Новини

Повернутися до переліку новин

Як відбувалися Парламентські слухання на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років»

Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк відкриваючи парламентські слухання на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років», зазначила, що попередні слухання проводилися у 2018 році і на них обговорювалися реалізації в Україні міжнародних документів щодо запобігання змінам клімату. 

«Актуальність проведення парламентських слухань свідчить про те, що виклики, пов’язані зі станом довкілля та необхідністю впровадження належного екологічного врядування в нашій країні є вкрай важливими для України», - сказала Олена Кондратюк.

Вона також нагадала, що Верховна Рада минулого скликання прийняла Закон «Про основні засади стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року», який вводиться в дію з 1 січня 2020 року. «Одна з основних цілей Стратегії є вкрай актуально – це формування у суспільстві сталих європейських екологічних цінностей, зокрема, шляхом освіти та виховання, здійснення широкої просвітницької діяльності», - поінформувала народний депутат.

За її словами, «одним із пріоритетів державної політики має стати не декларативне, а реальне забезпечення екологічних прав громадян, доступу громадськості до правосуддя з питань охорони навколишнього природнього середовища та природокористування».

Слухання ініційовані Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

На сьогоднішніх слуханнях пропонується зосередитись на таких питаннях: імплементація міжнародних зобов’язань в рамках угоди про асоціацію з ЄС, дотримання екологічних прав людини, захист та раціональне використання природніх ресурсів, природоохоронний нагляд, державний моніторинг навколишнього природнього середовища, поводження з відходами, охорона біологічного різноманіття, захист природніх територій об’єктів природозаповідного фонду, адаптація до глобальної зміни клімату.

На парламентські слухання запрошені народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, фахівці наукових установ, громадських та міжнародних організацій.

Головуюча запросила до доповіді Міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля. 

Міністр звернув увагу, що Україна знаходиться у світовому тренді, створивши нове міністерство.

«Робиться все, для того, щоб збалансувати розвиток енергетики, знайти важливі точки дотику для того, щоб енергетичні товари та послуги, які надаються в Україні були екологічними», - зауважив доповідач.

«Сьогодні є пріоритезація питань захисту від негативних кліматичних змін, а також питання енергоефективності», - сказав Олексій Оржель.

Міністр підкреслив важливість того, щоб надалі у кожному стратегічному та програмному документі визначався ризик кліматичних змін.

Олексій Оржель поінформував про перші кроки, вже зроблені Міністерством у співпраці з депутатами Верховної Ради. Зокрема, це робота над законопроектами щодо легалізації видобутку бурштину з акцентом на рекультивацію земель; створення та розширення територій природно-заповідного фонду; запровадження аукціонів на будь-які ресурси; підготовка законопроектів щодо обмеження використання пластикових пакетів та заборони одноразового пластику; цифровізація усіх ресурсів, зокрема, лісового господарства.

Міністр зупинився на екологічних проблемах, які є в Україні, серед яких: зростання кількості побутових і небезпечних відходів, парникових газів, забруднення підземних вод та повітря.

Він запевнив, що з усіма цими проблемами Міністерство почало роботу, як і з питаннями розвитку відновлюваної енергетики, енергоефективності.

«Ми маємо забезпечити власний видобуток газу для того, щоб могли забезпечити відповідні ресурси для енергетики, а, головне, більш екологічні ресурси для забезпечення українців електрикою та теплом», - підкреслив доповідач додавши, що вже напрацьовуються відповідні угоди і ведеться робота над збільшенням видобутку.

Олексій Оржель поінформував про перехід до нової філософії формування стратегії в рамах Міністерства: «Це буде динамічна стратегія, яка передбачатиме, як екологічний розвиток енергетики, так і пріоритизацію екологічних питань».

Він також наголосив на важливості моніторингу якості повітря та врахування змін клімату, створення повного пакету нормативних актів щодо поводження з відходами, інвентаризації лісів та усіх надр.

Міністр анонсував об’єднання усіх екологічних інспекцій. «Це буде ефективна горизонтальна інспекція, яка буде відповідати за всі питання моніторингу екологічних показників та контроль за порушеннями», - сказав він.

«Міністерство нове, у нас є амбітні нові люди, які ставлять своєю задачею повністю змінити показники і ті правила, за якими жив екологічний напрямок в Україні. А нова екоінспекція має створити довіру суспільства до цієї структури», - підкреслив Олексій Оржель.

Із співдоповіддю виступив голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. Він наголосив, що Комітет має чіткі пріоритети для своєї діяльності і підтримує роботу Уряду, спрямовану на визначення пріоритетів екологічної політики та впровадження принципів сталого розвитку.

