Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатний індекс: 60750

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Людмила Хоміч
Моніторинг законодавства

У матеріалі систематизовано зміни в екозаконодавстві, що відбулися впродовж грудня 2022. Перелічено закони України та акти Кабінету Міністрів Україні, накази профільних міністерств, які втратили чинність або набули чинності.
Моніторинг проведено за розділами:

 • надрокористування;
 • лісництво, рослинництво;
 • хімічна та радіаційна безпека;
 • водокористування;
 • біоресурси;
 • державний контроль і нагляд;
 • екоподаток.

ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ

Стан і перспективи зеленої енергетики в Україні: 5 фактів від Міненерго
У матеріалі викладено відповідь на журналістський запит від пресслужби Міненерго — факти і стислі коментарі про стан зеленої енергетики в Україні:
Факт 1. До війни виробництво «зеленої» енергії в загальній структурі збільшувалося
Факт 2. Під час війни зелена енергетика — одна з найбільш постраждалих галузей
Факт 3. Енергосистему України відновлюватимуть за новим зразком
Факт 4. Під час відбудови країни частку зеленої енергетики в Україні, вочевидь, збільшать, порівняно із запланованою
Факт 5. До розвитку відновлюваної енергетики залучать зацікавлених інвесторів

АКТУАЛЬНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Ігор Бураковський
Що розуміють вчені під терміном «технології циркулярної економіки»?
У матеріалі йдеться про сучасну прогресивну парадигму економічного розвитку — циркулярну економіку.
Викладено її суть у політичному, технологічному та інноваційному аспектах.
Розглянуто проблему поводження з відходами та значення відповідальності перед суспільством.
Наведено актуальні цифри, які свідчать про масштаби проблеми та, відповідно, ємність ринку технологій циркулярної економіки.

ВОДНА ПОЛІТИКА

Людмила Хоміч
Державна політика у галузі водокористування: Водна стратегія України на період до 2050 року
Розглянуто стратегічний документ у сфері водокористування — Водну стратегію України на період до 2050 року, затверджену Розпорядженням КМУ від 09.12.2022 № 1134-р.
У статті йдеться про п’ять стратегічних цілей, показників їх досягнення та оперативний план виконання Стратегії на 2022–2024 роки.
Ціль 1. Забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної питної води і належних санітарно-профілактичних заходів.
Ціль 2. Досягнення та підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану вод усіх видів.
Ціль 3. Забезпечення необхідної кількості водних ресурсів для відновлення та оздоровлення водних екосистем і досягнення стійкого водозабору та водопостачання.
Ціль 4. Скорочення зростаючих ризиків нестачі води та надлишку води.
Ціль 5. Запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та принципів ОЕСР.

Сергій Карагодін
Правила охорони підземних вод: що чекати водокористувачу від їх прийняття
Йдеться про те, що Державною службою геології та надр України розроблено проєкт Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Правил охорони підземних вод», опублікований 12.08.2022 р на сайті Державної служби геології та надр України. У матеріалі предметно розглянуто цей Проєкт Правил.
Висвітлено такі питання:

 • Загальні положення.
 • Вимоги до будівництва водозабору підземних вод.
 • Використання підземних вод та державний облік підземних вод.
 • Зони санітарної охорони.
 • Вимоги до оформлення локальної мережі спостережних свердловин.
 • Ліквідація покинутих свердловин, вимоги до захоронення зворотних вод.
 • Державний нагляд (контроль) та відповідальність.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЕКОЛОГА

Ірина Швець
Статистична звітність з охорони навколишнього середовища за 2022 рік: Звіт про використання води
Матеріал-практикум про Форму 2ТП-водгосп (річна), яку затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування» від 16.03.2015 № 78 (у редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 24 січня 2022 року № 49).
Висвітлено такі питання:

 • Хто подає віт 2ТП-водгосп (річна)?
 • Куди слід подавати звіт 2ТП-водгосп (річна)?
 • Коли подають звіт 2ТП-водгосп (річна)?
 • Чи подавати звіт 2ТП-водгосп (річна), якщо відсутні дані для заповнення?
 • Які джерела первинної інформації використовувати для заповнення звіту 2ТП-водгосп (річна)?
 • Які дані не відображають у звіті 2ТП-водгосп (річна)?
 • В яких одиницях виміру складають звіт?
 • Заповнюємо Таблицю 1 «Забір, використання, передача та втрати води».
 • Заповнюємо Таблицю 2 «Водовідведення».
 • Заповнюємо Таблицю 3 «Додаткові показники використання води».
 • Що робити, якщо в електронному звіті виявлено помилки?
 • Які документи додають до звіту?

