Новини

Повернутися до переліку новин

Які прогалини в нормативному забезпеченні господарської діяльності в умовах воєнного стану потребують негайного усунення: звернення ПАЕУ

Проаналізувавши прогалини в нормативному забезпеченні в умовах воєнного стану щодо відповідальності суб‘єктів господарювання, забезпечення умов здійснення господарської діяльності та поводження з відходами в умовах воєнного стану профспілка екологів ПАЕУ акцентує:

  1. Щодо здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Також Верховна Рада ухвалила Закон про затвердження Указу Президента України  № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня 2022 року на ще 30 діб.

Згідно статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачається що на період введення воєнного стану, як особливого правового режиму, можуть бути введені тимчасові, обумовлені загрозою, обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. № 165 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року N 233, відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні. У місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України передбачається поновлення зупинених строків.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, установлено, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки, а суб’єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, — до Міністерства внутрішніх справ, декларації про провадження господарської діяльності (далі — декларація), що містить відомості згідно з додатком 1 до даної Постанови, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 до Постанови.

Серед переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися  на підставі подання декларації в умовах воєнного стану та передбачають отримання дозвільних документів зазначено спеціальне водокористування та оцінка впливу на довкілля.

Враховуючи положення Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. № 165 та Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, в період існування воєнного стану надання адміністративних послуг УЦО та УТО в частині видачі спеціальне водокористування та висновків з оцінки впливу на довкілля зупинено. 

Зазначені обставини унеможливлюють здійснення під час воєнного стану жодного з видів планованої діяльності, передбачених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», у т.ч. завершення справ з оцінки впливу на довкілля по всій території України, а також призводять до витрат додаткового часу на проходження дозвільної процедури у поствоєнний період.

  1. Щодо відповідальності суб’єктів господарювання. 

П. 3) п.1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314 передбачено, що  суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.

Водночас, відповідно п. 4 Порядку проведення та оплати робіт,  пов'язаних з видачею дозволів на викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне повітря  стаціонарними  джерелами,  обліку  підприємств,  установ, організацій  та  громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 302, передбачено перелік документів, які подаються з заявою на отримання дозволу на викиди.

Терміни проведення інструментальних досліджень, інвентаризації викидів забруднюючих речовин, оформлення необхідних документів, передбачених  Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення   інвентаризації   викидів   забруднюючих   речовин  на підприємстві, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього     природного середовища    та     ядерної безпеки      України     від 10 лютого 1995 р. N 7, та Інструкцією  про  загальні вимоги до оформлення документів,  у яких обґрунтовуються обсяги викидів,  для отримання дозволу  на  викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря стаціонарними джерелами для підприємств,  установ,  організацій та громадян-підприємців, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006  N 108, які подаються з заявою, становлять від 4 до 6 місяців, що унеможливлює подання заяви на отримання дозволу на викиди у місячний термін.

При цьому, за ст. ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 33, 34 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу є порушенням та передбачає застосування адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності.

Враховуючи об’єктивні обставини та неможливість оформити документи та подати заяву на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в місячний термін, та положення ст. ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 33, 34 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», суб’єкти господарювання при здійснення господарської діяльності під час оформлення дозвільного документу та експлуатації джерел викидів без дозвільного документу у поствоєнний період потенційно будуть здійснювати порушення та повинні притягуватися до відповідальності.

Крім цього, умовами діючих дозвільних документів (дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів, спеціальний дозвіл на користування надрами) передбачені вимоги щодо виробничого контролю відповідних компонентів довкілля.

На територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, окупованих територіях та прилеглих до них виконання вимог дозвільних документів щодо виробничого контролю є неможливим, лабораторні дослідження ускладненні можливістю логістики по території, дотримання вимог безпеки під час «повітряних тривог», перевірки на блокпостах, отримані дані будуть не репрезентативними, оскільки вони проведені під час вибухів та техногенних подій надзвичайного характеру.

  1. Щодо поводження з відходами. 

Серед вимог, передбачених ст. 34 Закону України «Про відходи» вказано зобов’язання суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами, щодо необхідності мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами).

Водночас, на територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, окупованих територіях та прилеглих до них, в зв’язку  з ускладненням логістики по території, дотримання вимог безпеки під час «повітряних тривог», листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, виконання вимог ст. 34 Закону України «Про відходи» суб’єктами господарювання щодо передачі відходів суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, унеможливлено.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення безперервності господарської діяльності, профспілка екологів ПАЕУ звернулась до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., Голови Державної регуляторної служби України Кучера О.В., Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Бондаренка О.В. та в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. і запропонувала:

  1. Внести зміни до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. № 165, передбачивши можливість розгляду заяв щодо надання адміністративних послуг, у т.ч перебіг строків розгляду яких був зупинений на час воєнного стану, на територіях, на яких не ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, які не окуповані збройними формуваннями Російської Федерації, здійснювати суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до черговості їх надходження.
  2. Внести зміни до п.3) п.1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, доповнивши положеннями щодо звільнення суб’єктів господарювання на час оформлення дозвільних документів від адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності.
  3. Зупинити на час воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення дію абз. 7 статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок.
  4. Зупинити на час воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення дію п. 7) ст. 44 Водного кодексу України щодо здійснення водокористувачами контролю за якістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах.
  5. Зупинити на час воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення дію абз. 8 ст. 34 Закону України «Про відходи» щодо зобов’язання суб’єктів господарювання протягом року з дня утворення небезпечних відходів передати їх суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Подивитись лист

Прес-служба ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!