Новини

Повернутися до переліку новин

Чи легко в Україні реалізувати інвестпроект і до чого тут охорона довкілля?

Чи легко в Україні реалізувати інвестиційний проект? Чи хочуть великі ФПГ  чи певні політичні кола інноваційних та екологічних виробництв?

Безперечно, сумлінний бізнес хоче інвестувати та заробляти на довгостроковій капіталізації бізнесу, тому йому вигідні прозорі правила гри. 

Шахрайський бізнес хоче нічого не вкладати та отримувати швидкі прибутки, порушувати правила, тому йому вигідна консервація безладу. Таким чином, шахрайський бізнес буде постійно чинити опір прозорим правилам гри. А сумлінний бізнес не просто готовий, а чекає на створення зрозумілих та прозорих умов в сфері охорони довкілля!

Те ж стосується громадської діяльності! В потоці невпинних маніпуляцій втрачаються залишки довіри до всіх – бізнесу, держави, небайдужих громадян!

Як це побороти?

Єдиного рецепту немає! Однак публічність (виведення фактів екотажу, екорекету та екотероризму в публічну площину), висока професійність учасників (залучення висококласних експертів, науковців, проведення досліджень — уникнення голослівних звинувачень), перевірка джерел розповсюдження інформації та виявлення справжньої мети (чого прагнуть сторони) — безперечно допоможуть будувати взаємини більш цивілізовано та не позбавлять нас можливості мати стійкий розвиток спільної держави! 

Практичний кейс

У червні до ПАЕУ звернулися з проханням дати оцінку ситуації, що склалася довкола ТОВ «Біляївський ГЗК», враховуючи те, що заплановане виробництво є компактним, сучасним і абсолютно екологічно безпечним, а розробником проекту будівництва комбінату є Міжнародна компанія AKW APPARATE + Verfahren GmbH.

Лист-звернення

Робочу групу з вивчення питання очолив голова комітету охорони надр ПАЕУ, заслужений природоохоронець України Іван Олексійович Паламарчук.

іяльність ТОВ «Біляївський ГЗК» з розробки Біляївського родовища каолінів під «прицілом»

Останнім часом сфері надрокористування приділяється багато уваги як з боку держави, так і зі сторони громадськості.            

Позиція Держави Україна

Варто нагадати, що Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 122/2021 введено в дію РІШЕННЯ Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування».

Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Рекомендувати Прем'єр-міністрові України надати доручення Державній службі геології та надр України:

 • забезпечити проведення у 2021 році в установленому порядку позапланових перевірок діяльності суб'єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, які:

а) поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування надрами за результатами апробації запасів корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки;
б) не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти і газу, протягом двох років після отримання спеціальних дозволів на видобування;
в) не розпочали видобування корисних копалин протягом двох років після затвердження балансових запасів вуглеводнів у разі наявності спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням;
г) не розпочали видобування корисних копалин протягом десяти років після отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням;

 • здійснювати разом із правоохоронними органами щокварталу опрацювання інформації обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про незаконне видобування корисних копалин у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Державній службі геології та надр України:
 • щокварталу до 15 числа наступного за звітним періоду надавати Апарату Ради національної безпеки і оборони України узагальнені звіти про результати позапланових перевірок за встановленою формою;
 • ужити відповідно до законодавства заходів щодо анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, виданих федеральній державній бюджетній установі науки Інституту ядерних досліджень Російської академії наук.
З метою удосконалення правил користування надрами та покращення інвестклімату здійснено справді ряд важливих кроків:
 1. Запущено аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами через ProZorro;
 2. Спрощено доступу до геологічної інформації;
 3. Запущено консультаційний центр під назвою «Єдине вікно надрокористувача»;
 4. Запущено онлайн-продукт «Інвестиційний атлас надрокористувача»;
 5. Створено Єдиний центр обрахунку початкової ціни спецдозволів та вартості геологічної інформації;
 6. Розроблено нову Методику їх обрахунку вартості спецдозволів.

