Новини

Повернутися до переліку новин

ШВИДКА ДОПОМОГА ЕКОЛОГУ — СЕРВІС КОНСУЛЬТАЦІЙ з 2012 року

Експертний супровід фахових екологів з 2012 року здійснюється командою Ecobusiness Group та експертами Професійної асоціації екологів України. Щодня надходить кілька десятків прикладних і часом гострих питань. Найцікавіші з них щомісяця публікуються в журналі «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» 

Нижче – приклади звернень: 

 • Для розрахунку викидів парникових газів необхідно розрахувати показник емісії діоксиду вуглецю(СО2). Також для моніторингу, звітності та верифікації необхідно надавати розрахунки парникових газів. Як розрахувати та чи можна використовувати розрахунковий коефіцієнт Національного кадастру? 
 • Якими документами при відведенні стічних вод в систему каналізації населеного пункту встановлюються вимоги до ступеня очищення і допустимі концентрації забруднюючих речовин для підприємств текстильної промисловості?
 • За якими критеріями визначається ступінь ризику суб'єкта господарювання?
 • Чи не заборонено згідно з чинним законодавством будувати нові земляні карти намиву піску?
 • Чи потрібно проводити процедуру ОВД для нового будівництва комплексу мийки залізничного рухомого складу на території проммайданчика підприємства?
 • До якого класу небезпеки відносяться відпрацьовані свинцеві акумулятори?
 • Наше підприємство надає в оренду офісні приміщення. На території є їдальня з дозвільними документами та власна котельня. Дозвіл на викиди в атмосферу дійсний (3 група). Щокварталу на територію підприємства без попередження прибуває представник ПрАТ «АК «Київводоканал» для здійснення відбору проб стічних вод, що скидає підприємство у систему міської каналізації. А також раз на 1-1,5 року з плановою перевіркою інженер «Київводоканалу». Наскільки правомірними є дії працівників «Київводоканалу»? Чи маємо право підприємство про недопущення працівників на територію організації на період дії карантину?
 • Вкажіть клас небезпеки або статтю ПКУ (243.2.001/243.2.004) для неметанових летких органічних сполук (НМЛОС), аби визначити екологічний податок?
 • Чи можливо викидати світлодіодні лампи в контейнери з твердими побутовими відходами на території підприємства?
 • Які потрібні документи та куди їх подавати на внесення змін до спеціального дозволу користування надрами (прісні води використання для господарчих та виробничих потреб)?
 • При обробці продукції утворюються відходи — листя капусти, які тимчасово зберігаються на території ферми, після завершення роботи вивозяться на свої поля. За сто метрів від купи листя розташована водяна свердловина, поряд фермерські господарства, які займаються вирощуванням курей та свиней. Наскільки законодавчо та санітарно-правомірним є використання тимчасового утримання відходів капустяного листя біля прилеглого житлового фонду?
 • Підприємство здійснює надання послуг з водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод міста. У процесі виробничої діяльності накопичуються різні види відходів, зокрема осад від очищення стічних вод (ОСВ). Даний вид відходів утворюється внаслідок 50-річного терміну експлуатації міських очисних споруд в процесі біологічного очищення стічних вод. Зазначений вид відходів накопичився на майданчиках компостування (МВВ), площею десь 5,5 га обсягом понад 100 000 м3. Підприємством було проведено низку науково-дослідних робіт щодо можливості застосування відходів у аграрному секторі. За результатами досліджень — патогенні мікроорганізми відсутні. Висновки щодо осаду стічних вод обумовлюють значні перспективи застосування їх як добрива. Чи може підприємство передати зазначені відходи фермерським господарствам на безоплатній основі? Та яким чином регулюються такі дії?
 • До нас надійшов лист від Регіонального офісу водних ресурсів Хмельницької області з проханням надати інформацію про перелік приладів обліку використання води із наших свердловин, дати їхніх повірок, а також про наявність пломбування у водомірних вузлах. При цьому посилаються на рішення комісії ТЕБ та НС облдержадміністрації від 2013 року. Чи зобов'язані ми надавати таку інформацію?
 • У нас децентралізоване водопостачання та водовідведення. Вода в процесі виробництва не використовується. Лише в лабораторії при кліматичних дослідженнях та в технічних цілях. Який документний супровід потрібен в такому випадку? Чи існують певні вимоги до такого водокористування?
 • 19 березня на засіданні РНБО прийнято рішення «Щодо стану справ у сфері надрокористування», відповідно до якого прем'єр-міністрові України було рекомендовано надати доручення Державній службі геології та надр України забезпечити проведення у 2021 році в установленому порядку позапланових перевірок діяльності суб'єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Кого стосується прийняте рішення?
