Новини

Повернутися до переліку новин

1 жовтня в Києві проведено засідання експертів ПАЕУ

У Києві 1 жовтня відбулося засідання експертів ПАЕУ (Професійної асоціації екологів України), де було сформовано комітети та визначено їхні першочергові завдання.

Засідання пройшло під головуванням Президента асоціації Людмили Циганок.

Згідно зі Статутом до повноважень Президента Асоціації належать: представництво інтересів Асоціації в усіх державних та недержавних закладах, установах, підприємствах, товариствах, організаціях, у відносинах із будь-якими юридичними та фізичними особами в процесі реорганізації/припинення, здійснення будь-яких інших дій, пов'язаних з діяльністю Асоціації, та вчинення дій від імені Асоціації без додаткового уповноваження; розгляд скарг, заяв та звернень учасників Асоціації; здійснення загального керівництва Асоціацією, визначення її організаційної структури.

 

Нижче – перелік експертів, що вже працюють над екологізацією виробництв в Україні, наданням професійної допомоги менеджерам природоохоронної діяльності, синхронізацією інтересів бізнесу-держави-науки-суспільства заради Довкілля, виконуючи головну місію ПАЕУ.

«Якщо стратегія вашого підприємства – бути на крок попереду офіційних вимог за рахунок дотримання активної системи управління охороною навколишнього середовища та постійного підвищення екологічних стандартів, якщо для Вас професіоналізм, рівень знань - це завдання, над якими працюєте безупинно, а левову частку часу ви тратите на профілактичну, попереджувальну роботу, а не на усунення наслідків - долучайтеся до когорти стейкхолдерів!», - зазначає Людмила Циганок, зустрічаючися з представниками промислових та агропідприємств.

Президент ПАЕУ  Циганок Людмила
Віце-президент ПАЕУ Хоміч Людмила
Віце-президент ПАЕУ  Щербина Валентин
Головний експерт Експертного Центру Тимошенко Марина

№ з/п

Назва комітету

ПІП
голови комітету, склад учасників

Структурні першочергові завдання комітету

1

Комітет з охорони атмосферного повітря

Козак Лілія, Голова комітету, еколог
АТ «Укргазвидобування»

Підготовка пропозицій стосовно внесення змін до
законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
Аналіз законодавства Європейського Союзу з метою
адаптації національного законодавства до вимог ЄС.
Удосконалення системи нарахування та використання
екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

Павленко Наталія, еколог
АТ «Укргазвидобування»

Сютікова Ольга, біотехнолог

Хоміч Людмила, віце-президент ПАЕУ

Бельський Вадим, гендиректор Проектно-екол.консалтинг

2

Комітет з охорони водних ресурсів та водного врядування

Закорчевна Наталія, Голова Комітету, місцевий представник Консорціуму країн-чненів ЄС в Україні, проекту EUWI+

Реалізація Водної стратегії
Впровадження системи водовідведення з поступовим
припиненням скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам
Підвищення ефективності водокористування

Кунь Євген, голова ГО «Сіті Ап»

Гвозденко Павло, Держводагентство

Гінзула Мар’яна, головний еколог КП «Плесо»

Соломатіна Надія, провідний інженер-еколог хімічного підприємства

Бабій Ольга, віце-президент Укрводоканалекологія

Дикий Євген, директор Національного антарктичного наукового центру

3

Комітет з охорони надр

Паламарчук Іван, Голова Комітету (заслужений природо охоронець України)

Підвищення ефективності надрокористування. Спрощення процедури отримання спеціальних дозволів. Відкриття геологічної інформації. Забезпечення ефективного контролю у галузі охорони та використання надр. Зміна повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування що надання надр у користування.
Розподіл рентних платежів за користування надрами.

