництва харчових продуктів або корму з):

 

8.2.1

сировини тваринного походження (крім молока)

з продуктивністю 75 тонн готової продукції на добу

8.2.2

сировини рослинного походження

з продуктивністю 300 тонн готової продукції на добу (середнє квартальне значення)

8.3

Оброблення та перероблення молока

за умови прийому 200 тонн молока на добу (середнє значення за рік)

9.

Інші види діяльності

9.1

Попереднє оброблення (у тому числі промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування текстильних волокон або текстилю

з продуктивністю 10 тонн на добу

9.2

Виробництво дубленої шкіри та хутра

з продуктивністю 12 тонн готової продукції на добу

9.3

Поверхнева обробка речовин, предметів та продуктів із застосуванням органічних розчинників, у тому числі для апретування, друку, нанесення покриття, знежирення, надання водонепроникності, ґрунтовки, фарбування, очистки або просочення

з продуктивністю 150 кілограмів на годину або 200 тонн на рік

9.4

Виробництво вуглецю (із коксу) або електрографіту шляхом спалювання та графітизації

*

9.5

Установки для будування та фарбування суден чи видалення фарби з суден

з виробничими можливостями для суден завдовжки 100 м

 

Примітка. Позначка «*» у другій колонці вказує на те, що порогове значення виробничої потужності для цього виду діяльності не застосовується (щодо всіх об’єктів оператори зобов’язані подавати звітність).

  • Як оператор реєструється в Реєстрі?
  • Як оператор складає і коли подає звіт?
  • Облік та зберігання документації із зазначенням методики, використаної для збору даних
  • Які наслідки  за порушення оператором вимог закону у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів?

Які зміни в охороні атмосферного повітря на підприємстві приніс воєнний стан в державі, на що першочергово звернути увагу і яка відповідальність за порушення – все це вже у спецвипуску жовтевого номеру журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» №10, 2022 «Промислова пилогазоочистка: практика і міжнародний досвід». 

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!