 • Територіальний підрозділ Державної екологічної інспекції під час проведення планової перевірки підприємства вимагає показати статистичну звітність за формами 2-ТП (повітря), 1-відходи, 1-екологічні витрати. Зазначена звітність подається до органів державної статистики щорічно. Чи є ця вимога держекоінспекції правомірною дією, чи відповідає це чинному законодавству? Чи можливо на законних підставах відмовити держекоінспекції в розкритті первинних даних?
 • Забезпечення підприємства водними ресурсами здійснюється за рахунок питної та технічної води, на підставі договору з водоканалом. Зворотні води, що утворюються в результаті виробництва, відводяться у водний об’єкт. Здійснюючи спеціальне водокористування в частині скиду забруднюючих речовин в водний об’єкт, підприємством отримано дозвіл на СВК.
 • З метою економії та раціонального використання природних ресурсів підприємство має намір в подальшому замістити частину технічної води зворотними водами водоканалу, близькими по складу до технічної води. Чи потрібно підприємству отримувати новий дозвіл на СВК? Чи достатньо після закінчення терміну дії існуючого дозволу відобразити нове джерело водопостачання в новому дозволі?
 • Чи є законодавчі підстави для створення екологічної служби підприємства?
 • Яким чином скласти паспорт МВВ (шламонакопичувач) якщо наше підприємство не є правонаступником попереднього, не здійснювало утворення та накопичення відходів 4 класу небезпеки? Крім того, на шламонакопичувач відсутня проєктна, технологічна документація; з паспорта МВВ попереднього власника відомо, що він побудований в 1965 році. Також попередній власник вивів шламонакопичувач (наразі він сухий, заглиблений в землю) разом з греблею150 м, пульповодами та іншою інфраструктурою з експлуатації з відповідним відображенням у бухгалтерському обліку. Наше підприємство здійснює моніторинг з двох спостережних свердловин, атмосферного повітря (пиління відсутнє) та ґрунту. У Звіті з інвентаризації відходи шлам та хвости збагачення кольорових металів не утворюються, 4 клас небезпеки, склад відходу ресурсоцінний (оксиди титану, цирконію), але не віднесений до техногенного родовища. ДЕІ надала припис розробити паспорт МВВ, реєстрову карту, технічний паспорт відходу та здійснити оцінку впливу на довкілля. Чи правомірна така вимога?
 • Зусилля з пошуку виконавця досліджень токсичності зайшли в глухий кут: пошук в Інтернеті видає тільки один-єдиний інститут НДІ Екологічних проблем (м. Харків). Чи є ще виконавці для визначення рівня токсичності води?
 • При сплаті екологічного податку за скиди забруднюючих речовин, виникла така колізія: в ГДС є затверджений показник «мінералізація». Місцеве управління водних ресурсів у своїх аналізах зазначає «сухий залишок», а ПКУ не містить такого показника взагалі. Як співвідносяться сухий залишок та мінералізація, та як розрахувати екологічний податок?
 • Для внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності потрібна своя власна лабораторія, чи достатньо договору на проведення вимірювань з іншою акредитованою лабораторією? Чи всі працівники мають пройти курси з підвищення кваліфікації у відповідній сфері діяльності?
 • Чи є в Україні дійсні методичні рекомендації на визначення обсягу осаду та мулу на каналізаційних ОС?
 • Як правильно на підприємстві зберігати промаслені відходи, а саме промаслений селікагель та промаслений цеоліт, в якій тарі? Чи можна ці два відходи зберігати разом, в одній тарі? Які є вимоги?
 • Згідно із ЗУ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», які документи подавати та як зареєструватись у системі?
 • Наше підприємство має на меті здійснювати господарську діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами (транспортування, зберігання та термічна утилізація відходів). У ході подання Повідомлення про плановану діяльність та підготовку до ОВД виникла необхідність розробки робочого проєкту місця ведення діяльності. Яка його роль?
 • Де можна знайти методики, погоджені Міндовкілля для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря?
 • Вже рік не можемо поставити на державний облік підприємство відповідно до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря. Що робити в такій ситуації?
 • Якщо підприємство вивозить побутові відходи (4 клас небезпеки) на звалище за допомогою власного трактора, які документи необхідно мати на транспорт? При цьому є договір с комунальним підприємством на приймання побутових відходів.
 • Які документи повинна мати лабораторія для проведення замірів на стаціонарних джерелах викидів і на границі СЗЗ?
 • Які документи потрібно розробити для процедури ОВД для отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами (переробляти не плануємо — тільки збирати та зберігати)? Чи можна проводити ОВД на інструкцію про поводження з відходами, чи обов’язково має бути проєкт? Будівництва не буде; є власне приміщення. З чого почати? Який перший документ потрібно розробити?
 • Чи можна скинути стоки від автомийки у ґрунт (пісок)? Рівень ґрунтових вод — 25 метрів.
 • Законодавством передбачено надання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань ОНПС інформації про відходи та пов’язану з ними діяльність. В якому форматі, та що має містити ця інформація?
