Новини

Повернутися до переліку новин

Усе про оренду водозабірних свердловин: правові аспекти

Матеріал підготував Іван Паламарчук,
заслужений природоохоронець України


 

Актуальні питання:

 Вода з артезіанських свердловин: які обoв’язки суб’єкта господарювання?

 Хто має отримати дозвіл на спецводокористування в Україні?

 У яких випадках землевласники і землекористувачі можуть видобувати підземну воду (окрім мінеральної) без спеціального дозволу на користування надрами?

 У яких випадках спеціальний дозвіл на користування надрами надається без проведення аукціону?

Державний облік артезіанських свердловин

Щоб видобувати підземну воду, суб’єкт господарювання зобов’язаний:

  • провести державний облік свердловини;
  • отримати відповідні дозвільні документи;
  • мати зареєстроване в установленому порядку право на користування земельною ділянкою.

Відповідно до ст. 1 Гірничого закону України від 6 жовтня 1999 р. № 1127-XIV свердловина – це циліндрична гірнича виробка, створена бурами або іншими буровими інструментами.

Згідно зі ст. 181 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Отже, нерухомим майном визнається об’єкт, який має такі ознаки:

  • об’єкт розташований на земельній ділянці та нерозривно пов’язаний із землею, тобто він не може існувати без землі;
  • переміщення зазначеного об’єкта є неможливим без його знецінення та зміни призначення.

Ст. 6 Закону України «Про оренду землі»: Згідно зі ст. 6 Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV (далі – Закон № 161) орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених ЗКУ (далі – ЗКУ), ЦКУ, цим та іншими законами України і договором оренди землі.

Ст. 79-1 Земельного кодексу України: Згідно зі ст. 79-1 Земельного кодексу України земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

Ст. 15 Закону України «Про оренду землі»: Відповідно до ст. 15 Закону №161 істотними умовами договору оренди землі є об’єкт оренди: кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки.

Ст. 6 Закону України «Про оренду землі»: Відповідно до ст. 6 Закону № 161 право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Ст. 17 Закону України «Про оренду землі»: Статтею 17 Закону № 161 передбачено, що об’єкт оренди за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: Згідно зі ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 р. № 1952-IV (далі – Закон № 1952) у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Таким чином, свердловина для видобування води є нерухомим майном, оскільки вона не може існувати без землі та має значення і цінність у її місцезнаходженні.

Ч. 1 ст. 182 Цивільного кодексу України: Відповідно до ч. 1 ст. 182 ЦКУ, ст. 5 Закону № 1952 право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації (ч. 4 ст. 334 ЦКУ).

Зверніть увагу! Придбавши такий об’єкт (свердловину), здійсніть реєстрацію речових прав на нього.

Постанова №963 Кабінету Міністрів України: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод» від 8 жовтня 2012 р. № 963 Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) здійснює Державний реєстр артезіанських свердловин (далі – Реєстр).

До такого Реєстру включаються відомості про артезіанські свердловини, зокрема недіючі, на підставі даних, що містяться у паспортах артезіанських свердловин.

Такі паспорти складають за формою, затвердженою спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінприроди) та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини» від 6 квітня 2016 р. № 145/84, а їхні копії щороку до 1 грудня подаються до Держгеонадра суб’єктами господарювання, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини.

У разі придбання свердловини необхідно отримати паспорт артезіанської свердловини у Держгеонадра.

Крім того, водокористувачі зобов’язані облаштувати артезіанські свердловини, що експлуатуються, засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, які пройшли в установленому законодавством порядку державну метрологічну атестацію або повірку.

Дані з таких вимірювальних приладів про об’єми видобутих підземних вод в автоматичному режимі мають передаватися до Мінприроди. Механізм передачі таких даних визначено наказом Мінприроди «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод» від 23 березня 2016 р. № 110 (далі – Порядок № 110).

Водночас, якщо ви використовуєте засоби вимірювання без обладнання, яке дає змогу автоматично передавати таку інформацію до Мінприроди, то згідно з п. 6 Порядку № 110 зобов’язані вносити відомості про об’єм видобутих підземних вод самостійно через мережу Інтернет один раз на добу через персональний кабінет водокористувача автоматизованої системи обліку з використанням ЕЦП.

