Новини

Повернутися до переліку новин

Що повинен знати і вміти професійний еколог: як трансформується сфера та вимоги до збалансованого природокористування

Зростання шкідливих викидів і скидів ставлять проблеми охорони довкілля на одне з перших місць в майбутньому глобальному світі. Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища.

Одним із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері довкілля – такий прогноз актуальний останні років 15... 

Одначе, сьогодні в Україні, не дивлячись на безліч викликів, екологічний сектор не існує як окрема галузь. Перетворення економіки призводить до того, що у всіх галузях мали б з'являтися фахівці, що займаються питаннями довкілля.

У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. Ухвалюються нові закони щодо захисту природи, встановлюються жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах. Згодом поява критичної маси людей, що піклуються про стан природи, зробить екологічний контроль справою суспільства, а не окремих фахівців.

В екологічному секторі головну роль гратимуть контроль за змінами навколишнього середовища, розвиток технологій переробки відходів в більшості галузей економіки, впровадження проектів і програм з урахуванням технологій повного циклу (від проектування продукту до його використання і вторинної переробки або захоронення). Екомоніторинг і впровадження екологічних практик стануть в найближчі десятиліття обов'язковою частиною роботи у всіх секторах промисловості та транспорту.

Хто ж  такий еколог? І Якими знаннями він має володіти?

Еколог – це фахівець, який відповідає за зниження шкідливих викидів, утилізацію відходів, розумне використання ресурсів, зміну виробничих практик, а також відновлення біосистем від шкоди, завданої людьми. Він вивчає стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людей. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляє причини, складає прогноз розвитку ситуації. Вивчає наслідки запуску космічних ракет, контролює діяльність шкідливих виробництв, стежить за утилізацією радіоактивних відходів. З'ясовує причини природних катаклізмів і розробляє шляхи найменшого впливу людей на природу. Основним завданням екологів є розвиток в суспільстві екологічної свідомості – підтримка тих, хто піклується про навколишнє середовище, поширення кращих практик.

Екоаудитор. Спеціаліст, що проводить аудит діяльності промислових підприємств і дає рекомендації щодо зниження впливу їх виробничого циклу на навколишнє середовище за рахунок модернізації технології, зміни практик і методів роботи.

Рециклінг-технолог. Спеціаліст з розробки та впровадження технологій багаторазового використання матеріалів, а також безвідходного виробництва.

Екопроповідник. Спеціаліст, який розробляє та організовує просвітницькі програми для дітей і дорослих щодо екологічно свідомого способу життя, спрямованого на  зниження навантаження на навколишнє середовище (не перероблені відходи, роздільний збір сміття,  екологічно чистий цикл організації виробництва, тощо).

Парковий еколог. Це спеціаліст, до завдань якого входить моніторинг та аналіз екологічного стану громадських просторів (парків, скверів, площ, алей). Розробка і впровадження рішень з озеленення, заселення території тваринами, птахами, комахами та ін. Реалізація заходів з підтримки екологічного балансу на зеленій території всередині міста. Наприклад, в лондонській організації “The Royal Parks”, яка займається вісьмома міськими парками, є своя команда екологів, завдання якої – дбати про 418 рідкісних видів рослин, тварин і грибів.

Спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф. Інженер, що працює з катастрофами, які усвідомлюються людьми поступово, наприклад, забруднення навколо великих промислових центрів, тихоокеанське пластикове звалище, танення вічної мерзлоти, радіаційні звалища тощо. До його завдань належить розробка і реалізація програм з подолання наслідків та недопущення повторень таких катастроф.

Ековожатий. Спеціаліст, який підтримує ініціативні громадські групи, що працюють на поліпшення довкілля, забезпечує обмін інформацією між ними, допомагає їм організувати громадський контроль щодо екологічності виробництв і моніторинг екологічної поведінки мешканців сіл і міст.

Фахівець з боротьби зі зміною клімату. Коли наслідки зміни клімату виявляються все сильніше, виникає необхідність у фахівцях-інженерах, які допоможуть послабити чи навіть обернути негативні ефекти.

