Новини

Повернутися до переліку новин

У вересні ГС «Професійна асоціація екологів України» оновила комітети та запрошує менеджерів зеленої економіки долучатись до ключових ініціатив

Наприкінці вересня зборами ключових членів, експертів та учасників спілки ПАЕУ оновлено перелік комітетів, обрано на 2023 рік нових голів ключових напрямів та президента спілки, а також оголошено про осінній набір до Асоціації всіх, кому  важливі об’єднання реального досвіду із прагненням до змін для зважених управлінських рішень та переходу до зеленої економіки. 

Головами наступних комітетів обрано (переобрано): 

 • Комітет з екологічного права та законотворчості – ХОМІЧ ЛЮДМИЛА, Екоаудитор, Еколог-юрист, експерт з промислової екології
 • Комітет охорони водних ресурсів, водного врядування та екомодернізації водної сфериГІНЗУЛА МАР’ЯНА, кандидат географічних наук, фахівець з охорони водних ресурсів, національний експерт Ради Європи
 • Комітет управління відходами – КОСОУРОВ КИРИЛО, голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами
 • Комітет СЕО і ОВД – ЛОПУШАНСЬКА МАРІЯ, Еколог року 2021, сертифікований виконавець звітів з ОВД, проектант
 • Комітет раціонального використання надрПАЛАМАРЧУК ІВАН, еколог, аудитор, заслужений природоохоронець України
 • Комітет енергоефективності - ПОРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ, досвідчений експерт з розробки проєктів, консультування та міжнародного фінансування у сферах енергоефективності, відновлювальної енергетики та попередження змін клімату/зниження викидів парникових газів.
 • Комітет екоменеджменту і сталого розвитку – ЯКИМЕНКО АННА, кандидат біологічних наук, експерт з охорони довкілля НЕК "Укренерго", доцент кафедри екології Національного авіаційного університету
 • Міжсекторальний Науковий комітет – ХРУТЬБА ВІКТОРІЯ, д.т.н., професор, завідувачка кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, заступник голови підсекції 101 "Екологія" науково-методичної ради МОН України, експертка Національного Агенства забезпечення якості вищої освіти
 • Комітет ВДЕ (зелена енергетика) – ІГНАТЬЄВ СТАНІСЛАВ, PhD, CEO «Solar Generation» LLC, засновник Харківського енергетичного кластера
 • Комітет збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та відновлення екосистем – СЮТІКОВА ОЛЬГА, біотехнолог, науковець, фахівець з питань збереження біологічного і ландшафтного різноманіття 

Також прийнято рішення, що до кінця 2022 року буде обрано (переобрано) голів і оновлено склад комітетів:

 • Комітет з охорони атмосферного повітря
 • Комітет промислової екології та інновацій
 • Комітет охорони земельних ресурсів та агроекології
 • Комітет екологічного моніторингу
 • Комітет з питань адаптації до змін клімату
 • Комітет міжнародної природоохоронної взаємодії
 • Комітет екологізації громад 

Переобрано на наступний рік трьох віце-президентів спілки:

 • ВЛАДИСЛАВА АНТИПОВА, віцепрезидентом з екотрансформації економіки та екоінновацій
 • ЛЮДМИЛУ ХОМІЧ, віцепрезидентом ПАЕУ з правових питань
 • ВАЛЕНТИНА ЩЕРБИНУ, віцепрезидентом з загальної екології 

Про експертів комітетів докладніше можна дізнатись тут >>>

Комітет з охорони атмосферного повітря

               Комітет сприяє:

 • Підготовці економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Експертизі екопроектів
 • Екомодернізації очисних споруд
 • Підготовці пропозицій стосовно внесення змін до законодавства в сфері охорони атмосферного повітря.
 • Аналізу законодавства Європейського Союзу з метою адаптації національного законодавства до вимог ЄС.
 • Удосконаленню системи нарахування та використання екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Покращенню стану пилогазоочистки та підприємствах
 • Використанню кращих доступних технологій
 • Зниженню викидів парникових газів
 • Впровадженню системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів та запровадженню СТВ
 • Запобігання порушенням, популяризація кращих міжнародних кейсів
 • Працює над запобіганням умов, які неможливо виконати тощо

Комітет охорони водних ресурсів, водного врядування та екомодернізації водної сфери

              Комітет сприяє:

 • Розширенню кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні
 • Побудові локальних очисних споруд на підприємствах
 • Реалізації Водної стратегії
 • Впровадженню системи водовідведення з поступовим припиненням скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам
 • Підвищенню ефективності водокористування та повторного використання
 • Запобіганню порушенням, популяризація кращих міжнародних кейсів
 • Підготовці економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Експертизі екопроектів
 • Впровадженню кращих доступних технологій тощо

Комітет управління відходами

              Працює над:

