Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатний індекс: 60750

Еколог року

Проєкт «Люди в професії»

News

Моніторинг законодавства

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій»
Наказ «Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (крім Азовського моря із затоками) у 2021 році»
Наказ Про порядок функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України
Порядок державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

ЕКОзаконодавство

Смарагдові мережі: правові засади щодо визначення територій та їх управління

Проєкт Закону України «Про території Смарагдової мережі» (реєстр. № 4461). Метою проєкту Закону, відповідно до пояснювальної записки, є, зокрема, встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, правових та організаційних засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі, а також виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Актуальне інтерв’ю

Архітектура кліматичного врядування по-українськи: які завдання та наслідки для вітчизняного бізнесу

На початку квітня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України опублікувало повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди».
Важливо, щоб НВВ2 формувався з урахуванням всіх ризиків недостатньої спроможності суспільства та бізнесу у їх реалізації кліматичних та екологічних заходів, що посилилося у зв’язку із падінням економіки, яке відбулося внаслідок карантинних заходів у відповідь на пандемію COVID-19. Які першочергові завдання та можливі наслідки для України? Як відбуватиметься залучення міжнародних фінансів? Які інструменти стимулювання передбачені? Та як вибудувати ідеальну архітектуру кліматичного врядування? З’ясовуємо в матеріалі.

Поводження з відходами

Що повинні знати суб’єкти господарювання про поводження з відходами упаковки: первинний облік та законодавче врегулюванн

У сучасному світі тара та упаковка відіграють важливу роль, оскільки дозволяють забезпечити збереження якості продукції та зменшити її втрати, збільшити строки зберігання, полегшують транспортування, а також є досить ефективним рекламним засобом. 
Та не зважаючи на переваги, упаковка має низку недоліків та запитань від виробників. Які вимоги щодо поводження з відходами упаковки? Яке існує законодавче поле для даного типу відходів в Україні? Як здійснюється облік відходів упаковки? Відповіді на ці запитання, з’ясовуємо в матеріалі.

Актуальне роз’яснення

Екологічне страхування: перспективи та проблеми впровадження

Головне у статті:
1. Екологічне страхування та проблеми його розвитку в Україні?
2. Якими законами регулюється екологічне страхування в Україні?
3. Розроблення проєкту закону «Про запобігання та відшкодування екологічної шкоди»: на що звернути увагу суб’єктам господарювання?
4. Які види страхування є обов’язковими? Як розраховувати розмір страхових платежів? 
5. Досвід провідних країн світу, що провадили даний механізм? Які перешкоди існують наразі та шляхи подолання?

Академія еколога

Реконструкція підприємства: які документи має зібрати еколо

Реконструкція підприємства здійснюється з метою вдосконалення виробництва та підвищення його технікоекономічного рівня, збільшення виробничих потужностей, зміни номенклатури продукції та поліпшення її якості. У статті підготували чіткий алгоритм щодо проведення реконструкції підприємства та перелік документів який є обов’язковими для зібрання екологом

Охорона атмосферного повітря

Економічна недоцільність та практика недоброчесності: в розрізі порушень законодавства атмосферного повітр

Уже 29 років незалежності України, ми накопичуємо проблеми — законодавчі, операційні, економічні, кадрові, інституційні, процедурні — через які підприємства йдуть на порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря від забруднення. Вимушеність екологічного менеджменту багато років викривляти інформацію про реальний стан речей — головна причина відсутності екологічної модернізації. Що ж змушує підприємства порушувати законодавство в розрізі атмосферного повітря — економічна недоцільність чи практика не доброчесності? Та як знайти компромісне рішення? З’ясовуємо в матеріалі.

Охорона водних ресурсів

Розробляємо робочу програму виробничого контролю якості води: на що звернути увагу водокористувачам

Програма виробничого контролю якості питної води дозволяє підтримувати належний стан системи водопостачання, здійснювати нагляд за станом питної водного середовища і регулювати діяльність тих чи інших організацій. Що таке програма виробничого контролю якості питної води? На що саме звернути увагу при виробничому контролі якості води? Як розробити робочу програму виробничого контролю якості води? Порядок проведення робіт, а також вимоги до контролю, — розглядаємо в матеріалі.