Як бачимо позиція держави є більш менш  зрозумілою та конструктивною.

Позиція окремих громадських організацій та активістів

Щодо участі громадськості в процесі екотрансформації ситуація неоднозначна. Варто з повагою ставитися до плюралізму думок, якщо вони ґрунтуються на здоровому глузді. Однак буває й інакше.

Яскравий приклад участі громадськості в реалізації інвестиційного проекту  ТОВ «Біляївський ГЗК» з розробки родовища каолінів та їх збагачення.

Деякі громадські організації та активісти ставлять під сумнів документи дозвільного характеру отримані ТОВ «Біляївський ГЗК», заявляють про значний антропогенний вплив планованої діяльності на людей та довкілля. 

З’являються публікації про наявність на місці розташування родовища уранової «гілки», — загроза нового «чорнобиля». Лунають звинувачення у хабарництві при видачі дозвільних документів. Затіяно низку судових спорів з оскарження законності видачі дозвільних документів.

Типова ситуація для України, коли:

1) одні дійсно вболівають за збереження довкілля;
2) інші здійснюють піаркомпанії, щоб привернути до себе увагу;
3) треті, на екологічній тематиці намагаються заробити гроші, діють на замовлення. Вони характерні тим, що не реалізували особисто жодного проекту чи екоініціативи, не залучили копійчаного гранту. 

Що ж насправді відбувається навколо реалізації інвестиційного проекту  ТОВ «Біляївський ГЗК» з розробки родовища каолінів? (висновки робочої групи ПАЕУ)

Діяльність у сфері надрокористування, до якої відноситься і діяльність ТОВ «Біляївський ГЗК» має свої особливості, які слід враховувати. Для спрощення сприйняття інформації, виділю декілька етапів в діяльності ТОВ «Біляївський ГЗК»:

I Етап. Отримання спеціального дозволу на користування надрами
 1. ТОВ «Біляївський ГЗК» володіє спеціальним дозволом на користування надрами від 18.10.2006 №4064, який надала Держава Україна в особі Держгеонадр України. За вказаний спецдозвіл ТОВ «Біляївський ГЗК» сплатило до бюджету власні кошти.
 2. Укладено угоду про умови користування надрами.
 3. Укладено програму робіт щодо розробки Східної ділянки Біляївського родовища каолінів.
 4. Викуплено геологічну інформацію щодо детальної розвідки Біляївського родовища каолінів. Геологічна інформація створена ще при СРСР.

*Довідково: За результатами геологорозвідувальних робіт з 1972 по 1983 роки Харківською ГРЕ розвідано Біляївське родовище каолінів. На підставі вказаних досліджень затверджено протокол ДКЗ СРСР від 23.12.1983 №9397. За власні кошти ТОВ «Біляївський ГЗК» виділило Східну ділянку Біляївського родовища,  постійні кондиції якої  затверджені Протоколом ДКЗ від 27 липня 2017 року №4019.


Важливо!

 1. Згідно із п.2.7 Протоколу №4019 корисна копалина відповідно із ДБН В.1.4-1-01-97 «Рекомендовані радіаційні параметри. Допустимі рівні» може використовуватися без обмежень. 
 2. Супутніх корисних копалин (урану) на родовищі не виявлено.
 3. Родовище підготовлене до промислової експлуатації.

ВИСНОВОК: Інвестор ТОВ «Біляївський ГЗК»,  купив у держави Україна геологічну інформацію щодо детальної розвідки Біляївського родовища каолінів та спеціальний дозвіл на користування надрами. За геологічну інформацію та спеціальний дозвіл сплатив до Державного бюджету України власні кошти. 

Іншими словами, інвестор купив  у Держави Україна якісний продукт — геологічну інформацію, за який вона несе відповідальність. 

