Новини

Повернутися до переліку новин

ПАЕУ-2021: ДОПОМАГАТИ екологізувати підприємства, міста, свідомість

Професійна асоціація екологів України — це найбільша спільнота менеджерів природоохоронної діяльності та екологів, де амбітні професіонали спільно змінюють себе, економіку та країну на краще. 

Головна наша задача – ДОПОМАГАТИ екологізувати підприємства, міста, свідомість!

Ми ставимо перед собою завдання розвитку професії, удосконалення законодавства, екотрансформації економіки, впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав членів ПАЕУ та прав людини загалом. Зараз ви — один з нас, а понад 7000 колег — ваша команда.

Щодня ми спільно і невтомно працюємо над дуже непростими викликами: ми переконані, що підприємствам та громадам треба допомогти озеленитися, стати більш дружніми до довкілля, створити стимули і мотивувати кращих. 

Ми разом створюємо історію ПАЕУ та всієї екологічної спільноти, а ви підтримуєте постійний рух уперед.

Наразі для того, щоб Асоціація продовжувала рухатись вперед, втілювати проєкти та онлайн-заходи, саме ваш досвід і професійний внесок надзвичайно важливі!

І пам’ятаймо, головне завжди залишатися разом, адже разом наш голос гучніший!

Досить часто до ПАЕУ звертаються з запитаннями: 

1. Хто такий професійний еколог? Чому така назва спілки?

Як неодноразово відмічала Людмила Циганок, Президент Професійної асоціації екологів України: «ПАЕУ об’єднує тих, хто не лише знає «Як змінити?», «Як вирішити», а й вміє це робити сам! Тих, хто реальними діями, обравши свідомо професію «екоменеджер» долає екологічні виклики! Можна багато говорити про недосконале законодавство, відсутність коштів, загрози і стратегії, але це не дає помітних результатів для стану довкілля. Лише зміна технологій і підходів до використання природних ресурсів всіма суб’єктами взаємодії, лише екотрансформація виробництв і територіальних громад, лише посилення екологічної свідомості всіх – дозволить всім нам спільно досягти бажаної мети».

ПАЕУ – це об’єднане співтовариство професіоналів, які на добровільних засадах займаються подоланням екологічних проблем кожного дня. ПАЕУ створює баланс інтересів «влада-суспільство-бізнес-наука» в питаннях охорони довкілля.

2. Хто може долучитися до ПАЕУ?

 • екологи, фахівці, що відповідають за екологічну безпеку на підприємствах та в громадах;
 • підприємці, що пропонують екологічні рішення, екологічні технології, інновації, обладнання для модернізації, послуги;
 • посадовці і депутати, які, самі того не очікуючи, стали екологами – відповідальними і усвідомленими;
 • звичайні люди – всі, хто готовий діяти з метою покращення стану довкілля, хто розділяє цінності асоціації, хто назавжди став екоЛОГІЧНИМ.

3. Хто такі експерти асоціації?

ПАЕУ створює базу експертів України, що спеціалізуються на різних екологічних аспектах. Разом з вами ПАЕУ буде уважно стежити за «зеленим» порядком денним і оперативно реагувати на всі резонансні теми, вивчати кожну конкретну проблему з усіх боків і представляти спільні висновки широкому загалу. Експерт - фахівець, який правильно «ставить діагноз» і підбирає найефективніше «лікування», враховуючи прогнозну вигоду та ризики, який має власний досвід успішного вирішення проблем сфери.

Експерт ПАЕУ – це особа, що володіє спеціальними знаннями та вміннями в сфері охорони навколишнього середовища, яка може перевірити відповідність документації та ведення господарської діяльності до встановлених природоохоронних законодавчих вимог та норм з метою запобігання негативного впливу такої діяльності на навколишнє середовище, надати відповідно висновок та рекомендації щодо якості складання та дотримання законодавства, провести експертизу, екологічний аудит, може залучатися до справи судом та слідством задля надання достовірної об’єктивної інформації про стан та рівень екологічного менеджменту суб’єкта господарювання. 

Хто може стати експертом ПАЕУ?

