Новини

Повернутися до переліку новин

Які вимоги чинного законодавства в управлінні медичними відходами в Україні та їх практичне впровадження. Частина 2

Чинним законодавством України окремо чітко передбачені:

 1. Вимоги до поводження з медичними відходами.
 2. Вимоги до поводження з небезпечними відходами.
 3. Вимоги до поводження з небезпечними відходами у складі побутових — саме до цієї групи належать використані одноразові маски, що утворюються після використання населенням у домогосподарствах.

Медичні відходи

Небезпечні відходи

Небезпечні відходи у складі побутових відходів

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» від 08 червня 2015 року № 325

ст. 34 Закону України «Про відходи» від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР (далі — Закон № 187/98)

абз. 10 ст. 35-1 Закону № 187/98

 • Інфіковані та потенційно інфіковані відходи (категорія В) підлягають обов’язковому знезараженню фізичним або хімічним методом і після його проведення передаються на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання.
 • Захороненню можуть підлягати лише епідемічно безпечні відходи (категорія А) – харчові та побутові відходи всіх відділень закладу, крім інфекційних.
 • Відповідно до вимог поводження з небезпечними відходами, суб’єкт господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об’єкт поводження з небезпечними відходами, зобов’язаний мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
 • Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами) тощо.
 • Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками відходів відповідно до законодавства про відходи та санітарного законодавства (п. 2.1.1. наказу МОЗ «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17 березня 2011 року № 145). На виконання цієї вимоги розроблено методичні рекомендації щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів, де визначено вимоги до контейнерів та вимоги щодо проведення інформаційної кампанії.

Вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів віднесено до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (п. 6 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР). При цьому до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами віднесено «організацію збирання і видалення побутових відходів, … а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (ст. 21 Закону № 187/98).

Щодо українського законодавства, тут можна виділити ключові проблеми, на які слід звернути увагу органів влади всіх рівнів, що мають повноваження у сфері поводження з відходами:

 • Не приділяється належна увага питанням ризику поширення інфекційних захворювань через побутові відходи.
 • Чинним законодавством не передбачено процедурні документи/протоколи роботи для компаній, що працюють у сфері збирання та утилізації (захоронення) побутових відходів, до складу яких можливе потрапляння потенційно інфікованих матеріалів.

Законодавчі підстави для системи збирання небезпечних відходів у складі побутових існують, однак навести дані щодо практичної реалізації цієї вимоги неможливо, оскільки офіційної системи обліку щодо впровадження роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових на сьогодні не існує. Реалізація цієї вимоги в реаліях України передбачається можливою лише за умови створення централізованих пунктів їх збирання на кшталт європейських пунктів приймання відходів («Amenity sites»), але аж ніяк не за традиційною схемою «Окремий контейнер біля кожного будинку». Варіації щодо окремих пунктів збирання в магазинах можливі лише для відходів електронного та електричного обладнання (ВЕЕО), батарейок, а у медзакладах — для використаних ліків.

Попри вимоги закону «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII, на практиці співробітники муніципальних служб, а також приватних підприємств галузі під час збирання вуличного змету, очищенні урн, збиранні та вивезенні побутових відходів у більшості випадків не забезпечені достатньою кількістю та асортиментом ЗІЗ (зокрема масками, окулярами, одноразовими рукавичками, дезінфікуючими розчинами, спецодягом). Їх відсутність створює небезпечні умови праці, збільшуючи ризик зараження та подальшого поширення інфекції.

Навіть за наявності ЗІЗ вказані працівники рідко дотримуються процедури дезінфекції — частіше екіпажі сміттєвозів і двірники працюють без спеціальних рукавичок, у власному одязі.

Як мінімум, необхідно дотримуватись вимог безпеки та охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. На думку авторів статті, з огляду на невизначеність питання реальної небезпеки коронавірусної інфекції, співробітники підприємств, що займаються вуличним прибиранням, збиранням та вивезенням відходів в Україні на час проведення карантинних заходів повинні бути в обов’язковому порядку забезпечені одноразовими засобами індивідуального захисту в превентивних цілях. Такі заходи невідкладно повинні бути прописані законодавчо та затверджені на всіх рівнях.