Хоміч Людмила (юрист, віце-президент ПАЕУ)

Дригулич Петро (еколог «Нафтогаз України»)

Ігор Прищепо, засновник Екоренсінг

4

Комітет агроекології та охорони земельних ресурсів

Казанцев Тарас, біофізик, GIS- аналітик

Впровадження системи    правових,    організаційних,
економічних,   технологічних  та  інших  заходів,  спрямованих  на раціональне  використання  земель,  запобігання   необґрунтованому вилученню    земель    сільськогосподарського    призначення   для
несільськогосподарських    потреб,    захист    від     шкідливого  антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів,
підвищення  продуктивності  земель  лісового  фонду,  забезпечення особливого    режиму    використання   земель   природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Рудченко-Веселовська Юлія, еколог

Юрченко Оксана, президент асоціації «Свинарі України»

Васильківська Тетяна, голова Братства «Бджолярі України»

Паламарчук Іван, заслужений природоохоронець

5

Комітет управління відходами

Косоуров Кирило, Голова комітету, Голова правління Асоціації підприємств в сфері поводження з небезпечними відходами

Впровадження системи обліку та звітності, системи моніторингу у сфері управління відходами, чіткої та прозорої системи обліку небезпечних відходів від утворювача до кінцевого утилізатора. Запровадження механізму декларування утворюваних відходів;
Стимулювання заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів.
Удосконалення системи поводження з небезпечними відходами та розвиток інфраструктури управління відходами
Впровадження системи розширеної відповідальності виробника
Запровадження передліцензійної перевірки для юридичних осіб, що звертаються по ліцензію з поводження з небезпечними відходами;
Запровадження якісних критеріїв при державних закупівлях послуг з утилізації небезпечних відходів. У поводженні з небезпечними відходами не може бути головним ціновий фактор.
Імплементація Директиви про відходи №2008/98/ЄС та Директиву №1999/31/ЄС
Ратифікація Мінаматської конвенції по ртуті
Посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами.

Щербина Валентин, віце-президент ПАЕУ, гол.еколог Нац.поліції України

Натоптана Ганна, заступник директора з питань екології «Ірбіс-Юг»

Юлія Бойко, еколог ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»

Тимошенко Марина, головний експерт Експертного Центру ПАЕУ

Савенко Всеволод, експерт з поводження з відходами (розробка НПА та зак-чих актів)

Волков Сергій, Координатор ISWA YPG в Україні

Полатьян Армен, Генеральний директор ПП «Обухівміськвторресурси»

Федоренко Євген, Координатор проект ГЕФ-ЮНІДО "Екологічне обґрунтування поводження та остаточного видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні"

Ігор Прищепо, засновник Екоренсінг

Бельський Вадим, Ген.директор Проектно-екол.консалтинг

Сютікова Ольга, біотехнолог, біофізик

6

Комітет промислової екології та інновацій

Антипов Владислав, Голова комітету, гендиректор «Центр екології і розвитку нових технологій»

Впровадження екологічних інновацій в економіку та раціональне природокористування
Екологічна модернізація промислових підприємств
Впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам
Реалізація результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень в економіці та при взаємодії між науковцями та державними органами
Розроблення системи управління екологічними ризиками

Годовська Тетяна, директор Експертний центр «Укрекобіокон»

Юлія Бойко, еколог ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»

Головчук Юлія, еколог Хайдельбергцемент

Досенко Віктор, зав.відділом, Ін-т Богомольця

Натоптана Ганна, головний еколог «Ірбіс-Юг»

Ігор Прищепо, засновник Екоренсінг

Комітет поповнюється головними екологами провідних підприємств різних галузей промисловості

7

Комітет з екологічного права та законотворчості

Хоміч Людмила, Голова комітету, юрист, віце-президент ПАЕУ

Надання пропозицій щодо внесення змін до діючого природоохоронного законодавства
Надання пропозицій/ зауважень про проектах природоохоронних нормативних документів
Вдосконалення природоохоронного законодавства та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права (acquis) Європейського Союзу

Щербина Валентин, віце-президент ПАЕУ

Буренко Тамара, начальник управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного розвитку Держенергоефективності

Соломатіна Надія, провідний інженер-еколог хімічного підприємства

Юлія Бойко, еколог ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»

Тимошенко Марина, Головний експерт Експертного Центру

Рудченко-Веселовська Юлія, еколог

Проданик Іван, Екобезпека

8

Комітет з охорони ландшафтного та біотичного різноманіття, розвитку екомережі

Щербина Валентин, Голова комітету, віце-президент ПАЕУ

Розроблення пропозицій щодо розширення екологічної мережі, мережі ПЗФ та Смарагдової мережі, а також збереження унікальних природних ландшафтів.
Розроблення переліку екосистемних послуг та методик з оцінки їх вартості.
Розроблення законодавчих актів з охорони лісових екосистем та екосистемного підходу до використання лісових ресурсів.
Сприяння розробленню кадастру об’єктів тваринного і рослинного світу.
Моніторинг зелених насаджень у межах міст та інших населених пунктів, інвентаризація фауни урбанізованих ландшафтів.
Підтримка проектів відновлення в урбанізованих ландшафтах близьких до природних екосистем.
Аудит сучасного фактичного стану природоохоронних
територій, залучення даних дистанційного зондування
Землі та геопросторового моделювання

