Новини

Повернутися до переліку новин

Щодо захисту державних інформаційних ресурсів

З метою захисту інформації, а також захисту державних інформаційних ресурсів, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 12 березня 2022 р. № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану», відповідно до якої на період дії воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів, можуть зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

Такі обмеження застосовується до припинення чи скасування воєнного стану.

Переліки та реєстри відкритих даних в частині охорони довкілля, доступ до яких може бути обмежено, надано в таблиці

Назва державного органу

Перелік даних

ДРС

Дані інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Мінекономрозвитку

Реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки

Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Інформація про зареєстровані національні еталони

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій

База даних про технічні регламенти

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Мінекономрозвитку

Реєстр інвестиційних проектів і проектних (інвестиційних) пропозицій

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Український класифікатор нормативних документів

Каталог національних стандартів і кодексів усталеної практики

Національні стандарти, на які є посилання в нормативно-правових актах

Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів

МОЗ

Державний реєстр небезпечних факторів

Державні санітарні норми та правила

Гігієнічні нормативи

Міненерговугілля

Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій

Національний звіт у рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

Держенергоефективності

База даних енергетичних сертифікатів

Реєстр альтернативних видів палива Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Міндовкілля

Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання

Узагальнені дані регіональних реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів України

Державний кадастр тваринного світу

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Дані про державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів

Дані державної системи моніторингу довкілля

Перелік міжнародних угод у сфері охорони навколишнього природного середовища, стороною яких є Україна, та стан їх виконання

Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та ліцензіатів

Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та ліцензіатів

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля

Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища по скиданню забруднюючих речовин у водні об’єкти

Перелік висновків про транскордонне перевезення відходів

Перелік дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився

Перелік дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу

Розрахункові лісосіки

Норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання

Перелік дозволів на проведення робіт (крім будівельних на землях водного фонду)

Перелік дозволів на імпорт та експорт видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, за винятком осетрових риб і виробленої з них продукції

Ліміти, норми використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів) та спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів)

Ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Державний класифікатор відходів

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 1, 2, 3 груп із зазначенням номеру та строку дії

Перелік декларацій про відходи, які подаються суб’єктами господарювання

Перелік установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінприроди

Перелік суб’єктів господарювання, яким Мінприроди затверджено показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Перелік дозволів на добування тварин, внесених до Червоної книги України, та дозволів на збирання рослин, внесених до Червоної книги України

Перелік дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Перелік дозволів на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Перелік дозволів на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Червона книга України

Зелена книга України

Держгеонадра

База даних спеціальних дозволів на користування надрами

Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи користування надрами

Об’єкти для залучення інвестицій

Дані державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин

Дані державного кадастру родовищ підземних вод

Дані реєстру нафтових і газових свердловин

Дані державного балансу запасів корисних копалин

Інформація про стан мінерально-сировинної бази України

Оглядові геологічні карти

Державний водний кадастр за розділом «Підземні води»

Дані про надходження заяв про надання, продовження, переоформлення та анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, внесення змін до них та видачу їх дублікатів

Реквізити та посилання на скановані копії документів, отримані та/або направлені Держгеонадрам під час виконання повноважень у сфері розгляду заяв про надання, продовження, переоформлення та анулювання спеціальних дозволів на користування надрами

Дані про ділянки надр, щодо яких відбувається вирішення питання про організацію укладення угоди про розподіл продукції

Дані про ділянки надр, щодо яких відбувається вирішення питання про продаж спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону

Дані про ділянки надр, щодо яких відбувається вирішення питання про продаж спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні

Каталог відомостей про геологічну інформацію з даними про її вартість

Держекоінспекція

Інформація про ефективність здійснення державного нагляду (контролю) територіальними органами Держекоінспекції

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Інформація про результати здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

Держводагентство

Дані державного моніторингу поверхневих вод

Реєстр виданих дозволів на спеціальне водокористування

Державний водний кадастр за розділами:

“Водокористування”

“Поверхневі води” у частині обліку поверхневих водних об’єктів

Держпродспоживслужба

Реєстр виробників органічної продукції (сировини)

Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих Держпродспоживслужбою

Мінрегіон

Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва

Державні та галузеві будівельні норми

Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Матеріали Генеральної схеми планування території України

Держгеокадастр

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Публічна кадастрова карта України

Перелік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду

Держстат

Метаописи державних статистичних спостережень

Результати статистичних спостережень (статистична інформація)

Місцеві держадміністрації

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 2 та 3 груп із зазначенням номера та строку дії (для облдержадміністрацій)

Схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій)

Схеми планування територій районів (для райдержадміністрацій)

Органи місцевого самоврядування

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Результати радіаційного контролю

Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проекти

Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Дані про надані адміністративні послуги

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

Підготовано комітетом екологічного права та законотворчості ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!