 • Підготовкою економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Реформою системи управління відходами
 • Удосконаленням системи поводження з небезпечними відходами та розвитком інфраструктури управління відходами
 • Впровадженням системи розширеної відповідальності виробника
 • Стимулюванням заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів
 • Впровадженням системи обліку та звітності, системи моніторингу у сфері управління відходами, чіткої та прозорої системи обліку небезпечних відходів від утворювача до кінцевого утилізатора. Запровадження механізму декларування утворюваних відходів;
 • Запровадженням передліцензійної перевірки для юридичних осіб, що звертаються по ліцензію з поводження з небезпечними відходами;
 • Запровадженням якісних критеріїв при державних закупівлях послуг з утилізації небезпечних відходів. У поводженні з небезпечними відходами не може бути головним ціновий фактор.
 • Сприянням Імплементації Директиви про відходи №2008/98/ЄС та Директиву №1999/31/ЄС
 • Напрацюванням рішень для організації дієвого ринку управління промисловими відходами
 • Розробкою державного класифікатора відходів
 • Усуненням «пробілів» законодавства щодо промислових відходів тощо
 • Посиленням адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами тощо.

Комітет СЕО і ОВД

              Завдання:

 • постійний моніторинг (з відкритих джерел) якості розробленої документації з СЕО та ОВД (вибірково) з розділенням на галузі;
 • систематизація помилок та недоліків розроблення виділити типові та розробити певні (умовно методичні) вказівки та засоби рішення;
 • привернення уваги органів виконавчої влади до наявних проблем виконання ОВД та СЕО, та активація процесу розробки методичних матеріалів (зокрема за галузевими напрямками)
 • систематизація (з залученням відповідних комітетів) системи показників щодо проведення моніторингу стану довкілля (для СЕО впорядкування)
 • формування відношення замовників та громадськості до процедур СЕО та ОВД не лише як до процедур дозвільного характеру, а і як до науково-дослідницької роботи та невід’ємної частини сталого розвитку тощо

Комітет енергоефективності

               Серед завдань:

 • Сприяння зростання енергоефективності виробництв
 • Поширення й застосування управлінських практик, здатних підвищити ефективне використання енергії
 • Регулярне проведення енергетичного аудиту та впровадження системи енергоменеджменту за стандартами ISO
 • Сприяння збільшення потреби підвищувати енергоефективність, а отже, знижувати викиди парникових газів тощо

Комітет екоменеджменту і сталого розвитку

       Ключові завдання:

 • Сприяння пошуку шляхів забезпечення конкурентоспроможних рішень, прийнятих у сфері управління природоохоронною діяльністю.
 • Озброєння підприємств й органів державного та місцевого управління екологічно усвідомленою методологією, заснованою на принципах сталого розвитку 
 • Формування усвідомленого екологічного світогляду як необхідного атрибуту якісно нової ідеології управління природоохоронною діяльністю тощо

Комітет раціонального використання надр

               Серед пріоритетів:

 • Перехід до кругової економіки та охорона надр
 • Підготовка економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Розширення кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні)
 • Відкриття геологічної інформації
 • Запобігання порушенням, популяризація кращих міжнародних кейсів
 • Забезпечує експертизу екопроектів сфери
 • Збільшення відсотку рентної плати на користь місцевих бюджетів тощо

Комітет промислової екології та інновацій

               Серед ключових завдань:

 • Впровадження екологічних інновацій в економіку та раціональне природокористування
 • Екологічна модернізація промислових підприємств
 • Впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам
 • Реалізація результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень в економіці та при взаємодії між науковцями та державними органами
 • Ефективне використання екологічних фінансів
 • Підготовка економіки до реалізації викликів і можливостей Green Deal
 • Розроблення системи управління екологічними ризиками тощо

Комітет екологізації громад

               Комітет працює над:

 • Забезпеченням експертизи екопроектів та запровадженням ефективних заходів
 • Розширенням кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні)
 • Підвищенням екосвідомості громад
 • Допомогою в розробці екопаспортів міст та ТГ
 • Підготовкою територіальних громад до адаптації до змін клімату.
 • Розширенням можливостей ЕСКО-механізму та підтримка територіальних громад.
 • Сприянням енергонезалежності громад
 • Навчанням СЕО як важілю керування сталим розвитком території.
 • Сприянням ефективному використанню коштів екоподатку в територіальних громадах
 • Сприянням зберкження водних ресурсів та родючості грунтів
 • Вирішенням проблем управління відходами
 • Популяризацією використання можливостей органічного виробництва тощо

Комітет з екологічного права та законотворчості

               Серед завдань:

