Новини

Повернутися до переліку новин

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ. КАМПАНІЯ-2020.

«УВАГА!!! У ДРС збирають пропозиції від бізнесу щодо норм законодавства, які варто переглянути, змінити чи вилучити у рамках дерегуляції. На виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля ДРС проводить роботу стосовно підготовки переліку законодавчих актів чи їх складових норм, що містять додаткові бар’єри для ведення господарської діяльності, та які варто переглянути, змінити або вилучити із законодавства України», - таке оголошення було розміщено 29.07.2020 року на офіційному сайті Державної регуляторної служби України (далі – ДРС).

 

За наявною інформацією, цю кампанію було організовано, в тому числі, за ініціативою одного з партнерів Регіональної газети «Екологія промислового краю», а саме – Українського наукового інституту технічної екології (УНІТЕ), що звернувся до ДРС з вимогою вжиття заходів реагування в порядку та в межах повноважень цієї служби, визначених законодавством України.

 

Виходячи з власного досвіду розробки технічної документації та системних проблем, пов’язаних з її погодженням, затвердженням та реєстрацією у уповноважених органах, фахівцями УНІТЕ спільно з консультантами-правниками було проаналізовано низку нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України (КМУ) та профільного Міністерства, що регулюють відносини між державою та суб’єктами господарської діяльності у природоохоронній сфері.

Зокрема, повідомляє "ЕКОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВОГО КРАЮ", розглядалися чинні регуляторні акти, якими встановлені вимоги до документів (та їх розробників), що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, гранично-допустимі скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, а також – до складання паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів:

  • «Порядок внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України» (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 № 475, далі – Наказ №475);
  • «Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 №286, далі – Наказ №286);
  • «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 №108, далі – Наказ №108);
  • «Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами» (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.12.1994 р. №116, далі – Наказ №116);
  • «Інструкція про зміст і складання паспорта місць видалення відходів» (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999 р. №12 (далі – Наказ №12), відповідно до постанови КМУ від 03.08.1998 р. №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»);
  • «Інструкція щодо складання реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 р. №41 (далі – Наказ №41), відповідно до постанови КМУ від 31.08.1998 р. №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»).

В ході проведення аналізу було встановлено, що низка положень вищезазначених нормативно-правових актів є застарілими, суперечливими та мають очевидні ознаки невідповідності декільком принципам державної регуляторної політики, визначеним ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV (далі – Закон №1160-IV).

 

Серед численних ознак такої невідповідності деякі є настільки яскравими, що заслуговують на особливу увагу.

Так, протягом 2018-2019 років ДРС двічі приймала рішення про відмову у погодженні змін до «Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України» (Наказ №475). Зокрема, згідно з рішенням №97 від 01.03.2019 р., наданим цьому Міністерству за результатами розгляду проекту змін, ДРС було встановлено відсутність будь-яких правових підстав для розроблення цього Порядку. При цьому ДРС звертала увагу Мінприроди на те, що відсутність чітких та прозорих положень, які б визначали вичерпний перелік вимог до організацій з розробки вищезазначених документів, може створити передумови для різного застосування на практиці одних і тих самих правових норм, суб’єктивного підходу та зловживань у даній сфері правового регулювання та, як наслідок, привести до виникнення корупційних ризиків.

Крім того, було встановлено, що з метою скасування не передбачених Законом України «Про відходи» вимог обов’язкового погодження суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами реєстрових карток об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ, ООУВ) на рівні КМУ неодноразово передбачалося внесення змін до відповідної Інструкції, затвердженої Мінекобезпеки у далекому 1999 році (Наказ №41). Згідно з п.37 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (розпорядження КМУ від 23.08.2016 р. №615-р.) та п.31 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату (розпорядження КМУ від 04.12.2019 р. №1413-р.) внесення зазначених змін планувалося у IV кварталі 2016 року та І кварталі 2020 року відповідно.

 

Втім, незважаючи на встановлену систему звітності та контролю за станом виконання відповідальними органами державної влади (Мінприроди та Держекоінспекція, згодом – Мінекоенерго), оновлення зазначеної Інструкції досі не відбулося.