Матеріал містить також відеоінструкцію. Крім того, надано для завантаження приклад заповнення форми 2ТП-водгосп (річна).

Ірина Швець
Звіт за Формою 2ТП-повітря (річна): практичні поради щодо заповнення у 2023 році
Матеріал-практикум про актуальну форму 2ТП-повітря (річна), затверджену наказом Держстату України від 08.06.2022 № 159.
Висвітлено такі питання:

 • Хто подає звіт 2ТП-повітря (річна)?
 • Куди слід подавати звіт 2ТП-повітря (річна)?
 • Коли подають звіт 2ТП-повітря (річна)?
 • Чи подавати звіт 2ТП-повітря (річна), якщо відсутні дані для заповнення?
 • Які джерела первинної інформації слід використовувати для заповнення звіту 2 ТП-повітря (річна)?
 • Які дані не відображають у звіті 2ТП-повітря (річна)?
 • В яких одиницях вимірювання складають звіт?
 • Заповнюємо Розділ І «Сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря».
 • Заповнюємо Розділ ІІ «Розподіл викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів».
 • Що потрібно для складання електронного звіту 2ТП-повітря (річна)?
 • Що робити, якщо в електронному звіті виявили помилки?

Надано для завантаження приклад заповнення форми 2ТП-повітря (річна).

ЕКОСИСТЕМА

Людмила Хоміч
Єдина державна електронна геоінформаційна система: прозорість та відкритість природокористування
Йдеться про те, що Міндовкілля спільно з Держгеонадрами розробило проєкт Постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення єдиної державної електронної геоінформаційної системи».
У статті всебічно розглянуто Єдину державну електронну геоінформаційну систему в сфері надрокористування (ЄДЕГС):

 • структурні елементи ЄДЕГС;
 • доступ до електронного кабінету;
 • взаємодію з іншими інформаційними ресурсами.

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Людмила Хоміч
Позапланові заходи контролю в умовах воєнного стану
У матеріалі висвітлено питання:

 • Засади держнагляду (контролю) в умовах воєнного стану.
 • Проєкт «ЕкоЗагроза».
 • Загальна характеристика Порядку проведення позапланового заходу контролю.
 • Документи, на підставі яких проводиться захід.
 • Повноваження посадових осіб Держекоінспекції.
 • Правовий статус суб’єкта господарювання.
 • Розпорядчі документи державного контролю та їх застосування.

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

Людмила Хоміч, Інна Холіна
Звіт про дотриманням умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин
Йдеться про розроблений Міндовкілля Проєкт подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.
Наведено вимоги до змістового наповнення та строків та подання Звіту:

 • строки подання звіту;
 • подання та розміщення звіту;
 • форма та зміст звіту;
 • інформування суб’єкта господарювання про подання звіту;
 • запит дозвільного органу щодо надання уточнень до звіту.

Надано для завантаження приклад Звіту про дотриманням умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.

РОЗБИРАЄМО СИТУАЦІЮ

У рубриці «Розбираємо ситуацію» експерти відповідають на запитання читачів:

 • Чи повинно підприємство виконувати виміри викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на працюючому підприємстві в умовах воєнного часу? (Юлія Георгієва).
 • Товариство купило два бензинових генератори. Дозвіл на викиди чекати від 3-х до 5-ти місяців. Чи потрібно розраховувати і платити екоподаток самостійно до отримання дозволу? (Сергій Карагодін).
 • Підприємство закупило бензинові генератори для безперебійної роботи підприємства. Які необхідні дозвільні документи для їх роботи? (Людмила Хоміч).
 • Чи потрібно фізичній особі (не ФОП, не ТОВ), яка встановила побутовий твердопаливний котел (на соняшникових брикетах), отримувати дозвіл на викиди в атмосферне повітря? Будемо опалювати офісне (нежитлове) приміщення (Юлія Георгієва).
 • Які відходи можна приймати на полігон твердих побутових відходів? (Юлія Георгієва).
 • Звітність водокористувачів (Людмила Хоміч).

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!