Новини

Повернутися до переліку новин

Запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення: наскільки реалістична чергова спроба інтеграції найкращих доступних технологій?

Нижче викладено консолідовану позицію Професійної асоціації екологів України щодо зареєстрованих трьох законопроектів, спрямованих на впровадження Директиви 2010/75/ЄС.

Нагадаємо, що зменшення, запобігання та контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин та контроль операцій у сфері управління відходами є основними завданнями Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради  від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) (далі - Директива 2010/75/ЄС), впровадження якої є зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та проходить досить складний, тривалий та суперечливий період впровадження.

Метою імплементації Директиви є:
- встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності,
 - визначення видів діяльності, які вимагають інтегрованого дозволу, 
- вимог щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління, 
- моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл.

Передбачається, що інтегрований дозвіл усуне проблему покомпонентного підходу до регулювання впливу на навколишнє природне середовища та дозволить враховувати кумулятивний вплив, що здійснює суб’єкт господарювання на навколишнє природне середовище, у т.ч. і щодо ефективного споживання енергії та сировини, умов виведення з експлуатації та відновленням території промислового майданчика до безпечного екологічного стану.

Попередні спроби врегулювати дане питання завершилися відхиленням законопроекту № 4167.

Проте відсутність відповідного нормативного регулювання, відсутність впровадження Директиви 2010/75/ЄС не звільняє Україну від виконання прийнятих зобов’язань. 

Як наслідок, у вересні зареєстровано три законопроекти, спрямовані на впровадження Директиви 2010/75/ЄС:

  1. Проект Закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (№ 6004 від 07.09.2021)
  2. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 6004-1 від 07.09.2021 (альтернативний))
  3. Проект Закону про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля (№ 6004-2 від 22.09.2021 (альтернативний)).

В чому відмінності даних проектів?

Чи враховані попередні зауваження, які надавалися до № 4167, суб’єктами законодавчої ініціативи?

Чи враховані у нових проектах позитивні практики інших країн при імплементації Директиви 2010/75/ЄС?

Сфера регулювання

Проект Закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення

 

 

№ 6004

Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності 

№ 6004-1

Проект Закону про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля

№ 6004-2

Види діяльності, відносно яких спрямовано запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення

Перелік видів діяльності, передбачений Директивою 2010/75/ЄС.

Додатково «підземні гірничі роботи і зв’язані з ними операції, відкритий видобуток корисних копалин з поверхні ділянки, що перевищує

25 гектарів».

 

Перелік видів діяльності, передбачений Директивою 2010/75/ЄС.

 

Перелік видів діяльності, передбачений Директивою 2010/75/ЄС.

 

Позиція ПАЕУ

Вказаний вид робіт не передбачено Директивою 2010/75/ЄС.

 

При обговоренні попереднього проекту 4167 громадськість, бізнес спільнота звертали увагу на необхідність виключення видів діяльності, які не передбачені європейським законодавством.

Зарахування коштів за видачу (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу

Кошти за видачу (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу зараховуються до Державного бюджету України.

Кошти за видачу (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України.

Кошти за видачу (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу зараховуються до загального фонду Державного бюджету України

Позиція ПАЕУ

У всіх програмних, концептуальних та стратегічних документах, у т.ч. в Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII, однією з причин критичного екологічного стану держави є недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів природоохоронних заходів, фінансування таких заходів за залишковим принципом, невідповідністю чинного бюджетного законодавства України діючим нормам Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо обов’язкового формування спеціального фонду.

 

Запропонована проектами сума за видачу (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу складає п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат. На дату реєстрації проектів вказана сума становить 75 000 грн.

 

Враховуючи відсутність належного фінансування природоохоронних заходів, екологічної модернізації підприємств, у т.ч. і комунальної сфери, пов’язаної з централізованим водопостачанням, водовідведенням, поводження з відходами, спрямування коштів за видачу (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу до спеціального фонду Державного бюджету України є цільовим та спрямованим на ефективне їх використання, є дієвим інструментом формування сприятливих умови для реалізації гарантованого статтею 50 Конституції України права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію.

