Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатні індекси:
60750, 68155, 89880


NEWS

Моніторинг законодавства

Для чого та для кого створено Професійну асоціацію екологів України
У 2019 році за ініціативи фахових менеджерів природоохоронної діяльності, за підтримки галузевих асоціацій, науковців, практиків нами створено Професійну асоціацію екологів України (ПАЕУ). ПАЕУ — перша в Україні об’єднана сила професійних екологів. Медіатор екосфери, покликаний синхронізувати інтереси держави-бізнесу-громадськості-науки задля збереження довкілля.

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Екологічний аудит: у фокусі уваги передплатників
Інтеграційні процеси, що розвиваються в Україні, а також зацікавленість у фінансуванні різноманітних проєктів іноземними інвесторами, вимагає застосування загальноприйнятих у світовій практиці процедур, однією з них є екологічний аудит.
З терміном «екологічний аудит» ознайомлені як керівник підприємства, так і еколог. Тому закономірними є такі питання наших передплатників щодо вибору підприємств, які мають проводити екологічний аудит, результатів та переваг проведення екологічного аудиту.

Недосконалість нормативно-правової бази та регуляторної політики у сфері поводження з відходами. Необхідні для прийняття першочергові законодавчі акти
Світова криза на ринку перероблення відходів, що розпочалась у зв’язку з реалізацією Китаєм нової політики поводження з відходами під назвою «Національний меч», стала рушієм зміни світової парадигми поводження з відходами. Починаючи з 2012 року в Україні цілеспрямовано і методично руйнувалася система поводження з відходами, а на сьогодні її фактично знищено. Про першочергові дії, які необхідно запровадити та реалізувати у сфері поводження з відходами, читайте у статті…

ЕКОПЕРСПЕКТИВИ

Перспективи розвитку водно-комунального господарства в контексті реалізації Стратегії водної політики України — 2019
Як відомо, Україна є однією з найменш водозабезпечених країн Європи, та при цьому водокористування в країні здійснюється переважно нераціонально. Внаслідок токсичного, мікробіологічного та біогенного забруднення відбувається погіршення екологічного стану річкових басейнів, а також прибережних вод та територіальних вод Чорного й Азовського морів.
Основними джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, неналежний стан інфраструктури водовідведення та очисних споруд. При цьому основні речовини, що призводять до забруднення, — сполуки важких металів, сполуки азоту та фосфору, нафтопродукти, феноли, сульфати, поверхнево активні речовини.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Практичні реалії управління небезпечними відходами: електротехнічними, радіоактивними та медичними
У жовтневому випуску видання пропонуємо розглянути питання щодо збору та утилізації відходів електронного й електротехнічного обладнання, а також радіоактивних та медичних відходів, технологічні рішення для переробки відходів в Україні, ознайомимося з держпрограмою по поводженню з радіоактивними відходами та особливостями вибору підрядних організацій, які працюють у сфері поводження з медичними відходами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Впровадження системи управління та керування відходами: кейс Дніпропетровської області
29 липня 2016 року Дніпропетровська обласна рада затвердила в рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми екологічної безпеки та запобігання змінам клімату Стратегію поводження з твердими побутовими відходами. Стратегія передбачає зменшення кількості полігонів з 13 до 6, а також умовний розподіл території області на 6 зон, у кожній з яких буде споруджено регіональний полігон відповідно до європейських норм. Кінцевою метою Стратегії є досягнення максимальної переробки твердих побутових відходів (ТПВ) та зменшення обсягу їх захоронення.

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Облік відходів: питання та перспективи
Серед основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами виділяють пріоритетний захист довкілля та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку. До таких принципів належить і обов’язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації.

ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

Екологічний консалтинг в Україні: огляд кращих пропозицій
Послуги екологічного консалтингу дозволяють вирішити комплекс специфічних питань, пов’язаних з екологією на будь-якому підприємстві, тому вибір таких послуг є виправданим рішенням для кожного керівника. В Україні широко представлено ринок пропозицій, що на договірній основі надає спектр екологічних послуг. На замовлення читачів розпочинаємо нову рубрику — огляд тих, хто зарекомендував себе як надійний, перевірений, професійний партнер.

ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГА

Є проблема? – Маємо рішення
Топ-10 запитань-відповідей
Серед запитань:

  • Хто є уповноваженим органом, до якого слід направляти ДДП місцевого та регіонального рівнів, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих документів під час консультацій?
  • Який порядок здійснення органами місцевого самоврядування моніторингу наслідків виконання документів державного планування для довкілля?
  • Під час перевірки екологічної інспекції виявлено та зафіксовано правопорушення щодо ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів. Чи має право знайти нове сміттєзвалище та зазначити як невиконання вищезазначеного заходу?
  • На території міської лікарні працює харчоблок, який є джерелом викидів. Чи необхідно лікарні отримувати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмо сферу від стаціонарних джерел, якщо готується тільки дієтична їжа в електричних печах?
  • Як утилізовується проявник та до якої категорії відходів він належить?
  • Підприємство займається вирощуванням зернових і технологічних культур. У процесі діяльності виникає такий вид відходу, як біг-бег від мінеральних добрив. Чи може підприємство офіційно їх продати згідно з договором ФОПу, який має всі необхідні документи, чи тільки передавати для утилізації відповідним ліцензованим підприємствам (теж згідно з договором)?
  • Чи є зараз в Україні необхідність реєстрації майданчика для компостування гною?
  • Як згідно з чинним законодавством України передати відпрацьовані вогнегасники на подальшу утилізацію?
  • Якщо підприємство відповідно до Закону України «Про відходи» впроваджує роздільне сортування відходів, чи потрібно мати паспорти відходів підприємства на кожний вид відходу роздільного сміття?
  • Чи потрібно взяти на облік в Мінекології підприємство, яке отримало дозвіл на викиди?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЕКОЛОГА

Екошпаргалка на листопад

СУДОВА ПРАКТИКА

Зволікання з допуском представника водоканалу чи зволікання з повідомленням про перевірку керівництва підприємства?!
Водоканал звернувся до господарського суду із позовом до підприємства про стягнення 1 020 758,96 грн, що складають суму заборгованості за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах за договором про надання послуг з централізованого питного водопостачання та водовідведення. Відповідач заперечує проти задоволення вимог Позивача в частині стягнення 874 153, 91 грн, що складають плату за понаднормативний скид забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, згідно з п. 7.13 місцевих правил за зволікання з допуском представника водоканалу на територію підприємства (більш ніж 30 хвилин після його прибуття).

ЕКОЛАБОРАТОРІЯ

Екологічна лабораторія — інструмент для менеджера природоохоронної діяльності
Чи доцільно підприємству утримувати екологічну лабораторію? Як обрати надійного партнера? Як уникнути помилок в організації інструментальних екологічних вимірювань? Ці питання часто лунають від менеджерів підприємств. У цьому випуску ми розповідаємо про діяльність акредитованої екологічної лабораторії, яка оснащена сучасними приладами і має одну з найширших галузей акредитації, відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ.

Лідер впровадження зарубіжного досвіду
PREMAnet Ukraine — частина світової сім’ї PREMAnet
PREMA® (profitable resource efficient management) — запатентована програма навчання, яка включає операційну та організаційну методології, що викладаються досвідченими і кваліфікованими тренерами через глобальну мережу. Програма пропонує завдяки аналізу мікро-, малих та середніх підприємств, установ, організацій за участю представників підприємства отримати рекомендації щодо заходів, які практично не потребують інвестицій і можуть привести до чотирьох вигод.

Кращі проекти відновлюваної енергетики
Зелена енергетика + екологічне здоров’я = енергонезалежність країни
Декілька останніх років Україна зміцнює позиції країни, яка розвиває зелену і екологічно чисту енергетику, до якої належать сонячні і вітрові електростанції. В Україні працюють понад 400 компаній, що виробляють енергію з відновлюваних джерел. ДТЕК ВДЕ розвиває зелену енергетику і продовжує будувати нові ВЕС та СЕС.

ЕКОпросвітництво
Заради спільних цілей! Кейс по впровадженню екозмін у компанії Danone Ukraine
Компанія Danone є світовим лідером у виробництві харчових продуктів для різних вікових груп населення з різними потребами. Зусилля усіх працівників компанії спрямовані на виробництво продуктів харчування, які є частиною здорового раціону споживачів. Cлідуючи переконанням, що здоров’я людини та здоров’я планети тісно та нерозривно взаємопов’язані, у своїй діяльності Danone прагне до зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

Інтерв’ю
Папір з опалого листя: екорішення для збереження деревини
Вперше в рамках проєкту «ЕКОтрансформація в Україні» ми презентуємо найкращі розробки, спрямовані на вирішення існуючих екологічних проблем. У липні в Academy DTEK відбувся SDG Hackathon, де шукали нові рішення для кращого майбутнього планети. Українські студенти, випускники вишів та їх 11 стартапів запропонували свої ідеї для досягнення Цілей сталого розвитку ООН. Одним із переможців стала команда Re-Leaf, що представила унікальну розробку виготовлення паперу з опалого листя.

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!