Новини

Повернутися до переліку новин

Оцінка впливу на довкілля: дерегуляція чи імітація?

Оцінка впливу на довкілля є однією з найбільш дискусійних дозвільних процедур в Україні.

Особливо гострою дискусія стала в період закриття доступу до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, проходження процедури під час воєнного стану та необхідності повоєнного відновлення країни.

В свою чергу, не дивлячись на значний регуляторний вплив, за результатами запитів ПАЕУ встановлено, що відстеження результативності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не проводилося, а дослідження результативності даного закону з урахуванням статистичних даних в сфері навколишнього середовища та звітів Рахункової Палати України https://ecolog-ua.com/news/chy-dosyagaye-zakon-pro-ovd-v-ukrayini-zadeklarovanyh-ciley дає підстави зробити наступні висновки:

Ціль оцінки впливу на довкілля Оцінка досягнення цілі

Запобігання шкоди довкіллю

Не досягнуто

Забезпечення екологічної безпеки

Не досягнуто

Охорона довкілля

Не досягнуто

Раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності

Досягнуто частково

Урахування державних інтересів 

Досягнуто в частині дозвільної процедури

Не досягнуто в частині цільових показників, передбачених Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»

Реалізація державної політики в процесі ОВД характеризується:

- відсутністю дослідження регуляторного впливу нормативного регулювання ОВД

- неналежним забезпеченням доступу до публічної інформації (не надання інформації, надання неповної інформації)

- відсутністю експертних комісій

- необґрунтованою  зарегульованістю процедури

- порушенням уповноваженим органом законодавства в процесі здійснення ОВД (несвоєчасне повідомлення про пропозиції ГО, відмови в опублікуванні повідомлення, збільшення тривалості ГО,  відмова у видачі висновку з ОВД, безпідставне застосування додаткової ОВД)

Урахування громадських інтересів

Досягнуто

Урахування приватних інтересів

Досягнуто частково в частині дозвільної процедури

Регуляторний вплив на бізнес характеризується наступним:

- штучно затягнута тривалість процедури ;

- неможливість здійснення господарської діяльності,  як наслідок несприятливий інвестиційний клімат;

- корупційні ризики та переваги для недобросовісних субєктів, спонукання до здійснення порушення суб'єктами господарювання;

- неефективність дозвільної процедури.

 

Відсутність досягнення бажаного регулювання, необхідність повоєнного відновлення України та дерегуляційний вектор держави, передбачає реформування процедури оцінки впливу на довкілля.

Як наслідок, Міндовкілля зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (надалі – Проєкт) https://mepr.gov.ua/news/39614.html, розроблений, як зазначається в пояснювальній записці, з метою вдосконалення норм чинного Закону, зумовлених необхідністю впровадження принципів цифровізації дозвільних процедур, а також з метою скорочення строків здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, та зменшенням дискреційних повноважень органу при прийнятті рішень в рамках процедури оцінки впливу на довкілля.

Проєктом передбачається наступні зміни:

Консультації з зацікавленими особами  

Під час здійснення оцінки впливу на довкілля, уповноважений орган може проводити консультації  в тому числі шляхом листування з метою отримання зауважень та пропозицій щодо оцінки впливу планованої діяльності на довкілля з іншими органами виконавчої влади, їх органами на місцях, органами місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції з питань, що стосуються довкілля.

При підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган розглядає та бере до уваги звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення, а також зауваження і пропозиції, отримані в результаті консультацій

Спосіб оприлюднення документів, складених в процесі оцінки впливу на  довкілля 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля із зазначенням дати офіційного оприлюднення документа, адресної розсилки, а також шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій та на офіційних веб-сайтах і дошках оголошень органів місцевого самоврядування територіальних громад, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

З цією метою уповноважений орган надсилають документи та інформацію відповідним районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження або видачі, а районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування оприлюднюють їх не пізніше наступного робочого дня за днем їх отримання.

Районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть додатково оприлюднювати документи та інформацію, зазначені в цій частині, в інший спосіб, що разом з іншими способами інформування забезпечуватиме доведення інформації до відома мешканців відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднюються суб’єктом господарювання шляхом розміщення не менше ніж в трьох публічних місцях (зокрема, на дошках оголошень органів місцевого самоврядування, об’єктів соціально-культурного призначення, відділень поштового зв’язку, на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів, у місцях, визначених та обладнаних органами державної влади або органами місцевого самоврядування, та інших місцях масового перебування населення) на території, де планується провадити плановану діяльність та в адміністративно-територіальних одиницях, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Суб’єкт господарювання може додатково оприлюднювати документи, зазначені у цій частині, в інший спосіб, що разом з іншими способами інформування забезпечуватиме доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об’єкта, та адміністративно-територіальних одиниць, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Суб’єкт господарювання засобами реєстру подає уповноваженому органу відомості, що підтверджують факт та дату оприлюднення суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Уповноважений орган вносить зазначені відомості до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження, а також перевіряє та вносить зазначену інформацію до звіту про громадське обговорення.

 

Виготовлення копій звіту з оцінки впливу на довкілля та наданої суб’єктом господарювання іншої документації, необхідної для оцінки впливу на довкілля, для їх фізичного розміщення з метою ознайомлення громадськості забезпечує суб’єкт господарювання.

Суб’єкт господарювання одночасно з поданням звіту з оцінки впливу на довкілля подає уповноваженому органу відомості, що підтверджують факт та дату оприлюднення суб’єктом господарювання оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Уповноважений орган вносить зазначені відомості до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження, а також перевіряє та вносить зазначену інформацію до звіту про громадське обговорення.

 

Скорочення строків розміщення документації в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Розміщення документації в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту її надходження.

Спосіб подання повідомлення

Суб’єкт господарювання інформує уповноважений територіальний орган про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом заповнення форми повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля або із застосуванням інших засобів електронних комунікацій чи інформаційної системи, користувачами якої є уповноважений територіальний орган та суб’єкт господарювання.

Скорочення строків громадського обговорення

Протягом 12 робочих днів з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкту господарювання із застосуванням засобів електронних комунікацій та надає йому копії зауважень і пропозицій не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання.

Розширено зміст звіту з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля, серед іншого, повинен передбачати результати стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, виконання яких передбачає реалізацію планованої діяльності або які містять плановану діяльності, що підлягає оцінці впливу на довкілля (у разі здійснення)

Спосіб подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Суб’єкт господарювання подає звіт з оцінки впливу на довкілля в електронному вигляді (у тому числі через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, інший електронний кабінет чи інформаційну систему, користувачами якої є уповноважений територіальний орган/уповноважений центральний орган та суб’єкт господарювання), а також визначену суб’єктом господарювання іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту, за місцем провадження планованої діяльності уповноваженому органу.

Разом із звітом з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання подає за місцем провадження планованої діяльності уповноваженому органу оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля шляхом заповнення форми із застосуванням засобів електронних комунікацій (у тому числі електронного кабінету Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, іншого електронного кабінету чи інформаційної системи, користувачами якої є уповноважений орган та суб’єкт господарювання).

Спосіб та строки громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.

Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, із застосуванням інших засобів електронних комунікацій або засобів інших державних веб-порталів електронних послуг) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань.

Громадські слухання проводяться під час громадського обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля, але не раніше ніж на десятий робочий день з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, та за умови, що для участі в них зареєструвалося не менше ніж десять осіб.

У разі, якщо для участі в громадських слуханнях зареєструвалося менше ніж десять осіб, громадські слухання не призначаються.

Інформація про час і місце призначених громадських слухань оприлюднюється не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до їх проведення, в порядку, передбаченому частиною другою статті 4 цього Закону.

Підстави для недопустимості провадження планованої діяльності

Підставами для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначена недопустимість провадження планованої діяльності, є:

1) наявність встановлених законами заборон чи обмежень, які унеможливлюють провадження планованої діяльності;

2) виявлення того, що в результаті вжиття передбачених заходів, спрямованих на запобігання, зменшення, усунення впливу на довкілля, та/або встановлення додаткових обґрунтованих екологічних умов, вплив планованої діяльності залишатиметься таким, що унеможливлює її провадження згідно з вимогами законодавства.

Підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля

Підставами для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля є:

1) підстави, передбачені Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

2) порушення суб’єктом господарювання вимог щодо оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля;

3) порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства до звіту з оцінки впливу на довкілля;

4) порушення суб’єктом господарювання вимог щодо оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, та/або розміщення та забезпечення доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої документації, необхідної для оцінки впливу на довкілля, встановлених частиною п’ятою статті 4 цього Закону;

5) визнання громадських слухань такими, що не відбулися, у зв’язку з неявкою суб’єкта господарювання, а також порушення ним законодавства про проведення громадських слухань.

