Новини

Повернутися до переліку новин

СТАЛЕ СПОЖИВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ: чому ДЛЯ, а не ПРО — як формувати реальні моделі поведінки дітей, а не розповідати про них

Світлана Берзіна і Галина Бузан, члени команди проекту «Стале споживання для учнівської молоді»


Сталий розвиток передбачає такий спосіб життя, при якому забезпечується збереження довкілля для майбутніх поколінь.

Але рівень екологічного усвідомлення та культури суспільства лишається недостатнім. Причина цього — низька та неефективна поінформованість щодо наслідків екологічних впливів людської діяльності та невгамовного споживання ресурсів. Відсутні мотивації змінювати споживацькі звички.

Результатом цього є величезні звалища відходів виробництва та споживання, безрозбірливе споживання продукції та послуг, що можуть шкодити здоров’ю та довкіллю, бездумне та виснаження природних ресурсів, тощо.

Не даремно формування екологічної свідомості та цінностей визначено першою ціллю державної екологічної політики України на період до 2030 року.

ЦІЛЬ № 1:

 • Екологічна свідомість
 • Екологічні цінності
 • Екологічна освіта

Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва визначено Указом Президента України від 30.09.2019 №722/2019, як одна з цілей сталого розвитку держави  до 2030 року.

Зрозуміло, що виховувати сталі звички в поведінці споживачів, тобто всіх нас, треба починати змалечку.

Заклади освіти мають приділяти увагу темі сталого розвитку та сталого споживання. Предмет «Екологія» не відноситься до обов’язкових, натомість оновленим Законом України «Про освіту» впроваджується такий інструмент як наскрізні змістовні лінії освітидо усіх предметних галузей.

Однією з таких ліній Закон визначає змістову лінію освіти «Екологічна безпека та сталий розвиток».

Цей інструмент є новий для України, але він здатний більше мотивувати і бути більш ефективним щодо розвитку компетентності та свідомості учнів. Його застосування дозволить вивчати вплив людини на довкілля і можливі наслідки такого впливу під час вивчення основних предметів. Наприклад, математики, географії, фізики, літератури та інших. Мова про завдання, вправи тощо, які ґрунтуються на реальних життєвих ситуаціях і питаннях пов’язаних зі споживанням ресурсів, відходами, кліматичними змінами, безпекою та вибором більш екологічних товарів і послуг  у поєднанні з моделлю споживацької поведінки.

Відповідно до засад державної політики у сфері освіти, вчителі на уроках застосовують наскрізні лінії для інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній — «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Зокрема, визначені чотири наскрізні лінії:

 • екологічна безпека та сталий розвиток;
 • громадянська відповідальність;
 • здоров'я і безпека;
 • підприємливість і фінансова грамотність.

Біда в тому, що на даний час шкільний освітній процес хоч і містить деякі елементи змісту основ сталого розвитку, зокрема сталого споживання, однак внаслідок традиційного наукового підходу до укладання навчальних програм цей зміст має фрагментарний характер.

Це ускладнює «життя» вчителю та унеможливлює формування належного рівня компетентності та зміни у поведінці учнів — майбутніх споживачів.

Таке підґрунтя спонукало до дій і в 2018 році «Жива планета» виступила з ініціативою проекту «Стале споживання для учнівської молоді». У 2019 році розпочато роботу  над перетворенням ідеї у проект на загальнодержавному рівні. Керуючись принципом відкритості і залучення до співпраці усіх зацікавлених сторін задля досягнення найкращого результату ми об’єднавшись в одну команду.

Враховуючи те, що наша ідея не мала аналогів к країні та її  відношення до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо освіти та просування здорового способу життя, наша командна проектна заявка була подана до програми EU Association Lab.

Проект «Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна — ЄС» (далі «Консультаційний фонд») реалізується в Україні федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ).

Метою проекту є покращення умов для впровадження Угоди про асоціацію Україна ℹ️  ЄС. Ключову роль у цьому відіграє співпраця з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції, який узгоджує заходи, спрямовані на зближення з Європейським Союзом.

У липні 2019 року Консультаційний фонд разом з Урядовим офісом розпочали 2 раунд інноваційної програми ℹ️  EU Association Lab. Програма покликана надати підтримку новим ідеям, що сприятимуть реалізації Угоди про асоціацію.

Шість команд-авторів найкращих ідей були відібрані журі до участі в інкубаційній програмі. Протягом 6 місяців команди під супроводом тренерів (менторів) мають доопрацювати свої ідеї, розробити пілотні продукти, протестувати їх та вдосконалити.

У вересні ми пройшла конкурсний відбір, — з 100 заяв ми потрапили у п’ятірку фіналістів!

