Новини

Повернутися до переліку новин

Пропозиції щодо внесення змін у законодавство про оцінку впливу на довкілля

7 жовтня у Комітеті екологічної політики та природокористування ВРУ відбулася перша робоча зустріч щодо обговорення внесення можливих змін в законодавство про оцінку впливу на довкілля.

До участі залучили членів Комітету, представників міністерства, Джорджа Кремліса (експерта з питань ОВД та СЕО) та представників бізнесу. Представники Професійної асоціації екологів України долучилися до обговорення таких необхідних змін.

Насамперед переконані, що встановлення чітких правил взаємодії, врахувавши напрацьовану за 2 роки практику застосування Закону, додавши певні нові необхідні механізми, дасть можливість виправити низку «вузьких місць» чинного Закону.

Обговорили такі пункти:
необхідність обов`язкової сертифікації експертів, що надають звіт;
запровадження цивільно-правової відповідальності за якість звіту;
необхідність відкритості реєстру;
звіт має містити оцінку впливу на клімат та інші питання;
є потреба розробити галузеві критерії і вимоги до висновку з ОВД.

Порівняльна таблиця і пропозиції щодо внесення змін в законодавство про оцінку впливу на довкілляз/п

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту

Обґрунтування

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

1

Ст. 4 ч. 3
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднюються суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня їх подання уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноваженому центральному органу шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності, та інших зацікавлених осіб.

Ст. 4 ч. 3
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднюються суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня їх подання уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноваженому центральному органу шляхом опублікування в друкованому засобі масової інформації, визначеному суб’єктом господарювання, територія розповсюдження якого охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також письмово повідомляє органи місцевого самоврядування для організації доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об’єкта та може зазнати впливу планованої діяльності.

1. Матеріали ОВД, які підлягають друкуванню (Повідомлення, оголошення, Звіт) мають значний обсяг, по факту друкуються в нечитабельному вигляді та вимагають значних фінансових витрат на їх розміщення у декількох друкованих ЗМІ. При цьому, поширена ситуація, коли в місцевості, де планується діяльність, відсутні місцеві друковані ЗМІ. За таких умов друкування передбачених документів в двох та більше друкованих ЗМІ носить формальний характер не узгоджено з загальною державної політикою щодо втілення «Зеленого офісу».

2. Наразі більшість населених пунктів не містять дошок оголошень. Матеріали ОВД, які підлягають друкуванню (Повідомлення, оголошення, Звіт) мають значний обсяг (більше 5 сторінок), розміщення якого на дошці оголошення фактично не можливо.

 

2

Ст. 4 ч. 9
Опублікування інформації в друкованих засобах масової інформації, розміщення на дошках оголошень та виготовлення копій для їх фізичного розміщення з метою ознайомлення громадськості забезпечує суб’єкт господарювання. Суб’єкт господарювання одночасно з поданням звіту з оцінки впливу на довкілля подає уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноваженому центральному органу відомості, що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Уповноважений орган перевіряє та вносить зазначену інформацію до звіту про громадське обговорення.

Ст. 4 ч. 9
Опублікування інформації в друкованих засобах масової інформації, виготовлення копій для їх фізичного розміщення з метою ознайомлення громадськості забезпечує суб’єкт господарювання. Суб’єкт господарювання одночасно з поданням звіту з оцінки впливу на довкілля подає уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноваженому центральному органу відомості, що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Уповноважений орган перевіряє та вносить зазначену інформацію до звіту про громадське обговорення.

 

3

Ст. 5 ч. 1
Суб’єкт господарювання інформує уповноважений територіальний орган про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, у письмовій формі (на паперових носіях) та в електронному вигляді за місцем провадження такої діяльності. Повідомлення може бути подано особисто заявником (його представником), надіслано засобами поштового зв’язку або в електронній формі із застосуванням засобів електронних комунікацій.

Ст. 5 ч. 1
Суб’єкт господарювання інформує уповноважений територіальний орган про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом розміщення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, в електронному кабінеті Реєстру.