 

Аналогічною є ситуація з ще одним нормативно-правовим «реліктом» – Інструкцією про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затвердженою Мінприроди взагалі у 1994 році (Наказ №116). З метою упорядкування нормативно-правового регулювання цих питань наведеними розпорядженнями КМУ передбачалося розроблення та затвердження наказу щодо внесення змін до зазначеної Інструкції (п.36 та п.30 Планів заходів щодо дерегуляції 2016 та 2019 року відповідно), проте оновлення зазначеної Інструкції у встановлені КМУ для відповідальних виконавців терміни (IV квартал 2016 року, І квартал 2020 року) теж не відбулося.

Натомість, на звернення УНІТЕ щодо необхідності приведення цієї Інструкції у відповідність до міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції новостворене Міндовкілля повідомило лише про наявність проекту нової редакції Інструкції, що наразі перебуває в Міністерстві, проте потребує доопрацювання, погодження із заінтересованими органами виконавчої влади, а після затвердження відповідного наказу – його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України (вих.№/4-50/481-20 від 13.07.2020).

За результатами проведення вищезазначеного аналізу УНІТЕ було підготовлено та надіслано до ДРС серію звернень, що містили обґрунтування вищезазначених висновків і вимоги щодо вжиття заходів реагування, передбачених ст.27, ст.28, ст.30 Закону №1160-IV: проведення експертизи наведених регуляторних актів та прийняття рішень про необхідність усунення розробником цих актів порушень принципів державної регуляторної політики.

У відповідях ДРС (вих. №№ 3844/0/20-20 від 15.06.2020, 4043/0/20-20 від 22.06.2020, 4044/0/20-20 від 22.06.2020, 4045/0/20-20 від 22.06.2020) було повідомлено, що аналіз викладених УНІТЕ зауважень, їх обсяг і характер об’єктивно свідчить про необхідність нагального вирішення порушених у зверненнях питань стосовно усіх вищезазначених регуляторних актів. При цьому УНІТЕ було повідомлено про результати здійснення експертизи цих регуляторних актів (попередні – стосовно Наказів Мінприроди №№ 475, 286, 108; остаточні – стосовно Наказів Мінприроди/Мінекобезпеки №№ 116, 41, 12), а також розгляд питання на предмет можливості підготовки проектів рішень ДРС «Про необхідність усунення Міністерством енергетики за захисту довкілля/ Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Додатково повідомлялося, що у разі прийняття ДРС відповідних рішень, з їх змістом можна буде ознайомитись на офіційному сайті ДРС у розділі «Дерегуляція» - «Рішення про усунення порушень».

У зв’язку з тривалою відсутністю (більше 30 календарних днів від надання відповідей) на зазначеному Інтернет-ресурсі обіцяних рішень ДРС, а також – тим, що ст.27, ст.30 Закону №1160-IV не передбачають будь-якої варіативності дій ДРС стосовно регуляторних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, УНІТЕ був змушений повторно звернутися до служби із запитом щодо надання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» копій висновків експертизи ДРС вищенаведених регуляторних актів, а також – рішень ДРС про необхідність усунення новоствореним Міндовкілля, що наразі відповідає за формування та реалізацію державної екологічної політики України, відповідних порушень принципів державної регуляторної політики.

 

На превеликий жаль, у відповіді (вих. №77/77 від 31.07.2020), отриманій УНІТЕ замість запитаних документів, попри категоричне підтвердження наведених заявником аргументів, позиція ДРС щодо вищезазначених актів Мінприроди/Мінекобезпеки стала ще більш «дипломатичною»: стосовно 4 з 6 наказів триває «всебічна експертиза та прийняття належно обґрунтованих проектів рішень про необхідність усунення порушень», для чого на адресу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, а також Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надіслані листи ДРС з метою отримання відповідних офіційних роз’яснень.

 

Втім, певні кроки в напрямі оперативної дерегуляції службою все ж зроблені: згідно з отриманою відповіддю від 31.07.2020 р., фахівцями ДРС підготовлені проекти рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики стосовно положень Наказу №475 та Наказу №41, зі змістом яких можна буде ознайомитись на офіційному сайті ДРС у розділі «Дерегуляція» - «Рішення про усунення порушень» після їх офіційного прийняття.

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!