Новини

Повернутися до переліку новин

Нова Стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату

24 лютого 2021 року Європейська Комісія ухвалила Стратегію ЄС з адаптації до зміни клімату

Стратегія визначає шлях підготовки до подолання неминучих наслідків зміни клімату. Незважаючи на те, що ЄС вживає максимальних зусиль для пом'якшення кліматичних змін як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, існує необхідність забезпечення готовності до протидії неминучим наслідкам зміни клімату, таким як смертельні хвиліспеки, руйнівні посухи, руйнування лісів та узбережжя, розмиті внаслідок підвищеннярівня моря. Спираючись на Стратегію адаптації до зміни клімату 2013 року, нова Стратегія спрямована на переключення фокусу з розуміння проблеми на вироблення рішень та перехід від планування до реалізації.

За словами Виконавчого віце-президента з питань Європейського зеленого курсу Франса Тіммерманса, пандемія COVID-19 стала суворим нагадуванням про те, що недостатняпідготовка може мати тяжкі наслідки. Вакцини проти кліматичної кризи не існує, але світ може боротися з нею та готуватися до її неминучих наслідків. Вплив зміни клімату вжевідчувається як усередині Європейського Союзу, так і за його межами. Нова Стратегія адаптації до зміни клімату пропонує пришвидшити та поглибити таку підготовку. Завчасна підготовка допоможе побудувати кліматично стійке майбутнє.

Економічні втрати від частіших кліматичних екстремальних погодних ситуацій зростають. В ЄС зазначені втрати, в середньому, перевищують 12 млрд євро на рік. За деякими підрахунками, вплив сьогоднішньої економіки ЄС на глобальне потепління на 3°C вище доіндустріального рівня призведе до щорічних втрат щонайменше 170 млрд євро. Змінаклімату впливає не тільки на економіку, але й на здоров’я та добробут європейців, які все частіше страждають від хвиль спеки: найнебезпечнішою стихійною катастрофою у світі у 2019 році стала європейська спека, в якій загинуло 2,5 тис людей.

Дії ЄС з питань адаптації до зміни клімату охоплюватимуть всі частини суспільства та всі рівні управління як всередині ЄС, так і за його межами. ЄС працюватиме над побудовою кліматично стійкого суспільства шляхом покращення знань про вплив клімату та рішення щодо адаптації, посилення планування адаптації та оцінки кліматичних ризиків,прискорення адаптаційної дії та сприяння зміцненню кліматичної стійкості у всьому світі.

Дії з адаптації мають бути забезпечені надійними даними та інструментами оцінки ризику, доступними для всіх - від сімей, які купують, будують та відновлюють будинки, до підприємств у прибережних регіонах або фермерів, які планують свої врожаї. З цією метою Стратегія пропонує дії, які розширюють межі знань щодо адаптації, для забезпечення збору кращих даних про кліматичні ризики та втрати, роблячи їх доступними для всіх. Передбачається удосконалення та розширення Європейської платформи щодо знань про адаптацію Climate-ADAPT та додавання до неї спеціальної обсерваторії охорони здоров’я для кращого відстеження, аналізу та запобігання наслідкам зміни клімату для здоров’я.

Зміна клімату впливає на всі рівні суспільства та сектори економіки, тому дії з адаптації мають бути системними. Комісія продовжуватиме включати положення щодо кліматичної стійкості до всіх відповідних сфер політики. ЄК підтримуватиме подальший розвиток та реалізацію адаптаційних стратегій та планів за трьома пріоритетами: інтеграція адаптації до макрофіскальної політики, природні рішення для адаптації та місцеві дії щодо адаптації.

Політика ЄС щодо адаптації до кліматичних змін повинна відповідати світовому лідерству у сфері пом’якшення наслідків зміни клімату. Паризька угода встановила глобальну мету щодо адаптації та виокремила адаптацію як ключовий внесок у сталий розвиток. ЄС заохочуватиме суб-національний, національний та регіональний підходи до адаптації з особливим акцентом на адаптацію в Африці та малих острівних державах, що розвиваються. ЄС планує збільшити підтримку міжнародної кліматичної стійкості та готовності шляхом забезпечення ресурсів, пріоритизації дії та підвищення ефективності, а також збільшення масштабів міжнародних фінансів та посилення глобального залучення і обміну з питань адаптації. ЄС взаємодіятиме з міжнародними партнерами з метою подолання розриву у міжнародних кліматичних фінансах.

Європейська Комісія також:

