Новини

Повернутися до переліку новин

В Україні створюють Національну мережу «НАБС» («Нова архітектура безпеки і справедливості»)

В Україні створюють Національну мережу «НАБС» («Нова архітектура безпеки і справедливості») - New architecture of security and justice (NASJ) 

Ініціатором Національної мережі «НАБС» («Нова архітектура безпеки і справедливості»), як регіонального гаранту принципово нової архітектури безпеки та запобіганню та ліквідації регіональних конфліктів, пов'язаних з нерівністю та за принципами справедливості (кліматичної, соціальної, економічної, екологічної) стала ПАЕУ.

Що пропонується?

1. Cтворення Національної мережі «НАБС» з метою ефективної підготовки України до членства в ЄС, підвищення інституційної спроможності у сфері європейської інтеграції, створивши кроссекторальну потужну силу, що:

 • стане незалежним гравцем, котрий даватиме достовірну інформацію Європі, світу, громадам про реалістичність реалістичність сталого розвитку, протидії загрозам зміни клімату і якість green recovery
 • відслідковуватиме транспорентну відповідність нормам права ЄС національного законодавства, дотримання взятих перед міжнародними партнерами зобов’язань зі стійкого відновлення, збереження довкілля і імплементації Директив ЄС
 • видаватиме публічно міжнародній спільноті достовірну інформацію про використання коштів для green recovery і інформуватиме сектори економіки про всі можливості зеленої трансформації
 • видаватиме реально діючі норми з аналізом ризиків (норми мають створювати саме галузеві асоціації, що володіють і практикою, і нормами, і аналізом свого сектору, як це прийнято у всьому світі). Міністерства мають лише створювати горизонтальні міжсекторальні зв’язки  і координувати всю цю матрицю, а не навпаки, як це є зараз.

Запрошуємо всіх партнерів PAEU долучитись до Національної мережі «НАБС» і стати активними його учасниками

PAEU співпрацює з широким колом установ — державних і приватних, місцевих і міжнародних, комерційних і академічних — щоб допомогти сформувати відповідний цілям сталого розвитку порядок денний і перехід економіки України до зеленої і європейської моделі, сприяти green recovery та прискорити євроінтеграцію на всіх рівнях.

PAEU вважає, що реального прогресу можна досягти лише спільно: за участі окремих осіб та установ з багатьох секторів і з усіх частин суспільства.

PAEU пропонує впровадження можливостей, інструментів і механізмів співучасті українського суспільства в побудові сталої стійкої економіки через інновації, модернізацію та кваліфікованих фахівців зі стійкості, відповідальних інвесторів,  шляхом розвитку співробітництва на індивідуальному та інституційному рівнях, просування вимог ESG.

Ми консолідували експертів, що вже давно працюють системно над змінами, знають законодавство (національне і ЄС), мають аналітику, працюють безпосередньо з бізнесом і громадами

Таким чином, PAEU ініціює об'єднання лідерів галузей і сфер, які хочуть залучитися до світового просування зеленого курсу, адаптації до змін клімату, зеленого енергетичного переходу, щоб спільно виконати наступні завдання в Україні:

 • Аналіз прогалин щодо відповідності українського законодавства до європейського.
 • Комплаєнс-чек законодавства України та проектів законодавчих ініціатив.
 • Планування, моніторинг та звітування щодо наближення національного законодавства до європейського, а також інша, пов’язана із цим діяльність.
 • Комунікація та координація процесів апроксимації з експертами з міністерств, інших урядових інституцій та міжнародних проектів.
 • Розвиток, підтримка і комунікація зі стейкхолдерами у державному управлінні та поза ним.
 • Виконання аналітичних задач, зокрема досліджень, підготовка висновків і записок з аналізу політик.

2. PAEU закликає від імені Національної мережі «НАБС» до реалізації СВІТОВОЇ ІНІЦІАТИВИ «ДОВКІЛЛЯ та КЛІМАТ - ЗАПОБІЖНИК МАЙБУТНІМ ВІЙНАМ» і розробки Глобального механізму запобігання майбутнім (реальним) військовим діям на основі кліматичних наслідків для всього населення ЗЕМЛІ, будь-якої країни шляхом запровадження економічного покарання через міжнародновизнані механізми стягнення від потенційного АГРЕСОРА значних фінансових і матеріальних активів.значних фінансових і матеріальних активів від потенційного АГРЕСОРА 

Виступаючи у жовтні в ООН, Людмила ЦИГАНОК, президент спілки ПАЕУ, наголосила:

«Очевидним є наступне:

1) Інституції світової безпеки потребують трансформацій

2) Збереження Планети та клімату є глобальною метою, а також одним із інструментів економічних та фінансових санкцій 

Розвиток цієї ініціативи може базуватися на Дзеркальному (протилежному) принципі механізму скорочення викидів.

