Новини

Повернутися до переліку новин

Вдосконалення законодавства щодо парникових газів і озоноруйнівних речовин: пропозиції експертів ПАЕУ

Експерти Професійної Асоціації екологів України підготували свої пропозиції до двох законопроектів — Проекту Закону України «Про регулювання господарської діяльності з використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів» і Проекту Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

Публікуємо тексти проектів та запрошуємо долучатися до обговорення!

ПРОПОЗИЦІЇ
до Проекту Закону України «Про регулювання господарської діяльності з використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів» № 0874 від 29.08.2019.
(надалі – Проект № 0874)
від експертів Професійної Асоціації екологів України

№ з/п

Текст Проекту № 0874

Пропонована редакція
Проекту № 0874

Зауваження

1

2

3

4

1

Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1)….
14) оператор регульованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка виконує операції з регульованими речовинами, а також суб’єкт господарювання, що володіє та/або використовує стаціонарне обладнання або системи, визначені частинами четвертою та п’ятою статті 8 цього Закону, які набули статусу оператора регульованих речовин відповідно до законодавства України

Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1)….
14) оператор регульованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка виконує операції з регульованими речовинами, а також суб’єкт господарювання, що володіє та/або використовує стаціонарне обладнання або системи, визначені частинами четвертою та п’ятою статті 8 цього Закону, які набули статусу оператора регульованих речовин.

Вказана конструкціє є некоректною (невизначеною). На підставі якого саме законодавства набувається статус не вказано.

2

Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу
1. …
6. Строк дії кваліфікаційного документа (сертифіката) може бути припинений достроково чи зупинений на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (сертифікат), або в судовому порядку у разі допущення грубих порушень під час проведення робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, порушення законодавства України у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу
1. …
6. Строк дії кваліфікаційного документа (сертифіката) може бути припинений достроково чи зупинений на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (сертифікат), або в судовому порядку у разі допущення порушень під час проведення робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, якщо це якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, порушення законодавства України у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

 

Значення юридичної конструкції «допущення грубих порушень» - не розкрито.

Відсутні вимоги і критерії до здійснення робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, за яких вказані роботи вважаються такими, що здійснені з порушенням.

Така конструкція норми є нечіткою, і не зрозумілою, що суперечить статті 8 Конституції України, за якою в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Проект взагалі не містить перелік порушень у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів та потребує доповнення в цій частині.

 

3

Стаття 15. Звітування
1 Інформація, що обліковується відповідно до цього Закону, зберігається оператором регульованих речовин протягом не менше п’яти років з дня створення такої інформації та надається на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Стаття 15. Звітування
1 Інформація, що обліковується відповідно до цього Закону, зберігається оператором регульованих речовин протягом не менше п’яти років з дня створення такої інформації.

Отримання інформація органом контролю від субєкта господарювання регламентується Законом України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Положення, за яким орган виконавчої влади сам собі визначить межі та спосіб реалізації повноважень не відповідає ст. 19 Конституції України, та несе корупційні ризики.

4

Стаття 16. Контроль за дотриманням законодавства
1….
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, має право проводити перевірку дотримання вимог цього Закону операторами регульованих речовин відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
4. Під час проведення перевірок уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, мають право доступу на територію, на якій знаходяться товари та обладнання.
5. Під час проведення перевірок на законну вимогу уповноваженого представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, оператори регульованих речовин зобов’язані надати необхідну інформацію та документи.
6. Під час проведення перевірок уповноважений представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, користується правами, передбаченими законодавством.

Стаття 16. Контроль за дотриманням законодавства
1….
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, має право проводити перевірку дотримання вимог цього Закону операторами регульованих речовин відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
виключити

Вказані повноваження визначені Законом України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Їх дублювання зайве та створює додаткове навантаження на Проект.
Також у частинах третій і шостій статті 16 проекту йдеться про використання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також його уповноваженим представником прав, передбачених законодавством.
Зазначене не узгоджується із статтею 19 Конституції України, статтею 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

5

Відсутня

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

Оператор регульованих речовин винний у:
порушенні правил щодо недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів;

порушення правил збирання та зберігання в герметичній тарі регульованих речовин для їх рециклінгу або знешкодження;

незазначення в інструкції, що додається до товарів та обладнання, інформацію щодо потенціалу глобального потепління та/або озоноруйнівного потенціалу регульованих речовин перед розміщенням на ринку, імпортом або експортом таких товарів та обладнання;

порушенні вимог, встановлених цим законом щодо навчання та підтвердження кваліфікації персоналу;

порушенні вимог щодо маркування на товари та обладнання;

порушенні правил обліку та звітність, передбачених цим Законом,

- несуть відповідальність згідно з законом.

