ВІДКРИТА БАЗА ЕКСПЕРТІВ природоохоронної справи у 2022 році

 ГС «Професійна асоціація екологів України»

Профспілка екологів ПАЕУ – незалежна, неурядова, неполітична спілка, що об’єднала за ідейною та професійною приналежністю фізичних та юридичних осіб, які зацікавлені в екотрансформації підприємств та громад України. 

Діяльність ПАЕУ не фінансується жодними політичними силами, міжнародними організаціями та функціонує за рахунок щорічних обов’язкових і благодійних внесків її членів. 

На початку 2022 року до ПАЕУ вже увійшли 

 • понад 7500 фахівців-екологів
 • 34 профільних і бізнес-асоціацій, що сприяють екологізації погалузево
 • 55 профільних вузів та НДІ, що забезпечують наукову, аналітичну і дослідницьку експертизи
 • 343 найбільш потужних підприємств, що вже екотрансформуються і сприяють змінам 

ПАЕУ об’єднує дві категорії учасників

тих, хто потребує допомоги і тут кожен знаходить консультації, підтримку, досвід колег тощо тих, хто таку допомогу може надати – це ЕКСПЕРТИ ПАЕУ

 

Хоміч Людмила  

Щербина Валентин 

Антипов Владислав 

Мнацканян Ваагн

Віцепрезидент ПАЕУ з правових питань Віцепрезидент з загальної екології Віцепрезидент з екотрансформації економіки та екоінновацій Віцепрезидент з екологізації громад

У складі ПАЕУ в 2022 році працюють такі комітети: 

 1. Комітет промислової екології та інновацій
 2. Комітет з екологічного права та законотворчості
 3. Комітет з охорони атмосферного повітря
 4. Комітет охорони водних ресурсів, водного врядування та екомодернізації водної сфери
 5. Комітет раціонального використання надр
 6. Комітет управління відходами та Підкомітет управління відходами видобування
 7. Комітет екологізації громад
 8. Комітет з питань адаптації до змін клімату
 9. Комітет СЕО
 10. Комітет ОВД
 11. Комітет збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та відновлення екосистем
 12. Комітет охорони земельних ресурсів та агроекології
 13. Комітет ВДЕ (зелена енергетика)
 14. Комітет міжнародної природоохоронної взаємодії
 15. Комітет екологічного моніторингу
 16. Міжсекторальний Науковий комітет 

Комітет з екологічного права та законотворчості

Голова комітету

ЛЮДМИЛА ХОМІЧ, віцепрезидент ПАЕУ з правових питань

Експерти комітету

ТИМОШЕНКО МАРИНА,

експерт з екологічної безпеки, голова комітету промислової екології й інновацій ПАЕУ, еколог-практик

КЛИМ ЛЮДМИЛА,

адвокат Міжнародної юридичної фірми

 

ХИЖНЯКОВ АНДРІЙ,

спеціаліст із земельних правовідносин

 

КОВАЛЬОВА ОЛЕНА,

адвокат з 20 річним досвідом правового супроводу господарської діяльності вітчизняних та іноземних промислових підприємств.

 

ДРИГУЛИЧ ПЕТРО,

експерт з екологічної та радіаційної безпеки у нафтогазовій галузі
 

 

ПАЛАМАРЧУК ІВАН,

заслужений природоохоронець України, екоаудитор, експерт державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, управління екологічними ризиками, екологічна безпека підприємств

ГОЛОВЧУК ЮЛІЯ,

експерт з промислової екології, еколог цементної галузі

АНТИПОВ ВЛАДИСЛАВ,

віцепрезидент ПАЕУ з екотрансформації економіки

КОЗБУР НАТАЛІЯ,

промисловий еколог, проектувальник

ВАЦЬКА СВІТЛАНА,

начальник відділу охорони навколишнього середовища в сфері надрокористування

МАКСИМЧУК АННА

заступник головного інженера з охорони навколишнього середовища, металургія

ГАВРИШКО МАРІАННА,

експерт сфери водопостачання та водовідведення

ЗАРІЦЬКА ЯРИНА,

інженер-проектувальник

БОЙКО ЮЛІЯ,

еколог-практик металургійного підприємства

КОРБУТ МАРІЯ,

експерт, науковець

ТАТАРЧУК МАРІЯ,

експерт, еколог фармпідприємств

 

ДЕРЕВ’ЯНКО ОЛЬГА,

еколог

 

ВАСИЛЬКІВСЬКА ТЕТЯНА,

експерт агросфери

 

ЛАШТА ОКСАНА,

еколог, експерт агропідприємства

 

ПАШУЛЯ ОЛЬГА,

експерт енергетичної сфери

 