Які претензії до ТОВ «Біляївський ГЗК»? В чому йому оправдовуватися та щось комусь доводити та переконувати?

Висновок ДКЗ про те, що родовище підготовлене до промислової експлуатації  спростовує багато оціночних суджень громадських організацій та активістів.

II Етап. Здійснено оцінку впливу на довкілля

ТОВ «Біляївський ГЗК» здійснено:

 1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
 2. Підготовлено звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
 3. Взято участь в громадському обговоренні.
 4. Отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Довідково:

Висновком з оцінки впливу на довкілля від 12.06.2019 на підставі Звіту та на підставі інформації, зауважень та пропозицій які надійшли протягом громадського обговорення визнано допустимою діяльність ТОВ «Біляївський ГЗК» щодо розробки Східної ділянки Біляївського родовища первинних каолінів, будівництва гірничо-збагачувального комплекса продуктивність 100 тис.куб.м на рік, зміна цільового призначення земельних ділянок площею близько 95 га.  


III Етап. Детальний план території
 1. Розроблено та затверджено детальні плани територій земельних ділянок.
IV Етап. Розроблення проектної документації
 1. На замовлення ТОВ «Біляївський ГЗК» ТОВ «Миколаївдорпроект» розроблено Робочий проект «Будівництво кар’єра з видобування каоліну на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області за межами населеного пункту» «Відпрацювання Східної ділянки Біляївського родовища первинних каолінів» (розділом якого є Рекультивація кар’єру).
 2. Проектна документація отримала позитивний комплексний Експертний звіт ДП «Укрдербуджекспертиза».

Важливо!

Робочим проектом «Будівництво кар’єра з видобування каоліну на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області за межами населеного пункту» «Відпрацювання Східної ділянки Біляївського родовища первинних каолінів» який отримав позитивний комплексний Експертний звіт ДП «Укрдербуджекспертиза» відзначено що:

 • скидання кар’єрних вод в гідрографічну мережу не передбачається;
 • часткове повернення відпрацьованих земель під сільськогосподарське виробництво, шляхом повернення розкривних порід у вироблений простір та нанесення родючого шару ґрунту з відвалів.
V Етап. Гірничий відвід
 1. Державна служба України з питань праці 22.03.2017 року надала ТОВ «БЗК» гірничий відвід, що засвідчено актом гірничого відводу.
VI Етап. Отримання права користування земельними ділянками
 1. Отримано права користування земельними ділянками на підставі договорів оренди зі зміною цільового призначення.
 2. Розроблено ДП «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Робочі проекти землеустрою щодо  зняття, перенесення та збереження ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.

Важливо!

Вказані проекти погоджені Департаментом захисту довкілля Запорізької ОДА.

 1. Отримано дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.
 2. Сплачено втрати сільськогосподарського виробництва.

Повідомлення ГО «Вольтерра» про начебто відсутність дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву із земельної ділянки з кадастровим номером 2321586100:01:001:0131 є неправдивим та маніпулятивним. Такий дозвіл видано Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області 29 серпня 2019 року за номером №0036.


Довідково:

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року № 1423-IX скасовано документ дозвільного характеру — дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок.


