Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатний індекс: 60750

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Людмила Хоміч
Моніторинг законодавства

У матеріалі систематизовано зміни в екозаконодавстві, що відбулися впродовж лютого 2023. Перелічено закони України та акти Кабінету Міністрів Україні, накази профільних міністерств, які втратили чинність або набули чинності.

Моніторинг проведено за розділами:

 • Охорона атмосферного повітря;
 • Водокористування;
 • Надрокористування;
 • Землекористування;
 • Лісокористування;
 • Екоподаток;
 • Екобезпека.

 

АКТУАЛЬНЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ

Пакет роз’яснень щодо актуальних питань від Державної податкової служби України

Державна податкова служба України надала роз’яснення щодо низки питань, якими переймаються екологи-практики. Документи надано для завантаження:

 • Роз’яснення Державної податкової служби України від 20.01.2023 «Щодо особливостей тимчасового спрощеного порядку зберігання пального, яке використовується для заправлення електрогенераторної установки».
 • Роз’яснення Жовківської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області від 17.01.2023 про зміни до форми податкової декларації екологічного податку.
 • Роз’яснення Головного управління ДПС у Житомирській області від 24.01.2023 р. «Електрогенераторні установки за кодом 8502 УКТ ЗЕД тимчасово не вважаються стаціонарними джерелами забруднення».
 • Роз’яснення Головного управління ДПС у м. Києві від 16.01.2023 р. «Повідомлення платників екологічного податку контролюючому органу про відсутність у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку».

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Олександр Бататін: «Розвиток біотехнологій дасть змогу перейти українській економіці від сировинної моделі до моделі з високим рівнем доданої вартості»

Промислові біотехнології є перспективним підходом, спрямованим на запобігання забрудненню довкілля та збереження ресурсів, зниження витрат.
Про конкретні напрацювання в Україні в цьому напрямі в інтерв’ю ECOBUSINESS розповів Олександр Бататін, президент української Асоціації промислових біотехнологій, автор проєкту «Велика агропереробка», радник у Національній інвестиційній раді при Президенті України, власник та CEO компанії «АБ АГРО ПРОДЖЕКТ ГРУП».
До матеріалу додано для завантаження збірник статей «Агропереробка» (2023) Олександра Бататіна.

ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЯ

Ірина Швець
Альтернативні джерела енергії в умовах воєнного стану: ризики та можливості

Оглядова стаття висвітлює актуальний стан, ризики та можливості розвитку альтернативних джерел енергії в Україні. Зокрема, охоплено проблематику:

 • Альтернативні джерела енергії в умовах воєнного стану: ризики та можливості
 • Енергія вітру 
 • Енергія сонця 
 • Гідроенергетика 
 • Геотермальна енергія
 • Енергія з біомаси 
 • Перспективи та можливості 
 • Ризики сучасності 

У висновках підсумовані можливості та перспективи розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.

ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ

Людмила Хоміч
Регіональні центри моніторингу довкілля: формування інформаційно-аналітичної системи даних

Розглянуто проєкт Примірного положення про регіональні центри моніторингу довкілля (на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 р. «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 23.03.2021 р. № 111).

Проаналізовано детально основні завдання та функціональні можливості Регіональних центрів моніторингу довкілля (РЦМД). Розглянуто шість банків даних, що формуються за тематичними ознаками:

 • аналітичний;
 • ресурсний;
 • об’єктовий;
 • фактори впливу;
 • кризовий;
 • довідковий.

ЕКОВЕКТОРИ

Гаталія Козбур
Екологічний податок та система торгівлі квотами: реальність та перспективи

У липні 2021 року Європейська комісія представила кліматичну програму «Fit For 55» — пакет законів, мета якого — скорочення викидів парникових газів в ЄС на 55% до 2030 року. Ця кліматична програма впроваджує механізм прикордонного вуглецевого коригування (Сarbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ).

У статті йдеться про те, як  впровадження вуглецевої нейтральності в ЄС  підтримується в Україні.

Окреслено механізм прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ) та його застосування: цілі, фази та ефекти впровадження CBAM

Розглянуто кроки, які потрібно буде здійснити імпортерам.

Оцінено негативні  та позитивні наслідки впровадження СВАМ для України.