У разі усунення суб'єктом господарювання причин, які стали підставою для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання повторно подає уповноваженому органу, який видав рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, документи та інформацію.

Особливості оцінки впливу на довкілля під час воєнного стану

Тимчасово, на період дії воєнного стану до повного його скасування за рішенням уповноваженого центрального органу у повідомленні, звіті з ОВД запроваджується спеціальний спосіб позначення місця провадження планованої діяльності.

Тимчасово, на період дії воєнного стану до повного його скасування, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.

У цей період оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, що провадитиметься на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), не здійснюється, строки розгляду поданої документації зупиняються, висновки з оцінки впливу на довкілля щодо такої планованої діяльності не видаються.

ПАЕУ підтримує запропоновані зміни в частині скорочення строків проходження дозвільної процедури та її проходження у цифровому форматі безпосередньо у Єдиному реєстрі з ОВД.

Водночас, ПАЕУ критично оцінює наступні зміни, запропоновані Проєктом в частині визначення підстав для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено недопустимість провадження планованої діяльності, та підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, без пропозиції уповноваженого органу щодо прийнятної альтернативи та визначення екологічних умов планованої діяльності.

Запропоновані положення суперечать положенням Директиви, яка чітко врегульовує процедуру ОВД, та не передбачає можливості уповноваженого органу відмовити у видачі висновку з ОВД (ст. 1, п. 2 п. п. g Директиви). Відповідно до ст. 6 Закону уповноважений орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає:

  • допустимість планованої діяльності чи
  • обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Якщо з оцінки впливу на довкілля з розглянутих виправданих альтернативних варіантів виявляється екологічно обґрунтованим варіант, відмінний від запропонованого суб’єктом господарювання, за письмовою згодою із суб’єктом господарювання у висновку з оцінки впливу на довкілля зазначається погоджений варіант здійснення планованої діяльності.

Більше того, у відповідності до ст. 10 Закону з метою здійснення своїх повноважень, визначених статтями 5, 9 та 14 цього Закону, уповноважений центральний орган та уповноважений територіальний орган можуть утворювати експертні комісії з оцінки впливу на довкілля, члени яких призначаються строком на три роки. Уповноважений центральний орган веде реєстр експертів, з числа яких можуть призначатися члени експертної комісії з оцінки впливу на довкілля.

Акцентуємо, що експертні послуги членів експертних комісій з оцінки впливу на довкілля є платними та оплачуються суб’єктами господарювання у складі плати за  проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля.

ПАЕУ звертає увагу, що саме можливості обрання екологічно обґрунтованого варіанту планованої діяльності шляхом визнання її допустимою, або шляхом встановлення екологічних умов її провадження (у випадку недопустимості), а не відмова у видачі висновку, передбачені Директивою та були імплементовані Законом.

Саме участь громадськості в наданні рекомендацій, зауважень та участь уповноваженого органу у вивченні звіту, залучені експертів, які вже оплачені суб’єктами господарювання, встановленні екологічних умов забезпечує можливість обрання екологічно обґрунтованого варіанту планованої діяльності, а не відмову.

Додатково ПАЕУ звертає увагу на необхідності внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля результатів післяпроектного моніторингу.

Інформування про результати післяпроектного моніторингу забезпечує реалізацію в Україні Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція).

На даний час інформування здійснюється відповідно до періодичності, вказаної у висновках з оцінки впливу на довкілля, шляхом направлення звітів до органів місцевого самоврядування, на території яких здійснюється діяльність.

При цьому, при наявності Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, було б логічно надати суб’єкту господарювання можливість розміщати звіти щодо післяпроектного моніторингу в реєстрі. Такий інструментарій дає можливість забезпечити:

  1. Централізованого накопичення, оброблення, систематизації та зберігання інформації та документів щодо планованої діяльності, що створюються у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.
  2. Виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення, за результатами післяпроектного моніторингу.
  3. Доступу усіх заінтересованих сторін (дозвільних, контролюючих органів, громадськості) через веб-сайт Реєстру до інформації та документів щодо планованої діяльності, що створюються у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, та під час її впровадження.

Більше за темою:

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!