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів

У відповідності до пункту 22 статті 92 Конституції України, ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Склад адміністративного правопорушення має визначатися безпосередньо Проектом.

Проект взагалі не містить перелік порушень у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

 

6

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1….
4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) доповнити статтею 79-2 такого змісту:
«Стаття 79-2. Порушення правил щодо недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів
Порушення правил щодо недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1….
4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) доповнити статтею 79-2 такого змісту:
«Стаття 79-2. Порушення правил у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

Порушення правил у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є  оператор регульованих речовин у значенні, визначеному в Законі України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» »

Згідно з положеннями статей 1, 2, 4 та інших Проекту провадити операції з регульованими речовинами мають право не лише юридичні особи, а й фізичні особи-підприємці. До відповідальності мають притягатися за наявності підстав, встановлених законом, також фізичні особи-підприємці, а не лише посадові особи.

 

ПРОПОЗИЦІЇ
до Проекту Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»
№ 0875 від 29.08.2019
(надалі – Проект № 0875)
від експертів Професійної Асоціації екологів України

№ з/п

Текст Проекту № 0875

Пропонована редакція
Проекту № 0875

Обґрунтування

1

2

3

4

1

Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1)….
13) Парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання

Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1)….
13) Парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6)

 

Термін «газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання» є широким і невизначеним.
Наприклад, водяна пара, що також відноситься до інших газоподібних складових атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання, відсутня в Додатку ІІ до Директиви № 2003/87/ЄС. Така конструкція норми створює необґрунтоване адміністративне навантаження на  суб’єктів господарювання

2

Стаття 10. Організація та здійснення моніторингу, звітності та верифікації
1….
7. Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
У разі необхідності перевірки достовірності даних, наведених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги, у тому числі для прийняття звіту оператора, а також неподання таких документів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів (виникнення обов'язку щодо подання таких документів) проводить позапланову перевірку.

Стаття 10. Організація та здійснення моніторингу, звітності та верифікації
1….
7. Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Статтею  11 Проекту передбачено процедуру надання адміністративних послуг у сфері моніторингу, звітності та верифікації
Зокрема, надання адміністративних послуг у сфері моніторингу, звітності та верифікації, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті (далі — адміністративна послуга), крім прийняття звіту оператора, здійснюється згідно з вимогами цієї статті. Прийняття звіту оператора здійснюється згідно з вимогами, визначеними частиною шостою статті 10 Проекту.
Уповноважений орган протягом 20 робочих днів, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, з дня подання оператором документів для отримання адміністративної послуги:
перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для надання адміністративної послуги, зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
перевіряє достовірність і повноту відомостей, зазначених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги;
встановлює відповідність документів, поданих для отримання адміністративної послуги, вимогам законодавства….

Проект не містить жодних повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів в процесі отримання адміністративної послуги.

Вказана конструкція створює додаткове навантаження на суб’єктів господарювання, не відповідає умовам регуляторного впливу.

Положення, за яким орган виконавчої влади сам собі визначить межі та спосіб реалізації повноважень не відповідає ст. 19 Конституції України, та несе корупційні ризики.

3

Стаття 16. Інформація про викиди парникових газів
1. Правовий режим інформації, яка міститься у документах, що стосуються моніторингу, звітності та верифікації, визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Інформація про кількісні та якісні показники викидів парникових газів є відкритою, і доступ до неї не може бути обмежений.

Стаття 16. Інформація про викиди парникових газів
1. Правовий режим інформації, яка міститься у документах, що стосуються моніторингу, звітності та верифікації, визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Інформація про кількісні та якісні показники викидів парникових газів є відкритою, і доступ до неї не може бути обмежений.
3. Інформація про кількісні та якісні показники викидів парникових газів підлягає розміщенню в загальнодержавній автоматизованій системі «Відкрите довкілля»

Розміщення інформації про кількісні та якісні показники викидів парникових газів в загальнодержавній автоматизованій системі «Відкрите довкілля» дозволить громадянам оперативно довідуватися про кількісні та якісні показники викидів парникових газів
та долучатися до процедур державного управління, в яких передбачена участь громадськості.
Також розміщення інформації про кількісні та якісні показники викидів парникових газів в загальнодержавній автоматизованій системі «Відкрите довкілля» дозволить Україні інтегруватися  із зарубіжними реєстрами, кадастрами, інформаційними ресурсами, а також до Спільної екологічної інформаційної системи Європейського екологічного агентства для виробництва, дослідження та оцінки екологічних показників, рекомендованих ООН.

4

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення
1. …..
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) …..
4) частину четверту статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) після слів «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» доповнити словами «державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення
1. …..
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) …..
4) виключити

Див. обґрунтуванням, вказане під п.н. 2

Джерело: прес-служба PAEU

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!