Паламарчук Іван, заслужений природоохоронець України

Карєлова Лариса, ВГО «Природа. Наука. Технології»

Казанцев Тарас, біофізик, GIS-аналітик

Василенко Євген, еколог АТ
«Укргазвидобування», фахівець з
геоінформатики та аналізу даних

Роман Третяк, професор Державної екологічної академії, керівник НДЦ екологічної безпеки та природокористування, к.е.н. - землевпорядник, юрист, оцінювач

Бельський Вадим, гендиректор Проектно-екол.консалтинг

9

Комітет відновлюваних джерел енергії (зелена енергетика)

Ігнатьєв Станіслав, Інститут сталого розвитку

Впровадження/розширення відновлювальних джерел енергії (зелена енергетика)

Гайдуцький Іван, експерт

Шафаренко Юрій, директор департаменту відновлюваних джерел енергії

Гелетуха Георгій, голова біоенергетичної асоціації України

Конеченков Андрій, Голова вітроенергетичної асоціації України

Блюм Ярослав, директор ін-ту харчової біотехнології

10

Комітет СЕО і ОВД

Дядін Дмитро, розробник проектної документації, експерт ОВД, моніторинг

Розроблення критеріїв оцінки впливу на довкілля та показників допустимого впливу на довкілля для різних галузей економіки

Смоляр Віра, директор «НДЦ екологічної безпеки та природокористування» (розробка звітів СЕО та ОВД)

Філін Володимир, експерт ОВД

Дикий Євген, директор Нац.антарктичного наук.центру

Бельський Вадим, гендиректор Проектно-екол.консалтинг

11

Комітет моніторингу навколишнього природного середовища (+ підкомітет лабораторного контролю та досліджень)

Карпенко Олександр, Голова комітету, засновник та керівник стартапу «Єдиний енергооблік», директор «Енвімонітор», експерт з якості повітря

Впровадження системи арбітражних випробувань
Розроблення програми моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище
Створення реєстрів/баз відкритих даних  екологічної інформації
Формування комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища як систему виявлення, фіксування, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в природоохоронній сфері
Впровадження системи кадастрів природних ресурсів
Упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері

Юрій Дашкевський, голова наглядової ради ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут
аналітичного приладобудування» (ПрАТ "Украналіт")

Володимир Косілов, керівник лабораторії «Public Lab»

Турос Олена, заступник директора з науково-практичної роботи ДУ«Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

Дмитро Кухарєв, директор та засновник компанії «CityClime»

Бельський Вадим, директор ЕкоСмартЛаб, Проектно-екол.консалтинг

Болдирєв Олексій, завст.голови ради молодих вчених, редактор Wikipedia.ua

12

Комітет з питань боротьби зі зміною клімату та адаптації до неї

Дячук Олександр, Голова комітету, Інститут економіки та прогнозування НАН України

Напрацювання пропозицій для забезпечення зниження
викидів парникових газів.

Впровадження системи моніторингу, звітності та
верифікації (МЗВ) викидів парникових газів

Буренко Тамара, начальник управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного розвитку Держенергоефективності

Козак Лілія, еколог
АТ «Укргазвидобування»

Павленко Наталія, еколог
АТ «Укргазвидобування»

Хоміч Людмила, віце-президент ПАЕУ

Сютікова Ольга, біотехнолог

13

Комітет екологічної сертифікації та сприяння сталому розвитку

Демкура Тарас, віце-президент ICC

Підвищення екологічної обґрунтованості і ефективності діяльності суб’єктів господарювання,
Поліпшення екологічних характеристик продукції, Впровадження екологічного аудиту
Запровадження системи зелених закупівель

Список експертів поповнюється

14

Комітет міжнародної природоохоронної взаємодії

Сушко Світлана, експерт Офісу реформ

Адаптація українського природоохоронного законодавства вимогам ЄС.
Виконання міжнародних зобов’язань України
Розширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища.

Атамась Наталія, відділ популяційної екології

 

 

 

Джерело: прес-служба ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!