ШАФАРЕНКО ЮРІЙ,

експерт енергетичної сфери

РУСЛАН САВА, 

генеральний директор на виробництві паперу та картону

АНДРІЙ КОБЕРСЬКИЙ,

начальник юридичного відділу на виробництві паперу та картону

ОЛЕКСІЙ ХЛОПИЦЬКИЙ,

доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології


Комітет промислової екології та інновацій ПАЕУ

Голова комітету

МАРИНА ТИМОШЕНКО, експерт з екологічної безпеки, еколог-практик, автор журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

Експерти комітету

Олена КОШЕЛЄВА,

головний еколог енергетичної компанії,  автор журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

 

Анна МАКСИМЧУК,

заступник головного інженера з охорони навколишнього середовища

Людмила ХОМІЧ,

адвокат, еколог сфери надрокористування,

віцепрезидент ПАЕУ

Лілія БЕСФАМИЛЬНА,

інженер з ОП міжнародної компанії, харчова промисловість

Лариса БЕСПАЛА,

провідний інженер з охорони праці та навколишнього середовища, сфера добування надр

Вікторія ВОСТРЯКОВА,

експерт сфери екологізації промисловості, науковець

Ольга БУРДЕЙНА,

головний спеціаліст з ОНС,

Енергетика, водне господарство, очистка стічних вод

Ганна НАТОПТАНА,

експерт, екологічний консалтер, автор журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

 

Юлія БОЙКО,

начальник відділу екології, металургійна сфера

Кирило КОСОУРОВ,

голова комітету з управління відходами ПАЕУ, експерт з поводження х небезпечними відходами

Петро ДРИГУЛИЧ,

експерт екологічної та радіаційної безпеки у нафтогазовій галузі

Інна ХОЛІНА,

начальник управління навколишнього середовища, підприємство металургійної сфери

Мар’яна ГІНЗУЛА,

експерт-водник, співголова комітету охорони водних ресурсів, водного врядування та екомодернізації водної сфери ПАЕУ

Андрій СЛЮЗАР,

доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин, м. Львів

Євген МАКОВСЬКИЙ,

директор підприємства,

співголова комітету охорони водних ресурсів, водного врядування та екомодернізації водної сфери ПАЕУ

Дмитро ГОНЧАРОВ,

експерт з екомодернізації промисловості, виконавчий директор консалтингової компанії

Ірина ДАВИДОВА,

експерт з промислової екології, екології гірничого виробництва, радіоекології

Юлія ГОЛОВЧУК,

еколог, експерт з промислової екології, начальник відділу ОНС цементної сфери

Владислав АНТИПОВ,

експерт з питань промислової екології,

віцепрезидент ПАЕУ

Олексій МЯСОЄДОВ,

керівник відділу досліджень, експерт з очищення стічних вод та оброблення осадів

Наталія КОЗБУР,

промисловий еколог, проектувальник

Марія ТАТАРЧУК,

еколог фармацевтичної сфери

Наталія ВНУКОВА,

експерт з екологічної безпеки транспортної інфраструктури

Роман ГРИЦЬКІВ,

експерт з промислової екології, директор консалтингової компанії

Оксана МОРОЗ,

незалежний експерт з питань сталого розвитку

Тамара БЄЛОВА,

провідний еколог сфери АПК

Олександр ЧУМАК,

провідний еколог деревообробного підприємства

Олександр ПОСМІТНИЙ,

Голова підкомітету управління промисловими відходами ПАЕУ

Яна БАБИЧ,

старший інженер відділу екологічної та радіаційної безпеки газовидобувної сфери

Марія ЛОПУШАНСЬКА,

Еколог року-2021, еколог, проектант

Ірина ПАЦЕВА,

Завідувач кафедри екології

Олена ТКАЧ,

провідний фахівець з охорони навколишнього середовища

Ганна  Трохименко,

завідувачка кафедри екології та
природоохоронних технологій

РУСЛАН САВА, 

генеральний директор на виробництві паперу та картону

АНДРІЙ КОБЕРСЬКИЙ,

начальник юридичного відділу на виробництві паперу та картону

ОЛЕКСІЙ ХЛОПИЦЬКИЙ,

доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології

Серед ключових завдань: 

 • Впровадження екологічних інновацій в економіку та раціональне природокористування
 • Екологічна модернізація промислових підприємств 
 • Впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам 
 • Реалізація результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень в економіці та при взаємодії між науковцями та державними органами 
 • Ефективне використання екологічних фінансів 
 • Підготовка економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal 
 • Розроблення системи управління екологічними ризиками тощо
   

Комітет охорони водних ресурсів, водного врядування та екомодернізації водної сфери в ПАЕУ

