Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатний індекс: 60750

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Людмила Хоміч
Моніторинг законодавства

У матеріалі систематизовано зміни в екозаконодавстві, що відбулися впродовж січня 2023. Перелічено закони України та акти Кабінету Міністрів Україні, накази профільних міністерств, які втратили чинність або набули чинності.
Моніторинг проведено за розділами:

 • водокористування;
 • охорона атмосферного повітря;
 • управління відходами;
 • водокористування;
 • біоресурси;
 • екобезпека;
 • екоподаток.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Юрій Тустановський, Дмитро Бідюк
Юрій Тустановський та Дмитро Бідюк про кавову гущу: хтось до цього ставиться як до відходів, а ми — як до сировини

Йдеться про успішний український стартап rekava — виробництво біорозкладних горняток для кави, ароматизованих свічок та горщиків для рослин на основі переробленої кавової гущі. Про своє захоплення, екотехнології та перспективи екобізнесу розповідають засновники rekava.

Матеріал містить відео та студійні фото.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Людмила Хоміч
Планування управління відходами: 5 ключових аспектів

Проаналізовано п'ять ключових аспектів Регіонального планування управління відходами (РПУВ):

 • плани управління відходами підприємств узгоджуються з регіональними та місцевими планами управління відходами;
 • планування передбачає аналіз поточного стану системи управління відходами;
 • цілі та цільові показники планування системи управління відходами в регіоні;
 • строки планування та звітність;
 • стратегічна екологічна оцінка планування управління відходами.

Людмила Хоміч
Класифікація відходів: крок до гармонізації процедури класифікації відходів з європейськими вимогами

Йдеться про впровадження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів, що забезпечить застосування уніфікованого підходу до визначення коду відходів та гармонізує наші норми з європейськими. У статті висвітлено проблематику:

 • суб’єкти класифікації;
 • структура кодування відходів;
 • підстави для класифікації відходів;
 • визначення класу відходу;
 • особливості класифікації дзеркальних кодів відходів;
 • визначення небезпечних властивостей відходів;
 • відбір проб та лабораторні дослідження визначення складу та властивостей відходів. 

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Наталія Козбур
Негативні сценарії при отриманні Дозволу на викиди: помилки та основні причини для відмови.

З практичного погляду розглянуто причини для відмови у видачі Дозволу на викиди в атмосферне повітря:

 • подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру; 
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 • негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
 • відсутність повідомлення відповідної обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання Дозволу на викиди, що надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • застосування відповідно до Закону України «Про санкції» до фізичних та юридичних осіб, а також юридичних осіб, які знаходяться під контролем таких фізичних або юридичних осіб, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у вигляді анулювання або зупинення відповідного дозволу.

ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ

Людмила Хоміч
Реформа промислового забруднення

Йдеться про питання, пов'язані з реформою запобігання промисловому забрудненню:

 • перелік видів діяльності та галузі промисловості, на які поширюється вимога отримання інтегрованого довкільного дозволу;
 • процедура отримання інтегрованого довкільного дозволу;
 • критерії для визначення найкращих доступних технологій та методів управління;
 • вимоги у разі припинення експлуатації установки та/або використання промислового майданчика або його частини;
 • перехідний період.

ЕКОЛОГІЯ & ЕКОНОМІКА

Вікторія Міхєєнко
Екодизайн енергоспоживчих продуктів: виклики та рекомендації для бізнесу в 2023 році

Розглянуто виклики й перспективи, які постають перед українським бізнесом у сфері екодизайну:

 • приєднання україни до митного безвізу;
 • гармонізація українських технічних регламентів з європейськими нормативами;
 • впровадження національної системи моніторингу енергоефективності;
 • розроблення нормативно-правового акта, яким передбачає порядок функціонування національної системи моніторингу енергоефективності.
 • Надано рекомендації для бізнесу щодо виконання вимог до екодизайну:
 • упроваджувати бізнес-моделі, ґрунтуючись на засадах Європейського зеленого курсу (ЄЗК);
 • підвищувати рівень екологічності процесів / товарів / послуг для їх конкурентоздатності; 
 • розширювати ринки збуту через екологічність;
 • інвестувати в інноватику, що асоціюється із сталим розвитком.