Також необхідно приділити увагу питанням додаткової мийки та дезінфекції контейнерів і майданчиків, сміттєвозів, а також контролю виконання дезінфекції коліс сміттєвозів на звалищах і полігонах, де відповідно до чинного законодавства повинен бути в обов’язковому порядку встановлено найпростіший дезбар’єр.

Додаткова інформація

Як надягати, використовувати, знімати і утилізувати маску

Використовувати маску слід тільки медичним працівникам, особам, які здійснюють догляд, і особам з симптомами респіраторного захворювання, такими як висока температура та кашель.

Перед тим, як взяти маску в руки, обробіть їх спиртовмісним засобом або вимийте з милом.

Огляньте маску, щоб переконатися у відсутності дір і пошкоджень.

На масці є металева вставка, візьміть маску вставкою вгору.

Розмістіть маску зовнішньою стороною від себе (яскраво забарвлена сторона).

Одягніть маску на обличчя. Зігніть металеву вставку або зафіксуйте затиск по формі носа.

Потягніть за нижній край маски, щоб вона закрила рот і підборіддя.

Зніміть маску після застосування; утримуйте маску за еластичні завушні петлі та не торкайтеся нею до очей або одягу, так як використана маска може бути забруднена мікроорганізмами.

Відразу після використання викиньте маску в контейнер, що закривається.

Після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку рук: скористайтеся спиртовмісним засобом, а при очевидному забрудненні рук вимийте їх з милом.

Джерело: ВООЗ

Інформація від Всесвітньої організації охорони здоров’я:
Чи передбачені спеціальні процедури утилізації відходів хворих з підозрою на інфекцію 2019 nCoV або з підтвердженою інфекцією 2019 nCoV?

Ні. Відходи, які утворюються в результаті надання допомоги пацієнтам з підозрою на інфекцію 2019 nCoV або з підтвердженою інфекцією 2019 nCoV вдома або в лікувальному закладі, повинні утилізуватися відповідно до звичайних процедур утилізації інфекційних відходів. Додаткова інформація про утилізацію інфекційних відходів доступна за цим посиланням (англійською мовою).

Джерело: ВООЗ

Відходи від можливих випадків і очищення місць, де були можливі випадки (включаючи одноразові серветки та хустки):
 1. Слід покласти в пластиковий пакет для сміття і зав’язати, якщо він повний.
 2. Пластиковий пакет потрібно помістити в другій пакет і зав’язати.
 3. Пакет має бути поміщений в належне і безпечне місце та маркований для зберігання, поки результати тесту людини не стануть відомі.

Відходи повинні зберігатися в безпечному та недоступному для дітей місці. Ви не повинні розміщувати свої відходи в місцях загального користування до тих пір, поки не стануть відомі негативні результати тестів або поки час зберігання відходів складе не менш ніж 72 години.

Якщо результат індивідуального тесту негативний, цей пакет може бути розміщений зі звичайними відходами.

Якщо результат індивідуального тесту позитивний, зберігайте його не менш ніж 72 години та після цього розміщуйте разом зі звичайними відходами.

Якщо ви не може забезпечити зберігання відходів не менш ніж 72 години, організуйте їх збір як збір інфекційних відходів категорії «B» або із залученням місцевого органу зі збору відходів, якщо вони на цей час збирають ваші відходи, або іншим чином спеціалізованим підрядником зі збирання медичних відходів. Вони нададуть вам помаранчеві мішки для медичних відходів, щоб ви могли помістити свої мішки в них для подальшого відправлення на відповідну обробку.

Джерело: Gov.uk — інформаційний сайт в державному секторі Великобританії

Інформація, викладена у статті, має інформаційний характер і не є прямим керівництвом до дій.

Матеріал підготовано спеціально для Ecobusiness Group та ПАЕУ експертами:

 • Катерина Абашина, експерт з питань поводження з побутовими відходами
 • Ірина Козлова, експерт з питань поводження з побутовими відходами
 • Тетяна Омельяненко, експерт з питань поводження з відходами

Більше — у №5, 2020 журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!