Судова практика

Підстави для анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Незважаючи на досить вузьку нішу природоохоронного законодавства в загальній системі правового поля, ця галузь є складною, постійно оновлюється та потребує сталого шліфування.
Поряд із законотворцем на Верховний Суд також покладається обов’язок забезпечити правову визначеність, сталість та єдність природоохоронного законодавства. Тому процес
вдосконалення законодавства та підвищення рівня його дотримання необхідно розглядати і крізь призму висновків Верховного Суду.
В статті розглядаємо підстави для анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на прикладах справ Верховного Суду.

ЕКОшпаргалка

Шпаргалка еколога на червень 2021

ТОП-10 ЗАПИТАНЬ-ВІДПОВІДЕЙ

Є проблема? — Маємо рішення. Топ-10 запитань-відповідей

  1. До нас надійшов лист від Регіонального офісу водних ресурсів Хмельницької області з проханням надати інформацію про перелік приладів обліку використання води із наших свердловин, дати їхніх повірок, а також про наявність пломбування у водомірних вузлах. При цьому посилаються на рішення комісії ТЕБ та НС облдержадміністрації від 2013 року. Чи зобов'язані ми надавати таку інформацію? 
  2. У нас децентралізоване водопостачання та водовідведення. Вода в процесі виробництва не використовується. Лише в лабораторії при кліматичних дослідженнях та в технічних цілях. Який документний супровід потрібен в такому випадку? Чи існують певні вимоги до такого водокористування? 
  3. 19 березня на засіданні РНБО прийнято рішення «Щодо стану справ у сфері надрокористування», відповідно до якого прем'єр-міністрові України було рекомендовано надати доручення Державній службі геології та надр України забезпечити проведення у 2021 році в установленому порядку позапланових перевірок діяльності суб'єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Кого стосується прийняте рішення? 
  4. Територіальний підрозділ Державної екологічної інспекції під час проведення планової перевірки підприємства вимагає показати статистичну звітність за формами 2-ТП (повітря), 1-відходи, 1-екологічні витрати. Зазначена звітність подається до органів державної статистики щорічно. Чи є ця вимога держекоінспекції правомірною дією, чи відповідає це чинному законодавству? Чи можливо на законних підставах відмовити держекоінспекції в розкритті первинних даних? 
  5. Чи не заборонено згідно з чинним законодавством будувати нові земляні карти намиву піску? 
  6. Якими документами при відведенні стічних вод в систему каналізації населеного пункту встановлюються вимоги до ступеня очищення і допустимі концентрації забруднюючих речовин для підприємств текстильної промисловості? 
  7. Забезпечення підприємства водними ресурсами здійснюється за рахунок питної та технічної води, на підставі договору з водоканалом. Зворотні води, що утворюються в результаті виробництва, відводяться у водний об’єкт. Здійснюючи спеціальне водокористування в частині скиду забруднюючих речовин в водний об’єкт, підприємством отримано дозвіл на СВК. З метою економії та раціонального використання природних ресурсів підприємство має намір в подальшому замістити частину технічної води зворотними водами водоканалу, близькими по складу до технічної води. Чи потрібно підприємству отримувати новий дозвіл на СВК? Чи достатньо після закінчення терміну дії існуючого дозволу відобразити нове джерело водопостачання в новому дозволі?
  8. Чи можна згідно з чинним законодавством, нормами, правилами ДБН тощо будувати нові земляні відстійники (мулові карти), що застосовуються для природного відстоювання осаду (мулу, болота, землі, що привозиться з буряками) на території цукрового заводу, а старі (діючі, що знаходяться на відстані до 5 км від заводу) осушити та облаштувати до сільськогосподарського використання? 
  9. Підприємство є гірничим та здійснює видобування вапняку. Для підготовки площі (фронту робіт) підприємством здійснено зняття розкривних порід, які розміщено в бурті. Чи належать розкривні породи до відходів?
  10. Для розрахунку викидів парникових газів необхідно розрахувати показник емісії діоксиду вуглецю(СО2). Також для моніторингу, звітності та верифікації необхідно надавати розрахунки парникових газів. Як розрахувати та чи можна використовувати розрахунковий коефіцієнт Національного кадастру

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!