Вікторія Міхєєнко
Типи й перспективи екологічного маркування в Україні

Розглянуто питання:

 • суть і значення екологічного маркування;
 • коротко про технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчої продукції;
 • екологічне маркування I типу;
 • екологічне маркування II типу;
 • екологічне маркування IІI типу;
 • розвиток екологічного маркування в Україні;
 • плани-2023 Держенергоефективності щодо розроблення технічних регламентів.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЕКОЛОГА

Ірина Швець
Форма №1-екологічні витрати (річна): крок за кроком до подання звітності

Матеріал-практикум про Форму №1-екологічні витрати (річна), затверджену наказом Держстату 08.06.2022 № 155.

Висвітлено такі питання:

 • хто подає звіт №1-екологічні витрати (річна);
 • куди подавати звіт №1- екологічні витрати (річна);
 • коли подається звіт №1- екологічні витрати (річна);
 • чи подавати звіт №1-екологічні витрати (річна), якщо відсутні дані для заповнення;
 • які джерела первинної інформації використовувати для заповнення звіту №1 екологічні витрати (річна);
 • в яких одиницях виміру складається звіт;
 • заповнюємо Розділ І «Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища»;
 • заповнюємо Розділ ІІ «Показники щодо поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища»;
 • заповнюємо Розділ ІІІ «Показники щодо спеціалізованих екологічних послуг»;
 • заповнюємо Розділ IV «Показники щодо реалізації побічної продукції, отриманої при здійсненні природоохоронних заходів»;
 • що потрібно для складання електронного звіту №1-екологічні витрати (річна);
 • що робити, якщо в електронному звіті виявили помилки.

Ірина Швець
Форма звітності № 1-відходи (річна): практичні настанови щодо заповнення

Матеріал-практикум про Форму звітності № 1-відходи (річна), затверджену наказом Держстату України від 10.06.2022 № 176.
Висвітлено такі питання:

 • хто подає звіт №1-відходи (річна);
 • куди подавати звіт №1-відходи (річна);
 • коли подається звіт №1-відходи (річна);
 • чи подавати звіт №1-відходи (річна), якщо відсутні дані для заповнення;
 • які джерела первинної інформації використовувати для заповнення звіту №1 відходи (річна);
 • які дані не відображаються у звіті №1-відходи (річна);
 • в яких одиницях виміру складається звіт;
 • заповнюємо Розділ І «Обсяги утворення, поводження з відходами за місцем їх утворення»;
 • заповнюємо Розділ ІІ «Обсяги поводження з відходами спеціалізованими підприємствами»;
 • заповнюємо Розділ ІІІ «Установки для поводження з відходами, спеціально відведені місця та об’єкти видалення відходів станом на кінець року»;
 • заповнюємо Розділ IV «Обсяги утворення відходів по місцевих одиницях»;
 • що потрібно для складання електронного звіту №1-відходи (річна);
 • що робити, якщо в електронному звіті виявили помилки.

АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГА

Юлія Георгієва
Тести для персоналу підприємства з екологічного менеджменту

Базове навчання із системи екологічного менеджменту (СЕМ) співробітників організації передбачає осмислення питань екологічної політики, вимог СЕМ, обов’язків і повноважень у рамках СЕМ. 
Запропоновано тест із СЕМ, що складається із 25 запитань закритого характеру.
Тест можливо пройти на сайті для перевірки власних знань та апробування, а також скачати як Документ Word.

АКТУАЛЬНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ

Сергій Карагодін
Дизель-генератори на підприємствах у 2023 році (ситуація з практики)

До редакції «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» надійшов лист. Читач ставить три запитання про застосування дизель-генераторів на підприємствах, які потребують відповідей у контексті змін, що відбулися в українському екозаконодавстві на початку року.

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

Долучайтеся до оптимізації інструментів державного регулювання у сфері довкілля!
Йдеться про базовий Документ з аналізу інструментів державного регулювання у сфері довкілля, запропонований Державною регуляторною службою України для публічного обговорення. Надано покликання на платформи, на яких можна долучитися до дискусії і внести свої пропозиції.

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!