 

Повідомлення уповноваженого органу у паперовій формі при наявності електронного Реєстру створюю додаткове навантаження на субєкта господарювання, при відсутності паперового повідомлення порядок проходження процедури вважається порушеним і припиняється. Не зрозуміло, яке смислове навантаження має таке повідомлення при наявності електронного Реєстру.

4

Ст. 7 ч. 2
Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань. Письмові зауваження і пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених частиною сьомою статті 5 цього Закону та частиною шостою цієї статті.

Ст. 7 ч. 2
Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, із зазначенням їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань. Письмові зауваження і пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених частиною сьомою статті 5 цього Закону та частиною шостою цієї статті.

Можливість надання необґрунтованих зауважень громадськості сприяє зловживанню нею правами, затягує процедуру ОВД, порушує систему стримувань і противаг у відносинах із суб’єктом господарювання

5

Ст. 7 ч. 6
Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля для ознайомлення в порядку, визначеному статтею 4 цього Закону, і триває не менше 25 робочих днів і не більше 35 робочих днів. Усі пропозиції та зауваження громадськості, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим територіальним органом, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноваженим центральним органом. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. У разі ненадання зауважень та пропозицій протягом визначеного строку вважається, що зауваження та пропозиції відсутні.

Ст. 7 ч. 6
Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля для ознайомлення в порядку, визначеному статтею 4 цього Закону, і триває не менше 25 робочих днів і не більше 30 робочих днів. Усі пропозиції та зауваження громадськості, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим територіальним органом, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноваженим центральним органом. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. У разі ненадання зауважень та пропозицій протягом визначеного строку вважається, що зауваження та пропозиції відсутні.

Пропонується скоротити проходження процедури

6

Ст. 8 ч. 3
На офіційному веб-сайті уповноваженого територіального органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноваженого центрального органу в мережі Інтернет та на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля розміщується протягом усього часу з дня офіційного оприлюднення до завершення строку обговорення.

Ст. 8 ч. 3
На офіційному веб-сайті уповноваженого територіального органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноваженого центрального органу в мережі Інтернет оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля розміщується протягом усього часу з дня офіційного оприлюднення до завершення строку обговорення.

Як правило територія, де планується провадити плановану діяльність не містить дошок оголошень, оголошення має значний обсяг (більше 5 сторінок). Перебування тексту оголошення в такому обсязі протягом всього періоду громадських обговорень (35 днів) на дошці оголошення не можлива.
При наявності електронного Реєстру, паперове розміщення оголошення не обґрунтоване.

Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026

7

П. 4
Протягом трьох робочих днів з дня подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, через електронний кабінет Реєстру суб’єкт господарювання подає зазначене повідомлення та вимогу (у разі подання) особисто або в письмовій формі на паперових носіях уповноваженому територіальному органу, а у випадку, визначеному частиною четвертою статті 5 Закону, — уповноваженому центральному органу за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. У повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, що подається на паперових носіях, зазначається реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, присвоєний їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

П. 4
Вилучити

Повідомлення уповноваженого органу у паперовій формі при наявності електронного Реєстру створюю додаткове навантаження на субєкта господарювання, при відсутності паперового повідомлення порядок проходження процедури вважається порушеним і припиняється. Не зрозуміло, яке смислове навантаження має таке повідомлення при наявності електронного Реєстру.

8

П. 6
Після подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання подає уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 Закону, — уповноваженому центральному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях — уповноваженому територіальному органу або уповноваженому центральному органу (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення) такі документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля:
оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 3;
звіт з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог, наведених у додатку 4;
відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими засобами масової інформації про опублікування таких документів, а також документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення.

П. 6
Після подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання подає уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 Закону, — уповноваженому центральному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру та протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру у письмовій формі на паперових носіях — уповноваженому територіальному органу або уповноваженому центральному органу (за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення) такі документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля:
оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 3;
звіт з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог, наведених у додатку 4;
відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, повідомлення суб’єкта господарювання органу місцевого самоврядування про плановану діяльність та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими засобами масової інформації про опублікування таких документів, а також документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення.

Див. п. 2

Прес-служба ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!