Практики-екологи, юристи-природоохоронці, аудитори, проєктанти, інженери сучасних технологій, споруд, фахівці та менеджери, що мають досвід успішної системної природоохоронної діяльності, побудови служби охорони довкілля, розробки новітніх технологій.

Що потрібно, щоб стати експертом ПАЕУ?

 1. Надати інформацію щодо свого досвіду роботи, сфери експертності, пропозиції для ринку.
 2. Стати членом ПАЕУ.
 3. Долучитися активно до роботи комітетів ПАЕУ.

4. Яка структура ПАЕУ у 2021 році?

Циганок Людмила

Президент ПАЕУ

 

Хоміч Людмила

Віцепрезидент з правових питань, голова комітету з екологічного права та законотворчості

 

Щербина Валентин

Віцепрезидент ПАЕУ з загальної екології, голова комітету збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та відновлення екосистем

 

Владислав Антипов

Віцепрезидент з питань екотрансформаціі економіки та зелених інвестицій

 

Ваагн Мнацканян

Віцепрезидент з екотрансформації громад

 

Долучайтеся до комітетів ПАЕУ:

1. Комітет з охорони атмосферного повітря

 

Комітет сприяє:
 • Підготовці економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Експертизі екопроектів
 • Екомодернізації очисних споруд
 • Підготовці пропозицій стосовно внесення змін до законодавства в сфері охорони атмосферного повітря.
 • Аналізу законодавства Європейського Союзу з метою адаптації національного законодавства до вимог ЄС.
 • Удосконаленню системи нарахування та використання екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Покращенню стану пилогазоочистки та підприємствах
 • Використанню кращих доступних технологій
 • Зниженню викидів парникових газів
 • Впровадженню системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів та запровадженню СТВ 
 • Запобігання порушенням, популяризація кращих міжнародних кейсів
 • Працює над запобіганням умов, які неможливо виконати тощо

2. Комітет охорони водних ресурсів, водного врядування та екомодернізації водної сфери 

 

Комітет сприяє:
 • Розширенню кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні
 • Побудові локальних очисних споруд на підприємствах
 • Реалізації Водної стратегії
 • Впровадженню системи водовідведення з поступовим припиненням скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам
 • Підвищенню ефективності водокористування та повторного використання
 • Запобіганню порушенням, популяризація кращих міжнародних кейсів
 • Підготовці економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Експертизі екопроектів
 • Впровадженню кращих доступних технологій тощо

3. Комітет раціонального використання надр

Серед пріоритетів:
 • Перехід до кругової економіки та охорона надр
 • Підготовка економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Розширення кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні)
 • Відкриття геологічної інформації
 • Запобігання порушенням, популяризація кращих міжнародних кейсів
 • Забезпечує експертизу екопроектів сфери
 • Збільшення відсотку рентної плати на користь місцевих бюджетів тощо

4. Комітет управління відходами

Комітет працює над:
 • Підготовкою економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Реформою системи управління відходами
 • Удосконаленням системи поводження з небезпечними відходами та розвитком інфраструктури управління відходами
 • Впровадженням системи розширеної відповідальності виробника
 • Стимулюванням заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів
 • Впровадженням системи обліку та звітності, системи моніторингу у сфері управління відходами, чіткої та прозорої системи обліку небезпечних відходів від утворювача до кінцевого утилізатора. Запровадження механізму декларування утворюваних відходів;
 • Запровадженням передліцензійної перевірки для юридичних осіб, що звертаються по ліцензію з поводження з небезпечними відходами;
 • Запровадженням якісних критеріїв при державних закупівлях послуг з утилізації небезпечних відходів. У поводженні з небезпечними відходами не може бути головним ціновий фактор.
 • Сприянням Імплементацієї Директиви про відходи №2008/98/ЄС та Директиву №1999/31/ЄС
 • Сприянням Ратифікації Мінаматської конвенції по ртуті
 • Посиленням адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами.тощо

5. Підкомітет управління відходами видобування

Серед пріоритетів:
 • Акумулювання кращих рішень 
 • Запобігання порушенням, популяризація кращих міжнародних кейсів
 • Напрацювання рішень для організації дієвого ринку управління промисловими відходами
 • Розробка державного класифікатора відходів
 • Розробка ПЗУ
 • Усунення «пробілів» законодавства щодо промислових відходів тощо