 • Запобігання умовам, які неможливо виконати
 • Надання пропозицій щодо внесення змін до діючого природоохоронного законодавства
 • Надання пропозицій/ зауважень про проектах природоохоронних нормативних документів
 • Вдосконалення природоохоронного законодавства та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права (acquis) Європейського Союзу

Комітет збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та відновлення екосистем

               Основні завдання:

 • Розроблення пропозицій щодо розширення екологічної мережі, мережі ПЗФ та Смарагдової мережі, а також збереження унікальних природних ландшафтів.
 • Розроблення переліку екосистемних послуг та методик з оцінки їх вартості.
 • Розроблення законодавчих актів з охорони лісових екосистем та екосистемного підходу до використання лісових ресурсів.
 • Сприяння розробленню кадастру об’єктів тваринного і рослинного світу.
 • Моніторинг зелених насаджень у межах міст та інших населених пунктів, інвентаризація фауни урбанізованих ландшафтів.
 • Підтримка проектів відновлення в урбанізованих ландшафтах близьких до природних екосистем.
 • Аудит сучасного фактичного стану природоохоронних територій, залучення даних дистанційного зондування Землі та геопросторового моделювання тощо

 Комітет з питань адаптації до змін клімату

               Комітет сприяє:

 • Посиленню діалогу між державними та місцевими органами влади, наукою, експертами та представниками бізнесу в усіх галузях економіки як для формування стратегічних планів та цілей, так і для вирішення поточних проблем.
 • Розроблення Українського зеленого курсу розвитку, як результат діалогу між державою, бізнесом, наукою та суспільством, щоб він відповідав духу Паризької угоди та європейським прагненням України.
 • Визначення пріоритетним напрямом реалізації НВВ2 розвиток спроможності міст та об’єднаних територіальних громад у забезпеченні необхідного національного внеску із зменшення викидів парникових газів.
 • Оцінки впливу та вразливості громад та екосистем до кліматичних змін і формулювання національної цілі з адаптації до змін клімату.
 • Першочерговому спрямуванню зусиль у сектори сільського, лісового, водного господарства, де за рахунок швидких і дешевих методів можливо у короткий термін (3-5 років) досягти вагомого внеску з депонування вуглецю.
 • Розширенню кількості заходів з нарощування потенціалу (capacity building), навчання та перенавчання для представників усіх зацікавлених сторін (від екологічних активістів до спеціалістів та керівників органів влади), особливо на місцевому рівні, в депресивних територіях і громадах які зазнають значних негативних впливів від зміни клімату або боротьби із нею
 • Ґрунтовному опрацюванню питання скорочення викидів ПГ для окремих галузей економіки, особливо тих, де наразі є значні фінансові та інституційні проблеми із впровадженням еко-заходів.
 • Запровадженню системи раннього попередження про екстремальну погоду; забезпечення додаткового затримання води і зрошення; запровадження страхування від наслідків зміни клімату та інші.
 • Розробленню державних цільових програм щодо стимулювання місцевих органів самоврядування, ОТГ та бізнесу до впровадження заходів з екологізації та декарбонізації в усіх сферах економіки тощо

Комітет ВДЕ (зелена енергетика)

              Серед завдань комітету:

 • Робота над адаптацією українського природоохоронного законодавства вимогам ЄС
 • Сприяння виконанню міжнародних зобов’язань України
 • Розширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища
 • Популяризація кращих міжнародних кейсів тощо

Комітет екологічного моніторингу

              Головні завдання:

 • Сприяння провадженню системи арбітражних випробувань
 • Розроблення програми моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище
 • Сприяння створенню реєстрів/баз відкритих даних екологічної інформації
 • Формування комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища як систему виявлення, фіксування, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в природоохоронній сфері
 • Сприяння впровадженню системи кадастрів природних ресурсів
 • Упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері тощо

Комітет охорони земельних ресурсів та агроекології

               Комітет сприяє:

 • Екотрансформації агропідприємств
 • Застосуванню кращих міжнародних практик
 • Забезпеченню природного процесу ґрунтоутворення
 • Сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель
 • Впровадженню ефективної системи підвищення родючості ґрунтів
 • Впровадженню системи використання сучасних пестицидів та агрохімікатів з мінімальним негативним впливом на флору, фауну та здоров’я людини

Міжсекторальний Науковий комітет

               Комітет працює над:

 • Забезпеченням наукової експертизи екопроектам, екорішенням, програмам
 • Протидією фейкам та маніпуляціям
 • Підвищенням рівня екосвідомості бізнесу та громад
 • Розробкою нових технологій тощо

Комітет міжнародної природоохоронної взаємодії

               Серед завдань комітету:

 • Робота над адаптацією українського природоохоронного законодавства вимогам ЄС
 • Сприяння виконанню міжнародних зобов’язань України
 • Розширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища
 • Популяризація кращих міжнародних кейсів тощо

Прес-служба ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!