 

Заходи державного контролю перед отриманням дозволу

Контролюючий орган проводить перевірку (обстеження) установки на предмет дотримання вимог природоохоронного законодавства, за винятком установок, що вводяться в експлуатацію вперше, складає акт за результатами здійснення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) та у строк, визначений цією частиною, подає його дозвільному органу.

Контролюючий орган, на підставі письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за бажання оператора установки, який подав заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу, проводить позаплановий захід державного нагляду (контролю), в порядку встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», у формі обстеження установки на предмет дотримання вимог природоохоронного законодавства, за винятком установок, що вводяться в експлуатацію вперше, складає акт за результатами здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) та у строк, визначений цією частиною, подає його дозвільному органу.

Контролюючий орган проводить перевірку (обстеження) установки на предмет дотримання вимог природоохоронного законодавства, за винятком установок, що вводяться в експлуатацію вперше, складає акт за результатами здійснення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) та у строк, визначений цією частиною, подає його дозвільному органу через засоби електронної системи. Результати проведення перевірки беруться до уваги при визначенні умов інтегрованого довкільного дозволу, необхідних, у тому числі, для забезпечення дотримання вимог статті 16 цього Закону (відповідно до частин п'ятої та шостої статті 10, а також частини другої статті 20 цього Закону) та проведенні узгоджувальної наради (відповідно до частини п'ятої цієї статті).

Термін, на який надається відступ

Відступ надається на строк здійснення конкретних заходів, визначених умовами інтегрованого довкільного дозволу, і не може перевищувати семи років з дня видачі (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу.

Відступ надається на строк визначений у заяві на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу та/або оцінці відступу для здійснення конкретних заходів, визначених умовами інтегрованого довкільного дозволу, і не може перевищувати:

семи років з дня введення в дію висновків  найкращих доступних технологій та методів управління (в тому числі й оновлених) – якщо для досягнення відповідних нормативів, визначених у висновках найкращих доступних технологій та методів управління, потрібний капітальний ремонт, розширення, реконструкція, модернізація, заміна або будівництво допоміжного обладнання природоохоронного призначення, яке не стосується технології, інших  технічних рішень, умов до технологічного процесу;

 

п’ятнадцяти років з дня введення в дію висновків  найкращих доступних технологій та методів управління (в тому числі й оновлених) – якщо для досягнення відповідних нормативів, визначених у висновках найкращих доступних технологій та методів управління, необхідні зміни у характері чи функціонуванні установки, які стосуються технології, інших технічних рішень, умов до технологічного процесу.

 

Невід’ємною частиною оцінки відступу є план модернізації установки для досягнення нормативів, визначених у висновках найкращих доступних технологій та методів управління.

 

Відступ надається на строк здійснення конкретних заходів, визначених умовами інтегрованого довкільного дозволу, і не може перевищувати семи років з дня введення в дію висновку найкращих доступних технологій та методів управління для кожного виду діяльності, що провадиться на установці.

Позиція ПАЕУ

Враховуючи структуру економіки країни, її ресурсоємність, з однієї сторони, та стан впровадження НДТМ, з іншої, - пропозиція щодо терміну дії відступу з дня видачі (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу, сприймається критично.

 

Досвід провадження та інтеграція європейського законодавства в національне ставить під сумнів можливість затвердження НДТМ протягом короткого часу.

 

За таких умов, вказаний термін є агресивним відносно бізнесу та негативно позначить на економіці країни в цілому.

 

Термін дії відступу з дня введення в дію висновку найкращих доступних технологій та методів управління для кожного виду діяльності, що провадиться на установці, є більш прийнятним, але враховуючи досвід пострадянських країн, які є членами Європейського Союзу (Угорщина, Словаччина, Польща), має бути переглянутий. 

 

Застосування відступу на підставі плану модернізації установки для досягнення нормативів, визначених у висновках найкращих доступних технологій та методів управління та визначення більш тривалого періоду відступу у випадках необхідності  зміни технології та технологічного устаткування є обґрунтованим та адекватним для національних реалій.

