Новини

Повернутися до переліку новин

Спеціальне водокористування: зважено усуваємо регуляторні бар’єри

Одним із напрямків повоєнного відновлення України є дерегуляція господарської діяльності, скорочення функцій адміністративного регулювання економіки, розширення свободи підприємницької діяльності, запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб’єктів економічної діяльності.

На даний час за окремими напрямками Урядом запроваджено декларативний принцип. (Більше - https://ecolog-ua.com/news/udoskonalennya-deregulyaciynyh-procesiv-chotyry-klyuchovi-zminy)

Паралельно ДРС спрощує та ліквідує окремі дерегуляційні процеси щодо здійснення господарської діяльності та отримання дозвільних документів (Детальніше -https://ecolog-ua.com/news/perspektyvy-deregulyaciyi-pryklad-derzhavnyckoyi-pozyciyi-derzhavnoyi-regulyatornoyi-sluzhby-v)

 Зі своєї сторони Міндовкілля опрацьовує можливості дерегуляції в кожній сфері природокористування.

Наразі питання стосується спеціального водокористування.

Зокрема, за ініціативи Міндовкілля, зареєстровано Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері розвитку водного господарства» (далі – Проєкт), реєстраційний номер 7346.

Відповідно до Проєкту, передбачаються наступні зміни:

  • виключаються положення про встановлення та затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів,
  • скасовується дозвіл на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
  • спрощується видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, на спеціальне водокористування водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • скасовується видача дублікату дозволу на спеціальне водокористування;
  • змінюються підстави для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування;
  • встановлюються нові підстави для анулювання такого дозволу.

Як наслідок, ініціатори Проєкту прогнозують, що результатом реалізації Проєкт буде належне функціонування сфери розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення водних ресурсів.

Нижче пропонуємо детальний аналіз змін і позицію профспілки професіоналів довкілля ПАЕУ

Запропоновані зміни Опис змін
Виключення положення про встановлення та затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів              

Виключення з компетенції Кабінету Міністрів України затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів, які забезпечують водопостачання території більш як однієї області

Виключення з компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у галузі регулювання водних відносин на їх території затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів

Виключення необхідності встановлення межі зон санітарної охорони водних об'єктів місцевими радами на їх території за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища

Позиція ПАЕУ:

Звертаємо увагу, що зони санітарної охорони зони є об’єктами сурового природоохоронного режиму, виділення яких має важливе значення для забезпечення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, виключення відповідних положень щодо їх правового регулювання може призвести до певних негативних наслідків.

Положення Проєкту не узгоджені з іншими зобов’язаннями водокористувачів. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 98 ВКУ забороняється введення в дію: «водозабірних споруд - без рибозахисних пристроїв та облаштованих відповідно до затверджених проектів зон санітарної охорони водозаборів».

Проєктом не вирішено питання щодо вже встановлених меж зон санітарної охорони водних об’єктів та правового режиму їх використання.

ПАЕУ зазначає, що прийняття вказаних змін негативно позначиться на санітарному стані вод, їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання, екологічній безпеці населення України, що в цілому суперечить національній безпеці держави.

Також, Головне науково-експертне управління ВРУ у висновку на Проєкт справедливо зазначає, що усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням Українського народу, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту, тому прийняття запропонованих змін може мати негативний ефект для забезпечення охорони довкілля, а також і для забезпечення населення України якісною водою, в тому числі питною.

Узгодження компетенції уповноважених органів державної влади та виключення з переліку дозвільних документі дозволу на днопоглиблювальні роботи

Виключення з компетенції Кабінету Міністрів України встановлення порядку видачі дозволів на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Виключення з компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів повноважень щодо видачі, анулювання, здійснення переоформлення та видачі дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім експлуатаційного днопоглиблення) у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі

Виключення з компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства повноваження щодо погодження видачі дозволів на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Виключення з переліку дозвільних документі дозволу на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Позиція ПАЕУ

ПАЕУ звертає увагу, що прибережна захисна смуга це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони, спрямований на охорону вод.

ПАЕУ вважає, що виключення вказаних положень може створити передумови для неконтрольованого використання земель водного фонду, особливо, що стосується виконання робіт у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі.

Уточнення кола осіб, які можуть здійснювати спеціальне водокористування Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами - підприємцями
Спрощено перелік документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Скасовано положення щодо видачі дубліката дозволу на спеціальне водокористування

Виключено необхідність подавати затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій).

Виключено погодження МОЗ у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, при погодження дозволу на спеціальне водокористування

Змінено підстави для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування

Підставою для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування є зміна власника (користувача) інфраструктурних об’єктів за допомогою яких здійснюється спеціальне водокористування, без зміни лімітів забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин у складі зворотних вод та інших характеристик водокористування (отримання води, передача води, скид зворотних (стічних) вод, використання води в системах оборотного та повторного водопостачання, втрати в системах водопостачання).

Підставою для відмови у переоформленні дозволу на спеціальне водокористування є встановлення факту подання в заяві про переоформлення дозволу на спеціальне водокористування недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

 

Розширено підстави для анулювання дозволу на спеціальне водокористування

Зокрема, орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у т.ч. у разі

видачі нового дозволу на спеціальне водокористування (без подання водокористувачем заяви про анулювання попереднього дозволу на спеціальне водокористування);

застосування санкцій до юридичної особи, фізичної особи - підприємця у порядку, встановленому Законом України «Про санкції»

Скасовано необхідність розроблення технологічних проектів щодо повернення супутньо-пластових вод та їх погодження

Передбачається, що повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів є складовою планованої діяльності із видобування корисних копалин, яка здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ПАЕУ підтримує запропоновані зміни в частині спрощення дозвільної процедури щодо спеціального водокористування та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів.

Водночас, ПАЕУ звертає увагу, що зміни щодо виключення положення про встановлення та затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів, та скасування дозволу на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, є дискусійними, містять високий ризик забруднення, засмічення та вичерпання водних ресурсів України.

Підготовано Комітетом екологічного права і законотворчості ПАЕУ

Прес-служба ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!