VIІ Етап. Судові рішення
 1. Щодо скасування розпорядження Вільнянської РДА про затвердження детального плану територій земельних ділянок (позивач Вільнянська районна рада). Верховним судом України провадження у справі закрито у зв’язку з неналежним позивачем.
 2. Про визнання незаконним та скасування розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області № 377 від 10.08.2018 року «Про затвердження детального плану території розміщення ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» кар’єру зі збагачення та переробки каоліну з комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів» (Позивач Крайнік Артем Юрійович). Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду позовну заяву було повернуто Позивачу. 
 3. Про визнання протиправними дій Держпраці України в частині складення/оформлення та підписання Акту про надання гірничного відводу від 22.03.2017 №3196 з метою розробки Біляївського родовища первинних коалінів Східна ділянка (позивач ГО «Вольтерра», Кільпа Анастасія Федорівна, Федорченко Сергій Аркадійович). Ухвалою Запорізького окружного суду від 28.04.21 позовну заяву  залишено без руху.
 4. Про визнання незаконним та скасування розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2019 № 69 «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар’єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки», визнання недійсними  договорів купівлі-продажу земельних ділянок» (Позивачі: Федорченко Сергій Аркадійович, ГО «Вольтерра»). Ухвалою Вільнянського районного  суду Запорізької області від 14.04.21 відмовлено у відкритті провадження.
 5. Про визнання незаконним та скасування розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2019 № 69 про викуп земельних ділянок для суспільних потреб (Позивач: Крайнік Олена Володимирівна). Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від 28.04.21 позовну заяву повернуто Позивачу.
 6. Про скасування спеціального дозволу на користування надрами від 18.10.2006 №  4064, виданий ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» (Позивач Вільнянська районна рада). Провадження  по справі закрито ухвалою від 09.12.19 Окружного адміністративного суду міста Києва.
 7. Про скасування спеціального дозволу на користування надрами від 18.10.2006 № 4064, виданий ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» (Позивач: Вільнянська районна рада Запорізької області). Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.09.2020 року відмовлено у задоволенні позовних вимог. На даний час справа знаходиться на розгляді в Касаційному господарському суді.
 8. Визнання протиправним та скасування висновку з ОВД від 29.10.2019 р. (Позивач: Салякін Андрій Олександрович). Запорізьким окружним адміністративним судом було ухвалено рішення у справі 280/3315/19, яким відмовлено в задоволені позову.На даний час справа знаходиться на розгляді в Касаційному Адміністративному суді за касаційною скаргою Салякіна А.О.
 9. Визнання протиправним та скасування висновку з ОВД (Позивачі: Буркот Д.В., Кононенко Р.В). На даний час справа знаходиться на розгляді в окружному адміністративному суд міста Києва.
 10. Про заборону діяльності підприємства (Позивач: Павлівська сільська рада). Запорізьким окружним адміністративним судом відмовлено у відкритті провадження.
РЕЗЮМЕ:

1. Дозвільні документи, які видані ТОВ «Біляївський ГЗК» державними органами дають право здійснювати господарську діяльність з освоєння Східної ділянки Біляївського родовища каолінів та їх збагачення.
2. Громадськість має право на конструктивні думки, на звернення до суду щодо захисту екологічних прав та інтересів, якщо вони порушені
3. Публікації громадськості щодо уранової «гілки» змусили мене та робочу групу ПАЕУ уважно прочитати Екологічний паспорт Запорізької області за 2019 рік. Жодних згадок у Паспорті та Протоколі ДКЗ №4019 про уранову «гілку» не йдеться, як і про інші проблеми які можуть виникнути внаслідок діяльності ТОВ «Біляївський ГЗК».

Отож, раджу всім хто шукає уранову «гілку», отримати міжнародний грант, або за власні кошти здійснити геологічну розвідку, отримавши спеціальний дозвіл на пошук урану і знайти ЙОГО.

4. За необгрунтованого спротиву деяких ГО та активістів існує ймовірнісь невиконання ТОВ «Біляївський ГЗК» Програми робіт, втрата надходжень до бюджетів всіх рівнів, вивільнення працівників тощо.

5. За таких обставин ТОВ «Біляївський ГЗК» змушене буде звертатися до суду щодо стягнення в судовому порядку з винних осіб неотримані доходи та відшкодування моральної шкоди та захист ділової репутації.

Увага!
Жодних оціночних суджень я не допускаю. В моєму матеріалі використані офіційні дані, наведені в дозвільних документах отриманих ТОВ «Біляївський ГЗК». Вчитайтеся в судові рішення і вам стане зрозуміла мета та наміри Позивачів.

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!