Важливо! У разі надання на підставі договору оренди у тимчасове користування обладнання (свердловину) за умови збереження виду діяльності і стану цього обладнання від орендаря не вимагається отримання документа дозвільного характеру на його використання (експлуатацію) (п. 4 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від вересня 2005 р. № 2806-IV (далі – Закон № 2806).

Отже, орендар свердловини має право на її експлуатацію на умовах договору оренди, текст якого має містити: посилання на дозвіл та паспорт такої свердловини, а також урегулювання питання щодо покладання обов’язку зі сплати рентної плати за спеціальне використання води за обсяги вилученої (використаної) підземної води.

У бухгалтерському обліку обліковують таку свердловину зазвичай на субрахунку 103 «Будинки та споруди» як основний засіб.

Дозвільні документи

Дозвіл на спеціальне водокористування.

Водний кодекс України: Відповідно до Водного кодексу України (далі — ВКУ) підземні води належать до державного водного фонду України, а згідно з Кодексом України про надра вони є частиною надр (є корисними копалинами загальнодержавного значення відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827).

Стаття 2 ВКУ містить посилання на гірничі відносини, які виникають під час користування водними об’єктами та регулюються відповідним законодавством України.

Тобто прісні підземні води — це природний ресурс із подвійним правовим режимом, а тому, використовуючи підземні води, слід керуватися і водним законодавством, і законодавством про надра.

Відповідно до положень ст. 46 ВКУ водокористування може бути загальним або спеціальним.

Спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Спеціальне водокористування здійснюється фізичними та юридичними особами для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу згідно з п. 9 ч. 1 ст. 44, ст. 49 ВКУ).

Водночас ст. 16, 19 та 21 Кодексу України про надра передбачено, що користування надрами, у тому числі видобування підземних прісних вод, здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами.

Отже, чинним законодавством передбачено обов'язок отримання господарюючими суб'єктами як дозволу на спеціальне водокористування, так і спеціального дозволу на користування ділянкою надр. При цьому спеціальний дозвіл на користування надрами дає право на видобування підземних вод, а дозвіл на спеціальне водокористування право на їх використання.

Порядок № 321: Систематизацію погоджень та видачі дозволів на спеціальне водокористування регулює Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 (далі — Порядок № 321).

Відповідно до п. 2 Порядку № 321:

1) Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України (Держводагентство), а в разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, — саме Держводагентством (далі — дозвільні органи).

Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) та довгостроковим (від трьох до двадцяти п’яти років).

2) Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу. Отже, усі суб’єкти господарювання, які мають намір видобувати воду із свердловини (в тому числі після придбання свердловини), повинні отримати дозвіл на спецводокористування.

Видача таких дозволів здійснюються безоплатно (п. 7 Порядку № 321).

Спеціальний дозвіл на користування надрами

Як уже зазначалося, підземні води не тільки вважаються частиною водного фонду України (ст. 3 ВКУ), а й належать до корисних копалин ( пп. 14.1.91 Податкового кодексу України — ПКУ), тому крім дозволів на спецводокористування, суб’єкт господарювання має також отримувати спеціальний дозвіл на користування надрами (далі — спецдозвіл).

Надра у користування для видобування підземних вод (крім мінеральних) і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, крім випадків, передбачених ст. 23 цього ВКУ, що видаються після попереднього погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Статтею 23 Кодексу України про надра визначено: «Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Землевласники і землекористувачі, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для сільськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб».

Пам’ятайте! Землевласники і землекористувачі можуть видобувати підземну воду (крім мінеральної) без спеціального дозволу на користування надрами.

Варто зазначити, що суб’єкт господарювання, який придбав свердловину та видобуває за добу води (крім мінеральної) не більше 300 м3 і не для виробництва напоїв або якого віднесено до числа сільгосптоваровиробників, то він звільняється від отримання такого дозволу. Решта суб’єктів господарювання, які не відповідють таким критеріям і мають свердловину або її придбали, зобов’язані такий дозвіл отримати. Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615.

Важливо! Без проведення аукціону дозвіл надається у разі: геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 м3 на добу.

Стаття з журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» №7, 2019

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!