Моніторинг викидів та його автоматизація

Частота та вимоги до моніторингу викидів встановлюються дозвільним органом в інтегрованому довкільному дозволі для кожної окремої установки згідно з висновками найкращих доступних технологій та методів управління, правилами технічної експлуатації установок та екологічними нормативами.

Моніторинг викидів здійснюється дозвільним органом для забезпечення дотримання операторами установок, які отримали інтегрований довкільний дозвіл, встановлених екологічних нормативів гранично допустимих викидів, які визначені на підставі висновків найкращих доступних технологій та методів управління для відповідного виду господарської діяльності та правил технічної експлуатації таких установок, встановлених законодавством.

Частота та вимоги до моніторингу викидів встановлюються дозвільним органом в інтегрованому довкільному дозволі для кожної окремої установки згідно з висновками найкращих доступних технологій та методів управління, правилами технічної експлуатації установок та екологічними нормативами.

Позиція ПАЕУ

Основне призначення моніторингу – визначення впливу промислової діяльності на довкілля, встановлення відповідності такого впливу екологічним нормативам, дозвільним та нормативним документам та застосування необхідних заходів, спрямованих на приведення впливу промислової діяльності до нормативів, у т.ч. вимог висновків найкращих доступних технологій та методів управління.

 

Враховуючи викладене, зобов’язання щодо здійснення моніторингу викидів мають бути встановлені виключно згідно з вимогами Директиви 2010/75/ЄС та висновками найкращих доступних технологій та методів управління.

 

В умовах інтегрованого довкільного дозволу визначаються вимоги щодо встановлення та функціонування автоматизованого обладнання для моніторингу викидів у порядку та випадках, передбачених висновками найкращих доступних технологій та методів управління, правилами технічної експлуатації установок та екологічними нормативами.

Для окремих видів господарської діяльності, якщо це передбачено відповідними висновками найкращих доступних технологій та методів управління, з моменту досягнення установкою нормативів гранично допустимих викидів, визначених у висновках найкращих доступних технологій та методів управління (з урахуванням відступу у разі його надання), умовами інтегрованого довкільного дозволу можуть бути встановлені вимоги запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин.

В умовах інтегрованого довкільного дозволу визначаються вимоги щодо встановлення та функціонування автоматизованого обладнання для моніторингу викидів у порядку та випадках, передбачених висновками найкращих доступних технологій та методів управління, правилами технічної експлуатації установок та екологічними нормативами.

Позиція ПАЕУ

Згідно з Директивою 2010/75/ЄС вимога щодо запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин має бути встановлена у НДТМ та відносно конкретних видів діяльності.

 

Вказане зобов’язання має бути передбачене лише для тих видів діяльності, які зазначені в Директиві 2010/75/ЄС та відносно яких вимоги до  автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин визначені у НДТМ.

 

Водночас, звертаємо увагу на відсутність уніфікованого підходу щодо обладнання автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин та методології їх оцінювання, що в цілому нівелює завдання моніторингу викидів.

Припинення експлуатації установки та/або використання промислового майданчика

-

-

Контролюючий орган проводить перевірку (обстеження) промислового майданчика, складає акт за результатами здійснення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) та подає його дозвільному органу.

Прикінцеві та перехідні положення

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

 

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через  шість місяців з дня набрання ним чинності, крім положень статті 19 цього Закону.

Положення та вимоги статті 19 цього Закону вводяться в дію через два роки з дня введення в дію висновків найкращих доступних технологій та методів управління для відповідно виду господарської діяльності, в порядку визначеному цим Законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

 

Позиція ПАЕУ

Враховуючи відсутність затверджених НДТМ, відсутність уніфікованого підходу щодо обладнання автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин та методології їх оцінювання, шестимісячний термін щодо впровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин як зі сторони оператора, так і зі сторони дозвільного органу (а саме: їх отримання дозвільним органом в режимі реального часу та невідкладне оприлюднення ним через загальнодержавну екологічну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та на офіційному веб-сайті дозвільного органу в мережі «Інтернет») сприймається критично.

 

В зв’язку з чим перехідний період у дворічний термін є обґрунтованим.