Голова Комітету зауважив: «Країна потребує змін у природоохоронній сфері та сфері природокористування і нинішній склад Парламенту має унікальну можливість безперешкодно ухвалювати найважливіші рішення». Він додав, що Комітет працюватиме над екологічними питаннями у співпраці з Урядом, бізнесом, громадськістю та науковою спільнотою.

Олег Бондаренко поінформував про питання, над якими сьогодні працює Комітет: врегулювання питання видобутку бурштину, інвентаризація лісів, реформування системи державного екологічного нагляду, законодавство щодо управління відходами та їх утилізації, посилення боротьби із забрудненням повітря промисловими підприємствами, співпраця з міжнародними організаціями.

Народний депутат запевнив, що Комітет планує зберегти і надалі взятий темп роботи над законопроектами і висловив сподівання, що всі небайдужі громадяни та науковці будуть активно долучатися до обговорення щодо вдосконалення законодавства в екологічній па природоохоронній сфері.

Олег Бондаренко закликав «усіх працівників органів влади, всіх громадян України брати на себе свою частину відповідальності за наше спільне майбутнє. На своїх робочих місцях, у своїх домівках робити все можливе для збереження довкілля нашої країни не чекаючи вказівок, не перекладаючи відповідальність на своїх керівників».

На слуханнях виступив заступник голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олександр Маріковський, який наголосив на пріоритетності та актуалізації екологічних ініціатив для Парламенту. 

За його словами, Парламент об’єднується навколо екологічних законопроектів: постанови про проведення парламентських слухань, закону про заборону суцільної вирубки лісів на схилах Карпат, про електронний документообіг, про заборону використання пластикових пакетів, про імплементацію міжнародних актів у сфері збереження тваринного та рослинного світу.

Заступник голови Комітету презентував п’ять кроків до забезпечення сталого розвитку, який характеризується спроможністю передати наступним поколінням умови проживання не гірші ніж ті, що ми маємо зараз.

Крок перший – почати з себе. Це проведення слухань, зелений офіс в Комітеті, МФО «Енергетика та довкілля»;

Крок другий – виконати міжнародні зобов’язання України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС;

Крок третій – консолідація усіх для всебічної взаємодії: Комітет, міністерства і відомства, громадські організації та бізнес асоціації. Проведення регулярних комітетських слухань;

Крок четвертий – вирішити запущені проблеми: відходи, фосфати, забруднення пестицидами, корупційні схеми при  розподілі ресурсів, екологічний моніторинг і контроль, відповідальність за нанесення шкоди довкіллю; захист тварин та біорізноманіття;

Крок п’ятий – забезпечити сталий розвиток. Зберегти запаси прісної води, захист та розвиток рибної галузі, тваринного світу, біорізноманіття, розширення парків та природоохоронних зон, ефективне використання ресурсів, комунікація та просвіта з екологічних питань.

Олександр Маріковський закликав присутніх до «спільної розробки бачення розвитку та захисту життя та здоров’я кожного з нас та на наступні покоління».

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна у своєму виступі зупинилася та екологічних проблемах металургійних регіонів.

Керівник відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище" представництва Євросоюзу в Україні Йоганнес Бауер розповів про європейські пріоритети в екологічній політиці і висловив сподівання на подальшу співпрацю. Він також запевнив у підтримці України Європейським Союзом.

Із доповідями виступили народні депутати України.

У слуханнях взяв участь заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України Роман Абрамовський, який окреслив основні напрямки роботи Міністерства з метою імплементації Концепції реалізації державної екологічної політики у сфері промислового забруднення.

Виступив голова Державної служби з питань геології та надр України Роман Опімах. Він наголосив на необхідності подолання корупції у сфері, що регулює дана служба, а також забезпеченні ефективного використання надр.

З трибуни Верховної Ради виступають науковці, керівники спеціалізованих установ і підприємств, громадських та міжнародних організацій.

Виступаючи із заключним словим, голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко подякував учасникам слухань і виступив з пропозицією звернутися до Президента України та Уряду про оголошення наступного року Роком сталого розвитку в Україні. «Сталий розвиток – це коли економічне зростання відбувається у межах, які визначають здатність екосистем відновлюватись, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх і майбутніх поколінь», - зауважив керівник Комітету.

«Я впевнений, що всі ми маємо спільну мету – це створення більш ефективної нормативно-правової бази більш ефективних механізмів, інструментів задля розв’язання проблем охорони довкілля і природокористування на наступні п’ять років і надалі», - сказав він.

Народний депутат також запевнив, що Комітет готовий до співпраці з усіма організаціями, науковою спільнотою і буде враховувати всі пропозиції у своїй діяльності.

Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк закрила парламентські слухання.

За результатами проведення парламентських слухань буде підготовлено проект їх рекомендацій, відповідний проект Постанови Верховної Ради України та підготовлено до видання матеріали парламентських слухань.

Джерело: офіційний портал Верховної Ради України


Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!