Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатний індекс: 60750

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Моніторинг законодавства

Людмила Хоміч
У матеріалі систематизовано зміни в екозаконодавстві, що відбулися впродовж лютого 2023. Перелічено закони України та акти Кабінету Міністрів Україні, накази профільних міністерств, які втратили чинність або набули чинності. Моніторинг проведено за розділами:

 • Охорона атмосферного повітря;
 • Надрокористування;
 • Лісокористування;
 • Екоконтроль;
 • Екобезпека;
 • Екоподаток;
 • Оцінка впливу на довкілля;
 • Біорізноманіття;
 • Енергоефективність.

 

АКТУАЛЬНЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ

Роман Опімах

Публічний звіт голови Державної служби геології та надр України Романа Опімаха
30 березня 2023 року відбувся публічний звіт голови Державної служби геології та надр України Романа Опімаха про підсумки роботи відомства за 2022 році та плани на 2023 рік.
У матеріалі подано презентацію звіту та відео цього заходу (46 хв.). У відео — не тільки основна доповідь Романа Опімаха, а й частина «питання — відповіді», в якій взяв участь журнал «Екобізнес. Екологія підприємства».

 

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Сергій Карагодін

Оцінка впливу на довкілля: перспективи оновлення процедури у 2023 році
01.02.2023 р. Кабінетом Міністрів України у Верховній Раді під № 8410 зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
У статті проаналізовано Законопроєкт №8410 та до чого слід готуватися суб’єкту господарювання, громадськості, іншим заінтересованим сторонам у разі його прийняття. 
Зокрема, висвітлено такі питання:

 • Гласність ОВД;
 • Принцип «paperless»;
 • Загальні зміни;
 • Скорочення строків розгляду документації;
 • Відмова у видачі висновку з ОВД.

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Людмила Хоміч

Реанімація та оновлення державної системи моніторингу довкілля
Обґрунтовано актуальність формування системи державної системи моніторингу довкілля, окреслено її поточний стан та перспективи.
Для формування державної системи моніторингу Міндовкілля запропоновано Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля» (номер реєстрації — 7327, дата реєстрації — 28.04.2022 р.).
У статті проаналізовано ключові складники ДСМД, запропоновані Проєктом.

 

ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Людмила Хоміч

Державний реєстр артезіанських свердловин: удосконалення обліку використання підземних вод 

У грудні 2022 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами». Згідно із ним, одним із складників Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами є Державний реєстр артезіанських свердловин, порядок ведення якого буде затверджено Кабінетом Міністрів України.
У статті йдеться про цілі створення Державного реєстру артезіанських свердловин, організаційні особливості його ведення, очікувані ефекти.

6) Єдина державна електронна геоінформаційна система користування надрами (ЄДЕГС) — спільний інформаційний простір у сфері надрокористування (Людмила Хоміч)
У 2022 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами». Змінами, внесеними Законом, передбачено створення та функціонування єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами (ЄДЕГС).
У статті роз'яснено мету і функціонал, складники, особливості користування ЄДЕГС.

 

ЕКОЛАБОРАТОРІЯ

Надія Соломатіна

Інструментальні вимірювання: загальні вимоги до місць і точок відбору проб; вимоги до виконання відбору проб. Техніка безпеки при вимірюваннях 
Серед обов’язків суб’єктів господарювання щодо охорони атмосферного повітря — забезпечення періодичних та/або автоматизованих інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел та організованих стаціонарних джерел викидів.
У статті висвітлено проблематику:

 • Місця відбору проб на газоходах та трубах, у викидах вентиляторів, дефлекторів та гирл шахт, у викидах аераційних ліхтарів, викидів паливовикористовуваного обладнання;
 • Вимоги до майданчика для відбору проб, до вхідних отворів для відбору проб, до виконання відбору проб;
 • Способи відбору проб;
 • Вимоги до тривалості відбору проб, кількості проб, вимоги техніки безпеки при відборі проб.

Для завантаження надано:

 • Акт відбору проб організованих викидів стаціонарних джерел;
 • Рекомендована форма журналу відбирання проб.

 

ЕКОПЕРСПЕКТИВИ

Наталія Козбур

Ремонтопридатність — інструмент циркулярної економіки
Одним з інструментів реалізації моделі циркулярної економіки є попередження утворення відходів, що може бути досягнуто шляхом підвищення ремонтопридатності виробів, продукції, обладнання тощо.