Прикінцеві та перехідні положення

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозволи на спеціальне водокористування та дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, отримані операторами установок, втрачають чинність з дня отримання інтегрованого довкільного дозволу і не пізніше строків, визначених для перехідного періоду відповідної галузі

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозволи на спеціальне водокористування та дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, отримані операторами установок, втрачають чинність з дня отримання інтегрованого довкільного дозволу, але не пізніше строків, визначених для перехідного періоду відповідної галузі

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозволи на спеціальне водокористування та дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, отримані операторами установок, втрачають чинність з дня отримання інтегрованого довкільного дозволу і не пізніше сорока п’яти місяців з дня введення в дію цього Закону.

-

Дія поточних технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин, затверджених до набрання чинності цим Законом, підлягає подовженню органом, що їх затвердив, до дня введення в дію висновків  найкращих доступних технологій та методів управління.

-

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії енергетика статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через двадцять один місяць з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії виробництво та обробка металів статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через вісімнадцять місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через двадцять сім місяців з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії промисловість з переробки мінеральної сировини статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через двадцять чотири місяці з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через тридцять три місяці з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії хімічна промисловість статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через тридцять місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через тридцять дев’ять місяців з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії поводження з відходами статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через тридцять шість місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через сорок п’ять місяців з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії інші види діяльностістатті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через сорок два місяці з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через п’ятдесят один місяць з дня введення в дію цього Закону.

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії енергетика статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через двадцять один місяць з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії виробництво та обробка металів статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через вісімнадцять місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через двадцять сім місяців з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії промисловість з переробки мінеральної сировинистатті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через двадцять чотири місяці з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через тридцять три місяці з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії хімічна промисловість статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через тридцять місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через тридцять дев’ять місяців з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії поводження з відходами статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через тридцять шість місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через сорок п’ять місяців з дня введення в дію цього Закону.

 

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в категорії інші види діяльності статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через сорок два місяці з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а підпункти 1, 4 і 5 пункту одинадцятого цієї статті застосовуються через п’ятдесят один місяць з дня введення в дію цього Закону.

Оператори установок, що провадять види діяльності, зазначені в статті 2 цього Закону, подають заяву на отримання (внесення змін до) інтегрованого довкільного дозволу не пізніше ніж через тридцять шість місяців з дня введення в дію цього Закону. До таких операторів частина дев’ята статті 3 цього Закону, а також підпункти 1, 4 і 5 пункту шостого цієї статті застосовуються через сорок п’ять місяців з дня введення в дію цього Закону.

Національний перехідний план скорочення операторами установок окремих видів викидів (речовин, сполук) для поступового (поетапного) досягнення такими операторами установок нових екологічних нормативів гранично допустимих викидів, визначених висновками найкращих доступних технологій та методів управління, з урахуванням специфіки розвитку окремих галузей економіки України.

-

Національний перехідний план має визначати:

1)        вичерпний перелік операторів установок,

2)        вичерпний перелік викидів (речовин, сполук), що до яких застосовується поступне досягнення гранично допустимих викидів, визначених висновками найкращих доступних технологій та методів управління;

3)        граничні строки та нормативи гранично допустимих викидів для кожного з етапів поступового досягнення гранично допустимих викидів, визначених висновками найкращих доступних технологій та методів управління.

Національний перехідний план скорочення операторами установок окремих видів викидів (речовин, сполук) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Нормативи гранично допустимих викидів, які згідно з цим Законом будуть запроваджені на підставі висновків найкращих доступних технологій та методів управління, застосовуються до операторів установок, яких стосується перехідний план, після повного виконання вимог та заходів, встановлених Кабінетом Міністрів України у національному перехідному плані скорочення операторами установок окремих видів викидів.

-

Позиція ПАЕУ

Одним із принципів належного урядування, є передбачуваність, наявність механізмів та інституційної спроможності для реалізації запропонованих заходів кожною із зацікавлених сторін: державою та підприємствами – забруднювачами.

 

З огляду на запропоновані перехідні положення, саме проект № 6004-1 сприймається достатнім та реалістичним для впровадження запобігання промислового забруднення в цілому.

 

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!