6. Комітет промислової екології та інновацій

 
Серед ключових завдань:
 • Впровадження екологічних інновацій в економіку та раціональне природокористування
 • Екологічна модернізація промислових підприємств
 • Впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам
 • Реалізація результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень в економіці та при взаємодії між науковцями та державними органами
 • Ефективне використання екологічних фінансів
 • Підготовка економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Розроблення системи управління екологічними ризиками тощо

7. Комітет екологізації громад

Комітет працює над:
 • Забезпеченням експертизи екопроектів та запровадженням ефективних заходів
 • Розширенням кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні)
 • Підвищенням екосвідомості громад
 • Допомогою в розробці екопаспортів міст та ТГ
 • Підготовкою територіальних громад до адаптації до змін клімату.
 • Розширенням можливостей ЕСКО-механізму та підтримка територіальних громад. 
 • Сприянням енергонезалежності громад
 • Навчанням СЕО як важілю керування сталим розвитком території. 
 • Сприянням ефективному використанню коштів екоподатку в територіальних громадах
 • Сприянням зберкження водних ресурсів та родючості грунтів
 • Вирішенням проблем управління відходами
 • Популяризацією використання можливостей органічного виробництва тощо

8. Комітет з екологічного права та законотворчості

Серед завдань:
 • Запобігання умовам, які неможливо виконати 
 • Надання пропозицій щодо внесення змін до діючого природоохоронного законодавства
 • Надання пропозицій/ зауважень про проектах природоохоронних нормативних документів
 • Вдосконалення природоохоронного законодавства та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права (acquis) Європейського Союзу

9. Комітет з питань адаптації до змін клімату

 
Комітет сприяє:
 • Посиленню діалогу між державними та місцевими органами влади, наукою, експертами та представниками бізнесу в усіх галузях економіки як для формування стратегічних планів та цілей, так і для вирішення поточних проблем.
 • Розроблення Українського зеленого курсу розвитку, як результат діалогу між державою, бізнесом, наукою та суспільством, щоб він відповідав духу Паризької угоди та європейським прагненням України.
 • Визначення пріоритетним напрямом реалізації НВВ2 розвиток спроможності міст та об’єднаних територіальних громад у забезпеченні необхідного національного внеску із зменшення викидів парникових газів.Оцінки впливу та вразливості громад та екосистем до кліматичних змін і формулювання національної цілі з адаптації до змін клімату.
 • Першочерговому спрямуванню зусиль у сектори сільського, лісового, водного господарства, де за рахунок швидких і дешевих методів можливо у короткий термін (3-5 років) досягти вагомого внеску з депонування вуглецю.
 • Розширенню кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні, в депресивних територіях і громадах які зазнають значних негативних впливів від зміни клімату або боротьби із нею
 • Ґрунтовному опрацюванню питання скорочення викидів ПГ для окремих галузей економіки, особливо тих, де наразі є значні фінансові та інституційні проблеми із впровадженням еко-заходів.
 • Запровадженню системи раннього попередження про екстремальну погоду; забезпечення додаткового затримання води і зрошення; запровадження страхування від наслідків зміни клімату та інші.
 • Розробленню державних цільових програм щодо стимулювання місцевих органів самоврядування, ОТГ та бізнесу до впровадження заходів з екологізації та декарбонізації в усіх сферах економіки. тощо

10. Комітет СЕО

Завдання:

 • постійний моніторинг (з відкритих джерел) якості розробленої документації з СЕО та ОВД (вибірково) з розділенням на галузі;
 • систематизація помилок та недоліків розроблення виділити типові та розробити певні (умовно методичні) вказівки та засоби рішення;
 • привернення уваги органів виконавчої влади до наявних проблем виконання ОВД та СЕО, та активація процесу розробки методичних матеріалів (зокрема за галузевими напрямками)
 • систематизація (з залученням відповідних комітетів) системи показників щодо проведення моніторингу стану довкілля (для СЕО впорядкування)
 • формування відношення замовників та громадськості до процедур СЕО та ОВД не лише як до процедур дозвільного характеру, а і як до науководослідницької роботи та невід’ємної частини сталого розвитку тощо

Мета діяльності:
- підвищувати професійний рівень надання послуг замовникам;
- підвищувати рівень та якість проведення досліджень та аналізу інформації при виконанні процедури;
- сприяти залученню професіоналів до виконання процедур СЕО та ОВД;
- розробляти методичні рекомендації та матеріали, зокрема для замовників;
- збільшувати обсяг ринку послуг тощо.