У статті йдеться:

 • Циркулярна економіка як модель сталого розвитку;
 • Визначення ремонтопридатності, її характеристики;
 • Стан впровадження в Європі, європейські практики, приклади застосування;
 • Стан впровадження в Україні;
 • Проблеми, суперечливі моменти, висновки.

 

ЕКОЛОГІЯ&ЕКОНОМІКА

Ірина Швець

Енергетична альтернатива: 10 переваг використання біомаси 
Однією з альтернатив газу в Україні є біомаса (лушпиння соняшника, залишки деревини, соломи зернових тощо), часто у вигляді відходів сільськогосподарського виробництва на території громади. 
У статті роз’яснено 10 переваг використання біомаси: скорочення викидів вуглекислого газу; біомаса — кліматично-нейтральне паливо; біомаса — паливо, яким можливо управляти локально; невичерпність ресурсів для створення такого палива; відносна нескладність технологій та ін.

 

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Людмила Хоміч

Проєкт Закону про транспортні засоби, оснащені електричними двигунами: вразливі положення та критичні коментарі 
У 2023 р. прийнято Закон України «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів».
У статті критично проаналізовано такі аспекти:

 • Сфера дії Закону;
 • Приєднання та розміщення станцій зарядки електромобілів;
 • Оновлення парку громадського транспорту.

 

ЕКОІННОВАЦІЇ

Надія Соломатіна

Екологічний транспорт різних видів: проблеми і перспективи, переваги та недоліки (частина 1)
Стаття є першою частиною матеріалу, в якому йдеться про види, проблеми і перспективи, переваги та недоліки т.зв. зелених автомобілів.< /p> Подано загальну характеристику таких видів авто:  на природному газі; з гнучким вибором палива; водневий автомобіль; повітромобіль; гібридний автомобіль; електромобіль; електромобіль на сонячних батареях.
Предметно розглянуто автомобіль на природному газі та автомобіль з гнучким вибором палива.

 

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Олена Кошелєва

Документація та дозвільні документи, необхідні підприємству в разі зберігання та використання пестицидів (санітарні та екологічні вимоги)
Детально розглянуто вимоги, які висуваються до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність із використанням пестицидів та  агрохімікатів:

1) Дотримуватися санітарно-захисних зон під час проєктування майданчика.
2) Отримати санітарний паспорт на склад ЗЗР (засобів захисту рослин).
3) Отримати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами та агрохімікатами.
4) Заздалегідь повідомляти про плановані дати та часи обробки пестицидами та агрохімікатами з метою попередження загибелі бджіл.
5) Обладнати спеціальний майданчик, на якому буде здійснюватися навантаження та розвантаження.
6) Подавати статистичну звітність про наявність та використання пестицидів і агрохімікатів за визначеними формами.
7) Виконувати екологічні вимоги встановлені висновком державної комплексної експертизи об’єктів будівництва.
8) Виконувати екологічні вимоги щодо поводження з відходами.
Наголошено на відповідальності за порушення законодавства про пестициди і агрохімікати.

 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЕКОЛОГА

Юлія Георгієва

Технічні паспорти відходів 
Розглянуто:

 • Поняття «паспортизація відходів»;
 • Обов’язковість обліку та паспортизації відходів;
 • Документи, що визначають правила ведення державного обліку та паспортизації відходів;
 • Ведення державного обліку та паспортизації відходів.

Надано для завантаження технічні паспорти відходів:
1) Азбест, матеріали азбестові (вироби азбестові фрикційні, вироби азбестові текстильні тощо) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням.
2) Відходи, одержані в процесах зварювання. 
3) Мастила (суміші спирто-бензинові, масла мінеральні та машинні, суміші емульсійні та мильні, жири та масла тваринного та рослинного походження) зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням.
4) Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні відпрацьовані).
5) Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути використані за призначенням.
6) Шлами абразивні. 

 

РОЗБИРАЄМО СИТУАЦІЮ

Відповіді на запитання читачів
У рубриці «Розбираємо ситуацію» Сергій Карагодін, промисловий еколог, провідний інженер з охорони навколишнього середовища ТОВ «КНАУФ ГІПС ДОНБАС, голова експертної ради видання «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» дає відповіді на запитання читачів.

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!