Наша команда була сформована на принципах вмотивованості досягти реального результату, компетентності  та досвіду,  сталості управління проектом:

 • Світлана Малікова, науковий співробітник  відділу цифрових освітньо-наукових систем ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міносвіти;
 • Іван Левченко,  головний спеціаліст відділу європейської інтеграції Мінприроди (Мінекоенрго);
 • Галина Бузан, директор Центру екологічної стандартизації Державної академії екологічної освіти та управління
 • Олена Пометун, член-кореспондент НАПН України, д.п.н., проф., завідувачка лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України
 • Галина Сєрова, к.п.н., директор Орхуського інформаційно-просвітницького центру Мінприроди
 • Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета».
 • Марина Литвиненко, директор Громадської спілки «Зелений центр «Метінвест».

Реалізація ініціативи забезпечить впровадження наскрізної змістовної лінії освіти з метою формування культури споживання, орієнтованої на здоровий спосіб життя, раціональне поводження з ресурсами і дбайливе ставлення до довкілля.

Мова не йде про окремий предмет, курс чи факультатив. Інноваційність ідеї полягає в інтеграції принципів і практичних прикладів сталого споживання в освітню галузь в 5-7 класах.

Команда проекту прагне сформувати у школярів:

 • ціннісне ставлення до здоров’я та довкілля;
 • мотивацію та навички вибору товарів і послуг з врахуванням їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу;
 • вміння  регулювати власні і родинні потреби у споживанні та заощаджувати ресурси у різних економічних ситуаціях.

Що ми робимо

До змісту вправ і завдань  в усіх предметах ми готуємо інформаційні кейси для вчителів, що охоплюватимуть усі життєві ситуації пов’язані з споживанням чи користуванням різноманітними товарами, отриманням послуг, використанням енергії, води та інших ресурсів.

В цьому нам допомагають ментори EU Association Lab та залучені експерти.

Підготовлені кейси містять методичні рекомендації у поєднанні з текстами, дилемами, презентаційними, аудіо і відео матеріалами, упорядкованими експертами для тих чи інших тем пов’язаних зі споживанням і освітніми галузями.
Унікальність проекту полягає у тому що всі матеріали будуть надаватись у цифровому (електронному) форматі.

По-перше це зручно для сучасного вчителя, можна працювати з текстом, адаптувати його та презентацію під предмет. Також кейс надає вчителю збагатити навчальний процес аудіо чи відео матеріалами по темі.  

Все залежить від творчого підходу вчителя.

По-друге, враховуючи що ці кейси передбачається поширити на загальнодержавному рівні — цифровий формат дозволить зберегти і папір на друк, і гроші.

Для зручності доступу до матеріалів передбачено створення електронного сервісу.

На ньому також буде  для створена база авторських занять, де вчителі зможуть ділитися досвідом навчання сталому споживанню з використанням наданих їм матеріалів інформаційних кейсів.

З рештою, команда проекту сподівається досягнути реальних результатів у зміні поведінки та мотивувати підростаюче покоління скорочувати свій екологічний слід, та полегшувати свій екологічний рюкзак.

У світі відомі такі методи визначення рівня споживання ресурсів як «екологічний слід» та «екологічний рюкзак».

Екологічний слід  —  метод, за яким можна приблизно визначити розмір території у гектарах, яка потрібна для виробництва споживаних нами ресурсів (наприклад, теплової енергії, моторного палива або продуктів харчування), а також для переробки, захоронення або включення в природні цикли утворюватися при цьому відходів.

Екологічний слід вимірюють у так званих загальних гектарах на людину в рік. Один загальний гектар відповідає території розміром в один гектар із середньою для Землі біологічною родючістю.

«Екологічний рюкзак»  —  кількість використаних природних ресурсів на всіх етапах життєвого циклу того чи іншого продукту в кілограмах.

Екологічний рюкзак визначається як різниця між сумарними матеріальними потоками всього життєвого циклу продукту (з моменту вилучення природних ресурсів з біосфери до моменту використання людиною і розміщення відходів) і корисною вагою цього продукту.

Майбутнє

Електронний сервіс та усі матеріали проекту в майбутньому стануть контентом спеціального електронного сервісу, що буде інтегрований до Національної освітньої електронної платформи Міносвіти. Вони стануть частиною загальноосвітнього процесу на державному рівні. На підтримку впровадження командою проекту планується проведення тренінгів для вчителів і конкурсні змагання між ними по застосуванню наданих матеріалів в навчально-виховному процесі.

Ми відкриті для співпраці для усіх зацікавлених сторін: освітніх та наукових закладів, представників бізнесу для подальшого вдосконалення та масштабування.

Нагадаємо, вже 16 грудня у м. Києві в Прем’єр Паласі відбудеться форум стейкхолдерів зелених змін, де буде презентовано найкращі проекти.

ECOtransrormation-2019

Джерело: ECOBUSINESS Group

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!