Проблеми, над якими працює комітет:
- неякісні звіти про СЕО;
- слабка інформованість замовників щодо виконання процедури СЕО;
- низький рівень підготовки виконавців СЕО та ОВД;
- порушення процедури СЕО замовниками, зокрема після затвердження ДДП;
- недостатній рівень фінансування з боку замовників;
- формальне відношення з боку замовників та виконавців до зазначених процедур.
 

11. Комітет збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та відновлення екосистем

Основні завдання:
 • Розроблення пропозицій щодо розширення екологічної мережі, мережі ПЗФ та Смарагдової мережі, а також збереження унікальних природних ландшафтів.
 • Розроблення переліку екосистемних послуг та методик з оцінки їх вартості.
 • Розроблення законодавчих актів з охорони лісових екосистем та екосистемного підходу до використання лісових ресурсів.
 • Сприяння розробленню кадастру об’єктів тваринного і рослинного світу.
 • Моніторинг зелених насаджень у межах міст та інших населених пунктів, інвентаризація фауни урбанізованих ландшафтів.
 • Підтримка проектів відновлення в урбанізованих ландшафтах близьких до природних екосистем.
 • Аудит сучасного фактичного стану природоохоронних територій, залучення даних дистанційного зондування Землі та геопросторового моделювання тощо
12. Комітет охорони земельних ресурсів та агроекології

Комітет сприяє:

 • Екотрансформації агропідприємств
 • Застосуванню кращих міжнародних практик
 • Забезпеченню природного процесу ґрунтоутворення
 • Сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель
 • Впровадженню ефективної системи підвищення родючості ґрунтів
 • Впровадженню системи використання сучасних пестицидів та агрохімікатів з мінімальним негативним впливом на флору, фауну та здоров’я людини

13. Комітет ВДЕ (зелена енергетика)

Основні завдання:
 • Сприяння низьковуглецевій енергетиці, впровадження/розширення ВДЕ (зелена енергетика)
 • Сприяння енергетичній незалежності громад
 • Інформаційний та експертний супровід тощо
14. Комітет міжнародної природоохоронної взаємодії Серед завдань комітету:
 • Робота над адаптацією українського природоохоронного законодавства вимогам ЄС
 • Сприяння виконанню міжнародних зобов’язань України
 • Розширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища
 • Популяризація кращих міжнародних кейсів тощо

15. Комітет екологічного моніторингу

Головні завдання:
 • Сприяння провадженню системи арбітражних випробувань
 • Розроблення програми моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище
 • Сприяння створенню реєстрів/баз відкритих даних  екологічної інформації
 • Формування комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища як систему виявлення, фіксування, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в природоохоронній сфері
 • Сприяння впровадженню системи кадастрів природних ресурсів
 • Упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері тощо

16. Міжсекторальний Науковий комітет

Комітет працює над:
 • Забезпеченням наукової експертизи екопроектам, екорішенням, програмам
 • Протидією фейкам та маніпуляціям
 • Розробкою нових технологій тощо

5. Хто фінансує діяльність ПАЕУ?

ПАЕУ – незалежна, неурядова, неполітична спілка, що об’єднала за ідейною та професійною приналежністю фізичні та юридичні особи, які зацікавлені в екологізації підприємств та громад України.

Діяльність ПАЕУ не фінансується жодними політичними силами, міжнародними організаціями та функціонує за рахунок щорічних обов’язкових і благодійних внесків її членів.

З питань співпраці:
0 800 215 522 (безкоштовно в межах України)

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!