Необхідна розроблена градація

 • за описом заподіяної шкоди
 • за географічною близькістю до точки бойових дій (сусідні країни отримують найбільше у разі порушення). 

Також необхідно запровадити механізм оцінки впливу біженців на екосистему країни, в яку вони прибувають (збільшення споживання води, більше сміття тощо)» 

Отже, PAEU запрошує партнерів долучитись до створення ініціативної групи, надавши представника та пропозиції щодо реалізації! 

До створення Національної мережі «НАБС» запрошуються від України (список поповнюється): 

 1. CSR Ukraine (Центру «Розвиток КСВ»)
 2. Асоціація експертів зі сталого розвитку
 3. Європейська бізнес-асоціація
 4. Міжнародна торгова палата
 5. Асоціація соціального розвитку через право
 6. ГС «100 RE Ukraine»
 7. ГС «Органічна Україна»
 8. Європейське співтовариство з охорони праці (ЄСОП)
 9. Фонд «Озеленення України»
 10. ГО «Благодійний фонд «Право на захист»
 11. ВГО «Українська аграрна конфедерація»
 12. ГО «Український аграрний форум»
 13. Асоціація виробників цементу України «Укрцемент»
 14. ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада»
 15. ВГО «Асоціація агроекології України»
 16. Асоціація інженерів-консультантів України
 17. ГС «Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами»
 18. ГС «Біоенергетична асоціація України»
 19. ГС «Українська вітроенергетична асоціація»
 20. ГС «Українська вітроенергетична асоціація»
 21. ГС «Асоціація сонячної енергетики України»
 22. Всеукраїнське об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України»"
 23. Об’єднання підприємств «Укрметалургпром»
 24. Асоціація виробників молока
 25. ВГО «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України»
 26. ГО «Всеукраїнське братство Бджолярів України»,
 27. Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор»
 28. ГО «Всеукраїнське водне товариство WaterNet»
 29. ГО «Центр енергетичної безпеки України»
 30. Асоціація «Свинарі України»
 31. Асоціація «Союз птахівників України»
 32. Асоціація західноукраїнських забудовників
 33. ГС «Енергетична асоціація «Українська Воднева Рада»
 34. МГО «Інститут сталого розвитку»
 35. Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»
 36. Асоціація водного бізнесу CityUP
 37. ВГО «Жива планета»
 38. ГО «Українська Асоціація Громадського Здоров'я»
 39. Асоціація «Підприємств промислової Автоматизації України»
 40. ГО «ГІДРОЮДЖИН» та всі бажаючі 

а також:

 1. Києво-Могилянська академія
 2. КНУ ім. Т. Шевченка
 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ»
 4. Національний транспортний Університет
 5. Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету
 6. ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Ім. Академіка В.Лазаряна
 7. Національний Університет «Львівська політехніка»
 8. НУ «Житомирська політехніка»
 9. НУ «Полтавська політехніка»
 10. Національний Авіаційний Університет
 11. Інститут біології і медицини ім. Тараса Шевченка
 12. Інститут Сталого Розвитку ім. В.Чорновола Національного Університету «Львівська Політехніка»
 13. Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
 14. Національна металургійна академія України
 15. Одеський державний екологічний університет
 16. КПІ імені Ігоря Сікорського
 17. Державна Екологічна академія (післядипломної освіти та управління)
 18. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
 19. Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ,
 20. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
 21. Інститут відновлюваної енергетики НАН України
 22. Інститут екології економіки і права
 23. Інститут фізики Національної академії наук України
 24. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
 25. Національний університет харчових технологій
 26. Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
 27. Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України
 28. Науковий Центр Аерокосмічних Досліджень Землі
 29. Інституту Геологічних Наук Національної Академії Наук України
 30. Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України.
 31. Інститут агроекології і прородокористування НААН
 32. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка
 33. Кам’янець подільським національним університетом ім.Івана Огієнка
 34. Львівський Національний Аграрний Університет
 35. Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини
 36. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 37. Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології НУБІП України
 38. Національний лісотехнічний університет 

До підтримки СВІТОВОЇ ІНІЦІАТИВИ «СЕРЕДОВИЩЕ та КЛІМАТ -  ЗАПОБІЖНИК МАЙБУТНІМ ВІЙНАМ» звертаємося до:

 • Представництва Європейського Союзу в Раді Європи
 • ПАРЄ
 • Віце-прем’єра з Євроінтеграції О. Стефанішиної
 • МЗС України
 • Послів іноземних держав (посли Чорногорії, Великої Британії, Польщі, Румунії, Латвії, Хорватії, Молдови, Норвегії, Швеції, Бразилії, Індії, США, Канади та ін.)
 • European Parliament
 • USAID, UNIDO, UNDP
 • WBCSD
 • а також провідних світових інноваційних центрів та наукових установ та ін. 

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!