У 2022 році комітет очолюють співголови за напрямками:

напрям охорони водних ресурсів та водного врядування напрям раціонального водокористування, модернізації, переоснащення та очистки)

Мар’яна Гінзула,

кандидат географічних наук, фахівець з охорони водних ресурсів, начальник служби екологічного нагляду на землях водного фонду КП КМДА «Плесо», національний експерт Ради Європи, автор і ведуча радіопередачі «Спочатку було чисто», автор більше 70 наукових статей, співавтор 3 монографій та 5 підручників у сфері охорони навколишнього середовища 

Євген Маковський

СЕО групи компаній  «Акваполімер Інжиніринг»
Експерт галузі (водопостачання та водовідведення) понад 15 років

Досвід роботи із міжнародними підрядними та фінансовими організаціями.
Практичний досвід будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж, реконструкції водопровідних та каналізаційних насосних станцій, підбір енергоефективного та ресурсозберігаючого технологічного обладнання, магістр з водних ресурсів.

 

Експерти комітету

ОЛЕКСІЙ МЯСОЄДОВ,

керівник відділу досліджень і технологічних рішень EKOTON Group

МИХАЙЛО ЯЦЮК,

заступник директора з наукової роботи ІВПіМ

 

МАРИНА ВІТЯЗЬ,

розробник екологічної та проєктної документації, досвід роботи понад 9 років

 

НАТАЛІЯ ЗАКОРЧЕВНА,

експерт водного комітету, ДЕА

 

ЮЛІЯ БОЙКО,

експерт, практик-еколог

 

ОЛЕНА КОШЕЛЄВА,

експерт, практик-еколог

 

ВАЛЕНТИН ЩЕРБИНА,

віцепрезидент ПАЕУ

 

ПАВЛО ГВОЗДЕНКО,

експерт водної сфери, Екс заступник Голови Держводагентства України, заступник Голови Громадської Ради

 

МАРИНА ТИМОШЕНКО,

еколог, голова комітету промислової екології й інновацій ПАЕУ

 

ТЕТЯНА МОРОЗОВА,

кандидат біологічних наук, доцент

 

НАДІЯ СОЛОМАТІНА,

експерт, практик-еколог

 

АННА МАКСИМЧУК,

заступник головного інженера з охорони навколишнього середовища

 

АРСЕН ПУКІШ,

еколог, експерт-практик

 

МАРІЯ ТАТАРЧУК,

еколог фармкомпанії

 

ЄВГЕН КУНЬ,

співзасновник інжинірингової компанії

ПЕТРО ДРИГУЛИЧ,

менеджер з екологічної та радіаційної безпеки у нафтогазовій галузі

 

ЛЮДМИЛА КУРГАНЕВИЧ, 

доцент кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ ім. І.Франка

 

ОЛЕНА КОЦАР, 

к.т.н., сертифікований інженер-проектувальник систем водопостачання та водовідведення

 

ІННА ХОЛІНА,

начальник управління охорони навколишнього середовища металургійного підприємства

 

ОКСАНА ГУЛЯЄВА,

експерт з питань охорони водних ресурсів

 

МАРІАННА ГАВРИШКО,

еколог Акваполімер Інжиніринг

ТЮПА ЛЮДМИЛА,

еколог-практик

 

 Олена Рубаненко,

доцент, провідний науковий
спіробітник

 Ганна  Трохименко,

завідувачка кафедри екології та
природоохоронних технологій

РУСЛАН САВА, 

генеральний директор на виробництві паперу та картону

АНДРІЙ КОБЕРСЬКИЙ,

начальник юридичного відділу на виробництві паперу та картону

 

 Комітет запрошує до співпраці задля: 

 • Розширення кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні
 • Сприяння побудови локальних очисних споруд на підприємствах
 • Реалізації Водної стратегії
 • Впровадження системи водовідведення з поступовим припиненням скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам
 • Підвищення ефективності водокористування та повторного використання
 • Запобігання порушенням, популяризації кращих міжнародних кейсів
 • Підготовці економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Експертизи екопроектів
 • Впровадження кращих доступних технологій тощо

У фокусі уваги:

 • Управління водною сферою, системне управління, економіка чистої води
 • Які можливі сценарії модернізації водної сфери
 • Правове регулювання охорони вод від забруднення відходами промисловості та АПК
 • Як подолати проблему «тіньових» користувачів
 • Все про очистку стічних вод підприємств різних галузей
 • Сучасні технології і методи очистки
 • Як подолати проблеми раціонального використання водних ресурсів
 • Як вирішити проблеми централізованого водопостачання та водовідведення
 • Міжнародний досвід превентивних заходів для виходу з водної кризи

Дані дійсні на вересень 2022 року.

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!