 • Якщо у колективному договорі зазначити, що спецодяг та взуття видаються працівнику безоплатно і безповоротно (після закінчення терміну носіння працівник має право залишити одяг та взуття для власних потреб) чи не є це порушенням законодавства стосовно утилізації спецодягу?
 • Чи можна передавати на безоплатній основі місцевому населенню зношені шини для власних потреб? Якщо ця операція на основі Акта передачі населенню буде законна, як це відобразити у звітах?
 • Наше підприємство отримало претензію від ДЕІ про відшкодування збитків за викиди ЗР без дозволу на викиди (саморобна піч для спалювання дров.) Чи входить в перелік ЗР згідно з Методикою парниковий газ двоокис вуглецю СО2?
 • Чи обов'язково списану оргтехніку вводити в відходи, розробляти реєстрові карти та чи можна її просто продати? Як краще вчинити зі списаною оргтехнікою?
 • Чи має право комунальне підприємство — орендар МВВ, вносити щорічні зміни до відповідних розділів паспортів МВВ державного підприємства — власника МВВ, якщо це передбачено умовами договору оренди?
 • Підприємство з видобутку корисних копалин (кар’єр) має дозвіл на спецводокористування, згідно з яким частину кар’єрної води використовує для пилопригнічення, іншу частину використовує для виробничих цілей. Через недостатню якість води підприємство має намір очищувати воду для виробничих цілей методом зворотного осмосу, під час якого побічним продуктом є більш мінералізовані води. Чи можна використовувати ці води для пилопригнічення технологічних доріг та шляхів, які межують з ріллею, якщо прогнозований рівень їх мінералізації складатиме 5-6 г/л?
 • Підприємство розглядає можливість придбання полів фільтрації іншого підприємства для можливості скиду власних стічних вод в них. Які документи дозвільного характеру необхідно отримати нашому підприємству для можливості користування цими полями фільтрації та які технічні документи необхідно отримати від іншого підприємства на ці поля фільтрації?
 • Якщо в юридичної особи є декілька проммайданчиків, на яких присутні джерела викидів парникових газів, то яким чином треба реєструвати у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів; та як розробляти план моніторингу, звітувати в УО про виконання ПМ? Окремо по кожному майданчику чи разом (тобто 1 реєстрація, 1 план, 1 звіт оператора...)?
 • Наше підприємство налічує більше 20 об'єктів по всьому місту (водозабори, каналізаційно-насосні станції, очисні споруди). Коли приходить ДЕІ до нас на перевірку, вони ходять по всім підрозділам. Чи прописана вимога щодо оформлення Направлення, де має зазначатись кожен об'єкт з адресою, де буде проводитись перевірка.
 • Планується проєкт реконструкції існуючого підприємства, в санітарно-захисній зоні (1000 м) підприємства розташована теплиця. Чи допускається розташування в санітарно-захисній зоні підприємства (1000 м) теплиці та яким документом це нормується? Яким чином діяти в наведеному випадку?
 • При поданні форми № 2тп-водгосп басейнове управління вимагає разом зі звітом подавати результати аналізів стічних вод. Але в звіті наявний лише об'єкт і водовідведення здійснюється в каналізаційну мережу міста тобто передача іншому водокористувачеві. Чи правомірна така вимога?
 • Чи є продувний та скидний газопровід (свічки скиду природного газу)газового господарства підприємства джерелами викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря на які потрібно отримувати дозвіл на викиди. Якщо так, то які забруднюючи речовини потрапляють в атмосферу від цих джерел, як вони нормуються?
 • При проведенні планової перевірки Державною екологічною інспекцією були проведені заміри шкідливих речовин на котельні і виявлено перевищення норми викидів. Котельня є сезонною і з початком опалювального сезону 2020-2021 рр. працює в режимі пусконалагодження. Після підписання акта введення в експлуатацію і пусконалагоджувальних робіт буде підготовлено перелік документів на новий дозвіл на викиди відповідно до нового обладнання. Чи є правомірним під час проведення пусконалагоджувальних робіт рішення про накладення штрафу Державною екологічно інспекцією?
 • Чи можна згідно з чинним законодавством, нормами, правилами ДБН тощо будувати нові земляні відстійники (мулові карти), що застосовуються для природного відстоювання осаду (мулу, болота, землі, що привозиться з буряками) на території цукрового заводу, а старі (діючі, що знаходяться на відстані до 5 км від заводу) осушити та облаштувати до сільськогосподарського використання?
 • Підприємство є гірничим та здійснює видобування вапняку. Для підготовки площі (фронту робіт) підприємством здійснено зняття розкривних порід, які розміщено в бурті. Чи належать розкривні породи до відходів?

Відповіді на ці та багато інших питань можна знайти в журналах «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» за 2021 рік.


З питань передплати:
0 800 215 522 (безкоштовно в межах України)
+38 066 690 87 10 (WhatsApp, Viber, Telegram)
sales@techmedia.com.ua


Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!