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Людмила Хоміч
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин: оновлений порядок видачі дозвільного документа

На початку 2023 року прийнято зміни до Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи. Фактично запроваджено нову процедуру отримання Дозволу.

У матеріалі висвітлено такі питання:

 • хто повинен отримувати дозвіл на викиди?
 • дії суб’єкта господарювання, який має намір отримати дозвіл;
 • механізм подання документів;
 • розгляд документів;
 • підстави для зупинки розгляду заяви;
 • облік суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди.

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Марина Тимошенко
Нове зобовʼязання: «Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин»

Постановою КМУ від 20.01.2023 р. № 58 затверджено «Порядок подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин», яким визначено єдиний механізм подання Звіту та вимоги до його змісту.

У статті йдеться:

 • загальна інформація про зобовʼязання;
 • форма подачі Звіту;
 • терміни подання Звіту;
 • дії в разі виявлення помилок у Звіті;
 • підтвердження подання Звіту.

До матеріалу додано Тест, який допомагає запам'ятати найважливіші положення статті.

НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Сергій Карагодін
Надрокористування-2023: що чекати від прийнятої реформи

28 березня 2023 року набирає чинності Закон України від 01.12.2022 р. № 2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами».

У статті йдеться про зміни, які ним передбачено, та перспективи для надрокористувачів:

 • загальні зміни;
 • право продажу ліцензії;
 • новий вид користування надрами;
 • строки користування надрами;
 • надання спеціальних дозволів на користування надрами;
 • продовження строку дії ліцензії;
 • внесення змін до ліцензії;
 • гірничий відвід;
 • плата за продовження строку дії ліцензії.

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

Людмила Хоміч
Критичний аналіз Проєкту Закону України «Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України»

У статті розглянуто Проєкт Закону України «Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України».

Авторка, погоджуючись із необхідністю скорочення обсягу утворення відходів пластикової продукції одноразового використання та зменшення їх негативного впливу, забезпечення наближення національного законодавства у цій сфері до законодавства ЄС, водночас обґрунтовує: необхідно визначити, що Проєкт у запропонованому вигляді не забезпечує цілісного завершеного правового регулювання відповідних суспільних відносин.

У статті предметно розглянуто основні положення Проєкту та окремі питання, які потребують врегулювання.

ЕКОАКЦЕНТ

Борис Фочук
Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств-балансоутримувачів зелених насаджень: реалії, проблеми, пропозиції

Розглянуто законодавчу базу для утримання зелених насаджень (дерев) на балансі підприємств: законодавчі акти України, постанови КМУ, підзаконні нормативно-правові акти України тощо.

Через призму практичних кейсів проаналізовано положення, визначено проблемні аспекти, надано авторські рекомендації щодо удосконалення відповідної законодавчої бази.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Олена Кошелєва
Укладаємо Договір на утилізацію відходів: важливі зауваги та приклад 

У статті йдеться про укладання Договору з організацією, що здійснюватиме послуги зі збору, транспортування та подальшої експлуатації небезпечних відходів. 

Розглянуто відповідну правову базу.

Увагу акцентовано на питаннях страхування, наявності ліцензії, організаційних схемах, штрафних санкціях).

Розібрано алгоритм укладання Договору на утилізацію відходів.

Для завантаження надано приклад — Акт приймання-передавання відходів.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЕКОЛОГА

Юлія Георгієва
Розрахунок Пзув та реєстрові карти об’єктів утворення відходів (приклади заповнення) 

У матеріалі власне прикладного характеру на прикладах показано, як розрахувати показник загального утворення відходів (Пзув).

Також пояснено, як підготувати реєстрові карти об’єктів утворення відходів та надано для завантаження заповнені приклади:

 • Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені, які не можуть бути використані за призначенням (Круги абразивні відпрацьовані).
 • Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням (Відходи лаків та фарб)
 • Мастила (суміші спирто-бензинові, масла мінеральні та машинні, суміші емульсійні та мильні, жири та масла тваринного та рослинного походження) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (Масла мінеральні та машинні відпрацьовані).
 • Відходи, одержані в процесах зварювання (Мул карбідний).
 • Азбест, матеріали азбестові (вироби азбестові фрикційні, вироби азбестові текстильні тощо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (Набивки сальникові відпрацьовані).
 • Шлами абразивні (Пил абразивно-металевий).

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!