 • сприятиме усуненню прогалин в знаннях щодо впливу клімату та стійкості, у т.ч. відносно океанів, за допомогою Horizon Europe, Digital Europe, Copernicus та EMODnet;
 • вдосконалюватиме сучасний рівень адаптаційного моделювання, оцінки ризику та інструменти управління до «моделювання рівня активів»;
 • сприятиме та підтримуватиме використання Хабу даних щодо ризиків для узгодження запису та збору всебічних і детальних даних про пов’язані з кліматом ризики та втрати, та сприятиме державно-приватному партнерству на національному рівні для збору та обміну такими даними;
 • вивчатиме разом з EIOPA та промисловістю шляхи покращення збору уніфікованих та вичерпних даних про застраховані збитки та, у разі потреби, надаватиме EIOPA певні повноваження;
 • розширюватиме сферу громадського доступу до екологічної інформації відповідно до Директиви INSPIRE, включаючи дані про пов’язані з кліматом ризики та втрати;
 • стимулюватиме регіональну та транскордонну співпрацю, вдосконалюватиме керівні принципи щодо національних стратегій адаптації у співпраці з державами- членами;
 • вдосконалюватиме моніторинг адаптації, звітування та оцінку за допомогою гармонізованої рамки стандартів та показників;
 • забезпечуватиме інструменти попередньої оцінки проектів для кращого виявлення супутніх переваг та позитивних результатів для економіки проектів адаптації та профілактики;
 • оновлюватиме рекомендації щодо Кращого регулювання та інструменти для кращого відображення принципів узгодженості політики управління кліматичними ризиками;
 • посилюватиме підтримку планування та реалізації місцевої адаптації та запуск механізму підтримки адаптації у рамках Угоди мерів;
 • підтримуватиме перепідготовку та перекваліфікацію працівників для справедливої стійкості через ESF +, Erasmus + та Європейський корпус солідарності;
 • продовжуватиме забезпечувати виконання діючого законодавства у сфері зайнятості та, у разі доцільності, розглядатиме пропозиції щодо нових ініціатив, які збільшують захист працівників від впливу клімату;
 • розроблятиме способи вимірювання потенційного впливу кліматичних ризиків на
 • державні фінанси, розроблятиме інструменти та моделі для кліматичного стрес- тестування та проводитиме дискусії з державами-членами щодо кращого врахування зміни клімату у національній звітності та фіскальних системах;
 • вивчатиме та обговорюватиме з державами-членами дії щодо зменшення фінансового впливу пов’язаних з кліматом подій та зменшення ризиків фіскальної стійкості;
 • досліджуватиме з державами-членами роль Програми стабільності та конвергенції у врахуванні аспектів адаптації до клімату;
 • сприятиме кращій координації та взаємодоповнюваності операцій між пост- надзвичайним станом та відновленням за підтримки Фонду Солідарності ЄС та інших фондів ЄС для заохочення принципу «відновлювати краще»;
 • запропонує природні рішення щодо виведення вуглецю, включаючи облік та сертифікацію у майбутніх ініціативах з виробництва вуглецю;
 • розроблятиме фінансові аспекти природних рішень та сприятиме розробці фінансових підходів і продуктів, які охоплюють адаптацію;
 • стимулюватиме та допомагатиме державам-членам у впровадженні природних рішень шляхом оцінок, рекомендацій, створення спроможностей та фінансування;
 • реалізовуватиме заплановану Місію Horizon Europe «Адаптація до зміни клімату» та інші місії, що стосуються адаптації, у т.ч. щодо здоров’я ґрунту, кліматично нейтральних міст та океанів після їх затвердження;
 • підтримуватиме розробку подальших адаптаційних рішень, включаючи інструменти підтримки швидкого реагування та прийняття рішень для збагачення набору інструментів для практиків адаптації;
 • інтегруватиме питання адаптації в оновлення Natura 2000 та рекомендації щодо зміни клімату, а також у рекомендаціях щодо лісовідновлення у сприятливий для біорозмаїття спосіб та майбутній Лісовій стратегії ЄС;
 • посилюватиме підтримку для захисту потенціалу генетичних ресурсів для адаптації, у т.ч. пропонуючи законодавство щодо виробництва та продажу насіння;
 • забезпечуватиме подальший розвиток таксономії ЄС для стійкої діяльності з адаптації до зміни клімату;
 • сприятиме забезпеченню кліматично стійкого використання та управління водними ресурсами у всіх секторах у всьому світі шляхом покращення координації тематичних планів та інших механізмів, таких як розподіл водних ресурсів та дозволи на воду;
 • сприятиме зменшенню споживання води, підвищуючи вимоги до економії води у продуктах, заохочуючи ефективне використання води та її економії, а також просуваючи більш широке використання планів управління посухою, стійке управління земельними ресурсами та землекористуванням;
 • допомагатиме гарантуванню стабільного та безпечного постачання питної води, заохочуючи включення ризиків зміни клімату до аналізів управління ризиками води;
 • ЄС буде підтримувати та сприяти країнам-партнерам у розвитку місцевих, національних і регіональних адаптацій та стратегій щодо зменшення ризику стихійних лих. ЄС продовжуватиме співпрацювати з Африканськими ініціативами та установами, які підтримують регіональну адаптацію та управління ризиками катастроф. Ці зусилля будуть використані у підході «Team Europe» і будуть інтегровані між адаптацією, розвитком та гуманітарною допомогою;
 • посилюватиме підтримку розробки та впровадження на національному рівні національно-визначених внесків та національних планів з адаптації у країнах-партнерах ЄС та включатиме конфліктно-чутливу, попереджувальну та превентивну кліматичну стійкість та готовність до відповідних політик і інструментів ЄС щодо зовнішньої дії;
 • активізуватиме та розширюватиме підтримку адаптації місцевими органами влади в країнах-партнерах ЄС та розроблятиме регіональні програми, у т.ч. для країн Південного сусідства та Східного партнерства, а також країн-кандидатів та потенціальних кандидатів;
 • забезпечуватиме подачу планів з адаптації та заходів ЄС відповідно до Паризької угоди;
 • поглиблюватиме політичну взаємодію з питань адаптації до зміни клімату з міжнародними, регіональними партнерами та країнами-партнерами;
 • збільшуватиме пул знань та інструментів адаптації, доступних для країн, які не входять до ЄС, просуватиме адаптацію у зелених альянсах та партнерствах.

Як повідомляється в групі «Адаптація до зміни клімату в Україні»

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!