Серед технологій, які вони можуть використовувати, наприклад, установка гігантських парасольок, що відбивають сонячні промені, і скидання залізної тирси в океан (що має сприяти розмноженню планктону і морських водоростей, які забиратимуть вуглекислий газ з атмосфери).

Консультант з переробки відходів. Відходи є великою проблемою для нашої планети. Консультанти будуть необхідні, переважно з досвідом роботи в області біології і хімії, щоб привнести нові ідеї та методи, як утилізувати таку кількість відходів, не забруднюючи при цьому земні ресурси.

Це точно не повний список! Водночас, еколог – це професія, що потребує спеціальних знань і кваліфікації!

Згідно з державними вимогами до бакалавра екології він повинен бути професіоналом широкого профілю, об'єктом діяльності якого є навколишнє середовище і його компоненти.

Він повинен мати добру обізнаність з питань гуманітарної та соціально-економічної спрямованості (історія України, філософія, культура, політологія, соціологія та інші), володіти базовим об'ємом знань з фізики, хімії, біології, вищої математики та обчислювальної техніки, мати необхідні знання з природничих наук (геологія, метеорологія, гідрологія та інші) і досконало володіти умінням використовувати знання з професійних дисциплін (моніторинг навколишнього середовища, екологічне право, економіка природокористування, заповідна справа, нормування антропогенного навантаження на природне середовище тощо).

Він має бути здатним виконувати такі виробничі функції: 

  • експертні - брати участь у проведенні екологічних експертиз; координувати дії вузькопрофільних фахівців; організовувати роботу комісій комплексного призначення та таке інше;
  • прогностичні - брати участь у моделюванні екологічних систем; організовувати виконання прогнозного моделювання, координувати дію фахівців під час ліквідації наслідків аварій; виконувати аналіз стану довкілля; брати участь у розробці методик оптимізації природокористування;
  • контрольні - виконувати лабораторний аналіз хімічних, фізичних і біологічних показників природних і штучних об'єктів, розробляти плани проведення контрольних перевірок; брати участь у проведенні контрольних перевірок стану довкілля територій, акваторій, підприємств тощо; брати участь у заходах по контролю за виконанням екологічного законодавства, природоохоронних програм і планів;
  • інженерні — виконувати розрахунки розсіювання забруднень у природному середовищі; виконувати в проектах розділ ОВНС; розробляти заяву про екологічні наслідки діяльності; брати участь у розробці карт-схем територій, підприємств тощо; брати участь в еколого-економічному обґрунтуванні розміщення і використання виробничих відходів;
  • управлінські - організовувати роботу групи підлеглих; обґрунтовувати схему управління природоохоронною роботою на підприємстві; здійснювати координацію дій громадських природоохоронних організацій; проводити аналіз професійного рівня кадрів та сприяти його підвищенню; брати участь у розширенні міжрегіональної і міжнародної природоохоронної діяльності; сприяти співпраці з науковцями і брати участь у розробці екологічних програм, планів і проектів; приймати відповідальні рішення;
  • технічні - володіти сучасною комп'ютерною технікою, координувати роботу по створенню та використанню банків екологічної інформації; виконувати розрахунки розмірів збитків, платні, штрафів, нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) і гранично допустимих скидів (ГДС) та таке інше; координувати роботу по створенню програм та планів; організовувати надходження, збереження та аналіз якості документації природоохоронного призначення; обробляти, аналізувати професійну інформацію.
  • навчально-виховні - проводити заняття по підвищенню екологічних знань і брати участь у заходах по підвищенню екологічної культури і свідомості, по формуванню екологічного світогляду; організовувати масові та індивідуальні природоохоронні заходи (посадку дерев, проведення конкурсу, очистку території та акваторії тощо).

Перелічені функції та види робіт, що свідчать про універсальність професії еколога, не можуть вичерпати всіх можливих робочих ситуацій і завдань, до виконання яких повинен бути готовий еколог.

#Екоменеджери важливі! Це професія, що потребує постійного навчання і перекваліфікації! Як лікарі, що відповідають за життя!

Прес-служба ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!